""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

szeptember 2011 hónap bejegyzései

Óvodákért perel az MPP

 

A sepsiszentgyörgyi tanács polgári frakciója tegnap hivatalosan is felszólította a megyei tanfelügyelőséget, vonják vissza a három óvoda – Pinokkió, Árvácska és Napsugár – jogi felszámolására vonatkozó határozatokat. Ugyanakkor az önkormányzatnál is iktattak egy dokumentumot, amelyben a Napsugár óvoda beolvasztásáról hozott tanácshatározat érvénytelenítését kérik. A két folyamodványt mind a kilenc, MPP-színekben megválasztott tanácstag aláírta.

Bálint József frakcióvezető kiemelte: a tanfelügyelőség három magyar intézményvezető állását számolta fel döntésével, és tegnap reggel, amikor a tanfelügyelőségen iktatták a beadványt, azzal szembesültek, alig van magyar felirat az intézményben. "Meg­tudtuk azt is, hogy Keresztély Irma főtanfelügyelő asszony csak román nyelven tartja sajtótájékoztatóit, ezek tükrében érthető, beiktatása óta miért felelt meg minden román kormánynak" – fejtette ki Bálint. A tanfelügyelőségen és az önkormányzatnál a per előtti felszólításokat iktatta az MPP, ha harminc napon belül nem vonják vissza a döntéseket, a frakció a közigazgatási bírósághoz fordul.
Ennek kapcsán fejtette ki Bereczki Kinga MPP-s önkormányzati képviselő, hogy érthetetlen számukra, miért beszél Antal Árpád polgármester becsmérlően a frakció tevékenységéről, hiszen minden ésszerű, a város érdekeit szolgáló döntést támogattak. Nem adták voksukat a közösségellenes kezdeményezésekhez: ellenezték a Tamási Áron Színház költségvetésének megnyirbálását, a vízdíjak emelését, az ingatlanadók maximalizálását, a felelőtlen hitelfelvételt, az óvoda, bölcsőde átgondolatlan elköltöztetését, és hasonló okból léptek fel most az óvodák tönkretétele ellen.
"Egyetértünk a polgármester úrral, hogy az útjavításnál fontosabb a közérzet, de mindaz, amit teszünk, nem gáncsoskodás, hanem a város érdekeit szolgáló felelős cselekedet. A pocskondiázással csak kárt okoz a városnak. Bízunk a politikusok bölcsességében, képesek leszünk felelősen gondolkodni és felülemelkedni a politikai vitákon, összefogni a közösség érdekei mentén" – mondta Bereczki Kinga.

Share

Nyílt levél Papp Lajosnak, az MPP Szilágy megyei szervezete elnökének!

logo

Papp Lajos(Lali) úr figyelmébe!

Személyes bosszúvágyadtól lihegve teljesen önkényes módon politikai bizalmatlanság örve alatt visszahív(at)tad Sarmaság község tanácsosi tisztségéből Szabó Zoltánt és Vincze Ferencet az MPP helyi szervezetének elnökét és alelnökét.

Tetted ezeket arra hivatkozva hogy a tanácsos urak amúgy "megfelelően" hamis állításod szerint EMNP tagok lennének, egy olyan párt tagjai amely  párt sem elméletileg sem pedig gyakorlatilag nem kezdhetett el semmiféle tagtoborzást mivel mindösszesen néhány napja nyert bejegyzést az illetékes bukaresti táblabíróságon.

Papp Lajos! Az Erdélyi Magyar Néppárt bírósági bejegyzési határozatán meg sem száradt a tinta ezért mai napig, magukon az országos alapító tagokon kívül senki emberfia nem lehet tagja nevezett pártnak a hivatalos papírok véglegesítéséig.

Papp úr, a múltbeli tevékenységed minősítik sajátosan “paplalis” tetteidet. Elnökséged ideje alatt más "eredményt" nem értél el azon kívül hogy a szó szoros értelmében földig romboltad úgy a Magyar Polgári Párt Szilágysági szervezetét mint annak  megyei elnökségét.

