Archive

Monthly Archives: augusztus 2011

Felavatták a Történelmi Vitézi Rend Kolozsvári székének zászlaját – a román sajtó érthetetlen dűhrohama

Vitézi zászlószentelés és tomboló magyarellenesség Kolozsváron

Augusztus 28-án, a vasárnapi szentmise keretében, a kolozsvári Szent Mihály templomban Kovács Sándor főesperes felszentelte a Történelmi Vitézi Rend Kolozsvári székének zászlaját. A rend jelenlévő mintegy ötven tagja – közöttük v. Hunyadi László főkapitány, v. Lázár Elemér erdélyi törzskapitány és v. Tokay Rozália, a kolozsvári szék főhadnagya – a szentmisét követően csoportképet készített Mátyás király szobra előtt, majd közös ebéden vett részt.

Ennyi lehetne annak az eseménynek a tényszerű beszámolója, amelyen a hírek szerint egyetlen kolozsvári magyar médium tudósítója sem jelent meg (két napilap, két rádióadás, helyi tévé, országos tévé, Duna tévé).  Annál nagyobb számban jelentek meg a román újságok, amelyek másnapi, hétfői számukban olyan tomboló  magyarellenes hangulatot keltve, egymással versengve uszítottak a Vitézi Rend, Horthy Miklós kormányzó, a kolozsvári és az erdélyi vitézek, amilyet 1990 tavasza óta alig tapasztalhattunk.

A CotidianulEgy magyar szervezet egy templomban szentelte fel zászlajátcímmel és esküt tevő Magyar Gárda alakulatot ábrázoló fényképpel „tudósít”.

A Stiri de Cluj – ilyen címmel szólítja meg olvasóit: A zsidógyilkos Horthy Miklós által alapított Vitézi Rend Kolozsváron, a Szent Mihály templomban szentelte fel zászlaját.  A fényképekkel és videóval is szemléltetett írás részletesen ismerteti a magyarországi zsidótörvényeket, valamint azt, hogy „Horthy Miklóst, Magyarország fasiszta vezetőjét több tízezer romániai, magyarországi, lengyelországi és szlovákiai zsidó haláláért teszik felelőssé”. A cikk végére uszítássá fokozódik a félretájékoztatás: „Történészek írják, hogy Horthy Miklós aláírására, az Auschwitz-Birkenau-i táborokban 40.000-50.000 zsidót gyilkoltak meg.”

A Realitatea – átveszi a Cotidianul Magyar Gárdás fényképét, és tudósításának címét, lényegét.

A Napoca News – már címében háborús bűnösnek nevezi Horthy Miklóst: A kolozsvári magyarok egy olyan szervezet zászlaját szentelték fel, amelyet a háborús bűnös Horthy Miklós alapított.

A Ziarul Faclia  – címlapon indít: A kolozsvári neo-Horthysták felszentelték harci zászlójukat, majd megjegyzi, hogy a zászlószentelést tudatosan időzítették volna a második bécsi döntés évfordulójára. (augusztus 30. – sic! – szerk. megj.)

A Gazeta de Cluj – amint azt pár héttel korábban, a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatával szemben tette, most is élen jár az uszításban. Címoldalon nemzetbiztonsági veszélyt sugalló üzenettel (Kolozsváron a Rend a gyutacsot gyújtja), és egy főtéri fényképpel manipulál, népviseletbe öltözött, hadrenben álló székely tömeggel keltve félelmet a félretájékoztatott román olvasókban.

A Magyarok Világszövetsége tiltakozik a Vitézi Rendnek és alapítójának, Horthy Miklós kormányzónak minősíthetetlen besározása ellen, és szolidaritásáról biztosítja mindazon magyar közösségeket, amelyekben ez a minden ok nélküli, gátlástalan uszítás okkal kelthet félelmet.

Egyben felhívja a nemzetközi közösség figyelmet a magyarellenességnek erre a megengedhetetlen megnyilvánulására.

MVSZ Sajtószolgálat

7278/110829

BEJEGYEZTE: MPP-KOLOZS.BLOGSPOT.COM DÁTUM: 0:37

Böjte Csaba ferences testvér gondolatai az előttünk álló időkről

Kedves Kollégák!
Gyermekeink nevelését felelősen vállaló testvéreim!

