""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

augusztus 2011 hónap bejegyzései

Felavatták a Történelmi Vitézi Rend Kolozsvári székének zászlaját – a román sajtó érthetetlen dűhrohama

Vitézi zászlószentelés és tomboló magyarellenesség Kolozsváron

Augusztus 28-án, a vasárnapi szentmise keretében, a kolozsvári Szent Mihály templomban Kovács Sándor főesperes felszentelte a Történelmi Vitézi Rend Kolozsvári székének zászlaját. A rend jelenlévő mintegy ötven tagja – közöttük v. Hunyadi László főkapitány, v. Lázár Elemér erdélyi törzskapitány és v. Tokay Rozália, a kolozsvári szék főhadnagya – a szentmisét követően csoportképet készített Mátyás király szobra előtt, majd közös ebéden vett részt.

Ennyi lehetne annak az eseménynek a tényszerű beszámolója, amelyen a hírek szerint egyetlen kolozsvári magyar médium tudósítója sem jelent meg (két napilap, két rádióadás, helyi tévé, országos tévé, Duna tévé).  Annál nagyobb számban jelentek meg a román újságok, amelyek másnapi, hétfői számukban olyan tomboló  magyarellenes hangulatot keltve, egymással versengve uszítottak a Vitézi Rend, Horthy Miklós kormányzó, a kolozsvári és az erdélyi vitézek, amilyet 1990 tavasza óta alig tapasztalhattunk.

A CotidianulEgy magyar szervezet egy templomban szentelte fel zászlajátcímmel és esküt tevő Magyar Gárda alakulatot ábrázoló fényképpel „tudósít”.

Share

Böjte Csaba ferences testvér gondolatai az előttünk álló időkről

Share

MPP-s polgármesterjelölt Szászfenesen

 

Sajtótájékoztató keretében ismertette tegnap szászfenesi polgármesterjelöltjét az MPP. Gurzó Sándor 55 éves mérnök, aki Magyarlónán született és ott is él. Mint elmondta, a körülbelül 10 ezer lakosú Szászfenesen és 3000 lakosú Magyarlónán új orvosi rendelőt szeretne látni, felülvizsgálná az utóbbi időben lebonyolított közbeszerzéseket, fellépne az elharapozóban levő nacionalizmus ellen, a cigányságot igyekezne kulturálisan felemelni, társadalmi segélyt pedig csak közmunka elvégzése ellenében juttatna a rászorulóknak. A sok megműveletlen mezőgazdasági terület felszámolása érdekében társulást hozna létre, a vaddisznók okozta károk miatt pedig vadászegyesületekkel venné fel a kapcsolatot. A Magyarlóna határában elhaladó autópálya építőjével pedig elhordatná a sok otthagyott földet, amit a szerződés értelmében el kellett volna tüntetnie. A sajtótájékoztatón jelen volt Fodor Alpár kolozsvári polgármesterjelölt is, aki a napokban kiéleződött verespataki helyzet kapcsán kifejtette: a szakemberek véleményét szabad csak figyelembe venni. Akkora mennyiségű cián alkalmazásáról – valóságos ökológiai bombáról van szó –, amely akár a Fekete-tenger élővilágát is képes kipusztítani. Ezért szükséges a komoly, egységes társadalmi összefogás. Az MPP nem az aranybányászatot ellenzi, hanem a tervezett ciántechnológiát, amely helyett a drágább, de biztonságosabb kitermelési módok valamelyikét szorgalmazza. Keizer Róbert városi elnöknek az a véleménye a kérdésben, hogy okulni kell a német példán, különben környezetvédelmi bakik miatt a jelenlegi kormánykoalíció elveszítheti a jövő évi választásokat. Az MPP programjában fontos helyet foglal el a tömegsportok népszerűsítése, az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében. Ebben támogatójuk Nágel Zoltán egykori neves futballkapus (Kolozsváron és a marosvásárhelyi „aranycsapatban” országos ifjúsági bajnokság és UEFA-kupa szereplés fűződik nevéhez). Az ő pályafutása pozitív példa a mai fiatalok számára, akik többségét az elhízás, a helytelen mozgáskultúra és táplálkozás, a kevés iskolai tornaóra és sok felmentés „kerített hatalmába”. A Kalotaszeg-kupa, amelynek térhódításában lapunk komoly szerepet játszott, eddig ötvenezer embert mozgatott meg, ráadásul közösségépítést is jelent.

