MPP – napi hírek

Betegellenes kormány-intézkedés Erdőszentgyörgyön

A Magyar Polgári Párt erdőszentgyörgyi szervezete, továbbra is határozottan kiáll a városi kórház adminisztrációs központjának megmaradása mellett.

Ebben a kérdésben nem egyezik a két hivatalos álláspont, vagyis a miniszter úr és a Megyei Tanács álláspontja. A miniszter úr szerint: „a kórházak átszervezése nem csak azt jelenti, hogy a kórházak iránti felelősséget az önkormányzatokra hárítjuk, hanem azt is, hogy lehetőséget adunk az önkormányzatoknak, hogy hatékonyabban vegyenek részt a helyi kórházak működtetésében".

Az átszervezett kórházak sorsáról a helyi tanácsok felelnek, és ők alakítják ki az új struktúrákat is. A miniszter úr szerint a három kórházról (az Erdőszentgyörgyi Városi Kórház, a Szovátai Egészségügyi Központ, a Nyárádszeredai Egészségügyi Központ) január 29-ig tartó nyilvános vita után alakul ki a miniszteri álláspont. Lokodi Edit-Emőke elnökasszony Szovátát javasolja az összevont három kórház adminisztrációs központjának, stratégiai, gazdasági érvekre, valamint kilométerekre hivatkozva. A kormányrendelet nem hivatkozik a Megyei Tanács véleményére, hanem kimondottan a helyi tanácsok álláspontját mérlegeli. Vajon miért ez a túlbuzgóság? Az elnökasszony is tudja jól, hogy önköltségből nem lehet kórházat fenntartani, annál is inkább, hogy a 2011-es költségvetésben a Megyei Tanácstól a befektetések finanszírozására csak fele összeget kaptunk a tavalyi évhez viszonyítva. Vajon a helyi tanács álláspontja miatt van ez?

Az erdőszentgyörgyi kórház 1936-tól működik, vagyis 75 éves múltra tekint vissza és folyamatos megújulásban van. 2005-ben a belgyógyászatot újítottuk fel, majd 2009-ben új épülettel, a gyerekosztállyal bővült a meglévő kórház. Az avatáson jelen volt a megyei elnökasszony, ahol ígéretet tett a kórház korszerűsítésére. A 600.000 lejes befektetést a Megyei Tanács és a svájci testvérváros biztosította. A Lion International Kereskedelmi Társaság is hozzájárult a kórházunk korszerűsítéséhez. Jelenleg három osztály működik benne negyven ággyal: belgyógyászat, szülészet és gyerekgyógyászat. Van sürgősségi osztály, mentőszolgálat (két mentőautóval) és az ügyeleteket a háziorvosok végzik.

Az nem egy elfogadható álláspont, hogy a kórház-ügyet a szovátai turizmushoz igazítja a Megyei Tanács. Nagyon sok sikert kívánunk Szovátának a turizmus fejlesztésében és örvendünk, hogy ilyen merész és előrelátó törekvései vannak, de ami a kórházak átszervezését illeti az adminisztrációs központ Erdőszentgyörgyöt illeti. Miért? Egy nagyon kézzelfogható ok miatt. Mert Szováta, Nyárádszeredával együtt sincs az erdőszentgyörgyi kórház szintjén. Szováta most tette le az új kórház-projektjét és a polgármesterüket idézve: „az idén valószínűleg, megnyerjük a projektet". Lehet, de az erdőszentgyörgyi kórházat csak korszerűsíteni kell, amit egyébként minden kórház évente megtesz.

Decemberben, a polgármesteri hivatal és a helyi tanácsosok kidolgoztunk egy nyilatkozatot. Január 20-án négy-párti kezdeményezésre (MPP, PSD-PC, PD-L) sajtótájékoztatót tartottunk, ahol bemutattuk a sajtónak a valós helyzetet. Felkérjük a civil szervezetek, a kereskedelmi egységek képviselőit és a polgármestereket, hogy tudassák miniszter úrral az Erdőszentgyörgyi Kórház fontosságát térségünk életében.

