A terepmunka gyümölcse

2011. JANUÁR 30., VASÁRNAP

Az elmúlt időszakban újra terítékre került, hogy mit is vár az MPP tisztségviselőitől a tagság.

A MÁÉRT újraélesztői most egy gesztust tettek a polgáriak felé, amely következtében a Kolozs megyei MPP ügyvezető elnökét, Simon Csaba urat – akinek személyében az MPP egyik országos alelnökét is tiszteljük – beválasztották az egyik szakosztályba. Itt a közösségépítés és a felekezetekkel való kapcsolattartás módszereinek a kidolgozási stratégiájában lenne partnere a többi szakosztályi tagnak. Ebből az alkalomból kérdeztük Simon Csabát:
– Tisztelt alelnök úr, a MÁÉRT- szakosztályába való beválasztása mit jelent Ön és az MPP számára?
– Első sorban szeretném megköszönni a bizalmat az országos elnökségnek! Másodsorban e szakosztályba való bekerülésemet nagy megtiszteltetésnek veszem, mert az új magyar kormány kezdeményezései számomra fontosak voltak eddig is. Ugyanakkor e szakosztályi tagságom kötelességet is ró rám!
– A MÁÉRT szakosztályaiba nagyjából szinte mindegyik politikai vagy civil szerveződés küldött tagokat, mennyiben lesz jobb ha most egy nagy csoport dolgozik a közös terveken?
– Hiszem, hogy a többi szakosztályi tag is hasonlóan érez, mert nekik sem lehet érdemtelen, hogy a népközösségünk számára olyan fontos stratégiát közösen sikerül-e majd a MÁÉRT vezetőségének az asztalára tegyük.
– A polgári pártban Önnek a feladatai közzé tartozik a Szórvány felekezeti és közösségi szinten való kapcsolattartása is, a MÁÉRT szakosztályában is lehetősége lesz az eddigi tapasztalatából a többi tagnak is átadni?
– Szakosztályi szinten ez a terület kesztyűként megegyezik az eddigi feladataimmal. A hétfői tanácskozás(jan 31. szerk megjegz.) lényegében inkább az ismerkedés és az alapelvek leszögezése lesz. AZ MPP-nek már az indulásnál hasonló tervei voltak és két éve a terepen végzett munkám eredményei pedig szintén fontos kiindulási pontok lehet mindenki számára.
– A Kolozs megyei szakosztályok eddigi munkája , eredményei mennyiben segítheti a MÁÉRT munkáját?
– Azt ajánlom ne fussunk annyira előre, mert a MÁÉRT-ban sokrétű és sokszintű a probléma felvetés. Nekem az egyik al-szakosztályba lesz lehetőségem, hogy bemutassam mindazt, amiben közös pontokat, érdekeket lehetne kialakítani.
– Ezzel azt akarja mondani, hogy nem bízik az al-szakosztályi csoportba?
– A probléma nem így tevődik fel! Eddigi munkánkat sokan nem ismerik, részben azért mert a sajtó nem az "építőmunkára" figyel, hanem csak a "hírekre" részben pedig azért mert egyfajta öncenzurát alkalmaznak, amiért ha a polgáriakról még lenne is hírük, nem igazán teszik ki a lapjukba , nehogy más politikai csoport vezetőit megsértsék . Ezért előbb arra kell időt fordítani hogy bemutassuk egymásnak az eddigi tevékenységüket, pozitív példákon keresztül.
– Ha a többiek nem igénylik ezt a fajta közelítést?
– Nem valószínű! Mi is figyelünk másokra, és az eddig eltelt időszakban pedig sok esetben mások is "átvettek" olyan dolgokat, amit mi már bemutattunk.
– Ez azt jelentené, hogy feltétel nélkül megosztaná az eddigi tapasztalatait?
– Megint elmegyünk a probléma mellett, A MÁÉRT által kihírdetettek értelmében az anyaországnak fontos, hogy a népközösségen belül konszenzus legyen! Ez viszont nem azt jelenti, hogy feladjuk a pártnak a programját. Egyedüli magyar párt lévén a többségiek felé is üzennünk kell, hiszen mi itt élünk és ezután is itt akarunk élni, az erdélyi tájakon. A mi akaratunk is fontos kell legyen mindazok számára, akik a konszenzusra törekednek. Nem érdekünk a tömeges népközösségi "mozgás" Erről kell meggyőződjön az, aki velünk leül egy asztalhoz. Nem a megmaradás a fontos, hanem a népközösségi fejlődés!
– Ez új szeleket hozna a köreinkbe, részletezné?
– Eddigi tevékenységeink ebbe az irányba mutatnak, lásd a Csép Sándor Kolozs megyei MPP elnök komoly tevékenységét amelyet az Áldás Népesség projektben csúcsosodik, vagy a Keizer Róbert kolozsvári MPP elnök által vezetett szakember csoportok gazdasági, turisztikai, stb tevékenységeit, vagy a Csüdöm Ferencz megyei MPP elnökségi tagja által vezetett Kalotaszeg futbal bajnokságot, vagy a Pávai Mária által vezetett Egyenlő Esély szakosztály hathatós tevékenységét és nem utolsó sorban az Ifjú Polgár szervezet munkálkodását. Mindezek a népközösség fejlődésért ezidáig sok ezer munkaórát tudnak maguk mögött.
– Ezek szerint mások nem dolgoznak?
– Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy az erőinket ne forgácsoljuk fel az által, hogy egymásban ne egyenlő partnert lássunk, hogy az eddigi munkánk ne vesszen kárba. Mi eddig semmilyen támogatást sem kaptunk és mégis elvégeztük mindazt, amit vállaltunk!
– Térjünk vissza a MÁÉRT-ba elvégezendő feladatokra, miben látja a jövőbeni munkát?
– Számunkra a jövő nemzedék egészséges körülmények között való fejlődése a legfontosabb és a párt programba is ez első helyen áll, A fiatalokkal a közösségi szellem elfogadtatása komoly befektetést igényel. Ez pedig nemcsak szellemi, hanem anyagi befektetést igényel. Erre a mostani körülmények között nem igen van lehetőség, így komolyan kellene venni az alapok tartalékolási feltételeit és a helyes elosztása helyett inkább a hasznos befektetésre kellene koncentrálni! Ezt fontosnak tartom az al-szakosztályon belüli munkánkban.
– Miután visszatér hol fogja folytatni?
– Mi eddig is mentünk a magunk útján! Ha az al-szakosztály keretében hasznos, alkalmazható változásokat észlelünk igyekszünk majd az ott elhatározottak szellemében korrekciókat, javításokat eszközölni a mi munkánkba is, de arra nem leszünk hajlandóak, hogy felvegyük a bólogatójánosok pozicióját. Ha mi is pozitívan állunk a dolgokhoz, elvárjuk, hogy a csoport többi tagjai is hasonlóan cselekedjenek. (lejegyezte GBI, Erdélyi Polgár)

BEJEGYEZTE: MPP.KOLOZS.BLOGSPOT.COM DÁTUM: 23:09 0 MEGJEGYZÉS

admin
 

>