Share

Együtt indulhat az RMDSZ és az EMNT a választásokon?


Az RMDSZ nem zárja ki annak lehetőségét, hogy közös listán induljon az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviselőivel a jövő évi helyhatósági választásokon – mondta Kelemen Hunor széki látogatásán.
Az RMDSZ elnöke örvendetesnek tartja, hogy Tőkés László europarlamenti képviselő is azon a véleményen van, hogy közös listát kell állítaniuk a jövő évi választásokon.

Kolozsvári Rádió, erdely.ma

Share

Schmitt Pál Kolozsváron

 

Egységre szólította fel az erdélyi magyar politikai szervezeteket a magyar köztársasági elnök. Schmitt Pál kolozsvári látogatása második napján, azt követően nyilatkozott újságíróknak, hogy reggel mintegy másfél órás eszmecserét folytatott az RMDSZ, az MPP, az SZNT és az EMNT vezetőivel. Schmitt Pál hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyar politikai szervezetekre három komoly feladat vár a jövő év végéig, s a romániai népszámláláson, valamint a helyhatósági és a parlamenti választásokon is képviselniük kell az egységet. A magyar államfő tegnap este, a Kolozsvári Magyar Napok zárórendezvényén a magyar állampolgárság felvételére biztatta a kolozsvári főteret megtöltő, több ezer fős hallgatóságát. Mindenkinek köszönetet mondott, akik már éltek ezzel a lehetőséggel, és az eddig lelkükben meglévő kapcsolódást jogilag is kifejezték. Mint mondta, minden egyes egyszerűsített honosítási kérelem erősíti a határon túliak hitét, a nemzetet, és a nemzeti összetartozást. A köztársasági elnök emellett kiemelte azt is, hogy Kolozsvár nem csak a magyarokról szól, hanem a térségben több száz éve együttműködő népekről, így például a románokról és a szászokról is. Schmitt Pál azt mondta, bizakodással tölti el, amit a városban tapasztalt, és hiszi "szeretni tudjuk, ami a miénk és becsülni, tiszteletben tartani, ami a másé".

Share

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

clip_image002

 

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!…

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek.

Share

Ősszel dönt a háromszéki MPP polgármesterjelöltjeiről

Ősszel dönt a háromszéki MPP polgármesterjelöltjeiről, és azt követően állítja majd össze a helyi tanácsokba pályázók listáját is – mondta el Bálint József, a párt sepsiszentgyörgyi elnöke. 
Úgy döntöttek, megvárják a szeptember eleji kongresszust és az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését, s csak azután választják ki jelöltjeiket, annál is inkább, mert ha valóban jobboldali összefogást akarnak, akkor arról egyeztetni kell, nem várhatják, hogy mások is felsorakozzanak az általuk kiválasztott személyek mögé. Bálint József azt is elmondta, hogy a szeptember eleji kongresszus után a párt elkezdi a készülődést a jövő évi választásokra. 
Háromszék

Szász Jenő: az MPP szeptember 3-án kongresszust szervez 

Szász Jenő MPP-elnök mai sajtótájékoztatóján közölte: az alakulat szeptember 3-án, Marosvásárhelyen kongresszust szervez, és létrejön egy „szociális-keresztény platform” azok „keresztényi védelmére”, akiket szociális szempontból érint a jelenlegi kormányzás. Mint mondta, szeretné, ha a szeptemberi kongresszuson megalakulna az Önkormányzatok Országos tanácsa. Ez rendszeresen ülésezne, és intézményesítené az MPP megyei szervezeteinek fórumát, amelyet januárban hoztak létre, és amelynek élén László György, az alakulat Maros megyei szervezetének elnöke áll. Ugyanakkor a kongresszuson szeretnék körvonalazni a 2012-es választásokra szóló stratégiát

