Archive

Monthly Archives: január 2011

A terepmunka gyümölcse

2011. JANUÁR 30., VASÁRNAP

Az elmúlt időszakban újra terítékre került, hogy mit is vár az MPP tisztségviselőitől a tagság.

A MÁÉRT újraélesztői most egy gesztust tettek a polgáriak felé, amely következtében a Kolozs megyei MPP ügyvezető elnökét, Simon Csaba urat – akinek személyében az MPP egyik országos alelnökét is tiszteljük – beválasztották az egyik szakosztályba. Itt a közösségépítés és a felekezetekkel való kapcsolattartás módszereinek a kidolgozási stratégiájában lenne partnere a többi szakosztályi tagnak. Ebből az alkalomból kérdeztük Simon Csabát:
– Tisztelt alelnök úr, a MÁÉRT- szakosztályába való beválasztása mit jelent Ön és az MPP számára?
– Első sorban szeretném megköszönni a bizalmat az országos elnökségnek! Másodsorban e szakosztályba való bekerülésemet nagy megtiszteltetésnek veszem, mert az új magyar kormány kezdeményezései számomra fontosak voltak eddig is. Ugyanakkor e szakosztályi tagságom kötelességet is ró rám!
– A MÁÉRT szakosztályaiba nagyjából szinte mindegyik politikai vagy civil szerveződés küldött tagokat, mennyiben lesz jobb ha most egy nagy csoport dolgozik a közös terveken?
– Hiszem, hogy a többi szakosztályi tag is hasonlóan érez, mert nekik sem lehet érdemtelen, hogy a népközösségünk számára olyan fontos stratégiát közösen sikerül-e majd a MÁÉRT vezetőségének az asztalára tegyük.
– A polgári pártban Önnek a feladatai közzé tartozik a Szórvány felekezeti és közösségi szinten való kapcsolattartása is, a MÁÉRT szakosztályában is lehetősége lesz az eddigi tapasztalatából a többi tagnak is átadni?
– Szakosztályi szinten ez a terület kesztyűként megegyezik az eddigi feladataimmal. A hétfői tanácskozás(jan 31. szerk megjegz.) lényegében inkább az ismerkedés és az alapelvek leszögezése lesz. AZ MPP-nek már az indulásnál hasonló tervei voltak és két éve a terepen végzett munkám eredményei pedig szintén fontos kiindulási pontok lehet mindenki számára.
– A Kolozs megyei szakosztályok eddigi munkája , eredményei mennyiben segítheti a MÁÉRT munkáját?
– Azt ajánlom ne fussunk annyira előre, mert a MÁÉRT-ban sokrétű és sokszintű a probléma felvetés. Nekem az egyik al-szakosztályba lesz lehetőségem, hogy bemutassam mindazt, amiben közös pontokat, érdekeket lehetne kialakítani.
– Ezzel azt akarja mondani, hogy nem bízik az al-szakosztályi csoportba?
– A probléma nem így tevődik fel! Eddigi munkánkat sokan nem ismerik, részben azért mert a sajtó nem az "építőmunkára" figyel, hanem csak a "hírekre" részben pedig azért mert egyfajta öncenzurát alkalmaznak, amiért ha a polgáriakról még lenne is hírük, nem igazán teszik ki a lapjukba , nehogy más politikai csoport vezetőit megsértsék . Ezért előbb arra kell időt fordítani hogy bemutassuk egymásnak az eddigi tevékenységüket, pozitív példákon keresztül.
– Ha a többiek nem igénylik ezt a fajta közelítést?
– Nem valószínű! Mi is figyelünk másokra, és az eddig eltelt időszakban pedig sok esetben mások is "átvettek" olyan dolgokat, amit mi már bemutattunk.
– Ez azt jelentené, hogy feltétel nélkül megosztaná az eddigi tapasztalatait?
– Megint elmegyünk a probléma mellett, A MÁÉRT által kihírdetettek értelmében az anyaországnak fontos, hogy a népközösségen belül konszenzus legyen! Ez viszont nem azt jelenti, hogy feladjuk a pártnak a programját. Egyedüli magyar párt lévén a többségiek felé is üzennünk kell, hiszen mi itt élünk és ezután is itt akarunk élni, az erdélyi tájakon. A mi akaratunk is fontos kell legyen mindazok számára, akik a konszenzusra törekednek. Nem érdekünk a tömeges népközösségi "mozgás" Erről kell meggyőződjön az, aki velünk leül egy asztalhoz. Nem a megmaradás a fontos, hanem a népközösségi fejlődés!
– Ez új szeleket hozna a köreinkbe, részletezné?
– Eddigi tevékenységeink ebbe az irányba mutatnak, lásd a Csép Sándor Kolozs megyei MPP elnök komoly tevékenységét amelyet az Áldás Népesség projektben csúcsosodik, vagy a Keizer Róbert kolozsvári MPP elnök által vezetett szakember csoportok gazdasági, turisztikai, stb tevékenységeit, vagy a Csüdöm Ferencz megyei MPP elnökségi tagja által vezetett Kalotaszeg futbal bajnokságot, vagy a Pávai Mária által vezetett Egyenlő Esély szakosztály hathatós tevékenységét és nem utolsó sorban az Ifjú Polgár szervezet munkálkodását. Mindezek a népközösség fejlődésért ezidáig sok ezer munkaórát tudnak maguk mögött.
– Ezek szerint mások nem dolgoznak?
– Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy az erőinket ne forgácsoljuk fel az által, hogy egymásban ne egyenlő partnert lássunk, hogy az eddigi munkánk ne vesszen kárba. Mi eddig semmilyen támogatást sem kaptunk és mégis elvégeztük mindazt, amit vállaltunk!
– Térjünk vissza a MÁÉRT-ba elvégezendő feladatokra, miben látja a jövőbeni munkát?
– Számunkra a jövő nemzedék egészséges körülmények között való fejlődése a legfontosabb és a párt programba is ez első helyen áll, A fiatalokkal a közösségi szellem elfogadtatása komoly befektetést igényel. Ez pedig nemcsak szellemi, hanem anyagi befektetést igényel. Erre a mostani körülmények között nem igen van lehetőség, így komolyan kellene venni az alapok tartalékolási feltételeit és a helyes elosztása helyett inkább a hasznos befektetésre kellene koncentrálni! Ezt fontosnak tartom az al-szakosztályon belüli munkánkban.
– Miután visszatér hol fogja folytatni?
– Mi eddig is mentünk a magunk útján! Ha az al-szakosztály keretében hasznos, alkalmazható változásokat észlelünk igyekszünk majd az ott elhatározottak szellemében korrekciókat, javításokat eszközölni a mi munkánkba is, de arra nem leszünk hajlandóak, hogy felvegyük a bólogatójánosok pozicióját. Ha mi is pozitívan állunk a dolgokhoz, elvárjuk, hogy a csoport többi tagjai is hasonlóan cselekedjenek. (lejegyezte GBI, Erdélyi Polgár)

BEJEGYEZTE: MPP.KOLOZS.BLOGSPOT.COM DÁTUM: 23:09 0 MEGJEGYZÉS

Kurtán-furcsán elmaradt a megyei tanácsülés

 

Váratlan gyorsasággal, alig néhány perc alatt befejeződött a Hargita megyei önkormányzat pénteki ülése. Az MPP képviselői azt nehezményezték, hogy nem kapták meg időben a tanácsülés anyagait, illetve hogy javaslataikat nem vették fel a napirendi pontok közé. Borboly Csaba elnök szerint nem tartották be az előzetes megállapodást, ezért bezárta az ülést. A tanácsülésen rekord mennyiségű, több mint 60 napirendi pontról kellett volna dönteni, ezek közül a legfontosabb a 2011-es évi költségvetés elfogadása lett volna. Az ülés elején Kovács Árpád András, a Magyar Polgári Párt frakcióvezetője jelezte, nem kapták meg időben a határozattervezetek anyagait, és kérik a törvényesség betartását, valamint hogy vegyék le a költségvetésről szóló tervezetet a napirendről. Ugyanakkor kérte, hogy a frakció által benyújtott határozati javaslatokat vegyék figyelembe. Borboly szerint az egy nappal korábbi egyeztetésen nem erről volt szó, így nincs értelme annak, hogy ezentúl leüljenek egymás mellé, és a jelenlevők meglepetésére bezártnak nyilvánította az ülést. A történtek után az elnök a sajtónak elmondta, a megye költségvetését összeállítani nem egyszerű, mert az utolsó napokban is történtek módosítások – nyertes pályázatok nyomán kötöttek finanszírozási szerződéseket. „Az MPP frakcióvezetője megígérte, hogy ezekkel a módosításokkal együtt meg lehet tartani az ülést. Sajnálom, hogy ez történt, de úgy tűnik, a rosszindulat megelőzi a megye érdekeit, így nem lehet dolgozni. Meglett volna a többségünk, teljes létszámban itt volt az RMDSZ-frakció, de most a rosszindulat miatt maradt el az ülés” – mondta az elnök, aki úgy vélte, az MPP már a választási kampányra készül.

