PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Visszaszámlálás! CSAK 18 nap maradt a 3. királyfi vagy királylány pályamunkák leadásának határidejéig.
Jó munkát kívánunk a tartalmas dolgozatok megírásához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

IX-XII-es diákok számára

„A 3. királyfi, vagy királylány” témakörben

Abból a tragikus tényből kiindulva, hogy a XX. század utolsó harmadától a magyar nemzetlélekszáma rohamosan fogyatkozik,  alulírott szervezetek a 2005-ben indított Áldás-Népesség Mozgalom keretében irodalmi versenyt hirdetünk erdélyi diákoknak és óvodásoknak. A verseny célja: bevinni a köztudatba ennek a rejtetten jelentkező társadalmi betegségnek a pusztítását, mozgósítani minden szervezetet és állampolgárt a baj orvoslása érdekében.

A népességcsökkenés elsősorban a gyermekvállalási kedv hiányával magyarázható. Demográfiai és lélektani szempontok arra engednek következtetni, hogy a harmadik gyermek vállalására  könnyebben elhatározzák magukat a szülők, mint az első, illetve a második esetében. Ez magyarázza a kezdeményezés ötletét.

Tekintettel a téma jelentőségére, programunk védnökségét két ismert közéleti és közösségi életünkben fontos szerepet betöltő személyiség vállalta: Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, valamint Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke.

A pályázat során bármilyen írott műfajú (esszé, monda, vers, valós történet, napló, tudományos dolgozat, riport, stb.) alkotást elfogadunk, amelynek témája a harmadik testvér iránti szeretet, illetve az utána való vágyakozás.

A jelentkezőket négy kategóriába soroljuk. Óvodásoktól érettségiző diákokig várjuk a résztvevőket. A díjak kategóriánként: 1000, 500 és 300 euró értékben kerülnek kiosztásra.

Jelen felhívásunkkal egyetlen kategóriában hirdetjük meg a pályázatot, éspedig a IX-XII. osztályos tanulók számára. Az említett másik három kategória (óvodások, I-IV. és V-VIII. osztályosok) meghirdetésére a 2011-es esztendő első felében kerül sor.

Célunk, hogy közüggyé váljon népességfogyásunk megállítása és a folyamat irányának megváltoztatása.

Kezdeményezésünkhöz csatlakozott a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), amely évek óta szintén az Áldás-Népesség Mozgalom keretében szervezi az Adj, király, katonát!
címen népszerűvé vált vetélkedő-sorozatot. A MIT felajánlotta, hogy rendezvény-sorozatuk 2011-2012-es szöveggyűjteményébe, bekerülhetnek a nyertes pályaművek.

Felhívásunk mellékleteiként közöljük a pályázat útmutatóját valamint a jelentkezési lapot, melyek letölthetőek a következő honlapról is: www.magyarifjak.org.

Kolozsvár, 2010. november 11.

Szervező:

Csép Sándor,

az Áldás-Népesség Mozgalom

kezdeményezője (0744 606917)

Társszervező:
Soós Sándor,

az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) elnöke (0745 568605)

admin
 

>