Archive

Monthly Archives: szeptember 2011

Óvodákért perel az MPP

 

A sepsiszentgyörgyi tanács polgári frakciója tegnap hivatalosan is felszólította a megyei tanfelügyelőséget, vonják vissza a három óvoda – Pinokkió, Árvácska és Napsugár – jogi felszámolására vonatkozó határozatokat. Ugyanakkor az önkormányzatnál is iktattak egy dokumentumot, amelyben a Napsugár óvoda beolvasztásáról hozott tanácshatározat érvénytelenítését kérik. A két folyamodványt mind a kilenc, MPP-színekben megválasztott tanácstag aláírta.

Bálint József frakcióvezető kiemelte: a tanfelügyelőség három magyar intézményvezető állását számolta fel döntésével, és tegnap reggel, amikor a tanfelügyelőségen iktatták a beadványt, azzal szembesültek, alig van magyar felirat az intézményben. "Meg­tudtuk azt is, hogy Keresztély Irma főtanfelügyelő asszony csak román nyelven tartja sajtótájékoztatóit, ezek tükrében érthető, beiktatása óta miért felelt meg minden román kormánynak" – fejtette ki Bálint. A tanfelügyelőségen és az önkormányzatnál a per előtti felszólításokat iktatta az MPP, ha harminc napon belül nem vonják vissza a döntéseket, a frakció a közigazgatási bírósághoz fordul.
Ennek kapcsán fejtette ki Bereczki Kinga MPP-s önkormányzati képviselő, hogy érthetetlen számukra, miért beszél Antal Árpád polgármester becsmérlően a frakció tevékenységéről, hiszen minden ésszerű, a város érdekeit szolgáló döntést támogattak. Nem adták voksukat a közösségellenes kezdeményezésekhez: ellenezték a Tamási Áron Színház költségvetésének megnyirbálását, a vízdíjak emelését, az ingatlanadók maximalizálását, a felelőtlen hitelfelvételt, az óvoda, bölcsőde átgondolatlan elköltöztetését, és hasonló okból léptek fel most az óvodák tönkretétele ellen.
"Egyetértünk a polgármester úrral, hogy az útjavításnál fontosabb a közérzet, de mindaz, amit teszünk, nem gáncsoskodás, hanem a város érdekeit szolgáló felelős cselekedet. A pocskondiázással csak kárt okoz a városnak. Bízunk a politikusok bölcsességében, képesek leszünk felelősen gondolkodni és felülemelkedni a politikai vitákon, összefogni a közösség érdekei mentén" – mondta Bereczki Kinga.

Új alpolgármestert választottak Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi tanácstestület Lukács Lászlót, a Magyar Polgári Párt (MPP) frakciójának vezetőjét választotta a céhes város új alpolgármesterévé, aki a csütörtöki szavazás során 13 igen és 5 érvénytelen voks után tehette le tisztségi esküjét.

Szórólapokkal kampányol az MPP a népszámlálás előtt

Szórólapokkal kampányol az MPP a népszámlálás előtt. Főleg a székelyeket és a csángókat bíztatják, hogy vallják magukat magyarnak, még akkor is, ha a kérdésekben a székely és a csángó opció is szerepel.
Képeslapszerű szórólapokat dobálnak be a postaládákba 11 erdélyi megyében és a csángó magyarok által lakott Bákó megyében az MPP önkéntesei.
Szerintük, ahhoz, hogy a hatalom ne tudja meghiusítani a magyarság lélekszámát, fontos, hogy a székelyföldön és a csángó vidéken élők is vallják magukat magyarnak.
Különböző források szerint állítólag a három erdélyi politikai szervezet (RMDSZ, MPP és EMNT) közös kampányt is szervez, annak érdekében, hogy a külföldön tartózkodó magyarok családtagjaik segítségével szintén részesei legyenek a magyar népszámlálásnak.
Duna Tv, Nemzeti Krónika

Az MPP szerint az RMDSZ továbbra is magyarellenes politikát folytat

A Magyar Polgári Párt aggodalommal és felháborodással értesült, hogy az RMDSZ-es vezetésű kulturális tárca a csíksomlyói búcsút nem egyházi, hanem néprajzi-antropológiai kuriózumként terjesztené fel az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez (UNESCO), hogy a szellemi világörökség státust elnyerhesse.
Mindamellett nem találjuk meglepőnek, hogy a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök vezette Kulturális Minisztérium nem vallási eseményként, hanem kulturális rendezvényként kívánja védetté nyilváníttatni a búcsút. Miközben ciántengert telepítenek Erdélybe, az RMDSZ folytatja magyarságellenes politikáját: ugyanúgy megfosztaná vallási jellegétől a csíksomlyói búcsút, mint ahogyan Böjte atya dévai egyházi iskolájával szemben létrehozták a dévai “világi” iskolát. A csapda ugyanúgy tetten érhető: ha valamit világinak nyilvánítunk, akkor majd később korlátozható, illetve tiltható lesz a vallási megnyilvánulás!
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök magyarság- és vallásellenes cselekedetei sajnos már nem számítanak meglepőnek. A posztkommunista és bal-liberális ideológia mentén politizáló érdekvédelmi szövetség azzal a minimális erkölcsi és vallási kódex-el sincs tisztában, amelynek hiányában elképzelhetetlen kisebbségi sorsban őrlődő közösségünk védelme. Erről az alábbi kép – amelyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kalapban látható a csíksomlyói plébániatemplomban – mindennél beszédesebben tanúskodik!
A Magyar Polgári Párt a marosvásárhelyi kongresszusán elfogadott politikai nyilatkozata mentén ismételten sürgeti az erdélyi magyar erkölcsi többség megerősítését, a nemzeti alternatíva felállítását, amely a nemzeti és keresztény értékközösségen túl képes megszólítani a keresztény gondoskodás jegyében mindazon társadalmi rétegeket – a kisnyugdíjasokat, a bérük megcsonkítása által megkárosított pedagógusokat, az egészségügyben, oktatásban, kultúrában és a közszférában dolgozókat, a munkanélkülieket, a jövőjüket reményvesztetten fürkésző fiatalokat, a ki és elvándorlásra kényszerített honfitársainkat.
A MAGYAR POLGÁRI PÁRT SÜRGETI AZ ERDÉLYI MAGYAR RENDSZERVÁLTÁST!
A Magyar Polgári Párt kész szövetségre lépni mindazokkal a politikai, illetve civil szervezetekkel, amelyek vallják, hogy a szabadság, a nemzet, a család, az erdélyiség, az autonómia és a keresztény gondoskodás értékei képezik erdélyi magyar közösségünk erkölcsi többségének alapjait.   

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. szeptember 29. csütörtök
 • MPP
7

Nyílt levél Papp Lajosnak, az MPP Szilágy megyei szervezete elnökének!

logo

Papp Lajos(Lali) úr figyelmébe!

Személyes bosszúvágyadtól lihegve teljesen önkényes módon politikai bizalmatlanság örve alatt visszahív(at)tad Sarmaság község tanácsosi tisztségéből Szabó Zoltánt és Vincze Ferencet az MPP helyi szervezetének elnökét és alelnökét.

Tetted ezeket arra hivatkozva hogy a tanácsos urak amúgy "megfelelően" hamis állításod szerint EMNP tagok lennének, egy olyan párt tagjai amely  párt sem elméletileg sem pedig gyakorlatilag nem kezdhetett el semmiféle tagtoborzást mivel mindösszesen néhány napja nyert bejegyzést az illetékes bukaresti táblabíróságon.

Papp Lajos! Az Erdélyi Magyar Néppárt bírósági bejegyzési határozatán meg sem száradt a tinta ezért mai napig, magukon az országos alapító tagokon kívül senki emberfia nem lehet tagja nevezett pártnak a hivatalos papírok véglegesítéséig.

Papp úr, a múltbeli tevékenységed minősítik sajátosan “paplalis” tetteidet. Elnökséged ideje alatt más "eredményt" nem értél el azon kívül hogy a szó szoros értelmében földig romboltad úgy a Magyar Polgári Párt Szilágysági szervezetét mint annak  megyei elnökségét.

Tetted ezeket nemcsak törvénybe ütköző módon hanem erkölcstelen és romboló ösztöneidhez híven folytattad a Magyar Polgári Párt Szilágy megyei szervezetéhez tartozó, sajnos ma már unikátumként működő sarmasági helyi szervezet szétzüllesztésével, azét a számodra “mellékesen” sikeres polgári csapatét amelyik a 2008- as helyhatósági választásokon megyénkben helyi tanácsokba bekerülő mindösszesen hét MPP- ésből különösebb külső segítség nélkül mondhatni pusztán saját erejéből három tanácsost juttatott be.

“Áldozatos munkádnak” következményeként ma Szilágy megyében nem létezik egyetlen működő helyi szervezet sem, illetve 2011. szeptember végén Papp Lali egyes- egyedül személyedben testesül meg úgy a megyei MPP szervezet mint annak elnöksége.

Papp úr! Minősíthetlenül ocsmány tetteddel az Rmdsz és tanácsosai alá ültetted a lovat, lehetőséget adva nekik arra hogy privát megelégedésükre és nemtelen szórakoztatásukra egyszeri törvénytelen szavazással – igaz hogy ideig- óráig – képesek legyenek kizárni helyi tanácsból igazi és hiteles politikai ellenzéküket, nevezetesen az általad kirakatott két MPP- és tanácsost.