Mint megtudtuk, az MPP frakció két határozati javaslata nem került be a napirendi pontok közé, az egyik Binder Levente mandátumának igazolása, aki a lemondott dr. Vajna Imre helyét venné át, illetve az a javaslat, hogy március 15-ét nyilvánítsák nemzeti ünneppé, és legyen munkaszüneti nap. Borboly ezekről azt mondta, a mandátumok igazolásának kérdését a két párt között létrehozandó megyei egyezségnek kell megelőznie, a másik javaslat pedig elrontaná, amit eddig elértek. „Minden alkalmazottunknak joga van részt venni a március 15-i ünnepségeken. Ha ilyen határozat lesz, amit perek követnek, oda vezethet, hogy az emberek félni fognak a perek következményeitől, a számvevőszéktől a szabadnapok, bérek esetleges megvonása miatt, és lehet, hogy nem mennek ünnepelni” – mondta Borboly.
Az MPP szerint nem volt egyezség

A Magyar Polgári Párt frakciója szerint a szabályzat világosan előírja, hogy az ülést az elnök csak a tanácsosok többségének támogató szavazatával zárhatja be. „Ezzel saját frakcióját is kellemetlen helyzetbe hozta az elnök, az ő érdekeiket sem vette figyelembe. Lehetett volna tervezeteket levenni a napirendről, és másokat megszavaztatni” – vélekedett Árus Zsolt.

Kovács Árpád András frakcióvezető szerint nem volt részükről beleegyezés, hogy a határozatokról mindenképp lehet szavazni. Hozzátette, ők jelezték, hogy nem kapták meg az anyagokat időben, így módosító javaslatokat sem tehettek, de az elnök megígérte nekik, hogy ha lesznek javaslatok, támogatja ezeket. „Határozati javaslatainkat levették a napirendről – ezekről nem is volt előzetesen egyeztetés. Binder Levente esetében nem lehet egyezség tárgya egy, választók által biztosított jog, ezt érvényesíteni kell” – nyomatékolta Kovács. A frakcióvezető szerint a csütörtöki egyeztetés alkalmával derült ki, hogy már hétfőn meg kellett volna kapniuk a tervezetek kiegészítő anyagait, de ez elmaradt. „Ekkor kaptunk egy kinyomtatott anyagot, amit áttanulmányoztunk, de a tanácsülésen egy más anyag került a testület elé. Mi nem kértünk mást, csak a törvényesség betartását” – mondta. Árus szerint az ülés bezárása arról győzte meg őt, hogy valami nincs rendben a megyei tanács saját apparátusában.

Kovács Attila, Székelyhon

Két ünneppel több Baróton

Barót város pénteki tanácsülésén a testület egyöntetűen elfogadta az MPP által előterjesztett határozattervezetet, miszerint a város közigazgatási területén március 15-ét, illetve a Barótnapokat hivatalos ünneppé nyilvánítják. „Ha Orsován megtehetik azt, hogy határozatban kötelezik a városi tanácsosokat Eminescu versek tanulására, akkor mi is rendelkezhetünk saját ünnepeink felől” – hangzott el az ülésen. A tanácsosok abban is egyetértésre jutottak, hogy amennyiben a prefektúra a határozatot megtámadja, az ügyben vállalják a pereskedést is.

hirmondo.ro

Vak vezet világtalant

Már nem emlékszem, kitől hallottam, de a történet jó. A világtalan, nyugdíjas öregúr a villamosmegálló mellett lakott, és amikor nem ért haza időben, a felesége tudta, hogy valaki már megint feltuszkolta a villamosra. Ilyenkor az öreg kénytelen-kelletlen ment egy kört és egy órát késett az ebédről…
Valahogy így vagyunk mi is.
Vakon keringünk az erdélyi magyar közéletben, miközben mindenki a javunkat akarja. Egészen pontosan a szavazatunkat. A párttá alakulás szándékát bejelentő EMNT Demokrácia Központokat létesít, ahol „segítséget” nyújt a kettős állampolgárságot kérelmezőknek. Két hete magyar szoftvereket kért a magyar számítógépekre. Egy hete gazdaságélénkítő Mikó-programot hirdet. Satöbbi, satöbbi, felsorolni is nehéz. Az embernek valahogy az az érzése, hogy a kezük belelógott a bilibe és hirtelen felébredtek. Gusztus kérdése. Mint ahogy RMDSZ-listán bejutni az Európai Parlamentbe. Magyar összefogás, hiszen emlékeznek!
Akár hiszik, akár nem, újabban az RMDSZ is bejelentette, hogy ők viszont a státusirodákon keresztül nyújtanak „segítséget”. Isteni szerencse, hogy Béla bácsi nem igényli az egyszerűsített honosítást, mert így eggyel kevesebb kuncsaftjuk lesz. Egyébként jellemző, hogy az aprópénzért kormányzás ódiumától érdekvédelmi szervezetünk olyan könnyedén szabadulna, mint tisztes úrinő a nem éppen patyolattiszta múltjától. A recept egyszerű. Végy egy sokakat érdeklő és érintő, lehetőleg érzelmi töltetű kérdést, amelynek megteremtéséhez egyébként nem sok közöd van, aztán próbáld inkasszálni a hálát, lehetőleg szavazatokban. Nevetséges is lehetne, de inkább lehangoló: az RMDSZ és az EMNT úgy próbálják felüllicitálni egymást, mint két hamiskártyás, akiknek nincs a kezükben egyéb, mint tök alsók és – kérem, olvassák egybe! – tök filkók.
A szavazatokért cserébe önzetlen segítség legutóbbi udvarhelyi példája az SZMVSZ közleménye, amelyben a benzinárak emelkedése ellen tiltakoznak és „felszólítják” az RMDSZ-es kormányt, hogy azonnal intézkedjen. A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetségének elnöke, Birtalan József RMDSZ-es megyemenedzser. Alelnökei Fancsali Kálmán és Jakab Áron Csaba RMDSZ-es önkormányzati képviselők, illetve Antal István-Lóránt, Antal István RMDSZ-es parlamenti képviselő fia. Hát nem édes? Szerencsére nem vagyunk világtalanok, és Udvarhelyen nem is jár a villamos. Különben ritkán érnénk haza ebédelni…

Molnár Miklós, Polgári Élet

Duma András, Halász Péter- A moldvai magyarok életfája
(375-2009)

Az elolvasásához erre a linkre klikkelj!

5

MÁÉRT: A szórványszakbizottság is ülést tart

[ 2011. január 29., 18:27 ] [55]

Hétfőn ülésezik a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) Kárpát-medencei szórvány albizottsága. Fő témái között az egységes Kárpát-medencei magyar szórványstratégia kidolgozása, és a moldvai csángók helyzetének megvitatása szerepel.
A MÁÉRT-ben négy szakbizottság működik: oktatási és kulturális, gazdaságfejlesztési és önkormányzati, külügyi és jogi szakbizottság. A negyedik a már említett, hétfőn ülésező szórványszakbizottság.
A hatéves szünet után tavaly november 5-én életre hívott MÁÉRT-tal párhuzamosan működik a másik „magyar-magyar intézmény", a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) is, melynek állandó bizottsága szerdán ülésezett. Az ülés egyben felkészülés volt a március 11-én tartandó plenáris ülésre is.

Kitekintő/Felvidék.ma,erdely.ma

Vidékfejlesztés Sarmaságon

partidul-civic-maghiar---magyar-polgari-part881

Sarmaságon nyitja helyi községi szervezete alakuló gyűlését a kolozsvári bejegyzésű Ecorural hangya típusú szövetkezet  2011 január 30.- án 13, órakor az Állomás (Gării) utca 98. szám alatt.

Minden gazdát, szakmai érdeklődőt szeretettel várunk.

Balog Sándor,

Sarmaság község MPP-és alelnöke.

Hajrá Sarmaság! Hajrá Sarmaságiak!

Baróton ünnep lesz március 15.

Baróton a polgármesteri hivatalban és az alárendeltségébe tartozó intézményekben munkaszüneti nap lesz március 15. és a város ünnepe — döntött tegnap a helyi tanács.
A cégeket is arra fogják buzdítani, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Az MPP-frakció által előterjesztett határozattervezet elfogadása — bár mindenki támogatta — nem volt zökkenőmentes.
Az előterjesztő Szabó Miklós szerint diszkrimináció, hogy csak december elseje, a románság ünnepe munkaszüneti nap. A Romániában élő nemzeti kisebbségek számára is biztosítani kell azt a jogot, hogy nemzeti ünnepük egyben munkaszüneti nap is legyen, hiszen nem lehet igazi ünnep, amikor a gyermekeknek iskolába, a felnőtteknek meg munkába kell sietniük — mondotta. Bán István tanácstag úgy vélte, a testületnek nincs arra felhatalmazása, hogy ilyen mértékű kérdésekben határozzon. Nagy István polgármester úgy fogalmazott, törvény értelmében Barót nem áll alárendeltségi viszonyban sem a kormánnyal, sem a megyei tanáccsal, sem semmilyen intézménnyel szemben, így jogukban áll megszabni, mikor és miként ünnepelnek. Pál Szilágyi Zoltán, az RMDSZ-frakció vezetője egyetértett a polgármesterrel, szerinte is joga van a városnak saját dolgaiban függetlenül döntenie. Abban is egyetértettek, hogy ha a kormánymegbízott meg fogja támadni döntésüket, nem hagyják magukat, ha kell, perelnek.