Érdemes elolvasni azt az írást, miszerint a román államelnök világosan kimondja, hogy kölcsönökből élünk. Mindenki látja, hogy a nálunk fejlettebb országok hitele is elapadhat, pl. Görögország, Írország, Portugália. De azt is láttátok, hogy mi történik Angliában, hol a jóléti társadalomban felnőtt fiatalok, az angol modern oktatási rendszeren keresztül ment nagyra nőtt emberek, semmit nem kímélve gyújtogatnak, szétvernek mindent. Tudjuk, hogy lassan globalizálódó világunkban, félő, hogy mint minden előbb – utóbb hozzánk is begyűrűzik. Elgondolkodtató!!
Fel kell készülni arra az időre, mikor az állam nem adni, hanem elvenni fog. Mióta a világ a világ, az állam mindig az alattvalóiból élt, és nem külföldről felvett kölcsönöket osztott szét az állampolgárok között.
Szerintem, lassan de biztosan itt nálunk is visszaáll az évezredes szokás. Az állam nem fog adni, osztogatni, hanem csak kérni fog és az adókból kifizeti az adósságot, és ami marad, annak egy részét fogja visszaosztani azoknak, akiknek jónak látja.
Ez ilyen egyszerű! Lehet, hogy ezt a kanyart lassan, fokozatosan veszi be a mi államunk, de lehet, hogy nagyon gyorsan átalakul minden, és egyszerre csak nagyon csípős hideg ősz lesz. Persze a nap majd akkor is minden reggel fel fog kelni, az élet megy tovább, csak fagyos hideg lesz, és mindenkinek nagyon ügyesen fel kell öltöznie. Erre kell tudatosan felkészülni!
Mi, akik a gyerekeket, a fiatalokat fel akarjuk készíteni a holnapra, – ezt jelentené a nevelés, – ismernünk kell a holnapot, és arra kell felkészítenünk őket, hogy akkor is jókedvű, Istenben, önmagukban bízó, a jéghátán is megélő, az életet vállaló emberek legyenek. Tudjátok, nem véletlenül szerveztük meg a „pusztai vándorlás hete" elnevezésű tábort Szovátán! És az „Ábel a rengetegben" nevű tábort is nagyon tudatosan terveztük meg Kászonban. Meg kell tanítanunk a ránk bízott gyerekeket a jég hátán is megélni. Hogy ebben az iskolák, vagy a csak a mát látó hatóságok mennyire partnereink, az nem számít. Ezt a feladatot mi, a Szent József-i értelemben vett szülők, becsülettel fel kell vállalnunk és jó végre kell vinnünk.
E célból fogalmaztam meg néhány javaslatot:
1. Minden napközi otthont, minden családot kértem, hogy a konyhakert művelését vegye komolyan. Istennek legyen hála, házainkat látogatva nagyon sok szép kertet láthatok. A kertben termett hagymát fel kell fonni, a paszulyt szépen leszedni, felszárítani, tárolni, a zöldségekből télire zakuszkát készíteni, paradicsomot befőzni, káposztát sarvalni, hordóba eltenni. Ez és sok más hasonló dolog, mind – mind elsőrendű oktatási célunk. Az állam nem kéri ezt tőlünk számon, de az élet majd számon fogja kérni, és az lenne jó, ha azon a vizsgán is átmennének a gyerekeink. Sok szép kezdeményezés van a házainkban, de ennek ellenére azt mondom, hogy ebben az irányban sokkal bátrabban kellene mennünk. Őseink a földből, az erdőből éltek, és fizették az adókat, tartották el az államot is! Előrelátó bölcs gondolkodás, kemény kétkezi munka tarthatja fent a jövő családjait itt Erdélyben is, és erre meg kellene tanítanunk a gyermekeinket! Ez még fontosabb sok szempontból, mint az iskolák végtelen elméleti oktatása.
2. A gyermekeket, a fiatalokat meg kell tanítani az önfenntartásra. Csíksomlyóról Zsókáék elmentek ősszel krumplit szedni másoknak, és napszámként egy – egy zsák krumplit kaptak. Almát is szedtünk részibe, és biza télen nagyon finom volt. Mindenik ház szervezze meg az őszi munkákat. Nemcsak azért kell szépen a családok elmenjenek dolgozni, hogy legyen amit együnk, hanem azért, hogy a nagyobb gyerekek tanulják meg a munka által megtermett anyagi javak megbecsülését. Lehet, hogy a hatóság majd ezt kifogásolni fogja, de szeretettel kérdezzétek meg, hogy a tanácsok adása mellett átvállalják-e a számláinkat, a gyermekek fenntartási költségeit? És főleg azt kérdezzétek meg, hogy 10-20 év múlva el fogják tartani az élhetetlen, naplopó fiatalokat? Vagy mint Angliában, százasával fogják majd őket bezárni?
3. Szeretettel kérlek, szépen menjetek ki az erdőbe, tanítsátok meg a gyerekeket meglátni a természet adta adományokat. Tanítsátok meg meglátni a nyirkos oldalban a forrást, és azt szeretettel befogni egy kis csorgóba, tüzet rakni biztonságosan, üstben ételt készíteni a természethez közeli állapotban, és azt jó étvággyal elfogyasztani. Az erdőben termett gyümölcsökből télire eltenni, jó, ehető gombát szépen felszárítani, finom hecserli lekvárt főzni, mind – mind olyan fontos feladat, mint a szorzótábla megtanítása, vagy az iskolában tanított más tantárgyak.
4. Mindenütt ahol lehet, lassan a kiépített rendszerekről le kell válni. A fűtést már több házunkban is átállítottuk fára. Házainkat biztatom, hogy nézzenek ki szép eladó erdőket, kezdjenek tárgyalásokat és értesítsenek engem is a fejleményekről, lássuk, mit tudunk tenni? Én biztos, hogy megteszek mindent erőm szakadtáig, hogy a téli fűtésrendszerünket szépen önfenntartóvá tegyük. Nem látok más utat, őseink is csak ezen az úton jártak. Így legalább a kevés pénzünket népünk egyszerű fogatosainak, erdőmunkásainak adhatjuk, és nem távoli országok mágnásainak.
5. Vízszámláink hihetetlenül magasak. Csíksomlyón sikerült befogni egy forrást, kis tavat is ástunk, így az öntözéshez, állatok itatásához, locsoláshoz a víz Istentől van. Tovább is szeretnénk lépni ebben az irányban.
Minden házra Isten bőséges esőt csorgat, fel kell azt fogni a vizet locsolásra, kocsi mosásra stb. Minden ház a fenntartási költségeit tudatosan le kell faragja. A gyerekeinket is erre az egyszerű, takarékos, fenntartható pályára kell állítanunk. El kell magyarázni, hogy nem kell a csapokat maximumra kinyitni kézmosás alatt. A villanyokat le kell oltani ott ahol nem vagyunk, a fűtés, szellőztetés kérdéseiről sokat beszéltünk, de ti a gyerekekkel ezt tanévkezdéskor újból vegyétek át. Ebben az irányban minden javaslatot hálás szeretettel fogadunk. Rég, hogy kérem a házak vezetőit, hogy ebben az irányban tett lépésekről is be kell számolni Írásban, hadd tanuljunk egymástól!
Próbáljunk egy fenntartható rendszert működtetni, és gyermekeinket is abba belenevelni.
Biztos, hogy jön a tél, és nem kell megijedni a közelgő fagyos időtől, de fel kell készülni rá. A közelgő gazdasági összeroppanástól sem kell pánikolni, – senki nem tudja még, hogy mit hoz a holnap, – de szerintem bölcsen, okosan félre kell tenni a lezser nyári ruhát, és fel kell készülni a komoly mínuszokra, mert biztos, hogy ennek a sok pazarlásnak meglesz a böjtje.
Az Istenadta holnapban bízva,

Csaba testvér, erdely.ma

MPP-s polgármesterjelölt Szászfenesen

 

Sajtótájékoztató keretében ismertette tegnap szászfenesi polgármesterjelöltjét az MPP. Gurzó Sándor 55 éves mérnök, aki Magyarlónán született és ott is él. Mint elmondta, a körülbelül 10 ezer lakosú Szászfenesen és 3000 lakosú Magyarlónán új orvosi rendelőt szeretne látni, felülvizsgálná az utóbbi időben lebonyolított közbeszerzéseket, fellépne az elharapozóban levő nacionalizmus ellen, a cigányságot igyekezne kulturálisan felemelni, társadalmi segélyt pedig csak közmunka elvégzése ellenében juttatna a rászorulóknak. A sok megműveletlen mezőgazdasági terület felszámolása érdekében társulást hozna létre, a vaddisznók okozta károk miatt pedig vadászegyesületekkel venné fel a kapcsolatot. A Magyarlóna határában elhaladó autópálya építőjével pedig elhordatná a sok otthagyott földet, amit a szerződés értelmében el kellett volna tüntetnie. A sajtótájékoztatón jelen volt Fodor Alpár kolozsvári polgármesterjelölt is, aki a napokban kiéleződött verespataki helyzet kapcsán kifejtette: a szakemberek véleményét szabad csak figyelembe venni. Akkora mennyiségű cián alkalmazásáról – valóságos ökológiai bombáról van szó –, amely akár a Fekete-tenger élővilágát is képes kipusztítani. Ezért szükséges a komoly, egységes társadalmi összefogás. Az MPP nem az aranybányászatot ellenzi, hanem a tervezett ciántechnológiát, amely helyett a drágább, de biztonságosabb kitermelési módok valamelyikét szorgalmazza. Keizer Róbert városi elnöknek az a véleménye a kérdésben, hogy okulni kell a német példán, különben környezetvédelmi bakik miatt a jelenlegi kormánykoalíció elveszítheti a jövő évi választásokat. Az MPP programjában fontos helyet foglal el a tömegsportok népszerűsítése, az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében. Ebben támogatójuk Nágel Zoltán egykori neves futballkapus (Kolozsváron és a marosvásárhelyi „aranycsapatban” országos ifjúsági bajnokság és UEFA-kupa szereplés fűződik nevéhez). Az ő pályafutása pozitív példa a mai fiatalok számára, akik többségét az elhízás, a helytelen mozgáskultúra és táplálkozás, a kevés iskolai tornaóra és sok felmentés „kerített hatalmába”. A Kalotaszeg-kupa, amelynek térhódításában lapunk komoly szerepet játszott, eddig ötvenezer embert mozgatott meg, ráadásul közösségépítést is jelent.

