""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

július 2011 hónap bejegyzései

A szekeret csak a lovak után – Székelyföldről tárgyalnak

Felháborodással vette tudomásul a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete, hogy a megyei tanács nem tűzte napirendre, s nem is válaszolt a Székelyföld új státusát célzó beadványukra. Az RMDSZ-es önkormányzati elnök a tegnapi ülésen higgadtságra intette politikai ellenfeleit, rámutatott a benyújtott tervezet formai és tartalmi hibáira, s azzal vetett véget a vitának, hogy hétfőre tárgyalóasztalhoz hívta az MPP megyei elnökét.
Az MPP háromszéki és Har­gita megyei elnökének aláírásával július 13-án tanácshatározat-tervezetet iktattak mindkét megye önkormányzatánál. Ebben helyi népszavazás kiírását kezdeményezik. Arról kérdeznék meg a lakosságot, akarják-e egy Székelyföld nevű területi-közigazgatási egység létrehozását, ugyanakkor állásfoglalást sürgetnek arról, hogy Székelyföld egységes és oszthatatlan régió.
Kulcsár-Terza József háromszéki MPP-elnök, a megyei tanács polgári frakciójának vezetője közölte: felháborodással vették tudomásul, hogy beadványukra nem kaptak választ, s a tanácsülés napirendjén sem szerepelt kezdeményezésük. Kifejtette, mint a székely nép választott képviselőinek (MPP-s és RMDSZ-es megyei tanácstagoknak – szerk. megj.) közösen kell eldönteniük Székelyföld sorsát. Egy posztkommunista és a nemzetközi törvényeket be nem tartó államban a közös fellépés az egyedüli eszköz. Javasolta, hogy a Ko­vászna és Hargita megyei képviselők tart­sanak együttes tanácsülést, s úgy döntsenek a közös dolgokról. Elegünk van abból, hogy Bukarestből döntsék el, mi jó nekünk – fakadt ki. A nemzetközi jog kimondja, minden népnek joga van szabadon élni. A Székely Nemzeti Tanács által korábban szervezett népszavazást a román állam nem vette figyelembe. Ha az állam nem veszi figyelembe a székely nép akaratát, azt jelenti, nem számol vele, ezért szükséges, hogy együtt döntsenek közös dolgaikról, zárta szónoklatát az MPP-s politikus.

Share

Nyílt levél

2011 július 28., csütörtök
NyomtatHargita megye elnökének és önkormányzati képviselőinek
Tisztelt kollégák!
Mint köztudott, az ország területi-közigazgatási átszervezése nem került le napirendről, csak a bulvársajtó címlapjáról. A nyári szabadságukat töltő politikusok sem nyilatkoznak róla, de a háttérben zajlik tovább az átszervezés előkészítése. Márpedig számunkra nem közömbös, nem lehet lényegtelen, hogy miképpen fog kinézni az ország térképe az átszervezés után. Választott megyei képviselőként nem csak jogunk, de kötelességünk is erről véleményt mondani, a folyamat alakulását befolyásolni. 
Téves az az álláspont, hogy várjuk meg, hogy a román hatalom mit akar tenni, s majd annak függvényében döntsük el, hogy mit teszünk, hisz nekünk a múltunkban gyökerező világos jövőképünk van: mindenféle erőforrásaival maga rendelkező, a mostani helyzethez képest többlet-hatáskörökkel bíró Székelyföld létrehozását akarjuk. Ha pedig ez így van, akkor fogadjuk el azt erre vonatkozó nyilatkozatot.
Az érvényes törvények előírják, hogy minden területi átszervezést kötelező módon helyi népszavazás kell megelőzzön. A Băsescu elnök által kinevezett elnöki bizottság javaslata is az, hogy az új közigazgatási egységeket a települések szabad társulása által célszerű létrehozni. Erre a bizottsági jelentésre rendszeresen hivatkoznak minden hazai magyar párt vezetői, tehát ezen pártok között ebben konszenzus van. Akkor pedig tegyük meg azt, ami ebből számunkra következik, s írjuk ki Hargita megyében ezt a helyi népszavazást.
A két dokumentum tervezete több mint két hete iktatva van a megyeházán. Holnap rendkívüli ülésre fogunk összegyűlni, adott tehát a lehetőség, hogy ezeket is megvitassuk és elfogadjuk. Rajtunk áll, hogy úgy vonulunk be a történelembe, mint azok a képviselők, akik szó nélkül tűrték Székelyföld végső beolvasztását, vagy pedig azok, akik határozottan kiálltak a székely nép, s annak alapvető érdekei mellett. 
Ditró, 2011.VII.28.
A megyei képviselőtestület polgári képviselőcsoportja nevében
Kovács Árpád-András
frakcióvezető