Hecser László,Háromszék

Hunor és Magor

A monda szerint Hunor és Magor addig üldözték a csodaszarvast, míg egyre messzebb kerültek hazájuktól. Egy éjjel, miután letáboroztak, csodás zeneszót hallottak, ezt követve jutottak el egy tisztásra, ahol erdei tündérlányok lejtették táncukat. A lányok megriadtak a közeledőktől, ám a vadászok üldözőbe vették, majd elrabolták őket. Miután sokasodtak, Hunor leszármazottai lettek a hunok, míg Magor leszármazottai a magyarok népe.

Ha a Csodaszarvas legendáját ma mesélnénk, akkor kénytelen-kelletlen, de azt kellene mondjuk, hogy a nagy felfordulásban a mi Hunorunknak pont a román tündér jutott. Mint ismeretes, a bukaresti sajtó arról cikkezik egy ideje, hogy Kelemen Hunor egy negyven éves PSD-s képviselőnővel folytat viszonyt, mi több, talán már össze is költöztek a szociáldemokrata honleánnyal.

Ha Kelemen Hunor csak állatorvos, vagy költő, netán kultuszminiszter lenne, akkor nem is volna semmi baj. Sőt! Az igazi, őszinte érzelmek nem ismernek sem intellektuális, sem nemzetiségi, sem ideológiai különbségeket. Nagyapám azt mondta volt, hogy egy rendes családban a férfi van hatalmon, az asszony pedig ellenzékben. Nem beszélve arról, hogy Trianonért is meg kellene fizetni lassan, ha ezt éppen egy posztkommunista párt képviselőnője kezdi, akkor ez teljesen rendben van.

Eddig a vicc. A komoly dolog ott kezdődik, hogy Kelemen Hunor érdekvédelmi szövetségü(n)k elnökjelöltje.

Véletlenül vagy sem, választott vagy (ön)jelölt vezetőink nem jeleskednek családi életük tekintetében. Kényes téma, és igazából az látja csak át, aki éppen benne van, de attól még tény és való. Markó Béla első házassága ugyebár zátonyra futott, a költő-politikus most éppen második frigyét éli. Tőkés László magánélete tabu a romániai magyar közéletben, de nyílt titoknak számít többszöri házasságtörése, egyesek szerint titkosszolgálati zsarolás tárgyát képezik különböző nőügyei. De nem feltétlenül kell leegyszerűsíteni a magánéletet feleségekre vagy szeretőkre. Az sem volt szimpatikus, ahogyan Toró T. Tibor egyébként rendkívüli munkássággal és magyarságtudattal rendelkező édesapjának halálát kezelte: a sajnálatos és szomorú esemény után – több hónappal is! – Erdély különböző településein még mindig szórták tiszteletreméltó édesapja hamvait. Nem szűk családi körben, nem barátok és munkatársak, hanem az összeverbuvált sajtó társaságában…

Az élet sokrétű és bonyolult, még olyan embereket is megviccelhet, akik jó szándékkal és tisztességesen próbálták rendezni magánéletüket. Adódhat úgy is, hogy valakinek egész egyszerűen nincs szerencséje, de aki egy nemzeti közösség élére akar állni, aki egy ezernyi veszéllyel és a puszta létének megszűnésével szembenéző közösséget akar vezetni, annak példaképnek kell lennie. Mindenféle szempontból! A költő legyen lánglelkű, a jó pap két lábon járó tabernákulum. Vezetőink pedig konzervatív, istenfélő, családcentrikus, tisztességes magyar emberek. Különben úgy járunk mindannyian, mint Kelemen Hunor. Egy idő után azon vesszük észre magunkat, hogy románul szólnak hozzánk, mikor hazaérünk…

Molnár Miklós, Polgári Élet

”A nyelvi identitás a családokban dől el”

*Kiadva a KCSSZ vezetőségének Kövér László Házelnök Úrnál tett látogatása alkalmából

A (már 1995 óta) lazább szövetségben együttműködő kárpát-medencei családszervezetekből 2001-ben alakult meg a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ). Jelenleg az elszakított területeken 43 magyar családszervezet működik.

Számos helyi magyar jellegű kulturális és egyéb jellegű rendezvénnyel segíti elő a magyar családok identitásának a megőrzését. Tagszervezeteink Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján egyaránt jelen vannak. Részt veszünk az Európai Nagycsaládos Szövetség (ELFAC) munkájában is.

A KCSSZ nagy örömmel vette tudomásul, hogy a Magyar Parlament egyik első intézkedéseként elfogadta a lakhelytől függetlenül igényelhető magyar állampolgárság fontos intézményét. Ennek következtében nemcsak a magyar identitás határon túli megerősödése várható, hanem a magyar szórványok beolvadása is lassulhat.

Külön köszönettel tartozunk Kövér László Házelnök Úrnak a határon túli magyarság irányában tett nemes gesztusaiért. Egyetértünk a Magyar Alkotmány nemzeti jellegének erősítésével, kidolgozásában a KCSSZ civil szervezetei is szívesen részt vennének, amennyiben erre lehetőség nyílik. Fontos, hogy a készülő Alkotmány figyelembe vegye a határon túli magyar nemzetrészek igényeit is, hiszen a magyar nemzet etnikai és politikai határai történelmi okoknál fogva nem esnek egybe.

Végezetül fel kell hívni a figyelmet arra az általánosságra, hogy a magyar nemzet jövője elsősorban a családok megerősítésétől függ. Határon túl fokozottan igaz: a nyelvi identitás a családban dől el.

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

clip_image002

MPP-PRESS

Alpolgármester nélkül Székelyudvarhely

 
Heves vitákkal végződő tanácsülés után távozott alpolgármesteri székéből Szász Jenő, miután az RMDSZ és a Zöld Párt tanácsosai megszavazták leváltását. Az utód kiléte még kérdéses.

Tizennyolc napirendi ponttal indult Székelyudvarhely vezető testületének idei első ülése január 27-én: volt itt szó körforgalomról, szökőkútról, fűtésrendszerről, de a legnagyobb érdeklődésre minden bizonnyal az utolsó határozattervezet tartott számot. Ennek témája volt ugyanis az alpolgármester, az MPP-elnök Szász Jenő leváltása.

A tervezetet előterjesztő Bunta Levente polgármester arra hivatkozott, hogy Szász alig jár be dolgozni a polgármesteri hivatalba, nem végzi el a rá kiszabott feladatokat, ellenben teljes fizetését felveszi. Bunta egy kimutatással hozakodott elő, mely szerint az alpolgármester havonta 10-16 órát tölt munkahelyén, ezzel munkaidejének 10 százalékát sem dolgozta le, bár Szász úgy véli, hogy minden rábízott feladatot teljesített és napi 8 órát dolgozott – elmondása szerint jórészt terepen.

A feszült hangulatban véget érő ülésen mindkét fél részéről hangzottak el vélemények: a polgáriak szerint ez egy politikai vita, melyet szakmai hibákkal próbálnak álcázni. Szász úgy nyilatkozott, nemcsak, hogy elvégezte feladatait, de még annál többet is, sőt, továbbiakat is kért a városvezetőtől, ám ő csak a szociális kérdéseket és a polgárvédelmet bízta rá.

A vitába több tanácsos beszállt mindkét frakcióból, a polgármester többek között azzal is megvádolta a polgáriak első emberét, hogy munkaidejében az iwiwen Bunta kiskorú lányával, míg a facebookon tizenkettedikes diákokkal beszélget.

Végül titkos szavazás döntött a fő kérdésben: a polgáriak nem szavaztak, így a kilenc RMDSZ-es és az egy Zöld-párti tanácsoson múlt az alpolgármester sorsa – ők egyöntetűen a váltás mellett voksoltak.

Az ülés után Bunta Levente polgármester a jövőre vonatkozóan kifejtette, a következő tanácskozáson előterjesztik javaslatukat az alpolgármester személyére, ám ő csak RMDSZ-es vagy Zöld-párti tanácsost tud támogatni. A zöldek rögtönzött sajtótájékoztatójukon elmondták, Szász eljátszotta bizalmukat, ezért voksolt önkormányzati képviselőjük a leváltása mellett. Jakab hozzátette, ő nem vállal alpolgármesterséget és tulipános városatyát sem tudnak támogatni, így a polgáriak jelöltje mellett voksolnak, abban az esetben, ha az nem Szász Jenő lesz.

Az MPP frakciója is kifejtette véleményét a mai üléssel kapcsolatban: szerintük az alpolgármester leváltása egy szakmai köntösbe öltöztetett politikai döntés volt, amihez sajnos a Zöld-párti Jakab Attila is szavazatát adta, ezzel mindenki számára véglegesen eldöntve, hogy az RMDSZ mellett áll, csakúgy, mint ahogy Magyarországon az SZDSZ vállalt szerepet az MSZP mellett. A polgáriak véleménye szerint egyébként nem a Zöld Párt dolga eldönteni, hogy az MPP kit támogat alpolgármesterként.