Kolozsvári Szabadság

Feljelentésre készül a tanácstag

Nem koszorúzhatta meg a hét végén leleplezett Domokos Géza-szobrot a zágoni MPP küldöttsége. Damó Csaba MPP-elnök, helyi tanácstag szerint a koszorúzásról egyeztetett Dima Levente RMDSZ-elnökkel, ám később Kis József polgármester utasítására megtiltották számukra a koszorúzást. Damó és a polgármester között régi az ellentét. A tanácstag több ízben tett feljelentést a községvezető ellen, következésképpen több alkalommal volt ellenőrzés a községházán. Nemrég peres úton nyert igazat, végleges ítélet kötelezte a polgármesteri hivatalt, hogy adja ki az önkormányzati képviselőnek a korábban kért, legelőlicitre vonatkozó adatokat, valamint a helyi iskola javítására kiírt tenderfüzetet. A polgármester úgy nyilatkozott, a tanácstag törvényes időn belül megkapja a kért iratokat. Damó a maga során azt mondta, ha napokon belül nem jut hozzá a dokumentumokhoz, rendőrségi feljelentést tesz a közigazgatási bíróság határozatának be nem tartása miatt.(Bokor)

MPP kongresszus a hétvégén

A hétvégén Marosvásárhelyen tartja kongresszusát a Magyar Polgári Párt (MPP). Az Országos Tanácsnak nevezett kongresszus díszvendége Kövér László, a magyarországi Országgyűlés elnöke lesz (képünkön). A márciusban Rácz Károly letartóztatása miatt elnapolt eseményt azért hívták össze, mert a párt „bővíteni kívánja nemzeti doktrínáját”, és a jövő évi romániai választásokra készül. Szász Jenő, az MPP elnöke szerint nemzeti jobboldalt akarnak kialakítani a jövő évi helyhatósági választásokra Erdélyben a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) és a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal (EMNT) közösen.

Hírmondó

Marosvásárhelyen tartja kongresszusát az MPP
Szombaton Marosvásárhelyen tartja Országos Tanácsnak nevezett kongresszusát a Magyar Polgári Párt (MPP). Díszvendége Kövér László, a magyarországi Országgyűlés elnöke lesz. Azért hívták össze a kongresszust, mert a párt "bővíteni kívánja nemzeti doktrínáját", és a jövő évi romániai választásokra készül. Szász Jenő, az MPP elnöke korábban a Krónika napilapnak elmondta: nemzeti jobboldalt akarnak kialakítani a jövő évi helyhatósági választásokra Erdélyben a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) és a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal (EMNT) közösen.

(transindex.ro)

Székelyföd egy, de osztható – Kútba eshet az együttes tanácsülés

Egyelőre bizonytalan a Magyar Polgári Párt által egy hónapja kezdeményezett, Kovászna és Hargita megye tanácsainak együttes ülésének sorsa, amelynek témája Székelyföld egységes és oszthatatlan mivoltának kinyilvánítása lenne. Kulcsár Terza József, a polgári alakulat háromszéki elnöke szerdán még arról beszélt, nem tartja lehetetlennek, hogy annak ellenére, hogy az RMDSZ egy hónapja hallgat az ügyben, az ülésre még augusztusban sor kerülhet.
A két párt csütörtökön egyeztetett, a tanácskozásról Tamás Sándor, az RMDSZ megyei elnöke elmondta, felhívta az MPP-frakció tagjainak figyelmét: Borboly Csabától, Hargita Megye Tanácsának elnökétől azt a visszajelzést kapta, egy ilyen ülés jelenleg nem időszerű. Borboly azzal indokolta az álláspontját, hogy a Hargita megyei testületben túlságosan feszült a viszony a két frakció között, és egy ilyen jellegű napirendi pontot, amit ráadásul az MPP terjesztene be, nem tanácsos tárgyalni.
Tamás Sándor ugyanakkor hozzátette, hogy Háromszék támogatja az együttes tanácsülés ötletét, Kulcsár Terza József pedig azt javasolta, hogy amennyiben Borboly Csabának nem felel meg a Hargita megyei MPP-frakció, tárgyaljon a háromszékivel, de a tanácsülésre mindenképp kerüljön sor.
Kulcsár Terza úgy értékelte, nemzet elleni bűn, hogy az RMDSZ Borboly Csabán keresztül elzárkózik a kezdeményezéstől, és ez ellentmond a Schmitt Pál magyar államfő által Kolozsváron meghirdetett egységnek. „A személyi konfliktusokat felül kellene írja egy ilyen horderejű kérdés, és emiatt Borboly Csabának kötelessége lenne leülni a polgári párt megyei képviselőivel, még akkor is, ha egyébként nem kedveli őket, vagy konfliktusban áll velük” – tette hozzá.
Székely Hírmondó

Jobb ma egy veréb?

Reálpolitikusnak akar tetszeni Borboly Csaba, amikor hosszasan ecseteli, hogy oly sorsdöntő nemzetpolitikai kérdésről, mint a Székelyföld önálló közigazgatási egységnek létrehozásáról szervezendő népszavazás, itt és most, azaz közös tanácsülésen s főként az MPP-frakció kérésére alkalmatlan még tárgyalni is.

Ha majd egyszer erre sort kerítenek, be kell vonni a tárgyalásokba a fél világot, az egyházakat, Brüsszelt, Budapestet is, de – szögezte le szigorúan a szomszéd megye tanácselnöke – jó, ha tudjuk, Bukarestben dől el minden. Majd elpuffant egy húsz éve közismert igazságot, miszerint az itt élő románság megnyerése nélkül ilyen döntést meghozni lehetetlen, s álszerényen még azt is kijelenti: három megye politikusai kevesek e sarkalatos kérdés eldöntéséhez. Össznemzeti ügy – harsogja, s boncolgatni kezdi, mily nagy baj, hogy Budapest nem fogalmazott meg nyílt állásfoglalást e tekintetben. Azaz – folytatja – nem tudjuk, hogy részükről ténylegesen mire számíthatunk, miben tudnak segíteni, ha az esetlegesen összefogó román pártok részéről "jogcsorbító intézkedések érnének". Micsoda farizeus frázis, hisz jó ideje mást sem tesz az RMDSZ, mint kikéri magának, hogy Budapest, jelesen a Fidesz beleszóljon az ő önálló erdélyi magyar politizálásába.
Nem kétséges, Borboly az országos vezetés szócsöve, s nagy bakugrásokkal és ellentmondásokkal valójában azt akarta tudatni velünk: az RMDSZ-nek semmi kedve hazai kihívóival egy asztalhoz ülni, főként koalíciós partnereit zavaró, idegesítő kérdésről tárgyalni, vitázni. Egyelőre még – a választások küszöbén, lehet, változik a helyzet – fontosabbak a miniszeri, igazgatói, államtitkári székek, s a jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok elv alapján különféle okkal és ürüggyel elállnak a magyar szervezetekkel való egyeztetésektől, tárgyalásoktól. Kormánykoalíciós partnereiknek bezzeg engednek. Most épp a helyhatósági és parlamenti választások összevonására bólintottak rá, holnap, lehet, belemennek a választási törvény módosításába, s ne adj’ isten, holnapután már a régiós átszervezésbe is.
Tamás Sándor azzal áltatja magát és bennünket, hogy eme utolsó téma lekerült a napirendről, emiatt nem érdemes bolygatni a kérdést. Végül is csak az RMDSZ húszéves politizálásának alapelvét fogalmazta imigyen meg: légy hűséges, megbízható partnere a kormányzó román erőnek, néped gondjait megoldja majd az élet.

Simó Erzsébet, Háromszék

MPP-PRESS

Együtt indulhat az RMDSZ és az EMNT a választásokon?


Az RMDSZ nem zárja ki annak lehetőségét, hogy közös listán induljon az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviselőivel a jövő évi helyhatósági választásokon – mondta Kelemen Hunor széki látogatásán.
Az RMDSZ elnöke örvendetesnek tartja, hogy Tőkés László europarlamenti képviselő is azon a véleményen van, hogy közös listát kell állítaniuk a jövő évi választásokon.