Share

Szász Jenő: az EMNT szövetkezhet az MPP-vel

Ma Szász Jenő, az MPP elnöke azt mondta, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviselői szövetkezhetnek az MPP-vel, ha elutasítják az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését.

Szász Jenő Marosvásárhelyen tartott sajtóértekezletén kijelentette, hogy az EMNT képviselői az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyeztetésének, „legalábbis az első szakaszban” történt kudarca után szövetkezhetnek az MPP-vel, hogy együtt jobboldali alternatívát hozzanak létre az RMDSZ-re.

„Az Erdélyi Magyar Néppárt kudarca miatt érkeztem Marosvásárhelyre, hogy felajánljam kollégáinknak, az EMNT-nek, ne essenek pánikba, nyugodjanak meg. Most is van lehetőségünk megteremteni az alternatívát az RMDSZ-re. Az MPP bejegyzett párt, és most élnünk kellene ezzel a lehetőséggel” – mondta Szász Jenő.

Hozzáfűzte, a helyhatósági választások esetleges megnyerése után a két alakulat az RMDSZ-szel együtt küldhet „válogatottat” Románia parlamentjébe.

Szász Jenő szerint a „válogatottban” részt venne „minden csapat nem csak a Dinamo” (utalás az RMDSZ-re – szerk. megj.), ami „minőségi javulást hozhatna a magyarság parlamenti képviseletében”.

szabadsag.ro

Share

Bűnügyi feljelentést fontolgat és fellebbez az MPP

A Csíkszeredai Megyei Törvényszék június 7-én tárgyalta és hozott ítéletet alapfokon a Ladányi László prefektus kontra városi tanács perben. Az eddig titokban tartott ügy előzményeiről és a várható következményekről Molnár Miklós tanácsos, az MPP sajtószóvivője tájékoztatott.

„Mért volt eddig mély csend a február 18-án kilenc MPP-s és egy zöld párti, azaz 10 városatya által elfogadott 15/2011-es, március 15-e hivatalos szabad-és ünnepnappá nyilvánítására vonatkozó határozattal kapcsolatosan?" – tette fel a kérdést és kezdett a pikáns részletek taglalásába július 20-i, szerdai sajtótájékoztatóján Molnár Miklós, polgári tanácsos, sajtószóvivő.Molnár szerint a választ az MPP által a múlt tanácsülésen is forszírozott kérdésre a városháza által július 11-én postázott boríték tartalmazza, amelyben a csíki törvényszék által az ügyben hozott ítélet áll és amelyet a tanácsos be is mutatott.

A március 15-e hivatalos ünnep- és szabadnappá  nyilvánításáról hozott 15-ös számú tanácsi határozatot Ladányi László Hargita megye prefektusa támadta meg jogi úton és a csíkszeredai törvényszéken beperelte a városi tanácsot. A csíkszeredai törvényszék első fokon hozott ítélete helyet ad a felperesnek és megsemmisíti a 15/2011-es tanácsi határozatot.

Share

Az eurózóna megmentésének 16 pontja

Index

2011. július 22., péntek 10:45

Az euróövezet állam- illetve kormányfői és az EU intézményeinek vezetői által tett csütörtök esti nyilatkozat szó szerinti változata. A görögök és az eurózóna megmentésének 16 pontja.