Papp Lali! Te korrúpció- gyanus módon magát az Rmdsz- t szolgáltad illegitim tetteddel és utóbbi a legkisebb rossz amit  rólad el lehet mondani.

 

Fentiek ismeretében ezennel felkérjük az országos elnökséget, nevezzen ki bizottságot Papp Lajos tettének és annak törvénytelen aspektusainak kivizsgálására, továbbá tegye meg az ilyenkor szokásos és szükséges jogi lépéseket fent említett MPP- és elnökök helyi tanácsosi státusának visszaszerzésére illetve a megyei elnök példás szankcionálására aminek a célja nem lehet más mint a leváltás. Megalapozottnak látjuk ezért számolnunk kell azzal a potenciális veszéllyel, hogy amennyiben tovább hagyná(n)k folytat(ód)ni Papp Lajos destruktív vesszőfutását akkor személye nemcsak a megyei elnökséget hanem egytől- egyig az összes helyi szervezetet  képviselni fogja (számára) sikeresen véglegesítve ezáltal a Magyar Polgári Párt szilágysági egyszemélyes tagsága és vezetősége (paplalis) koncepcióját.

 

Papp Lajos, a te eredeti szándékaidhoz híven: kizáró(lagos) alapon.

 

Balog Sándor, alelnök – Magyar Polgári Párt Sarmaság község szervezet,

Keresztes Zoltán István – MPP tag.

Sarmaság, 2011. Szept. 29.

Besúgók és provokátorok

 

Eltelt két évtized, de a szekuritáté besúgóiról, az őket beszervezőkről még mindig kevés információnk van, lássuk be, hogy nagyon lassan őrölnek az átvilágítás malmai. A Polgári Élet elsőként hozta nyilvánosságra, hogy  Beke György írónak a CNSAS-tól kikért megfigyelési dossziéi alapján a „Suster” fedőnév  Vetési László református lelkipásztort takarja, ezt erősítte meg a Securitate Irattárát Vizsgáló Bizottság értesítése, mely hivatalosan is informátornak tekinti az érintetett. Annak idején megkerestük telefonon Vetési Lászlót, de határozottan cáfolta, hogy ő lenne az, aki jelentett Beke György író Szeben megyei útjairól. Megszólaltattuk Beke György fiát, Beke Mihály Andrást is, aki lapunk megkeresésére a következőket nyilatkozta: Tény, hogy apám dossziéjában van egy 1989. december 19-i (!) keltezésű Följegyzés („Nota”), amelyben forrásként („Sursa”) egy bizonyos „Suster” szerepel, aki – nem túl ártalmas, de nem is teljesen ártalmatlan módon – beszámol arról, hogyan reagált Nagy Olga folklorista, Beke György, valamint a püspökségen Deák György és Kovács Gyula az akkori temesvári eseményekre és Tőkés László fellépésére. Vetési László azt mondta: „én soha nem jelentettem, a konspiratív nevet is ők találták ki”. Időközben az Erdélyi  Református Egyházkerület Átvilágító Bizottságot hozott létre, mely szerint Vetési László lelkipásztort 1978-ban szervezték be informátornak, és Suster fedőnév alatt jelentett éveken keresztül, miközben ő is megfigyelt személy volt. A bizottság felszólította Vetési Lászlót egyházi tisztségeiről való lemondásra lelkipásztori tisztségének kivételével.
Emberi drámák a kommunizmusból, ám a kollaboránsoknak nagyon széles volt a skálája, hiszen aki bekerült a szekuritáté hálójába, az lehetett  áldozat, lelkes kiszolgáló és haszonélvező is, de az iratgyűjtők azt bizonyítják, hogy kollaborációt vissza lehetett utasítani, még az után is, hogy az érintett már aláírta a kötelezvényt. Az Erdélyi Unitárius Egyházban is folyik az átvilágítás, de értékelésről még nincs információnk. A lókodi születésű Balázsi László a Magyarországi Unitárius Egyház megbízott püspöke, ma Füzesgyarmaton él, aki maga is szembehelyezkedett egykor a diktatúra embertelen praktikáival, azt írja internetes naplójában: „a kort tisztába kell tenni, az igazi tetteseket néven kell nevezni, az áldozatoknak legalább ennyi elégtételt meg lehet adni keresztényi alapon is.” A napló betekintést nyújt néhány azonosított személy irataiba, de néhány munkatársa nevét is nyilvánosságra hozza: „…identitatea informatorului cu nume conspirativ „BIBLIOTECARUL” in persoana numitului GALFY Zoltan, nascut la 06.10.1924, in Band, jud. Mures, fiul lui Danila si Iren; – „identitatea informatorului cu nume conspirativ „PRODAN VALER”, in persoana numitului LENGYEL Lorand, nascut la 19.04.1921, in Brasov, fiul lui Laszlo (Ladislau) si Ioana; -identitatea informatorului cu nume conspirativ „INCZE WALTER” in persoana numitului IZSAK Wilhelm, nascut la 29.07.1919, in Brasov, fiul lui Wilhelm si Reghina;-identitatea informatorilor cu nume conspirativ „FABIAN VASILE” si „FABJAN” in persoana numitului FARKAS Laszlo, nascut la 11.11.1947, in Meresti, jud. Harghita, fiul lui Laszlo si Magda;-identitatea informatorului cu  nume conspirativ „GOGU” in persoana numitului BOTHA Denes (Dionisie), nascut la 10.01.1922, in Sabed, jud. Mures, fiul lui Janos si Ida.” A múlt döbbenetei. De tudni kell, hogy a régi ügynökök javát ma is használja az állambiztonság. Tiszta múlt és jelen nélkül nincs jövendőnk!
Balázs Árpád, Polgári Élet

Csaba királyfi Hadapródiskola

Horthy Miklós honvédeinek a bevonulására emlékeztek nemrég Erdély igaz magyarjai Székelyföld-szerte. Volt, aki valamilyen emelvényen, volt, aki szűk körű rendezvényen, és volt, aki csak otthonában: lélekben azonosult a hősökkel. Olyanok is akadtak, (vezetőink közt is szép számmal) akik nem tartották fontosnak visszaemlékezni a Második Bécsi Döntést követő eseményekre.
  Gondolom, arra még kevesebben tekintettek vissza, ami ezelőtt 70 évvel kezdődött. (Ami természetesen Észak-Erdély 1940-beli visszacsatolása nélkül nem következhetett volna be.) 1941-ben, ősszel nyitotta meg a kapuit Marosvásárhelyen, egy nemzetünk számára rendkívül fontos, katonai intézmény: a Magyar Királyi “Csaba királyfi” Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola. Abban az épületünkben, amelynek története az Osztrák-Magyar Monarchia idejére nyúlik vissza. Amikor egy határozat született: a kismartoni császári és királyi „alreáliskola” Marosvá¬sár¬helyre való áttelepítéséről. Az emeletes, impozáns főépület építése 1906-ban kezdődött el a székely főváros szélén, a Somostető aljában. Na, de ugorjuk át az első oláh világot, lássuk a visszacsatolást! Az 1940. szeptemberében lezajlott Horthy-féle marosvásárhelyi örömünnepre a Nyárádmente fiataljai szép számmal sereglettek befelé. Nagyanyáink magyar ruhában üdvözölték a honvédeket.
Nagyapáink 1941 őszétől tanulhattak a vásárhelyi Csaba királyfi Hadapródiskolában, majd vérükkel védelmezték a magyar hont: Erdélyt-Székelyföldet. Rájuk emlékezek soraimmal, kegyelettel. Abban az épületben edződtek, melyben később a magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem is megszületik. Majd sorvadozik. Mert mostani vezetőink nem „Csaba indulón”, nem hadapródok iskolájában nőttek fel. Vajon velük is kegyes lesz az utókor? Egyikük, a város tulipános alpolgármestere azt nyilatkozta: szép tüntetést tartottak nemrég a Vártemplomban. Imádkoztak az Egyetemért.
Csak azt nem értem, mire jó a magyar tulipános alkormányfő, „szanitéc” miniszter, megyei „vaslady”, az imás alpolgármester. Hisz, míg ők “kormányoznak”, saját épületünk, saját főiskolánk, saját jövőnk az idegenek karmaiba kerül. Az Úrhoz fohászkodni,  nélkülük is tudunk. Áldd meg Istenem a még élő hadapródokat!!
Csíki Sándor, Polgári Élet

A japán cégek szerint megbízhatóbbak a magyarok

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=55698
2011. szeptember 22.

A romániai gazdasági szereplőknek elsősorban mentalitásváltásra lenne szükségük ahhoz, hogy vonzó partnerekké váljanak a japán befektetők számára, az itteni vállalkozók ugyanis hajlamosak felrúgni a megkötött szerződéseket – nyilatkozta a Krónika kérdésére Takagi Jaszujuki, a bukaresti Japán Üzleti Egyesület tanácsadója, a bukaresti Japán Kereskedelmi Kamara korábbi elnöke tegnapi kolozsvári látogatásán.

Mint mondta, ha szerződést kötnek egy termelőegységgel valamilyen zöldség feldolgozására, amely a felvásárlási árat is tartalmazza, és egy év múlva nő az adott zöldség piaci ára, a román fél azonnal felrúgja a korábban megkötött szerződést. „Mi ellátjuk a szükséges gépekkel a termelőket, és kötelezettséget vállalunk, hogy felvásároljuk a termékeket, ők meg figyelmen kívül hagyják a szerződésben rögzített megállapodásunkat. Az adott szó, az ígéretek betartása kulcsfontosságú, ezért is érdekel az erdélyi magyar közösség, ugyanis érzékelhető egyfajta mentalitásbeli különbség” – nyilatkozta lapunknak Takagi Jaszujuki.

A Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei szervezete által életre hívott fórumon a japán üzletember elmondta: a szigetországi befektetőket elsősorban a mezőgazdaság, a megújuló energiaforrások és a turizmus érdekli. „Keressük a befektetési lehetőségeket, de nem kizárólag profitszerzés céljából, a helyi közösségeknek is segíteni szeretnénk” – jelentette ki Takagi. Hozzáfűzte: kedden beszélt az egyik nagy japán turisztikai céggel, amely golfpályát szeretne létrehozni Kolozs megyében, ugyanis itt van erre alkalmas terület, amelynek téli kihasználása gondot jelent, ezért sífutópályaként működhet.

Kérdésünkre, hogy mennyibe kerül egy ilyen beruházás, illetve hogyan térülhet meg egy ilyen befektetés, Takagi Jaszujuki elmondta: ha meg kell vásárolják a területet, akkor ötmillió euróba is belekerülhet, ellenben ha a helyi hatóságokkal együttműködve csak haszonbérbe veszik a szükséges területet, akkor feleannyiból is megúszhatják. „A beruházás ellen szól, hogy Romániában a golf nem túl népszerű sport, ennek ellenére a golf nemcsak sport, hanem lehetőség a kapcsolatok kialakítására is, ezért egy ilyen pálya felépítése fellendítheti az üzleti turizmust, arról nem is beszélve, hogy a sportágat felvehetik a nyári olimpiai játékok műsorába is” – részletezte a pró- és kontra érveket Takagi. Szerző(k): Kiss Előd-Gergely

Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke, az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzése kapcsán kiemelte, hogy szerinte fontos az összefogás a magyar politikai erők között.

Antal elmondta, hogy őt személyesen nem a szavazatok maximalizálása érdekli, ugyanis, úgy gondolja, hogy a legfontosabb az erdélyi magyar közösség közérzete. „Tehát: hogy tudnak cselekedni a politikai szereplők, ahhoz, hogy az erdélyi magyaroknak a közérzete jó legyen”, fogalmazott. A politikus szerint meg kell egyezni, meg kell vizsgálni minden egyes megyében, településen az összefogás lehetőségeit és megnézni, hogy ki mit tesz le az asztalra. Ugyanakkor Antal aláhúzta: ha az MPP képes megújulni, képes valami értelmeset letenni az asztalra, akkor velük is kell tárgyalni, és megnézni, hogy mit lehet közösen elérni. „Lehet, hogy Markó Béla és Tőkés László nem tudnak leülni egy asztalhoz, de talán már nem is ők kell leüljenek, hanem Kelemen Hunor és Toró Tibor”, tette hozzá.

Sepsi Rádió

 

meghivo enlakaMPP-PRES

 • admin
 • 2011. szeptember 23. péntek
 • MPP

Közlemény

 

A Magyar Polgári Párt aggodalommal és felháborodással értesült, hogy az RMDSZ-es vezetésű kulturális tárca a csíksomlyói búcsút nem egyházi, hanem néprajzi-antropológiai kuriózumként terjesztené fel az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez (UNESCO), hogy a szellemi világörökség státust elnyerhesse.

Mindamellett nem találjuk meglepőnek, hogy a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök vezette Kulturális Minisztérium nem vallási eseményként, hanem kulturális rendezvényként kívánja védetté nyilváníttatni a búcsút. Miközben ciántengert telepítenek Erdélybe, az RMDSZ folytatja magyarságellenes politikáját: ugyanúgy megfosztaná vallási jellegétől a csíksomlyói búcsút, mint ahogyan Böjte atya dévai egyházi iskolájával szemben létrehozták a dévai “világi” iskolát. A csapda ugyanúgy tetten érhető: ha valamit világinak nyilvánítunk, akkor majd később korlátozható, illetve tiltható lesz a vallási megnyilvánulás!

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök magyarság- és vallásellenes cselekedetei sajnos már nem számítanak meglepőnek. A posztkommunista és bal-liberális ideológia mentén politizáló érdekvédelmi szövetség azzal a minimális erkölcsi és vallási kódex-el sincs tisztában, amelynek hiányában elképzelhetetlen kisebbségi sorsban őrlődő közösségünk védelme. Erről az alábbi kép – amelyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kalapban látható a csíksomlyói plébániatemplomban – mindennél beszédesebben tanúskodik!

clip_image002

A Magyar Polgári Párt a marosvásárhelyi kongresszusán elfogadott politikai nyilatkozata mentén ismételten sürgeti az erdélyi magyar erkölcsi többség megerősítését, a nemzeti alternatíva felállítását, amely a nemzeti és keresztény értékközösségen túl képes megszólítani a keresztény gondoskodás jegyében mindazon társadalmi rétegeket – a kisnyugdíjasokat, a bérük megcsonkítása által megkárosított pedagógusokat, az egészségügyben, oktatásban, kultúrában és a közszférában dolgozókat, a munkanélkülieket, a jövőjüket reményvesztetten fürkésző fiatalokat, a ki és elvándorlásra kényszerített honfitársainkat.

A MAGYAR POLGÁRI PÁRT SÜRGETI AZ ERDÉLYI MAGYAR RENDSZERVÁLTÁST!

A Magyar Polgári Párt kész szövetségre lépni mindazokkal a politikai, illetve civil szervezetekkel, amelyek vallják, hogy a szabadság, a nemzet, a család, az erdélyiség, az autonómia és a keresztény gondoskodás értékei képezik erdélyi magyar közösségünk erkölcsi többségének alapjait.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2011. szeptember 22.

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. szeptember 22. csütörtök
 • MPP

Szent lenne a béke, de…

Írta: Hírmondó 2011. szeptember 22. csütörtök, 02:27

„Erdélyben eddig még nem volt példa teljes magyar politikai összefogásra, pedig a közelgő választásokon országosan akár a 6,5%-os eredményt is elérhetjük, ha okosak vagyunk” – hangzott el tegnap a háromszéki MPP sajtótájékoztatóján, nem sokkal azt követően, hogy hevesen kritizálták az RMDSZ-t, „posztkommunista alakulatnak” nevezték, illetve hangot adtak meggyőződésüknek, miszerint „elképzelhetetlen, hogy az EMNP partnerségre lépjen a Szövetséggel”. Újságírói kérdésre hamar kiderült, hogy csupán bizonyos kritériumok mellett lenne hajlandó a „nagytestvérrel paktálni” az MPP, pontosabban a megújulás, Markó Béla, Verestóy Attila, Frunda György „és a hozzuk hasonlóaknak” a parlamentből való „mellőzése” esetén.

Japán befektetési kilátások

Kolozsvári értelmiségiekkel tartott megbeszélést tegnap, a Magyar Polgári Párt (MPP) szervezésében, Yasuyuki Takagi, Japán bukaresti nagykövetsé­gének gazdasági attaséja a szigetországiak beruházási igényeiről és lehetőségeiről régiónkban.

A találkozón magyar üzletemberek, közgazdászok, bankárok, egyházakat képviselők, élsportolók vettek részt. Keizer Róbert, az MPP kolozsvári elnöke ismertette az előzményeket: Takagi úrral – aki több éve él Romániában, és a nevéhez öt sikeres japán beruházás megvalósítása fűződik – egy éve kezdték meg az együttműködést. Erdélyi vállalkozókkal a nyáron találkozott, utána Japánba sietett, ahonnan konkrét ajánlatokkal érkezett vissza. Kolozsvár és környéke különleges helyzetet kínál, ezt támasztja alá mai körútja Kalotaszegen. Polgártársai leginkább a mezőgazdaság, az energiaipar, a turizmus és a környezetvédelem iránt érdeklődnek. Például megyénkben golfpálya létesítésére van megfelelő terep, ahol golfiskolát, télen pedig sípályát is lehet üzemeltetni. A japánok sok szempontból tanulmányozzák a romániai befektetési lehetőségeket. Számít az, hogy sok az itteni értelmiségi szakember, akikkel együtt lehet működni a szervezésben. A japánok nagy területet (400–1.000 hektárt) szeretnének használatba venni, nem pedig megvásárolni. Konkrétan a szója, a repce, az energianövények termesztése jöhet szóba, a gyümölcsszektorban viszont nagyon nagy kapacitású feldolgozóüzemre lenne szükség. Takagi úr korainak tartja egészen konkrét tervekről beszélni, de azt elárulta: számára világos, hogy a rengeteg parlagon hagyott földet társulásokkal, japán technológiával és anyagi fedezettel meg kell tudni dolgozni. A romániai magyar közösségről nem sokat hallott, de a róla mostanában szerzett tapasztalatai nagyon biztatóak. Yasuyuki Takagi a sajtónak még elmondta: 1997 óta él és dolgozik ebben az országban, jól ismeri az itteni viszonyokat, és a fővárosban létrehozott japán beruházási szervezetből Erdély hasznot húzhat.

