""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

Az EMI, a MIT, az MPP és az SZNT közös közleménye

 

Hat év telt el azóta, hogy az RMDSZ beterjesztette a kisebbségek jogállására vonatkozó törvénytervezetét a parlamentbe. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Ifjúsági Tanács és az Erdélyi Magyar Ifjak közös nyilatkozatában már akkor jeleztük, hogy a tervezetnek számos alapvető, súlyos hibája és hiányossága van. Tételesen:
Az RMDSZ érdemi konzultáció nélkül, román hatalmi segédlettel akarja a magyar nemzeti közösségre és az országban élő etnikai kisebbségekre kényszeríteni a törvénytervezetét. Következésképpen a törvénytervezet nélkülözi a magyar nemzeti közösség és a kisebbségek társadalmi támogatását, és így súlyos demokrácia-deficittel rendelkezik.
A romániai és a magyarországi közvélemény, másfelől az európai politikai fórumok félrevezetésével az RMDSZ és kormánybeli szövetségesei azt kívánják elhitetni, hogy a kisebbségi törvénytervezet teljes mértékben megfelel az uniós követelményeknek, és példás formában szavatolja a romániai magyar nemzeti közösség és a romániai nemzeti kisebbségek emberi jogait, esélyegyenlőségét és kulturális autonómiáját.

Hirdetés

A hivatalos RMDSZ-propaganda „áttörésnek" és „precedens nélküli eredménynek" tekintené, ha a kisebbségi törvényt elfogadná a román parlament. A többségi törvényhozás viszont még a törvénytervezetbe foglalt kisebbségi minimumot is maximális engedménynek igyekszik beállítani, hogy a lehető legkevesebbel „fizesse ki" a romániai magyar nemzeti közösséget és a romániai nemzeti kisebbségeket.
A tervezetről teljes bizonyossággal megállapítható, hogy:
(1) nem szünteti meg az etnikai alapú diszkriminációt;
(2) több ponton ütközik a demokrácia és a jogállamiság elveivel;
(3) a politikai pluralizmus ellenében monopóliumot biztosít a parlamenti kisebbségi szervezeteknek, köztük az RMDSZ-nek;
(4) súlyosan korlátozza a választás szabadságát;
(5) korlátozza a kisebbségi közösségek tagjainak a törvény előtti egyenlőségét;
(6) végső soron pedig éppen azzal marad adós, amit ígér: a magyar nemzeti közösség és a kisebbségek valódi autonómiájával.
A kisebbségi törvénytervezet által kilátásba helyezett korlátozó- és részjogokkal, valamint többségi engedményekkel szemben erdélyi magyar közösségünknek – fennmaradása érdekében – tényleges személyi elvű autonómiára, Székelyföldön pedig területi autonómiára van szüksége. Ez irányú törvénytervezeteink a Parlament elé kerültek, ám a nacionalista román politikai többség az RMDSZ közreműködésével ezeket a kisebbségi törvény hamis alternatívájával kívánja helyettesíteni.
Szem előtt tartva a romániai magyar nemzeti közösség politikai akaratát, valamint az Európai Parlament szubszidiaritásra és az önkormányzatiság elvének érvényesítésére vonatkozó 2005. áprilisi határozatát, figyelembe véve továbbá a koppenhágai integrációs kritériumok teljesítésének a követelményét, az Erdélyi Magyar Ifjak, a Magyar Ifjúsági Tanács, a Magyar Polgári Párt és a Székely Nemzeti Tanács közösen követeljük, hogy:
– Az RMDSZ vonja vissza kisebbségi törvénytervezetét.
– Induljon széles körű magyar társadalmi párbeszéd a közösségi emberi jogokat is tartalmazó törvénytervezet tárgyában, az egyházi és a civil szféra részvételével.
– Parlamenti pozíciójával élve, az RMDSZ támogassa az EMNT és az SZNT által benyújtott autonómia-törvénykezdeményezéseket. E célból felszólítjuk az RMDSZ-t, hogy szervezeteink szakértőivel együtt dolgozzák ki az RMDSZ parlamenti csoportjainak munkaanyagát az említett törvénykezdeményezések részletes vitában való megvédésére.
– A román kormány az RMDSZ monopóliumát meghaladva fogadja el partnereiként a magyar közösség többi képviseleteit.
Az erdélyi magyar nemzeti közösségnek nem kisebbségi törvényre, hanem tényleges és teljes egyenlőséget szavatoló autonómia-statútumokra van szüksége!

Kelt Erdélyben, 2011.VI.8.-án

Soós Sándor, Erdélyi Magyar Ifjak
Sándor Krisztina, Magyar Ifjúsági Tanács
Szász Jenő, Magyar Polgári Párt
Izsák Balázs, Székely Nemzeti Tanács

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Képek feltöltése hozzászólásodhoz.

Hozzászólások
Kategóriák