Kolozsvári Rádió, erdely.ma

1

Schmitt Pál Kolozsváron

 

Egységre szólította fel az erdélyi magyar politikai szervezeteket a magyar köztársasági elnök. Schmitt Pál kolozsvári látogatása második napján, azt követően nyilatkozott újságíróknak, hogy reggel mintegy másfél órás eszmecserét folytatott az RMDSZ, az MPP, az SZNT és az EMNT vezetőivel. Schmitt Pál hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyar politikai szervezetekre három komoly feladat vár a jövő év végéig, s a romániai népszámláláson, valamint a helyhatósági és a parlamenti választásokon is képviselniük kell az egységet. A magyar államfő tegnap este, a Kolozsvári Magyar Napok zárórendezvényén a magyar állampolgárság felvételére biztatta a kolozsvári főteret megtöltő, több ezer fős hallgatóságát. Mindenkinek köszönetet mondott, akik már éltek ezzel a lehetőséggel, és az eddig lelkükben meglévő kapcsolódást jogilag is kifejezték. Mint mondta, minden egyes egyszerűsített honosítási kérelem erősíti a határon túliak hitét, a nemzetet, és a nemzeti összetartozást. A köztársasági elnök emellett kiemelte azt is, hogy Kolozsvár nem csak a magyarokról szól, hanem a térségben több száz éve együttműködő népekről, így például a románokról és a szászokról is. Schmitt Pál azt mondta, bizakodással tölti el, amit a városban tapasztalt, és hiszi "szeretni tudjuk, ami a miénk és becsülni, tiszteletben tartani, ami a másé".

Kolozsvári Rádió

Közös tanácsülés az egységes Székelyföldért: Várják a megállapodást

Az MPP kitart kezdeményezése mellett, és Kulcsár-Terza József, a párt háromszéki elnöke az RMDSZ egy hónapos hallgatása dacára sem tartja lehetetlennek, hogy még augusztusban megtartsák a Kovászna és Hargita megyei tanács együttes ülését. Ezen döntenének arról, hogy október előtt – amíg az egyetemisták itthon vannak – megszervezzék azt a népszavazást, amely során, válaszként Traian Băsescu államfő régiósítási kezdeményezésére Székelyföld lakói kinyilvánítják, ragaszkodnak a régió egységes közigazgatási egységgé válásához. Kulcsár-Terza József augusztus elsején tárgyalt Tamás Sándor megyei tanácselnökkel, és úgy tűnt, mindkét politikai alakulat tisztában van: nem szabad elpolitizálni ezt a fontos kérdést. Tamás Sándor azt ígérte, megkeresi Hargita megyei kollégáját, Borboly Csabát, és egyeztetnek az együttes ülés megszervezéséről, Kulcsárnak a szomszéd megye polgári frakciójával kellett konzultálnia. Tegnap elmondta: megtette ezt, és az MPP Hargita megyei frakciója be is terjesztette javaslatát. Borboly azonban elutasítóan nyilatkozott, jogi érvekre hivatkozva úgy értékelte, nem szakszerű az együttes tanácsülés összehívása, hiszen azt nem kezdeményezte a képviselők egyharmada, a polgáriak ennél kevesebben vannak (egy tanácstagjuk man­dátumának igazolását hónapok óta halogatja az elnök). Fazakas Tibor, az MPP országos alelnö­ke szerint Borboly elutasítása az RMDSZ vezetőségének álláspontját tükrözi, és az az arrogancia, ahogy kijelenti, a szövetség majd civil szervezetekkel konzultál a kérdésről, arról árulkodik, hogyan képzelik az összefogást, a nemzetpolitikai stratégiát. Tamás Sándor a mai tanácsülés előtt konzultációra hívta a háromszéki MPP-frakciót. Kul­csá­rék bíznak benne, ebben a kérdésben is döntés születik, továbbra is úgy látják, „Tamás Sándor, valószínű, hajlandó lenne az ülést összehívni. Ha ezt elszalasztják, politikai bűn, a felelősség pedig őket terheli" – hangsúlyozta Fazakas Tibor.
Farkas Réka
Háromszék

RMDSZ-es időhúzás

Késik a két megye közös álláspontjának kidolgozása
Korábban arról egyeztek meg MPP-s javaslatra, hogy még augusztus közepén egy asztalhoz ülnek a Hargita és Kovászna megyei önkormányzat RMDSZ-es és MPP-s képviselői, hogy közös álláspontra jussanak az ország régiósításáról, de erre még nem került sor. Az MPP mindkét megyében kialakította világos álláspontját, és arra várnak, hogy az RMDSZ elkezdje végre a valós párbeszédet, mert a székelyföldi autonómia ügyének mindenféle politikai érdek felett kell állnia és közösen kell egységes döntést hozni – nyilatkozta lapunknak Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei szervezetének elnöke. Amint arról már beszámoltunk, az MPP megyei önkormányzati frakciói a két székelyföldi megye tanácsai elé terjesztettek egy-egy határozattervezetet, melyben kezdeményezik az együttes ülést, valamint népszavazás kiírását javasolják arról, hogy az itt élők akarják-e a székelyföldi régió létrehozását. A tervezetet egyik megyében sem tűzték napirendre, a háromszéki önkormányzat legutóbbi ülésén az MPP képviselői elégedetlenségüknek adtak hangot emiatt. Kulcsár Terza József lapunknak elmondta, hogy megegyezett Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével, hogy Tamás Sándor beszélni fog Borboly Csabával, Hargita megye Tanácsának elnökével, Terza pedig a Hargita megyei MPP-frakcióval véglegesíti a megvitatásra szánt szöveget. „Részünkről minkét megyében elkészült az egységes állásfoglalás, és várjuk, hogy az RMDSZ, ígérete szerint, leüljön velünk a tárgyalóasztalhoz, mert már augusztus végén vagyunk, és mi úgy szeretnénk, ha szeptemberben sor kerülne a két megyében a népszavazásra, amely során a következő kérdésre kell válaszoni: Szeretné-e Ön, hogy települése a Székelyföldhöz, mint önálló régióhoz tartozzon? Várjuk az RMDSZ válaszát az együttes tanácsülés megszervezésére, remélem, nem azt fogják firtatni, miért mi vagyunk a kezdeményezők, hanem megértik: nem az RMDSZ-ről vagy az MPP-ről van szó, a székely nép érdekeit tartjuk szem előtt, és megszülethet a közös döntés” – nyilatkozta a Kovászna megyei MPP-elnök.
Arra a kérdésre, hogy a Székely Nemzeti Tanács által lebonyolított nem hivatalos népszavazás eredményét esetleg miért nem lehet felhasználni, Kulcsár Terza József elmondta: akkor a székelyföldi autonómiáról volt csak szó, most pedig az egész ország új területi felosztásáról, emiatt kell másképpen megfogalmazni a kérdést.
Fülöp D. Dénes, Polgári Élet

Meguntuk már, legyen elég!

Lankadatlanul és arcátlanul folyik a magyarellenes támadássorozat. A román vezetés az elmúlt hetekben már arra vetemedett, hogy a régiósítás ürügyén Székelyföld feldarabolását javasolja. A székelység egyharmadát magában foglaló Marosszéket és a színmagyar Nyárád ­mentét szeretnék leválasztani Szé­kelyföld testéről.

