Szegedi Csanád betartotta, amit Mihályfalván ígért

[ 2011. március 29., 10:34 ] [91]

Szegedi Csanád, a Jobbik Magyarországért Mozgalom EP-képviselője már többször is bizonyította, szívén viseli az erdélyi magyarság sorsát. Legutóbbi brüsszeli felszólalásán az Érmellék autonómiája mellett tette le voksát.
Az Érmihályfalván tartott március eleji előadásában is kitért arra, hogy Székelyföld után, a legnagyobb tömbben élő érmelléki magyarságnak is ugyan olyan joga vann saját autonómiája megteremtéséhez, mint az első világháború után Olaszországhoz csatolt, túlnyomórészt nem olasz népességű Dél-Tirolnak, amely rendkívül széles területi, gazdasági és kulturális autonómiát élvez a mai Itálián belül. Ez azonban nem volt mindig így, hiszen az 1918-ban még 97%-ban németek lakta régió – ez akkor mintegy 260 ezres összlakosságot jelentett – több évtizedes olasz elnyomás, etnikai tisztogatást célzó betelepítések, illetve az őslakosok jó egyharmadának Ausztriába kényszerítése a 20-ik század második felére már csak az itt élőket jócskán megtizedelte. Autonómia nélkül pedig mára már vélhetően nem is léteznének.
Az önrendelkezésnek köszönhetően a mintegy félmilliónyira duzzadt dél-tiroli őslakosságnak mára saját helyi parlamentje és saját helyi kormánya van és az adóbevételek túlnyomórészt is helyben maradnak, a közigazgatás és az oktatás is szigorúan kétnyelvű és etnikailag arányos. Az etnikai arányosságról szóló helyi törvény megköveteli, hogy még a szociális bérlakásokat, a lakásépítési támogatásokat, valamint a kulturális támogatásokat is minden településen az ott élő népcsoportok arányában kell elosztani. Az eredmény: ez a kis közösség nem olvad be, nem enyészik el a közel 60 milliós olasz népességben. Dél-Tirol osztrák-német jellegű maradt, a lakosság 69%-a német, arányszámuk nem csökken.
Ezzel párhuzamban a milliós nagyságrendű elszakított erdélyi magyarságnak, valamint ezen belül a nagy tömbben élő érmellékieknek évtizedek óta nincsenek valódi önrendelkezési jogaik.

Érmihályfalván tett látogatásakor a helybéli magyarok felkérték az EP-képviselőt, hogy a jövőben még erőteljesebben képviselje az érmelléki autonómia-törekvéseket.
Ennek a felkérésnek eleget téve már a március 15-én megtartott budapesti beszédében is hangsúlyozta az érmelléki autonómia fontosságát.
Ezt követően az Európai Parlament március 23-i plenáris ülésén is szót kért, ahol ismertette az érmelléki magyarság önrendelkezési törekvéseit, és indítványozta, hogy a parlament hívjon össze egy ülést, és külön napirendi pontként tárgyalja meg a székelyföldi és az érmelléki területi autonómia ügyét.
Mindezeket követően március 24-én Szegedi írásban is benyújtotta ebbéli kérését az Európai Bizottság irányába az autonómia elvének alkalmazásáról, valamint konkrét válaszokat sürgetve arról, hogy a Bizottság támogatná-e az érmelléki magyarok kulturális és területi önrendelkezését.

Sütő Éva, Reggeli Újság, erdely.ma

admin
 

>