Share

Besúgók és provokátorok

 

Eltelt két évtized, de a szekuritáté besúgóiról, az őket beszervezőkről még mindig kevés információnk van, lássuk be, hogy nagyon lassan őrölnek az átvilágítás malmai. A Polgári Élet elsőként hozta nyilvánosságra, hogy  Beke György írónak a CNSAS-tól kikért megfigyelési dossziéi alapján a „Suster” fedőnév  Vetési László református lelkipásztort takarja, ezt erősítte meg a Securitate Irattárát Vizsgáló Bizottság értesítése, mely hivatalosan is informátornak tekinti az érintetett. Annak idején megkerestük telefonon Vetési Lászlót, de határozottan cáfolta, hogy ő lenne az, aki jelentett Beke György író Szeben megyei útjairól. Megszólaltattuk Beke György fiát, Beke Mihály Andrást is, aki lapunk megkeresésére a következőket nyilatkozta: Tény, hogy apám dossziéjában van egy 1989. december 19-i (!) keltezésű Följegyzés („Nota”), amelyben forrásként („Sursa”) egy bizonyos „Suster” szerepel, aki – nem túl ártalmas, de nem is teljesen ártalmatlan módon – beszámol arról, hogyan reagált Nagy Olga folklorista, Beke György, valamint a püspökségen Deák György és Kovács Gyula az akkori temesvári eseményekre és Tőkés László fellépésére. Vetési László azt mondta: „én soha nem jelentettem, a konspiratív nevet is ők találták ki”. Időközben az Erdélyi  Református Egyházkerület Átvilágító Bizottságot hozott létre, mely szerint Vetési László lelkipásztort 1978-ban szervezték be informátornak, és Suster fedőnév alatt jelentett éveken keresztül, miközben ő is megfigyelt személy volt. A bizottság felszólította Vetési Lászlót egyházi tisztségeiről való lemondásra lelkipásztori tisztségének kivételével.
Emberi drámák a kommunizmusból, ám a kollaboránsoknak nagyon széles volt a skálája, hiszen aki bekerült a szekuritáté hálójába, az lehetett  áldozat, lelkes kiszolgáló és haszonélvező is, de az iratgyűjtők azt bizonyítják, hogy kollaborációt vissza lehetett utasítani, még az után is, hogy az érintett már aláírta a kötelezvényt. Az Erdélyi Unitárius Egyházban is folyik az átvilágítás, de értékelésről még nincs információnk. A lókodi születésű Balázsi László a Magyarországi Unitárius Egyház megbízott püspöke, ma Füzesgyarmaton él, aki maga is szembehelyezkedett egykor a diktatúra embertelen praktikáival, azt írja internetes naplójában: „a kort tisztába kell tenni, az igazi tetteseket néven kell nevezni, az áldozatoknak legalább ennyi elégtételt meg lehet adni keresztényi alapon is.” A napló betekintést nyújt néhány azonosított személy irataiba, de néhány munkatársa nevét is nyilvánosságra hozza: „…identitatea informatorului cu nume conspirativ „BIBLIOTECARUL” in persoana numitului GALFY Zoltan, nascut la 06.10.1924, in Band, jud. Mures, fiul lui Danila si Iren; – „identitatea informatorului cu nume conspirativ „PRODAN VALER”, in persoana numitului LENGYEL Lorand, nascut la 19.04.1921, in Brasov, fiul lui Laszlo (Ladislau) si Ioana; -identitatea informatorului cu nume conspirativ „INCZE WALTER” in persoana numitului IZSAK Wilhelm, nascut la 29.07.1919, in Brasov, fiul lui Wilhelm si Reghina;-identitatea informatorilor cu nume conspirativ „FABIAN VASILE” si „FABJAN” in persoana numitului FARKAS Laszlo, nascut la 11.11.1947, in Meresti, jud. Harghita, fiul lui Laszlo si Magda;-identitatea informatorului cu  nume conspirativ „GOGU” in persoana numitului BOTHA Denes (Dionisie), nascut la 10.01.1922, in Sabed, jud. Mures, fiul lui Janos si Ida.” A múlt döbbenetei. De tudni kell, hogy a régi ügynökök javát ma is használja az állambiztonság. Tiszta múlt és jelen nélkül nincs jövendőnk!
Balázs Árpád, Polgári Élet

