Március 15. – legyen ünnepnap Udvarhelyen!

 

A polgári frakció március 15. ünnepnappá való nyilvánítására vonatkozó javaslatát a holnapi tanácsülésen terjeszti elő, ennek indoklását kattintás után olvashatják.

Mint köztudott, Romániának jelentős számú más nemzetiségű állampolgára van. Ezek nemzeti identitásának a megőrzésére saját bevallása szerint jelentős erőfeszítéseket tesz az állam, illetve annak különböző intézményei. Köztudott, hogy a más nemzetiségűek szabadon használhatják anyanyelvüket a közigazgatásban, amennyiben egy adott településen a létszámuk meghaladja a 20%-ot. Hasonlóképpen azon településeken, amelyekben jelentős számban élnek valamely nemzeti kisebbség tagjai, a település nevét annak bejáratainál az illető kisebbség nyelvén is feltüntetik. Végül, de nem utolsósorban jogszabály intézkedik arról, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai nemzeti ünnepeiken szabadon használhassák nemzetük jelképeiket. Szintén jogszabály tilt Romániában mindenféle diszkriminációt, beleértve a származás, valamely nemzeti közösséghez való tartozás alapján való negatív megkülönböztetést.

Tudva azt, hogy december elseje, a románság nemzeti ünnepe egyben munkaszüneti nap is Romániában, a fentiek figyelembevételével egyértelmű, hogy a Romániában élő nemzeti kisebbségek számára is biztosítani kell azt a jogot, hogy nemzeti ünnepük egyben munkaszüneti nap is legyen, hisz nem lehet igazi ünnep egy hétköznap, amikor a gyermekek iskolába, a felnőttek meg munkába kell siessenek már kora reggel.

A hely közigazgatásról szóló törvény 3, 4 és 5 cikkelye értelmében a választott helyi hatóságnak (esetünkben a községi képviselőtestületnek) kizárólagos joga szabályokat megállapítani minden olyan területen, amelyre vonatkozóan a kormány vagy a parlament nem alkotott magasabb szintű jogszabályt. Mivel helyi jellegű hivatalos ünnepekre vonatkozó törvény, kormányhatározat vagy kormányrendelet nem létezik, ezért az említett jog kiterjed erre a területre is, következésképpen a helyi képviselőtestületnek joga van ilyen téren határozatot hozni. Kérjük tehát a képviselőket, hogy mérlegelve a fennebb felsorolt érveket, fogadják el a mellékelt határozat-tervezetet, amely Székelyudvarhelyen helyi jellegű hivatalos ünneppé teszi március 15-ét, a magyarság nemzeti ünnepét.

Székelyudvarhely, 2011. február 15.

Balázs Árpád, tanácsos, MPP
Sebestyén Csaba, tanácsos, MPP
Fóri Györgyi, tanácsos, MPP
Molnár Miklós, tanácsos, MPP
Szász Jenő, tanácsos, MPP
Mike Levente, tanácsos, MPP
Tókos Szabolcs, tanácsos, MPP
Gálfi Árpád, tanácsos, MPP
Orbán Balázs, tanácsos, MPP

uh.ro

Március 15. – legyen ünnepnap Udvarhelyen!

 

Az előterjesztett és a holnapi tanácsülésen megvitatásra kerülő városi költségvetés-tervezettel kapcsolatos észrevételeiket sajtótájékoztatón ismertették a polgári frakció képviselői.

„Három szakbizottság – a gazdasági, az urbanisztikai és az oktatási-kulturális-szociális – vette górcső alá a város 2011-es költségvetés-tervezetét" – tájékoztatták a média képviselőit Szász Jenő ex-alpolgármester és Molnár Miklós tanácsos. A polgári frakció képviselői a szakbizottságok munkáját jónak minősítették, ám az előterjesztett költségvetés-tervezettel kapcsolatosan több pontban is találtak kifogásolni valót.

„Nem látjuk az előterjesztett anyagban a stratégiai gondolkodást, elképzelés nélküli, koncepciótlan költségvetéssel találjuk szembe magunkat, amelynek néhány fejezetében óriási összegeket dugtak el" – fogalmazta meg a legfontosabb kifogást Szász Jenő. Véleménye szerint ennek a hiányosságnak legfőbb oka, hogy a helyi költségvetést „egy csíki könyvelő" (szerk. megj. Karda Emese – a hivatal gazdasági igazgatója) állította össze.

A 2011-es költségvetésben Szász szerint három olyan célterület van, ahová indokolatlanul nagy összegeket „rejtettek el": a hivatal anyagi, dologi kiadásaira szánt 3.200.000 lej (1.000 000 lejjel több, mint a tavalyi), a fűtésre előirányzott összesen hatmillió lej, valamint a szállítás alfejezetben levő 7.900.000 lej.

A polgáriak ezért több módosító javaslatot is előterjesztenek:
– a Polgármesteri Hivatal anyagi kiadásainak csökkentése 500.000 lejjel
– a fűtés fejezetből 900.000 lej átcsoportosítása
– a szállítás alfejezetben levő összeg 4 millió lejjel való csökkentése

A különböző alfejezetekből „lefaragott összeget tételesen a Templom utca rendbetételére, a Cserehát megközelíthetőségének javítására, a Csalóka és Móricz Zsigmond utcák fejlesztésére, a városi piac rendbetételére és befedésére, a tanügyi intézmények költségvetésének kiegészítésére, kiemelten a Tamási Áron Gimnázium beomlóban lévő tetőszerkezetének javítására, a pályázható összegek megemelésére, az elbíráló bizottságok a városi tanács általi kinevezésére szánják.

„Nem vagyunk hajlandóak egy újabb körforgalom kiépítését támogatni addig, amíg egyetlen sáros utca is van a városban" – jelentette ki Szász. Hozzátette, a polgári tanácsosok prioritásnak tartják a Rózsa utca modernizálását, a Szentjános utca teljes szakaszának rendbetételét és a Villanytelep utcai bölcsőde sorsának tisztázását. Ugyanakkor a sporttámogatásokat illetően szorgalmazzák, hogy „ne egy ember, hanem a tanácsosok döntsenek a kérdésben".

Molnár Miklós szerint valós remény van arra, hogy a holnapi tanácsülés normális hangulatban folyjék, de ugyanakkor dilemmái is vannak. „A kérdés csak az, hogy holnap egy szakbizottsági véleményezésekre alapozó tanácsülés lesz, vagy egy újabb politikai háttéralkun alapuló bábszínház" – fogalmazott Molnár.

Lázár Emese. uh.ro

MPP-PRESS

admin
 

>