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. szeptember 22. csütörtök
 • MPP

Pro és kontra vélemények az új magyar párt megalakulásáról

JMV

Különféleképpen vélekednek az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) vezető politikusai az új magyar párt megjelenéséről. Mint ismeretes, a bukaresti törvényszék első fokon elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését, a táblabíróság azonban csütörtökön másodfokon jogerős döntéssel jóváhagyta a politikai alakulat bejegyzését.

Az EMNP bejegyzése az RMDSZ hátrányára befolyásolja majd a jövő évben tartandó helyhatósági és parlamenti választások eredményét – nyilatkozta Eckstein-Kovács Péter volt államfői tanácsos az Agerpres hírügynökségnek.

–A szövetség tagjakéntúgy vélem, hogy ilyen esetekben nem vitatható az igazságszolgáltató szervek döntése: amennyiben úgy ítélték meg, hogy a bejegyzésre javasolt politikai alakulat megfelel a törvényes előírásoknak, úgy el kell fogadnunk azt – tette hozzá a politikus. Mint kiemelte, a politikai palettán megjelent új szereplő nem szolgálja az RMDSZ és a magyar közösség javát, de a demokrácia részét képezi.

Máté András Levente, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, a szövetség képviselőházi frakciójának vezetője lapunknak elmondta: nem lát semmi furcsaságot az új párt bejegyzésében. Mindamellett kiemelte Tőkés László Ideje van a szólásnak című könyvében, 1991-ben megjelent írást, amelynek kapcsán Máté elmondta: egyetért az Európai Parlament alelnöke által megfogalmazott szemponttal, miszerint egy kisebbség nem engedheti meg magának a fényűzést, hogy független részekre, több pártra szakadjon.

– Az Erdélyi Magyar Néppártot az MPP-hez hasonlónak tekintem. Kérdés, hogy mindazok, akik annak idején az RMDSZ, majd az MPP keretében nem tudtak érvényesülni, most az EMNP tagjaiként közös listákon mandátumot szerezhetnek? – vetette fel Máté András. Mint kifejtette, az RMDSZ közvélemény-kutatásai értelmében a soron következő választásokon a magyarság több mint 70 százaléka az RMDSZ-re szavazna.

Az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének vezetői nem aggódnak az új párt megjelenésének következményei miatt. – Az RMDSZ a választóközönségének felmutatható tettekre és megvalósításokra alapoz, és bízik az eredményeit értékelő polgárok bölcsességében – nyilatkozta az Agerpres-nek Tamás Sándor, a megyei szervezet elnöke. Mint kiemelte, a közösséget érintő fontos kérdésekben egyet kell értenie az érdekképviseleti szervezeteknek, hiszen a 2009-es választások alkalmával is bebizonyosodott, hogy együttműködve jobb eredményeket lehet elérni.

Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke üdvözölte az EMNP bejegyzésének tényét. Reményét fejezte ki, hogy az új politikai alakulat az MPP-vel együttműködve alternatívát jelenthet majd az RMDSZ-re. Szász Jenő örvendetesnek minősítette a romániai magyar társadalom demokratikus fejlődésének folyamatát, és említést tett arról, hogy az MPP szeptember 3-i kongresszusán olyan döntést fogadtak el, amelynek értelmében a magyar közösségen belüli rendszerváltás folyamatának érvényesítésére törekednek. A politikus úgy vélte, az RMDSZ baloldali politikájával szembeni alternatívát képező jobboldali szerveződés nagymértékben Tőkés Lászlótól függően valósulhat meg.

Az MPP kolozsvári szervezetének elnöke, Keizer Róbert lapunknak elmondta: üdvözlik az EMNP hivatalos bejegyzését, ami Tőkés László álmának huszonegy év utáni beteljesülését jelenti. Az új párttal való leendő kapcsolatukról szólva megjegyezte, hogy előbb le kell tisztulnia a képnek: az EMNP-n múlik, hogy a bal vagy a jobb oldal mellé áll. Keizer reméli, nem viselkednek majd úgy, mint Magyarországon az MDF tette, hanem igazi európai néppárt szerepét fogják betölteni.

Kolozsvári Szabadság

Diktatúrától tart az MPP

Az MPP támogatja a jövő évi választások összevonását, ám azokat nem ősszel, hanem legkésőbb június elején kell megrendezni – fejtette ki Szász Jenő, a polgári párt elnöke Sepsiszentgyörgyön.
A 215-ös közigazgatási törvényre hivatkozott, amelynek három szakaszában is megjelenik, hogy az önkormányzati képviselők, a polgármesterek vagy megyei tanács-elnökök man­­­dátuma „csak háború vagy katasztrófa esetén hosszabbítható meg". „A helyzet valóban katasztrofális, de éppen ennek okozói szeretnék meghosszabbítani mandátumukat, s a törvény valójában természeti katasztrófákról beszél, amiről egyelőre nincs, s reméljük, nem is lesz szó" – fejtette ki a pártelnök.
Ha módosítják az említett törvényt, jogszerűvé tehetik az őszi választásokat, csakhogy éppen ezt nevezik hatalommal való visszaélésnek – mondta, és érvelésével ismét azt igyekezett alátámasztani, hogy szükség van az erdélyi magyar rendszerváltásra, az RMDSZ menesztésére.
A Háromszék kérdésére elmondta, a Demokrata Liberális Párt is csalódást okozott nekik, de magyar pártként ők az RMDSZ ellenzékének tekintik magukat, a magyar szövetség kormányzati felelősségét, antidemokratikus döntésekben való részvételét kérik számon, hiszen ha kiléptek volna a hatalomból, nem lehetett volna érvényesíteni a népnyúzó határozatokat.
A közigazgatási törvény önkényes megváltoztatása első lépés a diktatúra felé, az MPP ez ellen emeli fel szavát – hangsúlyozta Szász Jenő, aki azt is leszögezte, pártja soha nem lesz azonos platformon a baloldali szervezetekkel, ebben az esetben véletlenszerű, hogy ugyan­azt mondják, mint a Nemzeti Liberális Párt és a Szociál­demokrata Párt.
Farkas Réka
Háromszék

Félszeg háromszéki kéznyújtás (Az EMNP-vel igen, az MPP-vel nem tárgyalna Tamás Sándor)

Fontos nemzeti kérdésekben szükség lesz az összefogásra – véli Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnöke, akinek álláspontja különbözik a szövetség országos vezetőinek viszonyulásától: Kelemen Hunorral, illetve Markó Bélával vagy Borbély Lászlóval ellentétben, ő köszönti a frissen bejegyzett EMNP-t, együttműködést keres és ígér.

Nem szabad a fejünket a homokba dugnunk, tudomásul kell vennünk, az RMDSZ-en kívül is van politikai élet – mondta Tamás Sándor, aki szerint bebizonyosodott ugyan, hogy a három évvel ezelőtt bejegyzett MPP csak luftballon volt, ígéreteiket nem tudták beváltani, és ahol döntő pozíciót szereztek, ott nem jobban, de rosszabbul mennek a dolgok, ám ennek ellenére oda kell figyelni a hasonló kezdeményezésekre. Tamás Sándor kiemelte, tisztában vannak azzal, hogy az erdélyi magyarság szempontjából fontos kérdésekben: a népszámlálás ügyében, a marosvásárhelyi polgármester-jelöltállítás, illetve a parlamenti képviselet kérdésében tárgyalni kell. "Van­nak közös pontok, amelyeket meg kell találnunk, s emellett mindenki végezheti a dolgát, építkezhet" – fejtette ki Tamás Sándor. Háromszéken is van olyan település, ahol szükséges az összefogás, például a 99 százalékban magyarok lakta, de több mint másfél évtizede román polgármester által irányított Kőröspatakot csak így lehet visszaszerezni, már meg is állapodtak a helyi MPP-vel és más erőkkel, hogy egyetlen magyar jelöltet indítanak a jövő évi önkormányzati választásokon. Tamás Sándor azt is elmondta, személyesen is jó viszonyban van az EMNP megyei vezetőivel, de Toró T. Tiborral és Tőkés Lászlóval is, elismerte, ez az emberi tényező is be­folyásolja az eljövendő együttműködést. Nem ugyanez a helyzet az MPP-vel. "Nem megyünk olyan udvarra, ahol mérgezik a kutat" – fejtette ki, s hozzáfűzte: "Szász Jenővel és a párt háromszéki vezetőivel nem az a legnagyobb gond, hogy már csak alig másfél százalékos a támogatottságuk, hanem az, hogy rendkívül arrogánsak, nehéz velük szót érteni." Kezet nyújt tehát az új pártnak, annak ellenére, hogy az RMDSZ csúcsvezetése igen keményen bírálta az EMNP kezdeményezőit? – tettük fel a kérdést a szövetség háromszéki vezetőjének. "Hát igen, amíg le nem vágják a kezem" – jegyezte meg Tamás Sándor.

Háromszék, MPP-PRESS

Képeslappal magyarságunkért (Népszámlálási kampány)

clip_image002

Jelentem: Magyar vagyok! – ezzel a szlogennel fordul az erdélyi magyarsághoz a Magyar Polgári Párt. A ma induló népszerűsítő kampány során az e célra nyomtatott képes­lapokat osztják szét, elsősorban a székelyföldi és a csángó magyarok között.