Újonnan megerősítjük elkötelezettségünket az euró iránt, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy biztosítsuk az euróövezet egészének és az euróövezethez tartozó tagállamoknak a pénzügyi stabilitását. Továbbra is eltökélt szándékunk, hogy fokozzuk a konvergenciát és a versenyképességet, valamint javítsuk a gazdasági kormányzást az euróövezetben. Az államadósságválság kezdete óta fontos intézkedések meghozatalára került sor az euróövezet megszilárdítása, a szabályok megreformálása és új stabilizációs eszközök létrehozása terén. Az euróövezet újra a fellendülés pályájára állt, és az euró szilárd gazdasági alapokon nyugszik. Az előttünk álló kihívások azonban további hathatós intézkedéseket tesznek szükségessé.

A mai napon a következő intézkedések meghozataláról állapodtunk meg:

Görögország

1. Üdvözöljük a görög kormány által az államháztartás stabilizálása és a gazdaság megreformálása érdekében hozott intézkedéseket, valamint a görög parlament által nemrégiben elfogadott új intézkedéscsomagot, köztük a privatizációs intézkedéseket. Példa nélküli erőfeszítésekről van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a görög gazdaság ismét a fenntartható növekedés pályájára álljon. Tudatában vagyunk annak, hogy a korrekciós intézkedések milyen jelentős erőfeszítéseket követelnek meg a görög polgároktól, és meg vagyunk győződve arról, hogy ezek az áldozatok elengedhetetlenül szükségesek a gazdasági fellendüléshez, és hozzájárulnak az ország jövőbeli stabilitásához és jólétéhez.

Share

Izsák Balázs nyílt levele a Román Rádió elnökének Biró Zsolt ügyében

Tisztelt Elnök Úr! Kedves András!
Gondolom a régi fegyvertársi szövetségünkre emlékezve nem veszed rossz néven, ha közvetlenül, baráti hangon szólítalak meg. Nyilván a Biró Zsolt ügyéről van szó, amely a Székely Nemzeti Tanács ügye is, amennyiben a sajtóhírek szerint:
„Összeférhetetlenséget állapított meg Demeter András, a Román Rádió elnök-vezérigazgatója Biró Zsolt, a Marosvásárhelyi Rádióban végzett szerkesztői munkája, valamint a Székely Nemzeti Tanácsban betöltött tisztsége között."
A Székely Nemzeti Tanácsnak küldöttei közt nem Biró Zsolt az egyetlen újságíró, de lelkészek is vannak, vannak RMDSZ és MPP tagok és természetesen párton kívüliek, hiszen Székelyföld autonómiája nem politikai kérdés, hanem csakis a demokrácia szférájába tartozik, akárcsak a szólásszabadság, a sajtószabadság, a politikai pluralizmus, vagy a szubszidiaritás. Egy demokratikus társadalom, amely elvárja a közszolgálati médiától, hogy pártatlan legyen, azt is joggal várja el, hogy ugyanakkor elkötelezettje legyen a demokrácia alapvető értékeinek, tiszteletben tartsa az alapvető emberi jogokat és azok általános elfogadtatásán munkálkodjon. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményének Preambulumában olvasható: „az egyénnek kötelességi vannak más egyének és a közösség iránt, amelyhez tartozik, és törekedni köteles az Egyezségokmányban elismert jogok előmozdítására és tiszteletben tartására" – és ez egy olyan előírás, – a nemzetközi jog imperatív normája, – amely kötelező mindenkire, rád is, rám is és Bíró Zsoltra is, és nincs az a törvény, amely ez alól a kötelesség alól mentesítene. Maga a Székely Nemzeti Tanács sem párt, és nem is „politikai szervezet" és nem tesz egyebet, minthogy az idézet szellemében megfelel a kötelességeinek a „közösség iránt, amelyhez tartozik". Tény ugyanakkor, hogy a Nagy Románia párttól kezdve a demokrácia minden ellensége velünk szemben is ellenségesen nyilvánul meg, ennek megfelelően nem Biró Zsolt, – aki az ENSZ egyezmény szellemében cselekszik – vét a közszolgálatiság elve ellen, hanem az az állami média-hatóság, amely a demokrácia-ellenes, 89 előtti örökséget őrző politikai alakulatok kiszolgálójává válik, éppen ezzel sértve a közszolgálatiság elvét, amelyre hivatkozik.