A facebookon és iwiwen, munkaidőben történő chateléssel kapcsolatban elmondták, a vádakat nevetségesnek, sőt, egyenesen röhejesnek tartják, főként, hogy Szász Jenő nem is működtet facebook-profilt. Elmondásuk szerint a pártelnök neve alatt futó oldalt egy másik személy hozta létre, az ott szereplő információk jó része pontatlan, az erre alapuló vádak pedig minősíthetetlenek. A párt jövő héten sajtótájékoztatót tart az ügyben, ahol beszámolnak a továbbiakban tervezett lépéseikről.

Szórakoztató
Ma szembesultem a varosi tanacs ulesen, hogy ezt az oldalt nem Szasz Jeno mukodteti. Megkerem a mukodtetot, hogy fedje fel magat es megkerem a latogatokat, hogy az oldalt mukodteto szemely ismeretlensege okan az oldalon megjelent informaciokat fenntartasokkal fogadja.
14:36 – Bunta Levente szerint az alpolgármester munkaidőben leszólította a polgármester kiskorú lányát iwiwen, valamint tanúk vannak rá, hogy facebookon chatel tizenkettedikes diákokkal. Szász szerint Bunta hazudik.(uh.ro) A székelyudvarhelyi tanácsülés témája:)

Tanácsülés napirendjén: Bunta Levente szerint az alpolgármester (Szász Jenő) munkaidőben leszólította a polgármester kiskorú lányát iwiwen, valamint tanúk vannak rá, hogy facebookon chatel tizenkettedikes diákokkal. :))))))))))))))))))))))))))))

"Bunta Levente szerint az alpolgármester munkaidőben leszólította a polgármester kiskorú lányát iwiwen, valamint tanúk vannak rá, hogy facebookon chatel tizenkettedikes diákokkal." Ez szerintem szállóige lesz.

Nem értettem ,ha tanácsülés volt akkor Jenő, úgy volt bent mint tanácsos, nem mint polgármester, azt neki nem írták be? Na most ezt kii döntötte el, ?

Ünnep: nuuuuuuuuuuuuuuu

A háromszéki MPP vezetősége hevesen bírálta a Kovászna városi tanács RMDSZ-es tagjait, hogy karöltve a román tanácsosokkal, visszavonták azon határozatot miszerint március 15. hivatalos ünnep. „Kovászna városának hétfőn megszületett a gyásznap. Nem tudom elképzelni, hogy egy magyar vezető, akit a székely nép választott meg, hogy tud egy ilyen aljas módon viszonyulni saját népéhez”, mondta Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki elnöke. Véleménye szerint a gond az, hogy egyes RMDSZ-es politikusok nem a magyarság, hanem a románság érdekeit képviselik.

Sepsiradio.ro

Helyi rendőrség alakul Kézdivásárhelyen is

Húsztagú lesz az állomány

Kézdivásárhelyen megalakult a közrendészeti bizottság, amelynek feladata kidolgozni, elfogadtatni a helyi rendőrség működési szabályzatát. Hamarosan betöltik a húsztagú alakulat három utolsó szabad helyét is, tájékoztatott Rácz Károly polgármester, a bizottság elnöke.

Bár a törvény nem teszi kötelezővé, de lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy olyan helyi érdekeltségű rendőralakulatokat hozzanak létre, amelynek tevékenységét a polgármesteri hivatal irányítja, a helyi költségvetésből fizetik a béreket, a közvetlen felettes pedig a mindenkori polgármester. Amint Rácz Károly polgármester elmondta, Kézdivásárhelyen rajta kívül tagjai a közrendészeti bizottságnak: dr. Florin Popa városi rendőrfőnök, Zátyi András jegyző, Török Gheorghe, a közösségi rendőrség vezetője, valamint Lukács László, Cseh József és Török Sándor tanácstagok.
A testület dolgozza ki a helyi rendőrség működési szabályzatát, a városi tanács elé terjeszti, s módosításokat is eszközölhet később, ha szükséges. Mivel még nincs elég tapasztalat e téren, a város rendőrállományából is átvesznek néhány alkalmazottat, de a cél az, hogy egy év múlva a helyi rendőralakulat mind a húsz tagja magyar legyen. Jelenleg még három hely nincs betöltve, de ezek elfoglalására hamarosan megszervezik a versenyvizsgát – tájékoztatott Rácz Károly. A helyi rendőrök vizsgáztatását a Közalkalmazottak Országos Ügynöksége szervezi meg. A pályázóknak pszichológiai és a törvények ismeretét igazoló írásbeli, valamint gyakorlati helyzetmegoldó-vizsgát kell tenniük, bizonyítva rátermettségüket.

Fülöp D. Dénes, Polgári Élet

MPP-PRESS

1

Módosítják a szlovák állampolgársági törvényt – film

[ 2011. január 26., 20:50 ] [354]

Áttörést jelenthet a magyar-szlovák viszonyban a pozsonyi kabinet mai döntése. A Radicová vezette kormány ugyanis jóváhagyta a szlovák állampolgársági törvényt módosító javaslatokat. A tervezetet a kormánypárti kereszténydemokraták dolgozták ki.
Iveta Radicova kabinetje elfogadta az állami szolgálatról szóló jogszabály módosítását. A tervezet szerint nem lehetnének kettős állampolgárok rendőrök, katonák, vagy a szlovák titkosszolgálat munkatársai, de az ügyészek és a vámtisztek sem. A tervezetet a kormánypárti kereszténydemokraták dolgozták ki, akik ennek a jogszabálynak a módosításához kötik az állampolgársági törvény megváltoztatást. Ez utóbbira is rábólintott ma a szlovák kormány.

A tervezet kimondja, hogy a jövőben nem veszítené el szlovák állampolgárságát az, aki egy másik országét is felveszi, ugyanakkor visszakapnák szlovák állampolgárságukat mindazok, akik a Fico-féle állampolgársági törvény miatt azt elveszítették. A törvény azonban azt is kimondja, hogy Szlovákia nem ismeri el, de nem is bünteti, ha valaki úgy kapja meg egy ország állampolgárságát, hogy annak az országnak a területén sohasem élt. A jogszabályokról a jövő héten dönt a pozsonyi parlament.

Rudas Dóra
Duna Tv, Híradó, erdely.ma

2

Kodifikálja az autonómiát az MPP

Ezt Farkas Csaba, a Magyar Állandó Értekezlet alelnöke jelentette be, aki elmondta, hogy a MÁÉRT külpolitikai és jogi bizottsága három-négy hónapon belül kodifikálja az autonómiát, meghatározza a Magyarország határain túl élő összes magyar autonómiaköveteléseire érvényes alapfogalmat. „A kidolgozáshoz három-négy hónapra lesz szükség. Első lépésként a bizottság elnöke, Németh Zsolt elemzi a kulturális autonómiáról szóló létező európai jogszabályokat. Második lépésként kodifikálni kell a kritériumokat, mert a szlovákiai úr mást ért autonómia alatt és mást mond az RMDSZ, vagy mi. Teljes összevisszaság van, senki nem tudja, mi hogyan legyen. Ha megállapodtunk ezekben a konkrét kérdésekben, mindenki kidolgozhatja azt a jogszabályt, amely összeegyeztethető országa törvényeivel. Természetesen nem lehet egyetlen törvényt kidolgozni az egész Kárpát-medencére”, mondta. Hangsúlyozta, hogy az autonómia-kodifikáció alapján lehet kidolgozni a minden magyarok lakta országra külön-külön érvényes törvénytervezeteket, amelyeket az érintett magyar közösség mellett a magyar kormány is támogatna.

Paprika Rádió

MPP: Az RMDSZ ­kovásznai árulása

Kovászna gyásznapjának, a december 5-i népszavazáshoz hasonló gesztusnak nevezte Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke, hogy a kedd délutáni tanácsülésen az RMDSZ összefogott a román képviselőkkel, és visszavonták azt a határozatot, amely hivatalos ünneppé nyilvánította volna március 15-ét. Az MPP megyei elnöke szerint ez újabb bizonyíték, hogy az RMDSZ-es politikusok nem a magyarságért dolgoznak, hanem ellene.A megyeitanács-elnök, az RMDSZ megyei elnöke mindenütt híreszteli, hogy a megyei önkormányzat elfogadta az erre vonatkozó határozatot, és mellőzi megemlíteni, hogy az MPP kezdeményezte azt, de most a prefektus felszólítására beijedtek a szövetség színeiben megválasztott polgármesterek, és vissza akarják vonatni a határozatokat — fejtette ki Kulcsár. Ha nincs törvényes keret arra, hogy a helyi tanácsok határozatot fogadjanak el a település, régió ünnepnapjáról, akkor a parlamentben a kormányon levő RMDSZ-nek kellene kezdeményeznie az erre vonatkozó jogszabályt, és nem kompromisszumos megoldásokat keresni kollektív munkaszerződésben biztosított szabadnappal — hangsúlyozta. „Az ünnepnapot nem szabad összetéveszteni egy egyszerű szabadnappal" — véli az MPP háromszéki elnöke, aki kitart álláspontjuk mellett: a határozatokat nem kell visszavonni, pereljen a prefektúra, ha akar, s a tanácsok a bíróságon érveljenek.
Farkas Réka, Háromszék