Arra biztatnak mindenkit, hogy vállalják magyarságukat az október végi népszámláláson, ne regionális identitásuk kerekedjék felül, ne mondják a kérdezőbiztosnak, hogy székelyt, esetleg csángót jegyezzen be nemzetiségükhöz. Tegnap Sepsiszent­györgyön Szász Jenő, az MPP elnöke ismertette a párt ak­cióját: 250 000 ké­peslap szórását kezdik meg, és arra kérnek mindenkit, bélyegezze fel a hozzá eljutott lapot, címezze meg, és küldje el egy ismerősének, így akár minden magyarhoz is eljuthat a felhívás. A le­velezőlapon nem­csak a Szé­kely­földön vagy Csán­gó­­föl­dön élő nemzettársakat szólítják meg, de a Par­tium­ban, Erdély kü­lön­böző részein, illetve a Kár­páto­kon túl élőket is.
Szász Jenő szerint fontos, hogy minél többen meg­szív­leljék üzenetüket, mert a magyarság összlétszámát csök­kentik mindazok, akik székelyként vagy csángóként kerülnek nyilvántartásba, és minél kevesebben vagyunk, annál kisebb lesz érdekérvényesítő erőnk is.

Együttműködést sürget az MPP

Az erdélyi magyar társadalom demokratizálódási folyamata szempontjából újabb, jelentős lépés az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzése – nyilatkozta a Háromszéknek Szász Jenő, az MPP elnöke.

A polgári párt – ahogy ezt többször megfogalmazták, kongresszusukon határozatban is megerősítették – továbbra is a nemzeti alternatíva felállítását sürgeti, ha ebbe az MPP és a Székely Nemzeti Tanács mellé sikerül bevonniuk az EMNT-t és az EMNP-t is, nagyobb esélye lesz jövő évben az erdélyi magyar rendszerváltás megvalósításának – fejtette ki. Nagy kérdés számukra, hogyan viszonyulnak ehhez az új párt alapítói, az RMDSZ hatalmon maradását támogatják, vagy a változást sürgetik – mondta.Szerinte ebből a szempontból nem döntő jelentőségű az, hogy az új politikai alakulat hivatalossá vált, "Tőkés László személye a kulcskérdés", vagyis az, hogy ő miként látja ezt, húsz évvel az 1989-es fordulat után most melyik oldalt választja. Meg­ismételte: keresik a közös pontokat, sürgetik az egyeztetést, hogy együtt elkezdhessék az építkezést a nemzeti keresztény értékrend mentén.(-kas)

Háromszék

Az RMDSZ megosztási szándékot lát az új magyar párt bejegyzésében.
Újabb MPP jött létre az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzése révén – véli az RMDSZ politikai alelnöke. Borbély László szerint az új párt kezdeményezői Tőkés Lászlóval az élen megosztják, gyengítik a magyarságot, és a parlamenti képviselet is veszélybe kerül.
Az RMDSZ politikusa szerint elképzelhető az együttműködés az új alakulattal, „de ehhez előbb Tőkésnek tisztáznia kellene, hogy mit akar” – vélekedett. Borbély ezzel kapcsolatosan említette, hogy sok múlik a helyi vezetőkön is, hiszen helyi szinten máris vannak példák az együttműködésre. Így Marosvásárhelyen, úgy néz ki, sikerül közös polgármester- és megyeitanácselnök-jelöltet állítaniuk.

Mediatica.ro

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. szeptember 16. péntek
 • MPP

Barót ostroma

 

Jó ideje – gyakorlatilag a 2008-as választások óta – hadjáratot indított az RMDSZ-es megyevezetés Barót polgármestere ellen. Nem bírták elviselni, hogy az erdővidéki település élére nem az ő jelöltjük került, minden alkalmat megragadtak hát, hogy a városgazdát támadják, lejárassák.

Beállt a sorba a megyei tanács elnöke, a helyi önkormányzat RMDSZ-es frakciója, de még Borbély László környezetvédelmi miniszter sem mulasztotta el alapos fejmosásban részesíteni az elöljárót, adott pillanatban úgy tűnt: az egész ország legnagyobb gondját a baróti polgármester jelenti.
Igaz, Nagy István szolgáltatott is éppen elég alkalmat a bírálatokra: alig mutatott hajlandóságot az együttműködésre, az önkormányzat egyetlen közös, a megye egészét érintő programban sem vett részt – például az integrált hulladékgazdálkodást, a vízhálózat korszerűsítését célzó projektekben, de A borvíz útja is e városban bizonyult a legnehezebbnek, újabban pedig azzal adott lovat ellenfelei alá, hogy a magyarellenes megnyilvánulásairól híres Dan Suciut alkalmazta tanácsadóként.
Ennek ellenére egyértelmű a politikai bosszú szándéka a háromszéki helységeknek visszaosztott pénzek elosztásában. A megyei önkormányzati testületben már az RMDSZ képviselője is szóvá tette, hogy méltánytalanul alacsony összeget szánnak az erdővidéki városnak, a következő évi költségvetési előrejelzés szerint a községek is több pénzt kapnak, mint Barót. A megye vezetői pedig magyarázkodnak: múlt héten Henning László alelnök még azzal próbálta megnyugtatni a tanácstagokat, hogy úgysem végleges számokról, csak becslésről van szó, Tamás Sándor pedig tegnap közleményben jelentette ki, egyetlen olyan pályázata sincs Barótnak, amelyet a megye támogathatna. Mintha bizony a polgármesterek tevékenységének értékelése, nem pedig Háromszék egészének fejlesztése, az elmaradottabb térségek felzárkóztatása lenne többek között a megyeitanács-elnök feladata.
Az áldatlan politikai háború vélhetően folytatódik, és a harc még élesebbé válik az önkormányzati választásokig. E csatában pedig nem számít az sem, hogy lassan nem lesz, mit bevenniük az ostromlóknak és megvédeniük az ostromlottaknak. Mert jelenleg csak a barótiakra nem figyel senki…

Háromszék

A tanév bojkottálását kéri az MPP a MOGYE magyar nyelvű diákjaitól

A Magyar Polgári Párt marosvásárhelyi és Maros megyei Szervezete közleményben adott hangot megdöbbenésének, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) Szenátusa megszüntette a magyar óraadó oktatók szerződését. “Ezeknek az intézkedéseknek elsősorban a magyar diákok látják kárát, de nem utolsó sorban az erdélyi magyarság egészségügyi ellátása is” – áll a dokumentumban. Az MPP arra kéri a diákok képviselőit, hogy akár a polgári engedetlenség eszközeivel élve, akadályozzák meg az új tanév ilyen körülmények között történő megkezdését. A polgári alakulat tárgyalásokat kezdeményezne a magyar oktatókkal, diákokkal, páciensekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, valamint nemzetközi szervek elé kívánja vinni az ügyet. (hírszerk.)

MPP-PRESS

Keveslik a támogatást az MPP-sek

Barót miatt szólalkoztak össze a Kovászna megyei önkormányzat rendkívüli ülésén az RMDSZ-es és a magyar polgári párti (MPP) képviselők.

A testületnek a költségvetés-tervezet előkészítéséhez szükséges határozatot kellett volna megszavaznia. Az MPP-frakció azonban nem szavazta meg az áfából és a jövedelemadóból visszaosztott összegek közigazgatási egységek közötti elosztását a 2012-es, valamint a 2013–2015-ös időszakra, így a tervezet elbukott. A képviselők a Barótnak kiutalt öszszegben nem tudtak megegyezni, a tervezetben az erdővidéki városnak mindössze 23 ezer lejt osztottak volna, holott a többi közigazgatási egység legkevesebb 88 ezer lejt kap. Henning László, az önkormányzati ülésvezetője elmondta, ez csak egy tervezet, a pénzek elosztásáról jövőre újra szavaznak. Tulit Attila MPP-s tanácsos azonban kifejtette, Barót az elmúlt három évben politikai bosszú áldozata MPP-s polgármestere miatt, nem nézhetik tétlenül, hogy a város sorsát a következő évekre is megpecsételjék. Több tanácstag is arra kérte az MPP-frakciót, segítsék a baróti polgármestert, hogy pályázzon többet, mert akkor több támogatást kaphat. B. K. B.

Népszavazást Kovászna megyében (Régiósítás)

A régiósítás ügyében felhívással fordult képviselőtársaihoz Fazakas Tibor megyei tanácstag a Kovászna megyei önkormányzat tegnapi rendkívüli ülésén. Arra kérte kollégáit, segítsenek rávenni az RMDSZ országos vezetését, hogy hívják össze együttes ülésre a székelyföldi megyék önkormányzatait, fogadjanak el nyilatkozatot Székelyföld egységéről, és kezdeményezzenek népszavazást a székelyföldi közigazgatási régióról.