Share

Referendum a Székelyföld egyesítéséért?

A Magyar Polgári Párt képviselői azt szeretnék, ha referendum formájában szavazná meg a három székely megye – Hargita, Kovászna és Maros – lakossága a magyarság egyesítését a területi újraszervezés által.

Fazakas Tibor, az MPP országos alelnöke úgy nyilatkozott, már megtörténtek az egyeztetések az érintett megyék tanácselnökeivel egy olyan beszélgetés megtartására, amelyben megtárgyalnák a három megye egyesítésének kérdéseit.

Hozzátette, a Székelyföld régió kialakításával kapcsolatos meglátásokat egy referendum formájában összesítenék, ugyanis az egyesítésre nézve csakis a három megye lakossága nyilváníthat véleményt.

marosvasarhely.info

Mi oldhatja fel a román-magyar konfliktust?

A központi és a helyi hatalomnak, valamint a közpénzeknek a nemzeti kisebbségek számaránya szerinti megosztása oldhatja meg tartósan a román-magyar konfliktust Romániában – írja a Romania Libera című román napilap.

Share

Nem paktálnak

Nem zajlik egyeztetés a székelyföldi RMDSz-es és MPP-s politikusok között – áll a Hargita megyei tanács elnöke, Borboly Csaba közleményében. A politikus az utóbbi napok híresztelésére reagált. Közölte: a magyar többségű régiók felszámolására tett kísérlet kudarcba fulladt, így semmi sem indokolja, hogy népszavazás szervezésén gondolkodjanak a székely megyék politikusai – áll a közleményben.
Kolozsvári Rádió

MPP: Nem Szász Jenő felelős a vízdíjak alakulásáért

Közleményben reagált a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szervezete Borboly Csaba megyei tanácselnök vádjaira, miszerint a vízdíj drágulásáért a volt székelyudvarhelyi polgármester tehető felelősség. Molnár Miklós sajtóreferens szerint Borboly Csabából az irigység és a tehetetlenség beszél. A közlemény teljes szövege itt olvasható:

Share

MPP: kilátás külföldi beruházásokra

 

Fodor Alpár, a Magyar Polgári Párt (MPP) kolozsvári polgármesterjelöltje üzletemberek és hét MPP-s polgármester társaságában a fővárosban tárgyalt Yasuyuki Takagival, a bukaresti Japán Kereskedelmi Kamara elnökével, aki együttműködést helyezett kilátásba beruházásokkal kecsegtető japán vállalkozók erdélyi látogatásának megszervezésével, valamint egy külön erre szánt világhálós honlap beindításával. Az MPP polgármesterjelöltje elmondta: Erdély komoly nyersanyagforrás lehet a szigetországiak számára biotermékek előállításában, ipari szerelőüzemek létrehozásában és működtetésében, továbbá a japán turisták minden természeti szépség, érdekesség iránt nagy érdeklődést mutatnak, amit ki kell tudni használni. Keizer Róbert, az MPP Kolozs megyei elnöke azt a negyvenfős német turistacsoportot említette meg, amely nemrég járt Kalotaszegen, és úttörő példájukat mások is követni fogják. Azonban nemcsak turistákat, hanem vállalkozókat is kell Erdélybe csalni. Ennek érdekében az MPP remélhetőleg eredményesen lobbizot, és várható, hogy hamarosan német cégek fektetnek be ebben a térségben.

Kolozsvári Szabadság

Márton Árpád: megőrizni a jelenlegi megyéket

Share

Az RMDSZ támogatását kéri az MPP Kolozsváron

 

Fodor Alpár, a Magyar Polgári Párt kolozsvári polgármesterjelöltje támogatására kérte tegnap a kolozsvári RMDSZ-t Keizer Róbert, az MPP kolozsvári szervezetének elnöke. „A múlt hónapban bemutattuk jelöltünket, és arra kérjük az RMDSZ-t, csatlakozzon hozzánk. Úgy gondoljuk, hogy nekünk van a legjobb jelöltünk és még a román közösségnek is sokkal jobb jelöltekkel kell előrukkolnia, tekintve Fodor Alpár eddigi teljesítményét” – nyilatkozta Keizer Róbert tegnapi sajtótájékoztatóján.