A cél a magyarság gyengítése, mert tudják, hogy kisebb közösségekre darabolva és román többségű régiókba darálva könnyebb elbánni velünk. A napokban Nagyajta Barcaság felőli bejáratánál törvényszéki parancsra le kellett verni a megyetáblát, mert azon szerepelt Székely­föld neve, és látható volt a székely nép címere is.
Egy másik szemléletes példa a nyelvhasználatra: Kovászna Megye Tanácsa meg­vitatta a brassói táblabíróságnak a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségére 2008-ban kiírt versenyvizsgát megsemmisítő végzését. Egyértelművé vált, a román nacionalisták a törvényszéki döntésre hivatkozva úgy vélik, hogy a helyi önkormányzatnak nincs joga a 85 százalékban magyarok által látogatott, többségében magyar könyvállománnyal rendelkező könyvtár igazgatójától megkövetelni a magyar nyelv ismeretét. Ezért a megyei tanács úgy döntött, hogy az ügyet a strasbourgi emberi jogi bíróságra viszi, és új versenyvizsgát hirdet a tisztség betöltésére. 2008-ban Dan Tănasă és Codrin Munteanu volt prefektus azért támadta meg a tanácshatározatot, mert feltételként szerepelt a magyar nyelv ismerete. Amelyet egyébként a Románia által 1995-ben aláírt kisebbségi nyelvek európai chartája is lehetővé tesz.
A napokban a prefektúra ismét akadályokat görget a megyei tanács által kiírt újabb versenyvizsga szabotálására: a Valentin Ionaşcu alprefektus aláírásával ellátott dokumentum azt kifogásolja, hogy az önkormányzat nem pontosította, miként kívánja felmérni a jelentkezők idegennyelv-tudását. Úgy vélem, nevezett alprefektusnak még mindig begyé­ben, hogy az önkormányzat a magyar nyelvet a korábbi versenyvizsgán alapfeltételül kérte, és az új versenyvizsga meghirdetésében is benne a nyelvismeret igénye. Valójában a nacionalisták a nyelvi hegemónia fenntartására törekednek. Ezt igazolja Valentin Ionaşcu alprefektus ügybuzgalma, aki a prefektus szabadságát arra használja ki, hogy még a magáncégeket is kizárólag román nyelvű reklámozásra ösztönözze.
Az egyenlőség, a demokrácia újabb pofont kapott! Már edzettek vagyunk, de újdonság, hogy a román állam alapintézményeként tisztelt törvényszék olyan határozatokat hoz Bukarestben és Brassóban is, amelyek intoleranciája, magyarellenessége egyértelmű. Ez felráz, és figyelmeztet, hogy szükség van a belső önrendelkezésre, Székelyföld területi autonómiájára.
A nyelvi egyenlőtlenség felszámolására javasoljuk: vezessék be a magyar nyelv tantárgyként való oktatását a székelyföldi román iskolákba. Tegyék lehetővé azt is, hogy a nyolcvanszázalékos arányban magyar két és fél megye területén a magyarokat se érje nyelvi diszkrimináció. Az egyenlőséget csak úgy lehet megvalósítani, ha mindkét nép gyermeke kölcsönösen tanulja egymás nyelvét. Ha a székelyföldi románok és magyarok nyelvi egyenlősége megvalósul, akkor az valóban elősegíti a kölcsönös megbecsültség érzését. Mindkét nép számára biztosítani kell az egyenlő mérce elvét, tehát minden állami intézményben, beleértve a törvényszéket, a prefektúrát, a rendfenntartó szerveket is, biztosítani az anyanyelv használatát írásban és szóban. Kérjük az űrlapok kétnyelvűségét úgy, hogy azt mindenki a saját anyanyelvén tölthesse ki, a közhivatalok alkalmazottjai pedig mindkét nyelvet ismerjék. Termé­szetes elvárás, hogy az állami intézmények homlokzatán mindkét nép szimbólumai egymás mellett láthatóak legyenek. Fontos feladat lenne az is, ha Románia felszámolná a prefektúrai intézményt, amelynek fenntartása rengeteg pénzt felemészt, akadályozza a helyi közigazgatás munkáját, s a magyar régiókban sem szolgálja a helyi magyar közösség jó közérzetét, a román–magyar együttélés szellemét. Míg az olyan önkormányzati kérdésekbe való beleszólása, mint az utcaelnevezés, megyetábla kihelyezése, egyértelműen magyarellenes tevékenységet, intoleranciát sugall.
Az itt élő székelység már kezdte megunni a nyelvi és kollektív jogoktól való megfosztását és azt az arcátlanságot, amellyel az ilyen és hasonló törvényszéki döntéseket passzívan kell szemlélnie.

Kádár Gyula, Háromszék

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. augusztus 25. csütörtök
  • MPP

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

clip_image002

 

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!…

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek.

Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyöngédséggel parancsolok, megveted – távol legyen! -, nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat meg a paradicsombéli lakást. Isten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-különbféleképpen pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenyegette a népet apja ostorsuhintásai helyett, azért sok rosszat tűrt el országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előrebocsátván térjünk a tárgyra.

FEJEZETEKRE OSZTÁS

A katolikus hit megőrzéséről
Az egyházi rend becsben tartásáról
A főpapoknak járó tiszteletről
A főemberek és vitézek tiszteletéről
Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
A tanács súlyáról
A fiak kövessék az elődöket
Az imádság megtartásáról
A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről

I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL

Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd." A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. "Ez a katolikus hit, melyben – miként Atanáz mondja – ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül." Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok – távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.

II. AZ EGYHÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL

A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És ámbár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják; itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön. Mert aki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt: "Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat." Ő ugyanis önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szentegyháznak. Ha valaki lázában e szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.

III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRŐL

A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el a vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétségkívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma. Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket: "Fölkentjeimet ne érintsétek!" Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szent renden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel megtiltom fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik – távol legyen! -, figyelmeztesd háromszor, négyszer is négyszemközt az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddni a következők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak. Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.

IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL

Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.

V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL

A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a királyra.

És ugyanő másutt:

Király vagy, az igazságosságot szereted.

A türelemről így beszél Pál apostol: "tanúsítsatok mindenki iránt türelmet." És az Úr evangéliumban: "Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket." Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.

VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL

A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: "Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos." És Dávid zengi:

Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy.
A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra.

Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd.

VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET

Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL

Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: "Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben]." És ismét: "Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram." Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.

Kuruc Ágnes fordítása

MPP-PRESS

Ősszel dönt a háromszéki MPP polgármesterjelöltjeiről

Ősszel dönt a háromszéki MPP polgármesterjelöltjeiről, és azt követően állítja majd össze a helyi tanácsokba pályázók listáját is – mondta el Bálint József, a párt sepsiszentgyörgyi elnöke. 
Úgy döntöttek, megvárják a szeptember eleji kongresszust és az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését, s csak azután választják ki jelöltjeiket, annál is inkább, mert ha valóban jobboldali összefogást akarnak, akkor arról egyeztetni kell, nem várhatják, hogy mások is felsorakozzanak az általuk kiválasztott személyek mögé. Bálint József azt is elmondta, hogy a szeptember eleji kongresszus után a párt elkezdi a készülődést a jövő évi választásokra. 
Háromszék

Szász Jenő: az MPP szeptember 3-án kongresszust szervez 

Szász Jenő MPP-elnök mai sajtótájékoztatóján közölte: az alakulat szeptember 3-án, Marosvásárhelyen kongresszust szervez, és létrejön egy „szociális-keresztény platform” azok „keresztényi védelmére”, akiket szociális szempontból érint a jelenlegi kormányzás. Mint mondta, szeretné, ha a szeptemberi kongresszuson megalakulna az Önkormányzatok Országos tanácsa. Ez rendszeresen ülésezne, és intézményesítené az MPP megyei szervezeteinek fórumát, amelyet januárban hoztak létre, és amelynek élén László György, az alakulat Maros megyei szervezetének elnöke áll. Ugyanakkor a kongresszuson szeretnék körvonalazni a 2012-es választásokra szóló stratégiát

Kolozsvári Szabadság

MPP: kiábrándultakra utaznak

A szeptember 3-ra tervezett kongresszus előkészületeit ült össze megbeszélni tegnap délután Marosvásárhelyen a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöksége. Szász Jenő, az alakulat elnöke elmondta, szervezési és tartalmi kérdésekben egyeztettek, arról, hogy a Marosvásárhelyen tartandó kongresszuson állítják majd fel a választmányi testületet és készítik elő a 2012-es helyhatósági választásokat

A szeptember 3-ra tervezett kongresszus előkészületeit ült össze megbeszélni tegnap délután Marosvásárhelyen a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöksége. Szász Jenő, az alakulat elnöke elmondta, szervezési és tartalmi kérdésekben egyeztettek, arról, hogy a Marosvásárhelyen tartandó kongresszuson állítják majd fel a választmányi testületet és készítik elő a 2012-es helyhatósági választásokat.