Vadásztársaságok

Tamás Sándornak nem kell Semjén barátja 
Hiába öleli a 2008-as helyhatósági választás jelöltjét az óriásplakáton és melegen ajánlja a választók figyelmébe (amint a mellékelt fotó is mutatja), két év után kiderült, hogy Olosz Gergely mégsem a kackiás bajszú Tamás Sándor megyei elnök közkedvelt embere. Az sem igaz, hogy „Mindenekfelett Háromszék”, mert ha igaz lenne, akkor nem hozták volna ilyen kellemetlen helyzetbe Semjén Zsolt barátját. A háromszéki RMDSZ döntése, hogy még esélyt sem adott Olosznak az induláshoz, nem csak megalázó volt, de egyben fel is hívta a figyelmet a szervezet kétarcúságára. Tamás Sándor még azt megelőzően jelezte, hogy Kelement támogatja, mielőtt saját, háromszéki szervezete döntött volna, melyik elnökjelöltet támogatja. Olosznak nem jutott szerep, a megyei elnök által felvázolt kritériumrendszerbe sehogy sem fért bele, maradt a klasszikus nyuszikás vicc, ha van rajta sapka azért, ha nincs, azért… Szóval visszafelé sült el a puska, pedig úgy beszélik, nem idegen Olosztól a vadászfegyver. Számára csak az aláírásgyűjtés jutott. Frakcióvezető a román parlamentben, de nem sok vizet kavart a hazai politikai életben az elmúlt évek alatt, vagyis egyszer került igazán közelképbe, amikor gyorsan gyarapodó óriási vagyonát firtatta a sajtó. Az Országos Energiaszabályozó Hatóság vezérigazgatójaként állítólag nem havi 50 000 euró volt a fizetése, hanem – szerinte – valamivel kevesebb. A Fidesz győzelme után egyre többet lehetett látni Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes oldalán, majd gyakran hangoztatta, hogy szükség van a szövetség megreformálására. Ennyi.
A tulipános kongresszus közeledtével szépen kirajzolódnak a vadászcsoportok, mint az itteni ábra is mutatja, a fiatalok Budapestre mosolyognak, de Bukarest felé kacsintanak, mert onnan sokkal több pénz jön. Már nem igaz, hogy az elmúlt helyhatósági választások idején a pokolba kívánták azokat a fideszes politikusokat, akik kampányolni jöttek az MPP mellett, élükön Orbán Viktorral. Miközben gyűlnek a támogató aláírások, valaki mosolyog a bajusza alatt, mert ő tudja, hogy Kelemen a nyerő, a többi csak vadászjáték.

Balázs Árpád, Polgári Élet

Wass Albert: Nyirő József és Tamási Áron vitája

clip_image001Tizennégy esztendőn keresztül üldögéltünk együtt ugyanannak a kolozsvári kávéháznak a törzsasztalánál, valahányszor mindkettőnket egyidőben vetett be a városba a sors. Az Erdélyi Helikon törzsasztala volt ez, szemben a Mátyás-szoborral. Erdély szellemi és lelki megújhodásának nagy esztendői voltak ezek: 1930 és 1944 között. Amikor a politikai és gazdasági letiportság mélyéről úgy emelkedett föl európai magasságokba az erdélyi szellem, mint a székely mesék vadpávája: tollain a nap sugarát viselte s az anyák könnyéből font igazgyöngy koronát a fején.

Kevésbeszédű ember volt Áron, mint minden igazi székely. Néha úgy ültünk ott annál az asztalnál, hogy félóránként ha esett egy szó. De annak az egy szónak magja volt, súlyos gondolatoktól és gondtól terhes magja.

Egy este hármasban ültünk volt annál az asztalnál. Ezerkilencszázharmincnyolcat írtak a kalendáriumkészítők. Tamási Áron, Nyírő József és jómagam. Ők ketten vitték a szót, én végeztem a hallgatást. Súlyos, nagy politikai vita nehézkedett kettőjük közé: a nacionalizmus és a humanizmus néztek egymással farkasszemet a kávéházi márványasztal mögött. Nyírő József azt hirdette nagy szóval, hogy a székelység jövendőjét hordozó székely író elsősorban székely kell legyen s csak azután ember. Tamási Áron úgy látta célszerűnek, hogy csak úgy lehet eredményt elérni, ha a székely sorsot beállítja az ember az egyetemes emberiség élvonalába, tehát először ember s csak azután székely.

Kemény, nagy birkózás volt ez kettejük között s igazi székelyes birkózás. „Csakazértis székely!” dörrent föl Nyírő Jóska, s nagy csontos öklével az asztalra csapott.

Olyan csönd lett a kávéházban, hogy még a pincér kezében is megállt a tálca. „Csakazértis ember!” felelte Áron, s nagy széles tenyere az asztalra csapott.

Aztán csak nézték egymást. „Székely!” mordult egyet Nyírő jó ötperces hallgatás után. „Ember!” adta vissza Tamási Áron a szót tíz perccel később.
Aztán félóra is eltelt, csak ültünk ott és senki se beszélt. Megittunk egy-egy konyakot. Majd sok idő múltával Nyírő lassan és tempósan benyúlt a zsebébe,

elővett onnan egy nagy gyöngyháznyeles bicskát, gondosan megnézte, kinyitotta, megpöckölte ujjával a pengéjét, s keményen letette maga elé az asztalra,

hogy csak úgy koccant. „Székely!” mordult föl hangosan. Áron nézte a nagy csúnya bicskát egy darabig, aztán ő is belenyúlt a zsebébe s előkotort onnan

egy nagy csorba békanyúzót. „Ember!” felelte keményen, s odarakta ő is a nagy csúnya hasnyitogató szerszámot maga elé az asztalra.

Aztán még ültünk ott körülbelül egy jó órát. Kós Károly bejött, megnézte a bicskákat, megrendelte a maga kávéját, megitta, mondott nehány szót s elment.

Mások is jöttek, beszéltek erről-arról s elmentek megint. S a két székely pedig ott ült még mindég szemben egymással, és hallgatott.

Hirtelen Nyírőné jelent meg az ajtóban. Odajött az asztalhoz, szelíden ránk mosolygott, s ura vállára tette a kezét. „Megfeledkezett a színházról?”, kérdezte.

Nyírő Jóska megrándult, mintha álmából ébresztették volna föl. „Dehogyis, kicsi lelkem”, felelte vidáman a feleségének, „csak belemelegedtünk a beszédbe,

s elmúlt az idő nagysebesen. Megyünk hát, hogyne mennénk”. S már föl is állott nagy igyekezettel.

Áron fölnézett reá az asztal mellől. „Azért harag nincsen?” Félig kérdezte, félig mondta, mint egy megállapítást. Nyírő feléje fordult, s ránevetett.

„Miért lenne? Sze még itt vannak a rományok, észbe tartsuk, Áron”. Azzal már ment is, egyenesen, mint a szálfa, kis rózsabokor-felesége mellett.

Már kívül voltak az ajtón, amikor Áron felsóhajtott mellettem. „Micsoda ember”, mondta bámulattal a hangjában, „kár, hogy fejjel rohan neki mindennek,

s az eszit nem használja”.

Évek múlvával ez a kis élmény szinte történelmi méretűvé nőtt emlékezetében, amikor a két nagy székely író útja látszólagosan olyan éles szögben vált el egymástól.

Nyírő József, az országgyűlési képviselő és a hazafi továbbra is fejjel rohant a falnak, míg Tamási Áron az eszit próbálta használni, érzései és indulatai helyett.

Mind a ketten ugyanazt a célt szolgálták: a székely nemzet megmentését. De az útjaik különböző irányból próbálták elérni a célt.

Nyírő József német segítséggel és a fegyverek erejével, Tamási Áron a humanizmus és a demokrácia eszközeivel. Egyik megalkuvás nélkül, a másik megalkuvással.

Sajnos, egyiküknek sem sikerült. Egyikük sem tudta, hogy azon az estén, amikor a vita elkezdődött kettőjük között a kávéházi asztalnál,

itt a messzi Amerikában a gonoszok és ravaszok aknamunkája folytán a székely nemzet sorsa már régen eldőlt.

A két nagy székely lelke ma már ott lebeg valahol Székelyország fölött a magasságos égben. Talán ott ülnek újra szemközt egymással egy égbeli kávéház asztalánál,

ahol Nyírő Jóska már jó ideje üldögél, míg Áronka, szegény, csak mostan érkezett. S szinte hallom, ahogy Nyírő Jóska mondja, mély dörmögő hangon:

„Hát megjöttél, Áron”. „Én meg” feleli Áronka a maga szokásos sóhajával. Aztán csak ülnek ott s búsulnak.

Wass Albert

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. január 27. csütörtök
  • MPP

Könyv jelent meg Ceausescu magyarságpolitikájáról – AUDIÓ

[ 2011. január 26., 23:17 ] [45]

Ceausescu először mézesmadzagja volt a magyaroknak. Uralkodásának első szakaszában ugyanis gesztusokat tett. Később azonban már a magyarság eltüntetése volt a célja. A román kommunista-fasiszta zsargonban aranykornak nevezett rendszer első évtizedének magyarságpolitikájáról jelentetett meg könyvet Novák Csaba Zoltán fiatal marosvásárhelyi történész, a román akadémia fiókintézetének munkatársa, közölve a korszak forrásértékű dokumentumait is. A kötet a csíkszeredai Pro-Print Kiadó gondozásában jelent meg.