Kedves barátaim megszólítással fordult kollégáihoz Fazakas Tibor MPP-s önkormányzati képviselő, hangsúlyozva: bizonyos ügyekben el kell tekinteni a politikai hovatartozástól, ilyen ügy az, amikor Székelyföldet be akarják olvasztani egy mamutmegyébe az államfő és a nagyobbik kormánypárt régióátszervezési elképzelése szerint. Ezért tartja fontosnak, hogy az MPP elképzelésének megfelelően tartsanak együttes tanácsülést, és kezdeményezzenek referendumot arról, hogy a lakosság akarja-e az egységes székelyföldi közigazgatási régiót. Ezzel ti is egyetértetek – intézte szavait az RMDSZ-es képviselőkhöz, arra kérve őket, győzzék meg Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnököt és az RMDSZ központi vezetését a lépés szükségességéről. Ha a vezetők nem merik felvállalni, tegyük meg ezt mi – javasolta, majd figyelmeztetett: az RMDSZ-es politikusok kijelentései ellenére a veszély nem hárult el, a régiósítás kérdését a miniszterelnök a napokban ismét felvetette.
Felszólalására válaszolva az ülést vezető Henning László alelnök azt mondta: amikor egyeztettek a kérdésről az MPP frakciójával, azt ígérték, megpróbálják meggyőzni Hargita megyei kollégáikat, jövő héten, amikor ismét találkoznak a szomszédos megye vezetőivel, újra beszélni fognak erről. Az RMDSZ-es Baka Mátyás zárásként emlékeztetett: 135 évvel ezelőtt tartotta alakuló ülését Há­romszék Vármegye közgyűlése, ezt követően pedig Kulcsár Terza József, az MPP frakcióvezetője állt elő javaslatával, hogy ha már valóban a Hargita megyeiek nem akarják az együttes ülést és a népszavazást, akkor Háromszék járjon elöl jó példával. Valljunk színt, és tűzzük napirendre az MPP által beterjesztett, erről szóló határozatot – hangzott az MPP megyei vezetőjének felhívása.

Farcádi Botond, Háromszék

Az együttes tanácsülésért

Felhívással fordult Kovászna Megye Tanácsának tagjaihoz Fazakas Tibor, az MPP-frakció testületi tagja a megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésén. A polgári alakulat országos alelnöke arra kérte a testület többi tagját, hogy képviseljék a mandátumuk adta lehetőség révén az MPP által kezdeményezett, Kovászna és Hargita megyék tanácsai együttes ülésének ügyét, ha már a két önkormányzati vezető, Tamás Sándor és Borboly Csaba nem hajlandó azt felvállalni. Mint ismeretes, ez alkalomból Székelyföld egységes és oszthatatlan jellegéről, illetve egy népszavazás kiírásáról szavaznának az önkormányzati képviselők. Fazakas Tibor ugyanakkor felszólította RMDSZ-es kollégáit: igyekezzenek meggyőzni a szövetség felsőbb vezetését, hogy a javasolt közigazgatási átszervezés kapcsán ne kössenek kompromisszumot. Az ülésvezető Henning László, a testület alelnöke rámutatott: a két tanácselnök jövő hét folyamán egyeztet az együttes ülés lehetőségéről.

Hírmondó

MPP: Manolăchescu szégyellje magát

Felháborítónak tartja az MPP háromszéki vezetése Dan Manolăchescu, a Demokrata Liberális Párt Kovászna megyei szervezete elnökének kijelentéseit, miszerint Kövér László megválasztása az MPP tiszteletbeli elnökévé arról tanúskodik, hogy a polgáriak humánerőforrás-tartaléka elapadt Erdélyben.

Szégyellje magát Dan Manolăchescu – jelentette ki Kulcsár-Terza József, az MPP Kovászna megyei szervezetének elnöke, majd hozzáfűzte: a politikus két évvel ezelőtt az MPP ajtaján kopogott, hogy támogatást szerezzen Traian Băsescu számára az államfőválasztások előtt, most meg támadja őket. Szerinte amúgy nem a saját, hanem Antal Árpád sepsiszentgyörgyi RMDSZ-elnök véleményét tolmácsolta. Úgy látja, az RMDSZ próbál a Fidesz kegyeibe férkőzni, de a szövetségnek inkább a szocialista Lendvai Ildikót vagy Gyurcsány Ferencet kellene tiszteletbeli elnökké választania, hiszen doktrínájuk közelebb áll az MSZP-hez. A Fidesznek van Orbán Viktorja, az EMNT-nek Tőkés Lászlója, az MPP-nek pedig Kövér Lászlója – fogalmazott Kulcsár-Terza Józef. (Farcádi)

Markónak most nem fontos a magyar összefogás

Az RMDSZ számára jelenleg nem prioritás, hogy együttműködési lehetőségeket keressen más romániai magyar politikai szervezetekkel a jövő évi helyhatósági és parlamenti választásokra – jelentette ki az Agerpres hírügynökségnek adott interjújában Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ februárban leköszönt elnöke. A magyar összefogás esélyeiről kérdezett politikus szerint a Magyar Polgári Pártnak (MPP) és a bejegyzés előtt álló Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) azonosak a céljai: szembe akarnak szállni az RMDSZ-szel, meg akarják törni a szövetséget. „Teszik mindezt olyan személyek, akik korábban távoztak a szövetségből, és akik továbbra is az RMDSZ lejáratásával próbálnak megszólítani potenciális szavazókat ahelyett, hogy konkrét programokat mutatnának be” – fogalmazott Markó.

Az MPP eltűnik, Tőkés csak szövegel
Markó szerint az MPP is eredménytelenül próbálkozott az RMDSZ-szel szembeni alternatívaként viselkedni, s úgy véli, a 2008-as önkormányzati választásokon elért szerény eredményektől függetlenül lassan el fog tűnni.
A miniszterelnök-helyettes szerint az RMDSZ-nek most az a fontosabb, hogy megpróbálja megszólítani szavazóbázisát, hogy minél jobban kommunikáljon a romániai magyar választókkal, és nem az, hogy más magyar politikai szervezetekkel lépjen szövetségre.
Markó ugyanakkor bírálta az EMNP bejegyzését kezdeményező Tőkés László EP-alelnököt is. „Néhány éve az Európai Parlamentben dolgozik, de nem tudok arról, hogy bármit is megoldott volna ott” – jegyezte meg.

Az MPP Tőkéséknek sem kell
Tőkés László az Erdélyi Naplónak adott interjúban arra a kérdésre, milyen esély van arra, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve a bejegyzés előtt álló új párt, az EMNP tárgyalóasztalhoz üljön az RMDSZ-szel, úgy fogalmazott: „Még a halálos betegség ellen is küzdenek az orvosok, néha sikerrel.”
Az EMNT elnöke szerint az RMDSZ „minden lehetőt megtesz, hogy megtartsa politikai egyeduralmát a romániai magyarság fölött, ezáltal fenntartva a bukaresti rezsim kézi vezérlésű magyarságpolitikáját”. Megjegyezte: kirívó, orcátlan demokrácia-, Európa- és magyarellenes törekvés, amely az RMDSZ magatartását jellemzi az EMNP bejegyzésével kapcsolatban, szerinte nem kizárt, hogy az RMDSZ titokban koalíciós alku tárgyává tette a bejegyzést.
Az MPP-vel viszont az EMNT sem közösködne, Tőkés László véleménye szerint a polgári párt elveszítette hitelét és tagságát is. „Nem tartom célravezetőnek a pártlogikán alapuló, kizáró jellegű összefogást. Ezzel ugyan megkerülhetjük az RMDSZ-t, de politikai egyeduralmát nem tudjuk megtörni. Erdélyi magyar összefogásra van szükség, vagy, ahogy Orbán Viktor, a nemzet miniszterelnöke meghirdette, a nemzeti együttműködés rendszerét kell létrehozni” – hangsúlyozta Tőkés az Erdélyi Naplónak.
kronika.ro

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. szeptember 11. vasárnap
 • MPP

Leváltanák Keresztélyt, a főtanfelügyelőt okolja az MPP

 

A polgári frakció a bíróságon támadja meg a tanfelügyelőségnek és az önkormányzatnak az óvodák összevonásáról rendelkező határozatait. Keresztély Irma Kovászna megyei főtanfelügyelő lemondását követeli a sepsiszentgyörgyi önkormányzat polgári párti (MPP) frakciója. Bereczki Kinga városi tanácsos tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hozzá nem értőnek tartják a főtanfelügyelő iskolák és óvodák összevonására vonatkozó intézkedéseit, ugyanakkor az érettségi vizsgák kudarca miatt is meg kellene válnia a tisztségétől. Bejelentette: a polgári frakció a bíróságon támadja meg a tanfelügyelőségnek és az önkormányzatnak az óvodák összevonásáról rendelkező határozatait. Amint arról beszámoltunk, a tanfelügyelőség még idén májusban elhatározta, hogy három lakónegyedi óvodát összevonnak a közeli iskolákkal, hogy ilyen módon csökkentsék a városban a jogi személyiséggel rendelkező központok számát. A szülők egy része augusztusban tiltakozott a döntés ellen, petíciót nyújtottak be a tanfelügyelőségre és az önkormányzathoz is. Berecki Kinga szerint a tanfelügyelőség több törvénytelenséget is elkövetett, például a döntés előtt nem konzultált az érintettekkel, majd nem vette figyelembe, hogy az MPP ellenszavazatával a tanács a három határozatból kettőt elutasított. Bereczki ugyanakkor azzal vádolja a főtanfelügyelőt, hogy az érintett óvodák igazgatóit lekenyerezte azzal, hogy aligazgatói tisztséget kaptak az összevont központban. Az MPP politikusai szerint ugyancsak megvesztegetési kísérletnek minősül, hogy a Pinokkió óvoda kapott 200 ezer lejt az építkezés befejezésére. Bereczki hangsúlyozta, hibás döntés, hogy a rosszul működő lakónegyedi iskolákat a jól működő óvodák feláldozásával próbálják megmenteni, ahelyett hogy az oktatás minőségét javítanák. Keresztély Irma főtanfelügyelő lapunknak elmondta, az új oktatási törvény az alkalmazási módszertan megjelenésével alkalmazandó, az átmeneti periódusban a régi törvény módszertanai érvényesek, ezért a 2011–2012-es tanévre az iskolahálózatra vonatkozó döntéseket még nem az önkormányzat, hanem a tanfelügyelőség hozza meg. Az átszervezés elkerülhetetlen, és minden lépésben törvényesen jártak el, hangsúlyozta.