Szász ugyanakkor elmondta, szorgalmazzák majd egy nemzeti alternatíva megalakítását az RMDSZ-szel szemben. De nemcsak a nemzeti platformot tervezik létrehozni, hanem az RMDSZ-ből kiábrándultak platformját is, ahová –  politikai meggyőződéstől függetlenül – mindazokat várják, akik csalódtak a szövetségben. „Olyanokra számítunk, akik attól függetlenül, hogy eddig a bal-, vagy a jobboldalt kedvelték, kiábrándultak a politikából” – fogalmazott a pártvezér, aki a keresztény gondoskodást szeretné kihangsúlyozni a tervével.

A marosvásárhelyi polgármesterjelölt személyével kapcsolatosan Szász elmondta, levelet küldtek Bölöni Lászlónak, amelyben felkérték, vállalja el a szerepet. „Amíg nem jön tőle válasz, addig hiábavaló minden találgatás, hogy ki legyen a jelölt” – fogalmazott Szász Jenő.

Antal Erika, UMSZ

Kongresszusra készül az MPP

A szeptember 3-i rendkívüli kongresszust előkészítő elnökségi ülést tartott tegnap Marosvásárhelyen az MPP, illetve sajtótájékoztatót Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke és László György Maros megyei elnök.

A kongresszuson, mondta Szász Jenő, létrehozzák az országos önkormányzati testületet, a megyei szervezetek egyeztető fórumát kongresszusi határozattal „útjára engedik”, és ez a 2012-es helyhatósági választásokra való felkészülés startvonalát is jelentheti, mert a kongresszuson fogalmazzák meg azokat az irányvonalakat, amelyek keretében a Magyar Polgári Párt fölkészül és részt vesz majd az önkormányzati választásokon.

Ugyanakkor szorgalmazni fogják a nemzeti alternatíva felállítását, de az elnök szerint gyakorlatilag nemcsak nemzeti platformot fognak hirdetni, hanem az elmúlt húsz év, de különösen az utóbbi néhány év rossz kormányzati döntéseiből fakadóan az RMDSZ-ből kiábrándultak platformját is életre kívánják hívni. „Nemcsak azokat az embereket várjuk a Magyar Polgári Pártba és az MPP köré, akik nemzeti érzelmük folytán ezt a pártot érzik magukhoz közel az RMDSZ-szel szemben, hanem azokat is hívjuk, akiket az RMDSZ kormányzati politikája a nyugdíjában vagy éppen a bérében sújtott, vagy olyan helyzetet teremtett az elmúlt esztendők kormányzati politikája, amelynek következtében az emberek az elvándorlást választják az itthon maradással szemben. Tehát egy nagyon erős szociális üzenetet fogunk megfogalmazni. Azt gondolom, hogy az embereknek a megélhetése, egzisztenciális biztonsága, a család megélhetésének a gondja ma nyomasztóbb, mint akár az, hogy mennyire magyar vagy mennyire istenfélő, esetleg istentagadó valaki. Ezért erre az üzenetre feltétlenül szükség van”.

Szász Jenő a nemzeti alternatívát az MPP, az SZNT és az EMNT együttműködésében látja. Számítanak a civil szervezetek és magánszemélyek csatlakozására is. Jó viszonyban vannak a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével, hasonló együttműködésre számítanak más társadalmi szervezetekkel is a keresztény gondoskodás jegyében. Az elmúlt húsz esztendő politikájából kiábrándultakat szeretnék megszólítani.

A Népújság kérdésére, hogy hogyan kívánják ezeket a rétegeket megszólítani, Szász Jenő  kijelentette: a kongresszusnak az a dolga, hogy olyan programot hirdessen meg, amely számukra megoldást jelent. Politikai üzenetként fogalmazta meg: „20 évet adtunk az RMDSZ-nek mi, erdélyi magyar emberek. Ennyire jutott. Most adjunk esélyt másnak is legalább négy esztendőre, nézzük meg, hogy ők mire jutnának, ha esetleg az erdélyi magyar társadalom többsége támogatását élvezik. Hátha valami jó történik. Mert az elmúlt húsz évben nem sok jót láttunk, s ezt valamennyien a bőrünkön érezzük”.

Mózes Edit, Népújság

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. augusztus 18. csütörtök
  • MPP

Nincs magyar egység Marosvásárhelyen

Kedden sajtótájékoztatón jelentette be a Magyar Polgári Párt megyei elnöke, László György, hogy egyelőre felfüggesztették a magyar szervezetek közötti egyeztető kerekasztalt, egyrészt mert kongresszusra készülnek, de azért is, mert az eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre.
„Hét hónap után katasztrófának tekintem, hogy annyira jutottunk csupán, hogy egy szándéknyilatkozatot írtunk alá, azt is csak mi és az EMNT, amit az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megszegett. Tehát át kell értékelnünk a helyzetet, és megpróbáljuk újrakezdeni a tárgyalásokat". A megyei elnököt meglepte, hogy „az RMDSZ statútuma szerint a helyi szintű döntéseket municípiumok esetében az országos elnökség felülbírálja, illetve például a marosvásárhelyi szervezet csak javaslatokat tehet. Ez teljesen felfordította a kerekasztalt, most nem tudom, hogy tulajdonképpen kivel kell tárgyalnom".
Mint mondta, ezt az RMDSZ-nek kell elsősorban tisztáznia, hogy tényleg megegyezésre akarnak-e jutni. „Az RMDSZ ugyanis időt kért, hogy a megfelelő konzultációkat megtartsák a szövetségen belül, ezt megvárjuk. Remélem, egy konstruktívabb kerekasztalt tudunk létrehozni, ahol valóban konkrét döntések születnek" – tette hozzá.
Furcsállta, hogy az EMNT „egy RMDSZ-es tisztségviselőt javasol Marosvásárhely polgármesteri székébe, miközben éppen ők jöttek azzal a javaslattal, hogy pártsemleges személyiség legyen. Mi ehhez tartottuk magunkat, és éppen ők szegték meg, amikor az egészségügyi miniszter személyes tanácsadóját nevezték meg, aki nemrég SZKT- tag lett, tehát az RMDSZ tagja".
Ezzel kapcsolatban Szász Jenő, az MPP elnöke elmondta, hogy az RMDSZ, az MPP és az SZNT levelet küldött Bölöni Lászlóhoz, amelyben felkérték, fogadja el a jelöltséget Marosvásárhely polgármesteri tisztségére. Még nem kaptak választ, és amíg nem válaszol Bölöni, azt gondolják, korai lenne mind az RMDSZ, mind az EMNT részéről bármilyen lépés, mert ezzel „tönkretennének mindenfajta megegyezést".
Kijelentette: „Ha erővel, vagy különböző taktikai játékokkal próbálja valaki ráerőszakolni az akaratát másokra, nem fog sikerülni. Párton kívüli személyiségre van szükség. Az MPP Bölönire gondolt, da ha találnak egy Bölöni-kaliberű jelöltet, az MPP nyitott a tárgyalásokra. Ellenkező esetben, ha valamelyik szervezet a saját jelöltjét próbálja előtérbe helyezni, az MPP is hasonló módon fog válaszolni: saját jelöltet állít".

Mózes Edith
Népújság,  erdely.ma

Kiadja, vagy nem adja ki?