Hallgassa meg Oláh-Gál Elvira összeállítását, amely a Kossuth Rádió határok nélkül című műsorában hangzott el:

MPP-székház a konzulátus mögött

A Magyar Polgári Párt bérelheti a Bocskai (Sextil Puşcariu) utca 1. szám 2B lakrészét. A városháza hatáskörébe tartozó lakrészt a jelenleg is zajló városi tanácsülés határozata értelmében bérelheti az MPP.

Az 56 négyzetméteres lakrészben az MPP megyei szervezetének székházát kívánják kialakítani – tájékoztat a grémium döntéséről a helyszínen levő tudósítónk.

Az MPP megyei elnöke, Simon Csaba 2009 decemberében fordult az önkormányzathoz azért, hogy székház kialakítására alkalmas épületet biztosítson a városháza a párt számára. (

Kolozsvári Szabadság

Baróti RMDSZ-es manőver

Írta: Fülöp D. Dénes   

 

Le akarják váltani a polgármestert
A közigazgatásilag Baróthoz tartozó erdővidéki faluban, Köpecen néhányan aláírás-gyűjtésbe kezdtek Nagy István MPP-s polgármester leváltásáért, aki úgy véli, hogy az RMDSZ politikai „szemfényvesztéséről” van szó, amikor egy független tanácsos háta mögé bújva el akarják terelni a közösség figyelmét saját kudarcaikról. Mondvacsinált okokkal kezdeményezett aláírás-gyűjtést referendum kiírására, egyik független tanácsos, és csoportosulása, akiknek a háta mögött az RMDSZ ál, nyilatkozta lapunknak Nagy István, aki úgy véli, hogy azért célpontja az állandó politikai támadásoknak, mert többször is felemelte szavát a visszásságok, a manipulációk és a megkülönböztetés ellen. Azok beszélnek most megosztottságról, eredménytelenségről, akik gátolják a város fejlődését, próbálják megfélemlíteni mindazokat, akik másképpen gondolkodnak. A város érdeke ellen az RMDSZ cselekedett, amikor nyolc év alatt csupán két alkalommal folyósított pénzt fejlesztésre, és emiatt Kovászna megye 45 önkormányzata közül Barót a legutolsó. „Az a Márton Árpád képviselő támad, aki egyszer sem szólalt fel a parlamentben Erdővidék érdekében”- nyilatkozta Nagy István, aki azt is elmondta, hogy bár elkezdődött a hamis propaganda, félretájékoztatás, de ő bízik a lakosság többségének józan ítélőképességében és kudarcra lesz ítélve a leváltását célzó kezdeményezés. Egyébként arra is kellene gondolni, hogy a referendum lebonyolítása a kilenc választókörzetben, mintegy 12 millió lejbe kerül, ami szintén nem a város érdeke e gazdaságilag szűkös időben. Jelenleg a baróti önkormányzati testületnek hat RMDSZ-es, öt MPP-s és három független képviselője van.

Fülöp D. Dénes  

Szász Jenő: eljött az igazság pillanata!

Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Polgári Párt elnöke, Székelyudvarhely alpolgármestere, miután a csütörtöki tanácsülés egybehívójában napirendi pontként szerepel a funkciójából való felmentése, leváltása.

Szász Jenő alpolgármester úgy véli, hogy Bunta Levente polgármester politikai tisztogatást végez a hivatalban. „A városházán egy erkölcsi és értékválság van, amely ellenkezik a jól képzett, járatos, tapasztalt, értékes személyek jelenlétével. Csak olyan emberek dolgoznak a hivatalnál, akik gyávábbak vagy butábbak, mint Bunta. Többlépcsős tisztogatásról beszélhetünk: 2008 második felében elküldte a személyzeti osztály vezetőjét, 2010-ben pedig egy érdekes tanácshatározati eredményként leépített jó néhány személyt a közintézményekből. Elküldte a városháza főkönyvelőjét, aki évtizedeken át a város pénzügyeit intézte, kezelte, aki helyett három embert hoztak” – nyilatkozott Szász Jenő.

„Nem ért meglepetésként Bunta előterjesztése. Tudom, hogy legalább hat hónapja győzködi a Zöld Pártot, hogy erre sort keríthessen. Ennek tudni vélem az okait is. Jövőre választások lesznek, közeledik a kampány, ennek megfelelően pedig olyan politikai húzásokra kell sort keríteni, melyeket még a politikában sem lehet fair playnek nevezni. Gondolom, azért kell engem eltávolítani – még akkor is, ha nem volt semmi hatásköröm a hivatal munkájához, szegényes hatáskört kaptam –, mert a 12 év polgármesteri tapasztalatból fakadóan elég volt számomra néhány félinformáció, hogy össze tudjam rakni a képet, melynek kapcsán kimondhatjuk, hogy Bunta meghonosított egy olyan értékválságot, mely gyakorlatilag a közpénzek elherdálásához vezet” – fogalmazott az alpolgármester.

Szász Jenő ugyanakkor megjegyezte, azon sem csodálkozna, ha Kelemen Hunor keze is benne lenne alpolgármesteri pozíciójának megszüntetésében. Mindezt válaszul kapná az alpolgármester azokért a véleményekért, amelyekkel a kulturális minisztert illette az RMDSZ elnöki tisztségébe való helyezéséről – vélekedett Szász.

„Eljött az igazság pillanata!”

Az alpolgármester a Zöld Párt képviselőjének döntésére vonatkozóan mondta, hogy eljött az igazság pillanata, ugyanis szerinte most derül ki, hogy a zöldek beállnak az RMDSZ mellé, vagy sem. „Számunkra abból a szempontból fontos pillanat, mert most egyértelműen kiderül, hogy mihez kell majd viszonyulnunk a következő választásokkor. Jobb, ha most derül ki, mint ha 2012-ben érnének meglepetések” – fejtette ki Szász Jenő alpolgármester.

Pál Gábor, Udvarhelyi Híradó

Dinescu: elavult a román himnusz

Mircea Dinescu szerint a román himnusz szövege elavult, és valami derűsebbre van szüksége az országnak. Dinescu az újságíró Cristian Tudor Popescu véleményére reagált, aki szerint Iaşi-ban és Focşani-ban az emberek a nemzeti himnusz alatt is kifütyölték az államfőt, míg Amerikában – mondta Tudor Popescu – a Fehér Ház előtt tüntetők szünetet tartanak, és kezüket a szívükre teszik, amikor felcsendül a himnusz. Dinescu szerint Tudor Popescu elfelejti, hogy azok az amerikaiak közvetlenül a himnusz befejezése után azt kiabálják, hogy "Fuck you! Fuck you!", és ez chaplini jelenetbe illő. A románok őszintébbek. "Miért tennél úgy, mintha áthatna a hazafias érzület, amikor meghallod, hogy »Ébredj, román, halotti álmodból«? Ez a himnusz szöveg szempontjából elavult. Találhatnánk jobb szöveget. »Ébredj, román, halotti álmodból, melybe süllyesztettek…« Ugyan már, öcsém, legyünk komolyak" – mondta Mircea Dinescu.

manna.ro/realitatea

Gyula besegít az állampolgársági kérelmek intézésébe

Néhány nap múlva Gyulán is kérhetik a magyar állampolgárságot az Aradon élő magyarok – közölte Gyula polgármestere kedden.

Görgényi Ernő (Fidesz) gyulai sajtótájékoztatóján elmondta: január 18-ig Aradon a demokráciaközpontban 250-en jelezték, hogy szívesen szereznék meg Gyula önkormányzatának segítségével a magyar állampolgárságot. A határ mentén élő magyarok számára ugyanis sokkal közelebb Gyulán, mint Kolozsvárott vagy Csíkszeredán intézni állampolgársági kérelmüket.
A fürdőváros vezetése ezért kapcsolatba lépett az aradi demokráciaközponttal, valamint a partiumi nagyváros alpolgármesterével, s megállapodtak, hogy hetente kedden és szombaton Gyulán is kérhetik az aradi magyarok a honosítást – ismertette Görgényi Ernő. Hozzátette: a magyar állampolgárság megadásához szükséges dokumentumokat az aradi demokráciaközpont készíti elő. Az előzetes bejelentkezések alapján csoportosan érkeznek Gyulára a magyarok. A gyulai polgármester azt mondta, a magyarok első csoportja valószínűleg szombaton érkezik Gyulára.
Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló, nyáron elfogadott jogszabály értelmében magyar állampolgárságot azok az emberek vagy leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 előtt vagy 1938 és 1945 között magyar állampolgárok voltak, beszélnek magyarul, és nincs valamilyen kizáró közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági ok. A törvény az eddigitől eltérően a határon túli magyaroknak nem szabja az állampolgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhelyet.
(MTI)

MPP-PRESS

A Székely Nemzeti Tanács uniós szintű jogalkotást kezdeményezne – film;

[ 2011. január 25., 19:23 ] [155]

Az őshonos kisebbségek önrendelkezéséről szeretne uniós szabályozást a Székely Nemzeti Tanács. December 15-e óta az európai polgárok kezdeményezhetik a jogalkotást. Ehhez egymillió aláírás szükséges, hét tagországból. A Székely Nemzeti Tanács az elsők között élne a lehetőséggel.
Az uniós joganyagban nem léteznek nemzeti közösségeket védő előírások – ezért is mondhatja (több-kevesebb cinizmussal) bármely tagállam, hogy az európai normáknak megfelelően kezeli a kisebbségi kérdést. Ebben a témában csak az Európa Tanács próbált szabályokat alkotni: jobb híján ezek jelentik ma a hivatkozási alapot. Ez utóbbi testület egyedüli kötelező szabálya, a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény, nagyon óvatosan fogalmaz, és nem határozza meg, mit ért nemzeti kisebbség alatt.
A Székely Nemzeti Tanács azt szeretné elérni, hogy az Európai Unió ismerje el az őshonos nemzeti közösségek önrendelkezési jogát. Nem a Székelyföld autonómia-statútumához, hanem az összes őshonos kisebbségre érvényes jogszabály-tervezethez gyűjtenének aláírásokat – szerte Európában.