Share

Közlemény

 

A Magyar Polgári Párt aggodalommal és felháborodással értesült, hogy az RMDSZ-es vezetésű kulturális tárca a csíksomlyói búcsút nem egyházi, hanem néprajzi-antropológiai kuriózumként terjesztené fel az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez (UNESCO), hogy a szellemi világörökség státust elnyerhesse.

Mindamellett nem találjuk meglepőnek, hogy a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök vezette Kulturális Minisztérium nem vallási eseményként, hanem kulturális rendezvényként kívánja védetté nyilváníttatni a búcsút. Miközben ciántengert telepítenek Erdélybe, az RMDSZ folytatja magyarságellenes politikáját: ugyanúgy megfosztaná vallási jellegétől a csíksomlyói búcsút, mint ahogyan Böjte atya dévai egyházi iskolájával szemben létrehozták a dévai “világi” iskolát. A csapda ugyanúgy tetten érhető: ha valamit világinak nyilvánítunk, akkor majd később korlátozható, illetve tiltható lesz a vallási megnyilvánulás!

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök magyarság- és vallásellenes cselekedetei sajnos már nem számítanak meglepőnek. A posztkommunista és bal-liberális ideológia mentén politizáló érdekvédelmi szövetség azzal a minimális erkölcsi és vallási kódex-el sincs tisztában, amelynek hiányában elképzelhetetlen kisebbségi sorsban őrlődő közösségünk védelme. Erről az alábbi kép – amelyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kalapban látható a csíksomlyói plébániatemplomban – mindennél beszédesebben tanúskodik!

clip_image002

Share

Szent lenne a béke, de…

Írta: Hírmondó 2011. szeptember 22. csütörtök, 02:27

„Erdélyben eddig még nem volt példa teljes magyar politikai összefogásra, pedig a közelgő választásokon országosan akár a 6,5%-os eredményt is elérhetjük, ha okosak vagyunk” – hangzott el tegnap a háromszéki MPP sajtótájékoztatóján, nem sokkal azt követően, hogy hevesen kritizálták az RMDSZ-t, „posztkommunista alakulatnak” nevezték, illetve hangot adtak meggyőződésüknek, miszerint „elképzelhetetlen, hogy az EMNP partnerségre lépjen a Szövetséggel”. Újságírói kérdésre hamar kiderült, hogy csupán bizonyos kritériumok mellett lenne hajlandó a „nagytestvérrel paktálni” az MPP, pontosabban a megújulás, Markó Béla, Verestóy Attila, Frunda György „és a hozzuk hasonlóaknak” a parlamentből való „mellőzése” esetén.

Japán befektetési kilátások

Kolozsvári értelmiségiekkel tartott megbeszélést tegnap, a Magyar Polgári Párt (MPP) szervezésében, Yasuyuki Takagi, Japán bukaresti nagykövetsé­gének gazdasági attaséja a szigetországiak beruházási igényeiről és lehetőségeiről régiónkban.

Share

Pro és kontra vélemények az új magyar párt megalakulásáról

JMV

Különféleképpen vélekednek az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) vezető politikusai az új magyar párt megjelenéséről. Mint ismeretes, a bukaresti törvényszék első fokon elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését, a táblabíróság azonban csütörtökön másodfokon jogerős döntéssel jóváhagyta a politikai alakulat bejegyzését.

Az EMNP bejegyzése az RMDSZ hátrányára befolyásolja majd a jövő évben tartandó helyhatósági és parlamenti választások eredményét – nyilatkozta Eckstein-Kovács Péter volt államfői tanácsos az Agerpres hírügynökségnek.

