MPP felhívás: nem kell részt venni a véget nem érő politikai nyilatkozat áradatban

2011 január 13., csütörtök

A Magyar Polgári Párt Országos Elnökségéhez,
A Magyar Polgári Párt megyei-, valamint helyi szervezeteihez,
A Magyar Polgári Párt megyei-, városi-, valamint községi megválasztott tanácsosaihoz,

Ahogyan azt Önök is mindannyian tudják, a 2008-as helyhatósági választások előtt csak néhány hónappal bejegyzett Magyar Polgári Pártnak (MPP) sikerült elnyernie a magyar szavazók jelentős részének a bizalmát és támogatását. Politikai szervezetünk 11 polgármesteri, 489 helyi tanácsosi, valamit 10 megyei tanácsosi helyet szerzett, a romániai magyar pártokra leadott szavazatoknak ugyancsak jelentős arányát a Magyar Polgári Párt kapta meg (megyei tanácsokra 513.957, ebből MPP 84.628, helyi tanácsokra 483.895, ebből MPP 79.238).

A jobb-közép, nemzeti-konzervatív, valamint keresztény értékrendet következetesen felvállaló politikai szervezetünk mérhetetlen felelősséggel tartozik mindazon választópolgárok iránt, akik hasonló értékrendet felvállalva, a Magyar Polgári Párt tevékenységében látják állampolgári hitük és reményeik kiteljesedését-megvalósulását. Az erdélyi magyar polgárok – éljenek azok többségben a Székelyföldön, Erdély nagyvárosaiban, vagy bárhol a szórványvidékben, magyarságuk mellett hitet téve, következetesen kiállnak és meggyőződéssel igénylik, nemzeti-közösségi jogaink megfelelően hatékony és erkölcsös képviseletét. De ugyanakkor határozott és mielőbbi erőfeszítéseket szorgalmaznak a közösségünket jelenleg megviselő, igen súlyos gazdasági és szociális kérdések orvosolására.

Véleményünk szerint, szervezetünknek nem kell részt vennie a jelen időkben zajló véget nem érő politikai nyilatkozat áradatban, és helyezkedési törekvésekben. Értelmezhetetlen, és ugyanakkor erkölcsi identitásunkat megkerülő politikai alkudozásokban vagy „stratégiai tapogatózásokban” sem kell részt vennünk egyáltalán. Sem már jól ismert politikai szervezettel, sem olyannal, amelyiknek törvényes megjelenése egyelőre csak a kinyilatkozatok szintjén létezik. Szervezetünk már indult egy választáson, hiszen erre megvan minden törvénybeli-, szervezési- és infrastrukturális adottsága. Ugyanakkor nem áll elő semmilyen olyan kényszerhelyzet, ami arra kötelezne, hogy az előbbi kiváló adottságokat megfontolatlanul megosszuk. Most is megvan minden lehetőség a sikeres megmérettetéshez, ez pedig csak mindannyiunk kitartó, szorgalmas, és önzetlen munkájától függ. Az elvtelen és politikai haszonleső alkudozásokat a választópolgárok mindig, a megfelelően büntetik. Úgy ahogyan ez a magyarországi közéletben is már megtörtént, amikor a nemtelen taktikázások és manőverek mentén (mellőzgetve a politikai értékrendet), az előzőleg amúgy jelentős tekintélynek örvendő jobb-közép politikai alakulat is kibukott a választók bizalmából, s az eltűnés közelébe sodródott.
Mindannyian tudjuk, hogy a magunk mögött hagyott idő nem volt könnyű. De mégis sikeresen megtartottuk szervezetünk eddig megalkotott felépítését és infrastruktúráját, és nem engedtük kisajátítani. A kolozsvári szervezetünk pedig örömmel tudatja, hogy sikerült újabb helyi szervezeteket megalakítanunk, és bővítettük tagságunk eddigi létszámát is. Ugyanakkor sikerült kiváló szakemberek támogatását is megnyernünk, a közös programjaink és célkitűzéseink megvalósítására. Mindenekelőtt pedig a legfontosabb az, hogy olyan lendületes gazdasági-, vidékfejlesztési-, idegenforgalmi-turisztikai, valamint szociális programokat sikerült elindítanunk, amelyek közép- és hosszútávon nemzeti közösségünk gazdasági-pénzügyi, valamit anyagi-szociális megerősödését segíthetik elő, igen jelentős mértékben. Már az eddigi eredmények is reménykeltőek, és lelkes csapatunk hisz abban, hogy a jövőben még sikeresebben építhetjük és gyarapíthatjuk anyagiakban nemzeti közösségünket. Bennünket nem zavar az, ha igen sok esetben az írott sajtó, vagy az elektronikus média tudatos mellőzéssel, vagy hallgatással elnéz tevékenységeink alaposabb megismertetése mellett. A mi meggyőződésünk pedig az, hogy csak igen szorgalmas munkával, következetes kitartással, erős akarattal, valamint a saját tudásunk megfelelő felhasználásával juthatunk előre. Azt pontosan tudjuk, hogy az eltelt több mint két évtized után nemzeti közösségünk nem üres szólamokat, meggondolatlan politikai nyilatkozatokat, vagy megalapozatlan ígérgetéseket vár el tőlünk, hanem a jelenlegi gazdasági-szociális helyzetének mielőbbi jobbítását. Ebből a felismerésből kiindulva, a mi jelszavunk nem a kisebbségi megmaradás, hanem a fejlődés és gyarapodás, a mielőbbi megerősödés. Vagyis, röviden fogalmazva: a nemzeti felemelkedés. Ezért van az, hogy a mi szervezetünk nem ígérgetéseket tesz közösségünk fele, hanem csak olyan programokról beszél, amelyeket már sikerült is megvalósítanunk. Mert a szilárd meggyőződésünk az, hogy csak így tudunk hitelesek lenni.

Tisztelt kollégák, mindannyian legyünk büszkék arra, hogy mi egy jobb-közép, nemzeti-konzervatív, keresztény értékrendet következetesen felvállaló politikai szervezetnek vagyunk a tagjai. Vannak ígéretes eredményeink, s csak a mi tudásunktól és szervezési képességeinktől függ, hogy nemzeti közösségünk számára valódi megoldásokat, egy reményteljesebb jövőt tudjunk közösen felépíteni. Ehhez a megpróbáló és igen nehéz kihíváshoz kívánunk Önöknek mérhetetlen elkötelezettséget, konok kitartást, és igen szorgalmas, valamint eredményes munkát!

Hajrá  Erdély, hajrá erdélyi magyarok!

Kiváló  tisztelettel,

Keizer Róbert, a MPP kolozsvári szervezetének elnöke,

Szász Csaba, a MPP kolozsvári szervezetének alelnöke

László György, a MPP Kolozs megyei szervezetének alelnöke

Horváth Zoltán, a MPP Kolozs megyei szervezetének titkára

Pávai Mária, a MPP Esélyegyenlőségi Szakosztály elnöke

Urbán Imola, a MPP Női Szakosztály elnöke

Bencsics Tünde, az Erdélyi Polgár szerkesztőségi tagja

Kolozsvár, 2011. Január 10.

— Kolozsvár, MPP, polgaripart.ro

  • admin
  • 2011. január 13. csütörtök
  • MPP
admin
 

>