Otthon volt már az SZNT-nek hasonló akciója: három éve egy nem hivatalos népszavazáson több mint 200 ezren támogatták a Székelyföld területi autonómiájának törvénybe foglalását.
Baranyi László

Duna TV, Térkép, erdely.ma

A műsor vendége volt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. A vele készült beszélgetést, valamint a teljes összeállítást nézze meg videón:

Gyest kér a magyar államtól az MPP-alelnök

 

Kiss István, a Magyar Polgári Párt (MPP) alelnöke szerint a magyar kormánynak gyereknevelési támogatást kellene ezentúl biztosítania azok számára is, akik könnyített honosítási eljárással szerzik meg a magyar állampolgárságot. A Maros megyei polgári párti politikus közölte: javaslatát már a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) keretében működő művelődési és oktatási bizottság legutóbbi, január 17-i ülésén előterjesztette. „A magyar állam jelenleg 20 ezer forinttal támogatja azokat a szülőket, akik magyar nyelvű iskolában taníttatják gyerekeiket, a gyereknevelési segély nyilván ennél jóval nagyobb segítség lenne” – fogalmazott Kiss István. A politikus elmondta továbbá: tisztában van azzal, hogy ezt a javaslatot nem lehet egyik napról a másikra gyakorlatba ültetni, a jelenleg hatályban lévő magyarországi gyestörvényt csak akkor lehet ilyen formában módosítani, amikor a magyar gazdaság újra megerősödik. (Magyarországon egyébként immár három év a gyes időtartama.) Az MPP alelnöke ugyanakkor bejelentette, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi kara számára is kért támogatást a diákkollégium felépítésére.

Sikerült az RMDSZ és az MPP összefogása

Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) által alkotott koalíció győzött az avasújvárosi helyhatósági választásokon vasárnap – ez az első alkalom, amikor a két szervezet közös listát indít. A Szatmár megyei községben szervezett időközi voksoláson a maximálisan megszerezhető 13 mandátumból 8-at az RMDSZ–MPP listája kapta meg. Avasújváros májusban vált újra magyar többségű községgé – a magyar ajkúak aránya 60 százalék körüli –, miután a helyi népszavazást követően a szenátus elfogadta a zömében románok lakta Ráksa község leválására beterjesztett indítványt, így új választást kellett kiírni mindkét településen. Hajdú Géza, az MPP helyi szervezetének alelnöke lapunk kérdésére elmondta, csupán 6 szavazaton múlt a kilencedik magyar mandátum. „Megegyeztünk, és összefogtunk, hogy ne vádolhassanak azzal, megosztjuk a falu magyarságát. Eddig hiába volt a korábbi 15-ös testületben 3-3 tanácsosunk, a PSD-sek többségben szavaztak, és minden kezdeményezésünk kudarcba fulladt” – nyilatkozta a helyi politikus. Hajdú szerint előre megkötött egyezség alapján dolgoznak majd, és amennyiben mindenki betartja a korábbi megállapodást, akár a fennmaradó másfél év alatt is sikerül majd jelentős eredményeket elérni.

Krónika

MPP-PRESS

Autonómiastratégia kidolgozását tűzte ki célul a MÁÉRT – AUDIÓ

[ 2011. január 22., 21:42 ] [415]

Egységes Kárpát-medence autonómiastra- tégia megalkotása, a határon túli magyarság anyagi támogatását biztosító Bethlen Gábor Alap, az egyszerűsített honosítás és Ma- gyarország uniós elnökségével összefüggő kérdések szerepeltek a MÁÉRT külügyi és jogi bizottságának pénteki ülésén.
Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint a testület olyan autonómiakoncepció kidol- gozására fog törekedni, amely tekintettel van a nemzetközi példákra és az egyes országok sajátosságaira.
A külügyi államtitkár hozzátette: „eltérő jogi, közigazgatási keretek között kell az egyes magyar közösségek autonómiájukat megvalósítsák, de a magyar kormány elkötelezett az autonómiastratégia megvalósításai iránt”.

Hallgassa meg Nádori Teodóra összeállítását, amely a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában hangzott el:

erdely.ma

4

Die Presse: Kelet-Európa rákényszerül a történelem kritikus átgondolására?

[ 2011. január 22., 21:18 ] [238]

Történelmük kritikus újragondolására kényszeríti az EU-tagság az új tagállamokat – írta szombati számában a Die Presse című osztrák lap.
A mértékadó konzervatív napilap tudósítója utal az Európai Tanács brüsszeli épülete előtt található kultúrtörténeti szőnyeg miatti tiltakozásokra.
„Ha valóban provokálni akartak volna, a debreceni, azaz az 1849-ben a debreceni országgyűlésen elfogadott függetlenségi nyilatkozattal és a Habsburg-ház trónfosztásával kikiáltott köztársaság térképét tették volna ide" – mondta az ügyről a lapnak egy diplomata, akiről csak annyit közöl a lap, hogy nem magyar.

„Ez itt nem Nagy-Magyarország, ez az akkori Habsburg-monarchia térképe" – tette hozzá a nyilatkozó.
„Ha problémát akarnak találni az emberek, mindig találnak" – mondta Polner Gergely, a brüsszeli magyar EU-követség szóvivője. A magyar történelem egyik legbüszkébb pillanata volt, amikor két birodalom ellen kelt fel – mondta.
Nem állt szándékában a magyar kormánynak a nagy-magyar fantáziákra utalni – tette hozzá a tudósítás szerint. „A gond csak az – fűzte hozzá a tudósító -, hogy éppen ezt teszi a kormány újra és újra, amikor állampolgárságot kínál fel a határon túli magyaroknak vagy a trianoni szerződésről való megemlékezést államüggyé teszi".
A szőnyeg körüli izgatottság rávilágít a kelet-európai társadalmaknak történelmük feldolgozásával kapcsolatos problémáira két évtizeddel a kommunizmus bukása után – írta a Die Presse.
A hiányos ismeretek – Nyugat-Európában is – és hosszú időn át elnyomott nacionalista reflexek együtt egy politikai visszaélésre alkalmas keveréket alkotnak. Orbán Viktor „tüzes" fellépése az Európai Parlamentben rávilágított erre.
Médiapolitikája elleni kritikát a miniszterelnök arra használta fel, hogy népe védelmezőjeként stilizálja magát – írta a lap.
Másutt is könnyen személyesnek veszik a tartalmi bírálatokat Európa keleti felében – vélekedett a Presse, rámutatva, hogy Romániában sokasodnak a frankofónia szervezetéből való kilépést szorgalmazó hangok, miután Franciaország blokkolja Románia csatlakozását a schengeni térséghez.
Az európai uniós tagság az elé a feladat elé állította a térség országait, hogy kritikusan elgondolkodjanak saját történelmükön – mondta a lapnak 2009-ben Timothy Snyder, a Yale Egyetem professzora.
„A történelem, amelyet 2004-ig a kelet-európaiak a világnak elbeszéltek, idegen hatalmak által elpusztított liberális demokráciákról szólt. Következésképpen a nácik és a kommunisták nélkül minden rendben lett volna. Most azonban az EU-ban vannak és többé már nem kell politikailag korrektül elbeszélniük a történelmüket" – idézte az osztrák lap a Yale professzorát.
Már hagyománnyá nőtt ki magát a szokás, miszerint az EU soros elnöki tisztét ellátó ország feladata, hogy feldíszítse a Tanács Justus Lipsius reneszánsz gondolkodóról elnevezett épületét, ahol az EU-tagállamok kormányait képviselő Tanács üléseit szokták tartani.
Ezen okból kifolyólag mintegy 202 négyzetméteres kultúrtörténeti szőnyeget terítettek le a brüsszeli székházában a magyar EU elnökség idejére. Azonban ellenséges reakciókra senki nem számított.
A szőnyeg „alapjában véve" a magyar történelem és kultúra szimbólumait ábrázolja, királyokat, műtárgyakat, enciklopédia-szócikkeket és térképeket, köztük egyet az 1848-as „népek tavaszáról".
Hajdú Márton, a magyar elnökség egyik brüsszeli szóvivője már az első negítív kritikák hallatán cáfolta, hogy a szőnyeg bármilyen kapcsolatban lenne a jelenlegi politikával.
„A szőnyeg lényegében kulturális, történelmi és tudományos jelképek és képek sora Magyarországról …, a térkép pedig 1848-ban mutatja Magyarországot, abban az évben, amikor … forradalmak zajlottak Európa-szerte" – idézte őt a hírlevél.
A pozsonyi Új Szó megvédi a szőnyeget
Nevetségesek és egyben elszomorítóak azok a reakciók, amelyek az Európa Parlament folyosóján leterített, magyar uniós elnökséget szimbolizáló szőnyeg mintázatát támadják – írta a Szőnyegporolók című jegyzetében a pozsonyi új Szó című lap nemrégiben.
Az újság szerint akik azt hiszik, hogy a szőnyegen helyet kapott 1848-as térkép „Magyarország lappangó területi igényeit kívánja kifejezni, vagy hogy az egykor a Monarchiához tartozó nemzeteknek kíván átvitt értelemben üzenni, azok tévednek".
„Ha valamikor, akkor abban az évben a magyarok példát mutattak Európának. Amellett, hogy megszabadultak a császári befolyástól, felzárkóztak a korabeli fejlődés irányvonalához, s ha csak közvetve is, de hozzájárultak Európa későbbi demokratizálódásához. Elsősorban ezt jelképezi az Európa Parlament folyosóján elhelyezett szőnyeg, és nem azt, hogy a magyarok emlékeztetik a környező népeket: lesz ez még így se, ahogy most van" – írja a szerző.
Veres István szerint bizonyos szlovák és román nacionalista politikusok prédikációja egyáltalán nem meglepő, annál figyelemreméltóbb, hogy a Mikulás Dzurinda vezette szlovák külügyminisztérium is „elszólta magát", azzal a nyilatkozattal, hogy Nagy-Magyarország térképe a történelemkönyvekbe való, nem pedig az Európa Parlamentbe.
„A magyar forradalom létjogosultságára hivatkozva nem magyarázhatták volna meg a szlovák közvélemény előtt a szőnyeget, a szlovák nemzetébresztők (meg a románok, a szerbek, a horvátok) ugyanis akkor a császáriak oldalán harcoltak. Legjobb lett volna, ha Dzurindáék nem kommentálják az ügyet, így viszont legalább mindenki számára nyilvánvaló, kinél van a piros hetes meg a zöld alsó" – mutat rá a szerző.