Share

Nincs magyar egység Marosvásárhelyen

Kedden sajtótájékoztatón jelentette be a Magyar Polgári Párt megyei elnöke, László György, hogy egyelőre felfüggesztették a magyar szervezetek közötti egyeztető kerekasztalt, egyrészt mert kongresszusra készülnek, de azért is, mert az eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre.
„Hét hónap után katasztrófának tekintem, hogy annyira jutottunk csupán, hogy egy szándéknyilatkozatot írtunk alá, azt is csak mi és az EMNT, amit az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megszegett. Tehát át kell értékelnünk a helyzetet, és megpróbáljuk újrakezdeni a tárgyalásokat". A megyei elnököt meglepte, hogy „az RMDSZ statútuma szerint a helyi szintű döntéseket municípiumok esetében az országos elnökség felülbírálja, illetve például a marosvásárhelyi szervezet csak javaslatokat tehet. Ez teljesen felfordította a kerekasztalt, most nem tudom, hogy tulajdonképpen kivel kell tárgyalnom".
Mint mondta, ezt az RMDSZ-nek kell elsősorban tisztáznia, hogy tényleg megegyezésre akarnak-e jutni. „Az RMDSZ ugyanis időt kért, hogy a megfelelő konzultációkat megtartsák a szövetségen belül, ezt megvárjuk. Remélem, egy konstruktívabb kerekasztalt tudunk létrehozni, ahol valóban konkrét döntések születnek" – tette hozzá.
Furcsállta, hogy az EMNT „egy RMDSZ-es tisztségviselőt javasol Marosvásárhely polgármesteri székébe, miközben éppen ők jöttek azzal a javaslattal, hogy pártsemleges személyiség legyen. Mi ehhez tartottuk magunkat, és éppen ők szegték meg, amikor az egészségügyi miniszter személyes tanácsadóját nevezték meg, aki nemrég SZKT- tag lett, tehát az RMDSZ tagja".
Ezzel kapcsolatban Szász Jenő, az MPP elnöke elmondta, hogy az RMDSZ, az MPP és az SZNT levelet küldött Bölöni Lászlóhoz, amelyben felkérték, fogadja el a jelöltséget Marosvásárhely polgármesteri tisztségére. Még nem kaptak választ, és amíg nem válaszol Bölöni, azt gondolják, korai lenne mind az RMDSZ, mind az EMNT részéről bármilyen lépés, mert ezzel „tönkretennének mindenfajta megegyezést".
Kijelentette: „Ha erővel, vagy különböző taktikai játékokkal próbálja valaki ráerőszakolni az akaratát másokra, nem fog sikerülni. Párton kívüli személyiségre van szükség. Az MPP Bölönire gondolt, da ha találnak egy Bölöni-kaliberű jelöltet, az MPP nyitott a tárgyalásokra. Ellenkező esetben, ha valamelyik szervezet a saját jelöltjét próbálja előtérbe helyezni, az MPP is hasonló módon fog válaszolni: saját jelöltet állít".

Share

Kiadja, vagy nem adja ki?

Zágoni vita az információkért

Damó Csaba, zágoni MPP-s tanácsos szerint közérdekű információk kiadását tagadta meg tőle a polgármester, ezért bíróságra adta az ügyet, és a megszületett végleges döntés értelmében az önkormányzat (a 2001/677-es törvény alapján) köteles a kért adatokat kiszolgáltatni. 2010 júniusában az oktatási, sport- és művelődési bizottság tagjaként Damó Csaba egy tanácsülésen az iskolánál zajló munkálatok kivizsgálását kérte. Mivel ebből semmi sem lett, októberben az idézett törvény alapján írásban kérte az önkormányzattól az iskolai munkálatokkal kapcsolatos tenderfüzet megtekintését – sikertelenül. Áprilisban azt szerette volna megtudni, hogy a legelőbérlők eleget tettek-e a tavalyi szerződés kitételeinek, de akkor sem kapta meg az információkat. Ezek után bíróságra adta az ügyet, az pedig kötelezte a polgármestert a kért adatok kiadására. Mivel az polgármester nem fellebbezett, az ítélet hatályba lépett. – Ha ezután sem történik semmi, akkor a megyei rendőrségnél teszek panaszt a polgármester ellen bírósági döntés végre nem hajtása miatt – szögezte le Damó. Kiss József polgármester elmondta, hogy Damó már „feljelentette az erdészetet, a civil szférát, és lassan nincs olyan szerv, ahová ne jelentette volna fel az önkormányzatot”, és mindez az önkormányzat munkáját akadályozza. Kiss kifejtette, a legelőkre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban a számvevőszék adatai alapján Damó megkapja a kért információkat 30 napon belől, az iskolaépítésre vonatkozó munkálatokat pedig, mivel uniós pénzről van szó, a hivatalos szervek ellenőrzik.