–A szövetség tagjakéntúgy vélem, hogy ilyen esetekben nem vitatható az igazságszolgáltató szervek döntése: amennyiben úgy ítélték meg, hogy a bejegyzésre javasolt politikai alakulat megfelel a törvényes előírásoknak, úgy el kell fogadnunk azt – tette hozzá a politikus. Mint kiemelte, a politikai palettán megjelent új szereplő nem szolgálja az RMDSZ és a magyar közösség javát, de a demokrácia részét képezi.

Máté András Levente, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, a szövetség képviselőházi frakciójának vezetője lapunknak elmondta: nem lát semmi furcsaságot az új párt bejegyzésében. Mindamellett kiemelte Tőkés László Ideje van a szólásnak című könyvében, 1991-ben megjelent írást, amelynek kapcsán Máté elmondta: egyetért az Európai Parlament alelnöke által megfogalmazott szemponttal, miszerint egy kisebbség nem engedheti meg magának a fényűzést, hogy független részekre, több pártra szakadjon.

Share

Krasznai napok 2011. RMDSZ módra – film

Share

Képeslappal magyarságunkért (Népszámlálási kampány)

clip_image002

Jelentem: Magyar vagyok! – ezzel a szlogennel fordul az erdélyi magyarsághoz a Magyar Polgári Párt. A ma induló népszerűsítő kampány során az e célra nyomtatott képes­lapokat osztják szét, elsősorban a székelyföldi és a csángó magyarok között.

Arra biztatnak mindenkit, hogy vállalják magyarságukat az október végi népszámláláson, ne regionális identitásuk kerekedjék felül, ne mondják a kérdezőbiztosnak, hogy székelyt, esetleg csángót jegyezzen be nemzetiségükhöz. Tegnap Sepsiszent­györgyön Szász Jenő, az MPP elnöke ismertette a párt ak­cióját: 250 000 ké­peslap szórását kezdik meg, és arra kérnek mindenkit, bélyegezze fel a hozzá eljutott lapot, címezze meg, és küldje el egy ismerősének, így akár minden magyarhoz is eljuthat a felhívás. A le­velezőlapon nem­csak a Szé­kely­földön vagy Csán­gó­­föl­dön élő nemzettársakat szólítják meg, de a Par­tium­ban, Erdély kü­lön­böző részein, illetve a Kár­páto­kon túl élőket is.
Szász Jenő szerint fontos, hogy minél többen meg­szív­leljék üzenetüket, mert a magyarság összlétszámát csök­kentik mindazok, akik székelyként vagy csángóként kerülnek nyilvántartásba, és minél kevesebben vagyunk, annál kisebb lesz érdekérvényesítő erőnk is.

Együttműködést sürget az MPP

Az erdélyi magyar társadalom demokratizálódási folyamata szempontjából újabb, jelentős lépés az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzése – nyilatkozta a Háromszéknek Szász Jenő, az MPP elnöke.

Share

Barót ostroma

 

Jó ideje – gyakorlatilag a 2008-as választások óta – hadjáratot indított az RMDSZ-es megyevezetés Barót polgármestere ellen. Nem bírták elviselni, hogy az erdővidéki település élére nem az ő jelöltjük került, minden alkalmat megragadtak hát, hogy a városgazdát támadják, lejárassák.