Zágoni vita az információkért

Damó Csaba, zágoni MPP-s tanácsos szerint közérdekű információk kiadását tagadta meg tőle a polgármester, ezért bíróságra adta az ügyet, és a megszületett végleges döntés értelmében az önkormányzat (a 2001/677-es törvény alapján) köteles a kért adatokat kiszolgáltatni. 2010 júniusában az oktatási, sport- és művelődési bizottság tagjaként Damó Csaba egy tanácsülésen az iskolánál zajló munkálatok kivizsgálását kérte. Mivel ebből semmi sem lett, októberben az idézett törvény alapján írásban kérte az önkormányzattól az iskolai munkálatokkal kapcsolatos tenderfüzet megtekintését – sikertelenül. Áprilisban azt szerette volna megtudni, hogy a legelőbérlők eleget tettek-e a tavalyi szerződés kitételeinek, de akkor sem kapta meg az információkat. Ezek után bíróságra adta az ügyet, az pedig kötelezte a polgármestert a kért adatok kiadására. Mivel az polgármester nem fellebbezett, az ítélet hatályba lépett. – Ha ezután sem történik semmi, akkor a megyei rendőrségnél teszek panaszt a polgármester ellen bírósági döntés végre nem hajtása miatt – szögezte le Damó. Kiss József polgármester elmondta, hogy Damó már „feljelentette az erdészetet, a civil szférát, és lassan nincs olyan szerv, ahová ne jelentette volna fel az önkormányzatot”, és mindez az önkormányzat munkáját akadályozza. Kiss kifejtette, a legelőkre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban a számvevőszék adatai alapján Damó megkapja a kért információkat 30 napon belől, az iskolaépítésre vonatkozó munkálatokat pedig, mivel uniós pénzről van szó, a hivatalos szervek ellenőrzik.

Székely Hírmondó

Tőkés kalandozásai

Miután kizárták Tõkést az RMDSZ-bõl, majd újra keblükre ölelték, aztán ismét szakítottak, most logikusan is következik az újabb összeölelkezés. Bár ezt maga Tõkés László pillanatnyilag nem jelenti ki, hanem szép lassan az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) területi szervezeteinek akciói révén igyekszik a köztudatba juttattni, hogy ne legyen megint õ az áruló. Ennek elsõ konkrét lépése, hogy Marosvásárhelyen az EMNT egy RMDSZ-es tisztségviselõt akar polgármesternek jelölni, nevezetesen dr. Vass Leventét, aki a nemrég lemondott egészségügyi miniszter, Cseke Attila tanácsadója volt. Elsõ körben õt is kérték fel Cseke helyére, amit éppen a polgármesteri székért való indulási szándékai miatt mondott vissza. A kolozsvári RMDSZ és az EMNT helyi szervezete ugyanakkor nyíltan vállalja már régebbrõl az együttmûködésük tényét. Igaz, ennek létjogosultságát a Kolozsváron egyre inkább felerõsödõ magyarellenes hangulat indokolttá is teszi. Vass Levente jelölésének bejelentése révén, lényegében az EMNT felrúgta a három szervezet (Magyar Polgári Párt (MPP), EMNT, RMDSZ) között folyó tárgyalás alapjait, amelynek az volt a célja, hogy e három szereplõ közös jelöltet állítson Marosvásárhelyen, és ezzel a Tõkés-féle pártkezdeményezés elvégezte a piszkos munkát, vagyis kizárta az MPP-t a tárgyalásról. Így egyre inkább politikai kalandozásnak tûnik az új párt bejegyzése. De akit vonz a konspirációs elmélet gyártás, az könnyen felállíthat egy másik forgatókönyvet. Az egész pártbejegyzés nem más, mint az RMDSZ és Tõkés közös stratégiája az MPP pozícióinak gyengítésére.

Sz.Ú.

Erőpolitika, ernyőpolitika

Akadályozza továbbra is Binder Levente polgári pártos Hargita megyei önkormányzati képviselő mandátumának érvényesítését a többségi RMDSZ-frakció. Binder a visszalépő dr. Vajna Imre helyét vette volna át, de a magyarság képviseletét kisajátítók jóvoltából a Magyar Polgári Párt frakció soraiból hónapok óta hiányzik egy képviselő. Az elnök egyszerűen nem teszi napirendre Binder Levente beiktatását. Korábban Csillag Péter megyei tanácsos mandátumát sem akarta igazolni, de egyéves pereskedés után a marosvásárhelyi ítélőtábla Csillag Péter javára döntött, s a megyei tanács komoly perköltségeket volt kénytelen fizetni közpénzből.
A demokrácia megcsúfolását a Polgári Élet szerkesztősége levélben jelezte Borboly Csaba elnöknek, aki válaszlevelében azt kifogásolta, hogy az utódlási kérdéskör nincsen pontosan szabályozva. Pedig a magyar-magyar viszony békés rendezése roppant egyszerű lenne, nem kell mást tenni, mint betartani a hatályban lévő román önkormányzati törvényeket. Ennek értelmében a következő tanácsülésen napirendre tűz Binder Levente mandátumának igazolását, a testület tudomásul veszi a szavazó polgárok akaratát és kész. Ezzel lezárulna a több hónapja zajló vita. Ugyanis az önkormányzati képviselő a választók bizalmából látja el feladatait, mandátumát nem veheti el tőle egy másik párt, de még a megyei elnök sem. Az MPP frakció többször terjesztett be határozati javaslatot ez ügyben, de Binder Levente mandátumának igazolását az RMDSZ akadályozza. Erőből lehet politizálni, kommunikálni, de nem érdemes, a partneri viszony kialakítása sokkal egészségesebb lenne mind két fél számára, amely feltétele a jó együttműködésnek. Az ernyőpolitika megbukott, de Borbolyék még nem akarják tudomásul venni.

Balázs Árpád, Polgári Élet

Testületileg bojkottálja az MPP az EMI-tábort

Orbán Balázs, a Magyar Polgári Párt (MPP) ügyvezetője néhány perccel ezelőtt tájékoztatta az EMI-tábor szervezőit, hogy egyetlen tagjuk sem képviselheti szervezetüket a 7. EMI-táborban Gyergyószentmiklóson. Az MPP az EMI-tábor elnökségének tegnapi közleményére hivatkozva döntött úgy, hogy nem vesz részt a táborban. A tegnapi sajtónyilatkozat az MPP-re nézve sértő volt – fogalmazta meg álláspontjában. Soós Sándor EMI-elnök elmondta: működik a pártfegyelem nem kifejezetten Szász Jenő mellőzése, hanem annál inkább a csapatszellem miatt nem jelenik meg.

Kolozsvári Szabadság

Az MPP üdvözli Cseke lemondását

Ha nem történik jelentősebb költségvetés-kiegészítés az egészségügyi minisztériumnál, hiába kerül oda jó szakember, ugyanolyan tehetetlen lesz, mint Cseke Attila, és sorsa is hasonló lesz – véli Nagy András, a Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara elnöke, az MPP háromszéki ügyvezető elnöke.