Szerző(k): Bíró Blanka

Keresztély Irma lemondását követelik – Perbe fogja a főtanfelügyelőt az MPP

A megyei főtanfelügyelő ideje lejárt, módszerei diktatórikusak, eredményei siralmasak, logikus a következtetés: Keresztély Irmának távoznia kell tisztségéből – röviden így foglalható össze a sepsiszentgyörgyi MPP-vezetők tegnapi sajtótájékoztatója. A polgári frakció nem éri be elégedetlensége kifejezésével, pert is indít a főtanfelügyelő ellen, aki véleményük szerint többszörös törvénysértést követett el.
Konkrétan a három megyeszékhelyi óvoda önállóságának megszüntetése, a több száz kisgyermek és szülő számára bizonytalan, feszült hangulatú tanévkezdés az, amit sérelmeznek, de a megye országszinten leggyengébb érettségi hányadosa is változásért kiált. Bálinth József alpolgármester szerint teljesen elfogadhatatlan, hiteltelen cselekedet, hogy egy egyoldalú döntés és az egyeztetést mereven elutasító álláspont után állt elő a város oktatási stratégiájával – vagy inkább kevéssé meggyőző statisztikákkal – Keresztély Irma az augusztusi tanácsülésen.
Bereczki Kinga tanácstag tegnap újra felelevenítette az óvodák megmaradásáért vívott harcot, és több törvénytelenségre is rámutatott: elsősorban arra, hogy nem a tanfelügyelőségnek, hanem a fenntartó önkormányzatnak kell az intézmények sorsára vonatkozó döntést hoznia; hangsúlyozta, hogy két óvoda beolvasztását a közeli iskolába – utólag, de még idejében, az augusztusi ülésen – le is szavazta a tanács, a főtanfelügyelő azonban e határozatok semmibevételével folytatja lefokozásukat, és továbbra sem válaszol a szülők beadványaira, akiket pedig érintett félként már kezdettől be kellett volna vonni az átszervezésbe.
Az MPP cáfolja a pénzhiányra vonatkozó hivatalos érvelést is, sőt, egyenesen lekenyerezésnek tekinti, hogy a Pinokkió óvoda számára hirtelen kiutaltak 2000 lejt, az óvodaigazgatóknak pedig iskolai aligazgatói tisztséget ígértek. Így sikerült megbontani a kezdeti közös fellépést, mellékvágányra terelni az ügyet – a szülők fellépése azonban mégsem volt eredménytelen, mert olyan válaszlépésekre kényszerítette a tanfelügyelőséget, amelyekkel csak a döntés jogtalanságát emelte ki – fejtegette Bereczki Kinga, példákkal is alátámasztva, hogy ennél kisebb létszámú óvodákat, iskolákat is megtartottak Fehér, Ialomiţa és Tulcea megyében. Itt pedig fordítva történik minden, jól működő struktúrákat áldoznak fel pár iskola életben tartásáért, és ez a minőség rovására megy. De számbelileg is ijesztő: hét óvodából három önállóságát szüntetik meg – és ha ezt összeadjuk az érettségi eredményekkel, Keresztély Irma tizenöt éves főtanfelügyelői munkásságát látjuk – mondották a nyilatkozók, akik szerint a legfontosabb a megyei oktatási helyzet kiemelése a kátyúból, és ehhez megfelelő szakember kell. Az óvodák ügyében jövő héten nyújtják be a keresetet, és bár ez már az idei tanévkezdésen nem segít, kitartanak mellette, mert „a következő generációk számára is fontos a rend helyreállítása".
Demeter J. Ildikó,Háromszék

Békében akarnak élni Zágonban

Tegnap reggel a zágoni önkormányzati képviselők (kivéve az MPP-frakciót, mely nem kapott meghívást), az iskolaigazgató a focicsapat fenntartója jelenlétében foglalt állást Damó Csaba tanácstag tanácson kívüli tevékenységével kapcsolatosan. Mint elhangzott, számos alkalommal tett feljelentést a községháza a polgármester ellen, melyek eredményeképpen a községben mindennaposak lettek az ellenőrzések, a vállalkozók sem mentesek a zaklatástól.

A hírek terjesztése terén is vannak kifogásaik a képviselőknek, úgy látják, Damó beszámolói nem fedik a valóságot, egyoldalúan tájékoztatnak, és minden esetben a polgármester ellen irányulnak. Ezek miatt a megyében, de Bukarestben is kedvezőtlen kép alakult ki Zágonról, a faluban széthúzás, ellenségeskedés ütötte fel fejét – mind a magyar, mind a román közösségben és a kettő között is.
Damó feljelentése nyomán nemrég hatvanfős ellenőrző csoport szállta meg Zágont és Papolcot, minden fafeldolgozó és -kitermelő céget átvizsgáltak, a legkisebb rendellenességet is százmilliós büntetésekkel sújtották. Papolcon munkát vállaló nyugdíjas borbélyt, esztergályost ellenőrzött jelentése nyomán a rendőrség – mondta el Kis József polgármester. Zágon olyan dolgokról lett "híres", mint a Zágoni Napok alkalmával a templomkert várfala mellé helyezett ökoillemhelyek (ezek ellen szólt Kelemen Ferenc is a megbeszélésen), a focipálya szomszédságában lakó polgár kertjébe berúgott és emiatt kiszúrt labdák, a gyakorlatozó tűzoltók csendháborítása, a Hol­landiából kapott szemeteskukák ellenértékének zsebre tevése, de ügyet csinált a patakból kitermelt, köz- és mezei utakra elterített sóderből, és a polgármester rovására írta az áramkieséseket is – sorolta az elöljáró.
Szekusmúltat vizsgálnak
A tanácstagok szerre foglaltak állást. Csoma György elmondta, Damó a tanácsüléseken mindent elfogad, később mégis mindent megtámad. Nicolae Cozneanu alpolgármester arról beszélt, hogy a napokban értesítették Buka­restből, hogy Damó kérésére átvilágítják esetleges szekusmúltja után kutatva. Adrian Mogos szerint Damó azt támadja, aki dolgozik, de semmivel nem segíti a közösséget, például mezőgazdasági pályázatok írásával. Dima Levente felvetette, a jelentgetések, uszítások, kivizsgálások miatt családok vesznek össze.
Mogos kiemelte – és ezzel értettek egyet a jelenlévők is –: zágoniak vagyunk, itt születtünk, békésen akarunk itt élni. Ha valaki ide betelepedett, fogadja el a helyi rendet – utalt Damó kisborosnyói származására.
A kiszúrt labdákról elmondták, nemcsak a zágoni csapat, hanem a Kocsér testvértelepülésről, valamint a megyéből érkezett táborozó gyerekek labdái is Földes Irén áldozatául estek. Annak ellenére, hogy Földes családi háza a köz­ség tulajdonában lévő telken áll, az épületeket minden engedély nélkül húzták fel – mondta a polgármester is. Földestől tegnapi határidővel kérték a terület tulajdonjogának bizonyítását, az építkezési engedélyeket, ellenkező esetben az építkezési felügyelőség elé viszik az ügyet.
A rendellenességeket nem tűri
Damó megkeresésünkre a következőképpen nyilatkozott: "Nagy megtiszteltetés számomra, hogy személyemmel kapcsolatban a zágoni tanács a focicsapat vezetője és az iskolaigazgató jelenlétében foglalt állást. A polgármesteri túlkapások ellen tett jelentések semmiképp nem összehozhatók a »mindennapos ellenőrzésekkel«, mivel én is vállalkozó vagyok, ez alól én sem voltam kivétel. Ami a bukaresti negatív kép kialakulását illeti, az a polgármesterről kialakult véleménynek köszönhető. Három-négy jelentésről van szó, amelyet több intézményhez letettem. A tanácsban mindig a szociális problémákkal foglalkoztam kiemelten, mint a víz, villany, csatornázás. A labdaproblémát is meg lehetett volna oldani egy védőhálóval. Az ellentét onnan adódik, hogy nem akart tanácstagként sem beiktatni. Ha nem is leszek tanácstag, a rendellenességeket továbbra is jelenteni fogom."
A focipályán a védőhálót már régebb felszerelték, de az ellenségeskedésnek nincs vége. A Damó–községháza, polgármester közötti vita minden bizonnyal folytatódik. A tanácstag múlt pénteken tett ügyészségi feljelentést a polgármester ellen, mivel a bírósági határozat ellenére sem adott ki korábban kért dokumentumokat.

Háromszék

MPP: Akkor most ki akadályoz kit?

Azokat az utcákat modernizálják Székelyudvarhelyen, ahol RMDSZ-es elöljárók laknak – állapította meg Szász Jenő és Molnár Miklós. Az MPP-s politikusok szerdán sajtótájékoztatón adtak hangot kifogásaiknak.