Beállt a sorba a megyei tanács elnöke, a helyi önkormányzat RMDSZ-es frakciója, de még Borbély László környezetvédelmi miniszter sem mulasztotta el alapos fejmosásban részesíteni az elöljárót, adott pillanatban úgy tűnt: az egész ország legnagyobb gondját a baróti polgármester jelenti.
Igaz, Nagy István szolgáltatott is éppen elég alkalmat a bírálatokra: alig mutatott hajlandóságot az együttműködésre, az önkormányzat egyetlen közös, a megye egészét érintő programban sem vett részt – például az integrált hulladékgazdálkodást, a vízhálózat korszerűsítését célzó projektekben, de A borvíz útja is e városban bizonyult a legnehezebbnek, újabban pedig azzal adott lovat ellenfelei alá, hogy a magyarellenes megnyilvánulásairól híres Dan Suciut alkalmazta tanácsadóként.
Ennek ellenére egyértelmű a politikai bosszú szándéka a háromszéki helységeknek visszaosztott pénzek elosztásában. A megyei önkormányzati testületben már az RMDSZ képviselője is szóvá tette, hogy méltánytalanul alacsony összeget szánnak az erdővidéki városnak, a következő évi költségvetési előrejelzés szerint a községek is több pénzt kapnak, mint Barót. A megye vezetői pedig magyarázkodnak: múlt héten Henning László alelnök még azzal próbálta megnyugtatni a tanácstagokat, hogy úgysem végleges számokról, csak becslésről van szó, Tamás Sándor pedig tegnap közleményben jelentette ki, egyetlen olyan pályázata sincs Barótnak, amelyet a megye támogathatna. Mintha bizony a polgármesterek tevékenységének értékelése, nem pedig Háromszék egészének fejlesztése, az elmaradottabb térségek felzárkóztatása lenne többek között a megyeitanács-elnök feladata.
Az áldatlan politikai háború vélhetően folytatódik, és a harc még élesebbé válik az önkormányzati választásokig. E csatában pedig nem számít az sem, hogy lassan nem lesz, mit bevenniük az ostromlóknak és megvédeniük az ostromlottaknak. Mert jelenleg csak a barótiakra nem figyel senki…

Share

Keveslik a támogatást az MPP-sek

Barót miatt szólalkoztak össze a Kovászna megyei önkormányzat rendkívüli ülésén az RMDSZ-es és a magyar polgári párti (MPP) képviselők.

A testületnek a költségvetés-tervezet előkészítéséhez szükséges határozatot kellett volna megszavaznia. Az MPP-frakció azonban nem szavazta meg az áfából és a jövedelemadóból visszaosztott összegek közigazgatási egységek közötti elosztását a 2012-es, valamint a 2013–2015-ös időszakra, így a tervezet elbukott. A képviselők a Barótnak kiutalt öszszegben nem tudtak megegyezni, a tervezetben az erdővidéki városnak mindössze 23 ezer lejt osztottak volna, holott a többi közigazgatási egység legkevesebb 88 ezer lejt kap. Henning László, az önkormányzati ülésvezetője elmondta, ez csak egy tervezet, a pénzek elosztásáról jövőre újra szavaznak. Tulit Attila MPP-s tanácsos azonban kifejtette, Barót az elmúlt három évben politikai bosszú áldozata MPP-s polgármestere miatt, nem nézhetik tétlenül, hogy a város sorsát a következő évekre is megpecsételjék. Több tanácstag is arra kérte az MPP-frakciót, segítsék a baróti polgármestert, hogy pályázzon többet, mert akkor több támogatást kaphat. B. K. B.

Népszavazást Kovászna megyében (Régiósítás)

Share

Leváltanák Keresztélyt, a főtanfelügyelőt okolja az MPP

 