Szabó Ferenc, önkormányzati képviselő MPP

Báthori István elnök, MPP Erdőszentgyörgyi szervezete

Erdőszentgyörgy, 2011 január 21.

Barót hátrányban

Ismét Barót kapta a legkevesebb pénzt a megyei tanács visszaosztásából, az RMDSZ-es vezetés saját embereit finanszírozza, így tartalékolnak a jövő évi kampányokra — véli Nagy István, Barót polgármestere. Az erdővidéki városvezető ezt nem tartja becsületesnek, véleménye szerint Tamás Sándoréknak is be kellene látniuk, hogy itt nem Nagy Istvánról van szó, hanem több település, egy egész térség fejlődését akadályozzák.

Barót tavaly is nagyon kevés pénzt kapott, 148 000 lejt, abból 21 000 lejt visszavett a megye, erre az évre 50 000 lej jut a városnak a megyei önkormányzat leosztásából, ennél még a kisebb községek is többet kaptak — sorolja a városvezető. Nem igaz, hogy Barót nem pályázik, idén már 15 tervezetet nyújtottak be, jelentős önrészt kellene vállalniuk számos esetben. Megnyertek egy tömbház-szigetelési támogatást, 114 500 lej a baróti tanácsra eső rész, a 28 lakrészes, karácsonykor átadott állami tömbháznál még 200 000 lejt kell kifizetniük, az önerőből épített miklósvári művelődési ház befejezéséhez 600 000 lej kellene. Idén be kellene fejezni az integrált vizes pályázatot, ígéretet rengeteget kaptak, de a 17 millió lejből eddig csak 2 milliót költhettek el, s ebben benne van a 15 százalékos önrész is. Áll a munka, míg nem érkezik pénz, a vállalkozó nem hajlandó dolgozni — sorolta a polgármester. ,,Másoknak nyerik a pénzeket, minket folyamatosan lőnek" — mondotta.
Nagy István hátrányos megkülönböztetésnek tartja az eljárást, és azt is, hogy az elmúlt hét évben a kormány tartalékalapjából Barót csak kétszer kapott pénzt, 2006-ban és 2008-ban. Költségvetésük évről évre csökken. Ez nem mehet így a végtelenségig — mondja Nagy István, mert egy idő után nem csak őt okolják majd az emberek, hanem a megye vezetőin is számon kérik.
Kifejtette: Tamás Sándor nem mondott igazat, amikor azt állította, a városvezetés miatt Baróton a legdrágább a szemét és a víz, éppen az ellenkezőleg: itt a legolcsóbb a megye városai közül. Az erdővidéki városban 37,2 lejt fizetnek egy köbméter szemét elszállításáért, a Tega Sepsiszentgyörgyön és más városokban 70 lej fölötti összegért viszi el a hulladékot. A víz- és csatornadíj Baróton 3,15 lej köbméterenként, ennél minden városban többet kell fizetni, Sepsiszentgyörgyön például meghaladja a 4 lejt a két szolgáltatás ellenértéke. Ilyen körülmények között Nagy István úgy ítéli meg, jól tette, hogy kimaradt a nagy megyei projektekből, hisz olcsóbban biztosítja a szolgáltatásokat.

Farkas Réka, 3szek.ro

Kézdivásárhely is pályázik a Zöld Ház-programra

A tegnap megtartott önkormányzati gyűlésen a városatyák egyhangú szavazattal hagyták jóvá a város részvételét a Környezetvédelmi Alap által meghirdetett Zöld Ház-progamban, ami azt jelenti, hogy alternatív fűtésre cserélnék ki a meglevő hagyományos fűtési rendszert, illetve a meleg vizet napenergiával állítanák elő a város tulajdonában levő épületeknél.

A listán rajta van a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, a régi posta épületének emeleti része, a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ, a sportcsarnok, a városi kórház és a városháza. Az önkormányzati képviselők felhatalmazták Rácz Károly polgármestert, képviselje a céhes várost a Környezetvédelmi Alapnál.(iochom)

MPP-PRESS

admin
 

>