A polgármester harmadik hónapja nem hívta össze a helyi tanácsot – nehezményezte Molnár Miklós, a székelyudvarhelyi önkormányzat polgári képviselője. Hozzátette: „Most feltevődik a kérdés, hogy ki akadályoz kit?”. A tanácsos több témát is érintett, többek közt a városban zajló aszfaltozási munkálatokat. Molnár Miklós elmondta, hogy mialatt nem voltak tanácsülések, az önkormányzat beleegyezése nélkül modernizáltak utcákat: „Ilyen például a Strand utca (Bethlenfalva), amely szerintünk azért lett leaszfaltozva, mert Ladányi László RMDSZ-es prefektus úr és Borbáth István udvarhelyi RMDSZ-elnökségi tag ott lakik” – véli Molnár Miklós.

Emellett a Mikes Kelemen utcát csak részben aszfaltozták, holott ez az utca valóban szerepelt a tanács által jóváhagyott listán. „Részben aszfaltozták le, mivel valószínűleg a hátramaradt anyag kellett a Strand utcához. Ráadásul azt a részt aszfaltozták le, ahol Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es tanácsos úr lakik” – fogalmazott Molnár Miklós, majd Szász Jenő hozzátette, hogy a Kamilla utca aszfaltozására is készülnek, ahol Bunta Levente polgármester lakik.

Ezek mellett a polgáriak tanácsosa kifejtette, hogy a vízszolgáltató vállalat által végzett beruházásokat a polgármesternek kell jóváhagynia. Idén kanalizálták a Sas utcát és a Kamilla utcát is, utóbbira azonban még maga Bunta Levente sem tette le jóváhagyását. A nyári hőségben elvégeztek egypár piszkos munkát – fogalmazott Molnár Miklós.

A továbbiakban a tanácsos megemlítette a lakónegyedekben uralkodó éjszakai sötétség problémáját, de szóba hozta az építkezési engedélyek gondját is, ugyanis egy-egy ilyen jóváhagyásra két évet is kell várni. Molnár Miklós nem érti, miért nem került fel a bicikliút-projekt a minisztérium által meghirdetett pályázatok listájára, holott a Zöld Párt és az MPP tanácsosai elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Elmondása szerint kíváncsian várják, hogy a polgármester kit fog hibáztatni.

Ugyanakkor Szász Jenő és Molnár Miklós is hangoztatta, hogy hetek óta földgyaluk dolgoznak a város szombatfalvi részén, ahol érdeklődésükre az ott dolgozók elmondták, hogy helikopter-leszálló pálya épül, de amikor rákérdeztek, sem a polgármester, sem pedig a város főépítésze nem tudott ezekről a munkálatokról. Utolsó témaként említették, hogy a távhőszolgáltatásról több mint kétszázan leváltak, tehát hiába fektetnek pénzt a rendszer modernizálásába. „A milliók továbbmennek a földbe, a fűtési számlák pedig folyamatosan emelkednek” – fogalmazott Molnár Miklós.

Pál Gábor, Székelyhon

MPP-PRESS

Kövér Lászlót választotta tiszteletbeli elnökévé az MPP

 

Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét választotta tiszteletbeli elnökévé mai marosvásárhelyi kongresszusán a Magyar Polgári Párt (MPP).

Az MPP Országos Tanácsa rendkívüli ülésén a részvevők egyhangúlag fogadták el azt a határozatot, amelynek értelmében Kövér lett az MPP tiszteletbeli elnöke a párt országos elnökének, Szász Jenőnek javaslatára.

Kövér László felszólalásában közölte, hogy elfogadja a tiszteletbeli elnöki tisztséget, amelyet nem az Országgyűlés elnökeként és a Fidesz választmányának elnökeként, hanem magánszemélyként, közéleti emberként és a magyar nemzet tagjaként vállal. (13)

Szabadság

Egyhangúlag fogadták el a határozatot

Kövér lett az MPP tiszteletbeli elnöke

Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét választotta tiszteletbeli elnökévé az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) szombati marosvásárhelyi kongresszusán

Az erdélyi városban tartotta az MPP Országos Tanácsa rendkívüli ülését. A részvevők egyhangúlag elfogadták azt a határozatot, amelynek értelmében Kövér lett az MPP tiszteletbeli elnöke a párt országos elnökének, Szász Jenőnek a javaslatára.
Kövér László felszólalásában elmondta: az elmúlt húsz évben soha nem érzett késztetést arra, hogy más politikai közösségnek is tagja legyen, de most az MPP-vel lélekben erős közösséget érezve, elfogadja a tiszteletbeli elnöki tisztséget. Hozzátette: ezt nem az Országgyűlés elnökeként és a Fidesz választmányának elnökeként, hanem magánszemélyként, közéleti emberként, szabad európai polgárként és a magyar nemzet tagjaként vállalja.
Rámutatott: úgy érzi, hogy erkölcsi kötelessége elfogadni az MPP felkérését. Hozzátette: a tisztség vállalása elismerését jelenti annak a politikai bátorságnak, amellyel az MPP megszerveződött, illetve annak az összetartozásnak, amelynek jegyében a közösség ügyeit felelősen kell gondozni.
Utalást tett arra, hogy a romániai magyarságnak több politikai szervezete is van, amelyek versengenek egymással. Megjegyezte: a demokrácia, a politikai verseny egyetlen közösséget sem gyengít, hanem erősít.
Hangsúlyozta: a 2008-as romániai önkormányzati választásokon közel százezer magyar szavazó támogatásának köszönhetően az MPP-nek sikerült "a politikai nemlétből a tisztes politikai ellenzék szerepébe lépni" (az RMDSZ-szel szemben, tud.), Székelyföldön a leadott szavazatok majdnem 40 százalékával jó néhány településen helyi kormányzó pozícióba került.
Kiemelte: a mai világban nemzetállamok függetlenségét, autonómiáját nem a másik nemzet autonómiára való törekvése fenyegeti, hanem azok a világot uraló hatalmak és tendenciák, amelyek számára a nemzetállamok, a nemzetek akadályt jelentenek. A közép- és délkelet-európai nemzetek emancipációja nem képzelhető el másként, csak a térségben élő nemzetek összefogása révén. A szabadság, a demokrácia, a függetlenség és a nemzeti lét egyik nemzet számára sem létezhet a többi nemzet méltóságának feltétlen tisztelete nélkül.
Az MPP rendkívüli kongresszusának fő célja volt a jövő évi romániai önkormányzati választásokra való felkészülés előkészítése. Erről a testület határozatott fogadott el, emellett a kongresszusi küldöttek döntöttek az MPP Országos Önkormányzati Testületének, valamint a Megyei Szervezetek Egyeztető Fórumának megalapításáról.

Szász Jenő, az MPP elnöke beszédében kifejtette, hogy pártja a romániai önkormányzati választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ellenében úgynevezett nemzeti alternatívát kíván nyújtani, és ennek érdekében az MPP kész együttműködni a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, valamint a Székely Nemzeti Tanáccsal.
A kongresszuson jelen volt többek között Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke, illetve Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke és Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének vezetője.

MTI

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Politica/217175/Ce-dezvaluie-Wikileaks-despre-Basescu-si-Boc.html

MPP-PRESS

Lapszemle – Polgári élet

Húsz éve mindig kibúvót keres az RMDSZ, különböző magyarázatokkal, hogy miért nem „aktuális” a székelyföldi területi autonómia ügyének közös megtárgyalása, olvasható a Polgári Élet vezető írásában.

Hazahoztuk, ez volt a jelszó. Akkor viszont senki nem mondta meg a népnek, hogy az ágyú alku tárgya, ezért utasítja el az MPP az aprópénzes kiegyezést, nyilatkozta lapunknak Bálint József sepsiszentgyörgyi alpolgármester. Hírül adjuk, hogy hetedik alkalommal szervezik meg a Film.dok dokumentumfilm-fesztivált szeptember 19. és 24. között Csíkszeredában. Vasárnap szobrot avatnak Urmánczy Nándor tiszteletére a maroshévízi római katolikus templomkertben, aki 1902 és 1918 között 16 éven át volt képviselő a magyar országgyűlésben. Beszámolunk arról is, hogy az erdélyi magyar történelmi családok gernyeszegen találkoztak. Megaláztak negyven hagyományőrző huszárt a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával – ismerős történet, de roppant tanulságos. A szervezők válaszukban mindent cáfolnak, azt mondják, túl sok huszár ment fel Kolozsvárra, állítólag nem is hívták. Járva a Székelyföldi utakat

Kovászna megyében „Ezt az utat a megyei tanács újíttatta fel”, Hargita megyében „Ezt az utat a megyei tanács újította fel” hálatáblákkal találjuk szembe magunkat, miközben közutjaink állapota továbbra is lesújtó. Megírjuk azt is, hogy szeptember 5-től hivatalosan is beindul Angyalföldön, a Visegrádi utca 9. szám alatt Gyergyószék képviseleti irodája. Erdővidéken járva kiderül, hogy Nagyajtán még nincs híd, most azt mondják a népnek a megyénél, hogy Bukarest kezében van a megoldás. Nincs pénz, pedig ők vannak kormányon húsz éve, ugyanaz az oldal. Szerencsét hoz a kéményseprő, tartja a néphagyomány, de sokkal többről van szó, hiszen ma már sokféle kéményt építenek, amelyek ellenőrzésére, pucolására, karbantartására szakmailag jól fel kell készülni, mondta el lapunknak Kencse Lurcza Albert fiatal kéményseprő. Portré oldalunkon Csibi Barnával beszélgetünk, és egy szovátai 56-ra emlékezünk. Polgári Élet, az érem másik oldala, hogy ne dőljön el a székely igazság.

MPP-PRESS

>