A polgári frakció a bíróságon támadja meg a tanfelügyelőségnek és az önkormányzatnak az óvodák összevonásáról rendelkező határozatait. Keresztély Irma Kovászna megyei főtanfelügyelő lemondását követeli a sepsiszentgyörgyi önkormányzat polgári párti (MPP) frakciója. Bereczki Kinga városi tanácsos tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hozzá nem értőnek tartják a főtanfelügyelő iskolák és óvodák összevonására vonatkozó intézkedéseit, ugyanakkor az érettségi vizsgák kudarca miatt is meg kellene válnia a tisztségétől. Bejelentette: a polgári frakció a bíróságon támadja meg a tanfelügyelőségnek és az önkormányzatnak az óvodák összevonásáról rendelkező határozatait. Amint arról beszámoltunk, a tanfelügyelőség még idén májusban elhatározta, hogy három lakónegyedi óvodát összevonnak a közeli iskolákkal, hogy ilyen módon csökkentsék a városban a jogi személyiséggel rendelkező központok számát. A szülők egy része augusztusban tiltakozott a döntés ellen, petíciót nyújtottak be a tanfelügyelőségre és az önkormányzathoz is. Berecki Kinga szerint a tanfelügyelőség több törvénytelenséget is elkövetett, például a döntés előtt nem konzultált az érintettekkel, majd nem vette figyelembe, hogy az MPP ellenszavazatával a tanács a három határozatból kettőt elutasított. Bereczki ugyanakkor azzal vádolja a főtanfelügyelőt, hogy az érintett óvodák igazgatóit lekenyerezte azzal, hogy aligazgatói tisztséget kaptak az összevont központban. Az MPP politikusai szerint ugyancsak megvesztegetési kísérletnek minősül, hogy a Pinokkió óvoda kapott 200 ezer lejt az építkezés befejezésére. Bereczki hangsúlyozta, hibás döntés, hogy a rosszul működő lakónegyedi iskolákat a jól működő óvodák feláldozásával próbálják megmenteni, ahelyett hogy az oktatás minőségét javítanák. Keresztély Irma főtanfelügyelő lapunknak elmondta, az új oktatási törvény az alkalmazási módszertan megjelenésével alkalmazandó, az átmeneti periódusban a régi törvény módszertanai érvényesek, ezért a 2011–2012-es tanévre az iskolahálózatra vonatkozó döntéseket még nem az önkormányzat, hanem a tanfelügyelőség hozza meg. Az átszervezés elkerülhetetlen, és minden lépésben törvényesen jártak el, hangsúlyozta.

Share

Kövér Lászlót választotta tiszteletbeli elnökévé az MPP

 

Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét választotta tiszteletbeli elnökévé mai marosvásárhelyi kongresszusán a Magyar Polgári Párt (MPP).

Az MPP Országos Tanácsa rendkívüli ülésén a részvevők egyhangúlag fogadták el azt a határozatot, amelynek értelmében Kövér lett az MPP tiszteletbeli elnöke a párt országos elnökének, Szász Jenőnek javaslatára.

Kövér László felszólalásában közölte, hogy elfogadja a tiszteletbeli elnöki tisztséget, amelyet nem az Országgyűlés elnökeként és a Fidesz választmányának elnökeként, hanem magánszemélyként, közéleti emberként és a magyar nemzet tagjaként vállal. (13)

Szabadság

Egyhangúlag fogadták el a határozatot

Kövér lett az MPP tiszteletbeli elnöke

Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét választotta tiszteletbeli elnökévé az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) szombati marosvásárhelyi kongresszusán

Share

Lapszemle – Polgári élet

Húsz éve mindig kibúvót keres az RMDSZ, különböző magyarázatokkal, hogy miért nem „aktuális” a székelyföldi területi autonómia ügyének közös megtárgyalása, olvasható a Polgári Élet vezető írásában.

Hazahoztuk, ez volt a jelszó. Akkor viszont senki nem mondta meg a népnek, hogy az ágyú alku tárgya, ezért utasítja el az MPP az aprópénzes kiegyezést, nyilatkozta lapunknak Bálint József sepsiszentgyörgyi alpolgármester. Hírül adjuk, hogy hetedik alkalommal szervezik meg a Film.dok dokumentumfilm-fesztivált szeptember 19. és 24. között Csíkszeredában. Vasárnap szobrot avatnak Urmánczy Nándor tiszteletére a maroshévízi római katolikus templomkertben, aki 1902 és 1918 között 16 éven át volt képviselő a magyar országgyűlésben. Beszámolunk arról is, hogy az erdélyi magyar történelmi családok gernyeszegen találkoztak. Megaláztak negyven hagyományőrző huszárt a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával – ismerős történet, de roppant tanulságos. A szervezők válaszukban mindent cáfolnak, azt mondják, túl sok huszár ment fel Kolozsvárra, állítólag nem is hívták. Járva a Székelyföldi utakat

Share

Hozzászólások

Kategóriák