Elismerte, hogy Cseke elkezdett egy reformot, és sajnálatosnak nevezte, hogy nem tudta azt végigvinni, e folyamat legfontosabb lépése a kórházátalakítások mellett az egészségügyi biztosító minisztériumi alárendeltségbe vonása lett volna. Nagy András szerint ez létfontosságú lenne, hatalmas összegek fölött rendelkezik a biztosító, évi nyolcmilliárd új lej elosztásáról. Nagy András azt is elmondta: Cseke saját politikai karrierjét próbálja menteni mostani lemondásával, bízik benne, hogy a jövő évi választásokig a polgárok elfeledik az egészségügy élén folytatott, sok szempontból áldatlan szereplését.
Kulcsár Terza József, az MPP megyei elnöke úgy vélte, dicséretes az egészség­ügyi miniszter bátorsága, ám ezt a lépést sokkal hamarabb meg kellett volna tennie. Azt is elmondta, az RMDSZ képtelen fontos helyi kérdéseket orvosolni – példá­ul az anyanyelvhasználatot a rendőrségen, útlevélosztályon, munkaügynél –, nem tudja megfelelő módon képviselni a székelyföldi, az erdélyi magyarság érdekeit, így nehéz elhinni, hogy képes eredményesen részt venni az ország irányításában. Az MPP komolyan gondolja a magyar jobboldal összefogásának szükségességét, szükség lesz erre, hogy le tudják váltani az RMDSZ-t mondotta. (-kas) Háromszék

A munka még tart

Visszaadják a baróti strand területét

Írta: Böjte Ferenc, Székely Hírmondó

Barót városi tanácsának ez évi legemlékezetesebb ülése február 11-én zajlott, amikor több órás parázsló vita után az RMDSZ-es tanácsosoknak sikerült a baróti strand ügyét már-már a klinikai halál állapotából visszahozni a gyűlésterem asztalára, hogy aztán végül, két MPP-s szavazat által is támogatva, döntést hozhassanak a strand területének a megyei tanács számára való átadásáról.

A fürdőhelynek a Borvíz útja projekt keretében való felújítására a megyei tanács csak úgy keríthetett sort, ha a munkálatok idejére a terület saját tulajdonába kerül. Akkor külön szerződésbe foglalták azt, hogy Barót várost semmilyen költség nem fogja terhelni a munkálatokkal kapcsolatban, és leszögezték a pontos határidőt is, amikor a terület – a felújított stranddal – ismét visszakerül a város tulajdonába: nos, ez a határidő a mai nappal lejárt. Az április 8-án elkezdett felújítási munkálatokat azonban nem sikerült még teljes egészében befejezni, Nagy István polgármester szerint nem lehet tudni még, honnan kapja a vizet a strand, hogyan fogják szűrni és hová vezetik el a használt vizet. A terület visszaadására mindenképp ma 13 órakor sor kerül, információink szerint a munkálatokat végző cég további 45 napos haladékot kapott azok végleges befejezésére.

EMI tábor

Ma délelőtti országos elnökségi döntés nyomán az MPP nem vesz részt hivatalosan az EMI táborban, azaz meghívott tisztségviselői, esetleges moderátori szereppel megbízott tisztségviselői visszalépnek, visszamondják a felkérést.
Az ok a tegnap és ma az EMI által a sajtóban közzétett, Szász Jenő személye ellen, illetve a Kövér-részvétel lemondása körül kialakult támadás áll.
Lásd később a hivatalos állásfoglalást, közleményt.
Kérjük meghívott tisztségviselőinket, hogy az elnökségi döntéssel összhangban járjanak el, mondják vissza a szereplést.

MPP központi iroda

Vajon miért fizetjük a brüsszeli képviselőinket?

Az utóbbi időben egyre többször voltunk megszólítva olvasóinktól. Erdélyi körútjainkon a magyar polgártársaink megkérdezik, hogy vajon "Mi hasznunk van abból, hogy Brüsszelben vannak erdélyi magyar politikusaink?" “Vajon 21 év alatt mi hasznunk volt abból, hogy a "mieink" a kormányban voltak-vannak?"

Ezekre a kérdésekre nem nagyon lehet választ adni – magam sem tudom -, de azért nem hagynám válasz nélkül és azt tanácsolom mindazoknak, akik komolyan (és egy kicsit elgondolkozva) teszik fel ezeket a kérdéseket, hogy kérdezzék személyesen azokat, akik mind ez idáig ott fent "tébláboltak" vagy "ügyeskedtek" hiszen, mindegyiküknek van elektronikus elérhetősége.

Azt viszont nyugodtan el lehet mondani, hogy úgy fest az egész, hogy eddigi erdélyi magyarajkúak politizálása – az elmúlt 21 évre visszatekintve – majdnem  100%-os csődöt jelent. Sajnos semmilyen komoly eredményt nem tudnak felmutatni, annak ellenére, hogy a kislépések stratégiáját hangoztatják.

Sok megnyertnek látszó lépést visszatáncolták a többségiek ha nem is törvényi, akkor más eszközök révén. Itt megnevezhetnénk a Bolyai egyetem nemlétét vagy a Sapientia siralmas helyzetét, a gazdasági csődöt, amely főleg a magyarság körében lett érezhetőbb.

Sereghajtók lettünk, és a népközösségünk anyagilag annyira lecsúszott, hogy szinte semmilyen perspektívát nem nyújtanak a szövetségiek. A népközösségünk számára mindegy, hogy az aktív korosztályról, vagy az időseinkről szól a kilátástalan helyzet, ami a fiatalság körében csak nő hiszen az ő esetükben közel 50%-os a munkanélküliség.

Az erdélyi magyar közösségen történtek ellenére, a politikusaink továbbra is a “rövidnadrágos” táborokban csépelik el a dolgokat. Úgy ahogy tették az elmúlt 21 évben most is a táborban vannak.

Nemsokára két éve van, hogy újraindítottuk a polgáriak honlapját azzal az fő céllal, hogy konkrét megvalósított gazdasági programokat mutatunk be azonkívül, hogy friss és objektív információkat is leközlünk. Eddig több mint 100 ilyen cikk jelentetett meg a szerkesztőség.

Legfőképpen a Szórványban megvalósított projekteket mutattunk be, mivel Erdélynek kétharmadán ilyen területeken élnek a magyar polgárok, akiknek eddig csak ígérgettek -  4 évenként  – és semmi konkrétumot nem sikerült az  asztalra tennie az eddig kormányon levő politikusunknak sem.

Sajnos elmondhatjuk azt is, hogy az anyaországból is sokszor sűrű pofonokat kaptunk az elmúlt 21 év alatt. Volt úgy is, amikor már nem is voltunk magyarok. Olyan is volt, hogy miután átléptük az un határokat azt mondták a testvéreink, hogy "ti, románok". Fájt ugyan, de egy testvérnek mindig megtudunk bocsátani.

Mostanában ezeket a sebeket egyesek már megpróbálják orvosolni. Az is valószínű, hogy valahol a mi hibánk is, mivel az erdélyi magyar politikusok még mindig csak a kicsinyes politikájukat űzik és ezért vagy annak ellenére, hogy most már komoly “nyitás” van irántunk, még most sem tudunk áttörő eredményeket közösen megvalósítani.

Azt viszont érdekesnek tarthatjuk, hogy még mindig rengetegen nézik az Erdélyi Polgár-t pld. Csak Magyarországról több mint 10.000 voltak kíváncsiak a honlapunkra! Vannak olyanok akik, példáinkat, ötleteinket, cselekedeteinket lekoppintják. Mi ennek csak örvendünk hiszen azokkal is a népközösségünk jár jól.

Vannak olyanok is, akik naponta követik a mozgásainkat pld. Magyarországról vagy éppen Brüsszelből is.

Még sok feladat vár ránk, hogy a Kárpát-medencében egy közös utat találjunk és ugyanazt a szekeret húzzuk.

Brüsszelben is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik irántunk, mert szinte már naponta olvassák a cikkeinket, hozzászólásainkat.

Mi továbbra is reméljük, hogy ezek a megfigyelők nem csak ezen a szinten maradnak, hanem ezentúl is tudnak majd lépni, úgy hogy félre tudják tenni a kicsinyes politizálást és  népközösségünkért nekifognak a munkának és nem csak " Bort isznak és vizet prédikálnak" Keizer Róbert, Erdélyi Polgár

BEJEGYEZTE: MPP-KOLOZS.BLOGSPOT.COM DÁTUM: 18:44

>