Share

Testületileg bojkottálja az MPP az EMI-tábort

Orbán Balázs, a Magyar Polgári Párt (MPP) ügyvezetője néhány perccel ezelőtt tájékoztatta az EMI-tábor szervezőit, hogy egyetlen tagjuk sem képviselheti szervezetüket a 7. EMI-táborban Gyergyószentmiklóson. Az MPP az EMI-tábor elnökségének tegnapi közleményére hivatkozva döntött úgy, hogy nem vesz részt a táborban. A tegnapi sajtónyilatkozat az MPP-re nézve sértő volt – fogalmazta meg álláspontjában. Soós Sándor EMI-elnök elmondta: működik a pártfegyelem nem kifejezetten Szász Jenő mellőzése, hanem annál inkább a csapatszellem miatt nem jelenik meg.

Kolozsvári Szabadság

Az MPP üdvözli Cseke lemondását

Ha nem történik jelentősebb költségvetés-kiegészítés az egészségügyi minisztériumnál, hiába kerül oda jó szakember, ugyanolyan tehetetlen lesz, mint Cseke Attila, és sorsa is hasonló lesz – véli Nagy András, a Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara elnöke, az MPP háromszéki ügyvezető elnöke.

Share

EMI tábor

Ma délelőtti országos elnökségi döntés nyomán az MPP nem vesz részt hivatalosan az EMI táborban, azaz meghívott tisztségviselői, esetleges moderátori szereppel megbízott tisztségviselői visszalépnek, visszamondják a felkérést.
Az ok a tegnap és ma az EMI által a sajtóban közzétett, Szász Jenő személye ellen, illetve a Kövér-részvétel lemondása körül kialakult támadás áll.
Lásd később a hivatalos állásfoglalást, közleményt.
Kérjük meghívott tisztségviselőinket, hogy az elnökségi döntéssel összhangban járjanak el, mondják vissza a szereplést.

MPP központi iroda

Share

Vajon miért fizetjük a brüsszeli képviselőinket?

Az utóbbi időben egyre többször voltunk megszólítva olvasóinktól. Erdélyi körútjainkon a magyar polgártársaink megkérdezik, hogy vajon "Mi hasznunk van abból, hogy Brüsszelben vannak erdélyi magyar politikusaink?" “Vajon 21 év alatt mi hasznunk volt abból, hogy a "mieink" a kormányban voltak-vannak?"

Ezekre a kérdésekre nem nagyon lehet választ adni – magam sem tudom -, de azért nem hagynám válasz nélkül és azt tanácsolom mindazoknak, akik komolyan (és egy kicsit elgondolkozva) teszik fel ezeket a kérdéseket, hogy kérdezzék személyesen azokat, akik mind ez idáig ott fent "tébláboltak" vagy "ügyeskedtek" hiszen, mindegyiküknek van elektronikus elérhetősége.

Azt viszont nyugodtan el lehet mondani, hogy úgy fest az egész, hogy eddigi erdélyi magyarajkúak politizálása – az elmúlt 21 évre visszatekintve – majdnem  100%-os csődöt jelent. Sajnos semmilyen komoly eredményt nem tudnak felmutatni, annak ellenére, hogy a kislépések stratégiáját hangoztatják.

Sok megnyertnek látszó lépést visszatáncolták a többségiek ha nem is törvényi, akkor más eszközök révén. Itt megnevezhetnénk a Bolyai egyetem nemlétét vagy a Sapientia siralmas helyzetét, a gazdasági csődöt, amely főleg a magyarság körében lett érezhetőbb.

Share

Hozzászólások

Kategóriák