Krónika

Beidézték az „autonómiára törekvő” rádióst

A Román Rádiótársaság elnök-vezérigazgatója, Demeter András beidézte meghallgatásra a Marosvásárhelyi Rádiónál szerkesztőként dolgozó Biró Zsoltot, hogy megvizsgálják a Székely Nemzeti Tanácsban betöltött tisztségével való összeférhetetlenséget. A Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, Biró Zsolt szerdán rögtönzött sajtótájékoztatón foglalta össze „ügyének” részleteit, sérelmezve a közszolgálati médium vezetőségének bánásmódját, eljárását, és határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat, amelyeket politikai üldöztetésnek tart.

Share

Gyergyói képviseleti iroda Budapesten

Gyergyószék és Gyergyószentmiklós természeti adottságainak bemutatása, hagyományőrző programjainak megismertetése a célja a Gyergyószék képviseleti irodának, amely tegnap nyílt meg Budapesten. Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere szerint az irodában szálláslehetőségekkel, kirándulási útvonalakkal, programajánlatokkal segítik a Gyergyói-medence szépségeit megismerni vágyókat. Mint kiemelte, elsősorban a turizmusban látnak lehetőséget, de ahhoz, hogy a páratlan természeti adottságú környéket megismertessék, ki kell lépni a határokon túlra. Ez az első magyarországi irodájuk, a jövőben gyergyói üzlet megnyitását is tervezik, ahol az autentikus gyergyói termékekkel lehetne megismerkedni. Mezei János arra számít, hogy példájukat látva más erdélyi régiók is hasonló irodát nyitnak majd.

Hargita Népe

Testvérvárosi kapcsolatot kötött Vasad és Sepsibükszád

Vasad – Együttműködési megállapodást kötött Vasad és a romániai Sepsibükszád (Kovászna megye). A kapcsolat lehetőséget nyújt a településeknek, hogy megismerjék egymás kultúráját és történelmét, valamint oktatási intézményeik cserekapcsolatot ápoljanak.

Székelytalálkozó Nagykárolyban

Harmadik alkalommal rendezték meg június 25-én a Nagykárolyba és környékére települt Székelyek Találkozóját. A rendezvény ökumenikus szertartással kezdődött a nagykárolyi református templomban, melyen katolikus, református és unitárius papok szóltak az egybegyűltekhez. A szertartást zászlós felvonulás követte a templomtól a Szent László Közösségi Házig. Délután ünnepi műsorral kedveskedtek a szervezők a résztvevőknek, melyen díszmeghívottként jelen volt Bajtai Erzsébet asszony, Füzesi Oszkár, Magyarország romániai nagykövetének a felesége. Az előadás keretében fellépett a nagykárolyi Canticum Novum Kamarakórus, a Bagosi Zoltán által vezetett felnőtt társasági tánccsoport és a székelyudvarhelyi Boróka Táncegyüttes. A műsort hajnalig tartó bál követte. A nagykárolyi székelyek, akik többek között 1945 után és a ’80-as években telepedtek le a városban, Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyéből származnak, tájékozattott Raffai Jolán üzletasszony, aki maga is jelen volt az eseményen.

B. Á, Polgári Élet

Farkas mindenütt

Share

Marosvásárhely: RMDSZ-es személyt támogatna az MPP és az EMNT a polgármesteri tisztség kapcsán

 

Az RMDSZ-es Vass Leventét, Cseke Attila egészségügyi miniszter tanácsosát indítaná közös jelöltként a marosvásárhelyi polgármesteri tisztségért az EMNT és MPP, azonban a helyi RMDSZ még nem egyezett bele a javaslatba. Benedek István, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke a Krónikának kijelentette, a városi a választmány, illetve a küldöttgyűlés véleményére kíváncsi az ügyben, a marosvásárhelyi RMDSZ többé nem fogad el "fentről érkező ukázokat". Emlékeztetett, a helyi szervezet engedékenysége már két alkalommal, 2004-ben Kelemen Atilla és 2008-ban Borbély László indulásakor is balul sült el, amikor is Dorin Florea jelenlegi polgármester már az első körben leelőzte a két jelöltet. (krónika)

Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke bírálta az RMDSZ-t, hogy már elkezdte nevesíteni jelöltjeit a jövő évi helyhatósági választásokra.

„Az elmúlt hetekben az RMDSZ ismét bizonyságot tett arról, hogy hogyan képzeli a továbbiakban is a magyar összefogást, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy például Háromszéken már megnevezte megyei tanácselnök-jelöltjét, Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán polgármester jelöltjét”, mondta Bálint. Az MPP-s politikus szerint mindez arra mutat, hogy folytatódik a „Markó féle összefogás”. Hozzátette: Háromszéken nem lenne gond a külön indulással, de az MPP úgy gondolja, hogy nem lenne tisztességes addig nevesíteni jelölteket, míg nem tárgyal a politikai élet többi magyar szereplőjével. Bálint József úgy értékeli, hogy a helyhatósági választások előtt a magyar politikai erőknek egy etikai kódexet kellene aláírjanak, elsősorban Székelyföldön, hogy ne veszélyeztessék a magyar összefogást, ott ahol szükség lesz rá, például szórványban.

Share

Sarmasági élethelyzet 2011

Aktuális helyzet fényképeken (nagyításhoz klikkelj a képre):

20110415_048 20110415_001 20110415_002 20110415_003 20110415_004 20110415_005 20110415_006 20110415_007 20110415_008 20110415_009 20110415_010 20110415_011 20110415_012 20110415_013 20110415_014 20110415_015 20110415_016 20110415_017 20110415_018 20110415_019 20110415_020 20110415_021 20110415_022 20110415_023 20110415_024 20110415_025 20110415_026 20110415_027 20110415_029 20110415_030 20110415_031 20110415_032 20110415_033 20110415_034 20110415_035 20110415_036 20110415_037 20110415_038 20110415_039 20110415_040 20110415_041 20110415_042 20110415_043 20110415_044 20110415_045 20110415_046 20110415_047

20110422_025 20110420_001 20110420_002 20110420_003 20110420_004 20110420_005 20110420_006 20110420_007 20110420_008 20110420_009 20110422_002 20110422_003 20110422_004 20110422_005 20110422_006 20110422_007 20110422_008 20110422_009 20110422_010 20110422_011 20110422_012 20110422_013 20110422_014 20110422_015 20110422_016 20110422_017 20110422_018 20110422_020 20110422_022 20110422_023

Megoldási változatok amelyek együttesen nem kerülnének (elkótyavetyélt) milliárdokba:

Talajnedvesség-szabályozás Erdélyben

Szélesebb értelemben a nedvességszabályozás a hiányzó víz pótlását, valamint a felesleges vizek elvezetését és lecsapolását jelenti. Vannak országok , ahol a teljes körű nedvességszabályozás, tehát az öntözés és a vízelvezetés is beletartozik.

clip_image002

1.ábra Általános vizfolyás modell

A vízbő vízháztartási helyzetek alapvető megnyilvánulásai:

• káros felszíni vizek keletkezése,

• levegőtlenséggel járó túl nedves talajállapot,

• magas talajvíz okozta vízbőség.

Talajvíz és szikesedés összefüggése

• A szikesedés legfontosabb oka a talajvízből történő só-felhalmozódás. Talajvízből történő szikesedésre akkor kell számítani, ha a talajvíz mélysége a kritikus talajvízszint fölé emelkedik.

• A kritikus talajvízszintet a só-felhalmozódás, illetve a só-kilúgzás mérlege alapján határozták meg. A só-mérleg meghatározásánál figyelembe vett jellemzők:

• a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai,

• a talaj átlagos oldható sótartalma,

• a talajvíz só- és nátriumtartalma,

• a talaj kémhatása.

• általában a „kritikus talajvízszint” mélysége 1,5-4 m között változik.

Share

Hozzászólások

Kategóriák