hirado.hu/MTI,erdely.ma

MPP – napi hírek

Betegellenes kormány-intézkedés Erdőszentgyörgyön

A Magyar Polgári Párt erdőszentgyörgyi szervezete, továbbra is határozottan kiáll a városi kórház adminisztrációs központjának megmaradása mellett.

Ebben a kérdésben nem egyezik a két hivatalos álláspont, vagyis a miniszter úr és a Megyei Tanács álláspontja. A miniszter úr szerint: „a kórházak átszervezése nem csak azt jelenti, hogy a kórházak iránti felelősséget az önkormányzatokra hárítjuk, hanem azt is, hogy lehetőséget adunk az önkormányzatoknak, hogy hatékonyabban vegyenek részt a helyi kórházak működtetésében".

Az átszervezett kórházak sorsáról a helyi tanácsok felelnek, és ők alakítják ki az új struktúrákat is. A miniszter úr szerint a három kórházról (az Erdőszentgyörgyi Városi Kórház, a Szovátai Egészségügyi Központ, a Nyárádszeredai Egészségügyi Központ) január 29-ig tartó nyilvános vita után alakul ki a miniszteri álláspont. Lokodi Edit-Emőke elnökasszony Szovátát javasolja az összevont három kórház adminisztrációs központjának, stratégiai, gazdasági érvekre, valamint kilométerekre hivatkozva. A kormányrendelet nem hivatkozik a Megyei Tanács véleményére, hanem kimondottan a helyi tanácsok álláspontját mérlegeli. Vajon miért ez a túlbuzgóság? Az elnökasszony is tudja jól, hogy önköltségből nem lehet kórházat fenntartani, annál is inkább, hogy a 2011-es költségvetésben a Megyei Tanácstól a befektetések finanszírozására csak fele összeget kaptunk a tavalyi évhez viszonyítva. Vajon a helyi tanács álláspontja miatt van ez?

Az erdőszentgyörgyi kórház 1936-tól működik, vagyis 75 éves múltra tekint vissza és folyamatos megújulásban van. 2005-ben a belgyógyászatot újítottuk fel, majd 2009-ben új épülettel, a gyerekosztállyal bővült a meglévő kórház. Az avatáson jelen volt a megyei elnökasszony, ahol ígéretet tett a kórház korszerűsítésére. A 600.000 lejes befektetést a Megyei Tanács és a svájci testvérváros biztosította. A Lion International Kereskedelmi Társaság is hozzájárult a kórházunk korszerűsítéséhez. Jelenleg három osztály működik benne negyven ággyal: belgyógyászat, szülészet és gyerekgyógyászat. Van sürgősségi osztály, mentőszolgálat (két mentőautóval) és az ügyeleteket a háziorvosok végzik.

Az nem egy elfogadható álláspont, hogy a kórház-ügyet a szovátai turizmushoz igazítja a Megyei Tanács. Nagyon sok sikert kívánunk Szovátának a turizmus fejlesztésében és örvendünk, hogy ilyen merész és előrelátó törekvései vannak, de ami a kórházak átszervezését illeti az adminisztrációs központ Erdőszentgyörgyöt illeti. Miért? Egy nagyon kézzelfogható ok miatt. Mert Szováta, Nyárádszeredával együtt sincs az erdőszentgyörgyi kórház szintjén. Szováta most tette le az új kórház-projektjét és a polgármesterüket idézve: „az idén valószínűleg, megnyerjük a projektet". Lehet, de az erdőszentgyörgyi kórházat csak korszerűsíteni kell, amit egyébként minden kórház évente megtesz.

Decemberben, a polgármesteri hivatal és a helyi tanácsosok kidolgoztunk egy nyilatkozatot. Január 20-án négy-párti kezdeményezésre (MPP, PSD-PC, PD-L) sajtótájékoztatót tartottunk, ahol bemutattuk a sajtónak a valós helyzetet. Felkérjük a civil szervezetek, a kereskedelmi egységek képviselőit és a polgármestereket, hogy tudassák miniszter úrral az Erdőszentgyörgyi Kórház fontosságát térségünk életében.

Szabó Ferenc, önkormányzati képviselő MPP

Báthori István elnök, MPP Erdőszentgyörgyi szervezete

Erdőszentgyörgy, 2011 január 21.

Barót hátrányban

Ismét Barót kapta a legkevesebb pénzt a megyei tanács visszaosztásából, az RMDSZ-es vezetés saját embereit finanszírozza, így tartalékolnak a jövő évi kampányokra — véli Nagy István, Barót polgármestere. Az erdővidéki városvezető ezt nem tartja becsületesnek, véleménye szerint Tamás Sándoréknak is be kellene látniuk, hogy itt nem Nagy Istvánról van szó, hanem több település, egy egész térség fejlődését akadályozzák.

Barót tavaly is nagyon kevés pénzt kapott, 148 000 lejt, abból 21 000 lejt visszavett a megye, erre az évre 50 000 lej jut a városnak a megyei önkormányzat leosztásából, ennél még a kisebb községek is többet kaptak — sorolja a városvezető. Nem igaz, hogy Barót nem pályázik, idén már 15 tervezetet nyújtottak be, jelentős önrészt kellene vállalniuk számos esetben. Megnyertek egy tömbház-szigetelési támogatást, 114 500 lej a baróti tanácsra eső rész, a 28 lakrészes, karácsonykor átadott állami tömbháznál még 200 000 lejt kell kifizetniük, az önerőből épített miklósvári művelődési ház befejezéséhez 600 000 lej kellene. Idén be kellene fejezni az integrált vizes pályázatot, ígéretet rengeteget kaptak, de a 17 millió lejből eddig csak 2 milliót költhettek el, s ebben benne van a 15 százalékos önrész is. Áll a munka, míg nem érkezik pénz, a vállalkozó nem hajlandó dolgozni — sorolta a polgármester. ,,Másoknak nyerik a pénzeket, minket folyamatosan lőnek" — mondotta.
Nagy István hátrányos megkülönböztetésnek tartja az eljárást, és azt is, hogy az elmúlt hét évben a kormány tartalékalapjából Barót csak kétszer kapott pénzt, 2006-ban és 2008-ban. Költségvetésük évről évre csökken. Ez nem mehet így a végtelenségig — mondja Nagy István, mert egy idő után nem csak őt okolják majd az emberek, hanem a megye vezetőin is számon kérik.
Kifejtette: Tamás Sándor nem mondott igazat, amikor azt állította, a városvezetés miatt Baróton a legdrágább a szemét és a víz, éppen az ellenkezőleg: itt a legolcsóbb a megye városai közül. Az erdővidéki városban 37,2 lejt fizetnek egy köbméter szemét elszállításáért, a Tega Sepsiszentgyörgyön és más városokban 70 lej fölötti összegért viszi el a hulladékot. A víz- és csatornadíj Baróton 3,15 lej köbméterenként, ennél minden városban többet kell fizetni, Sepsiszentgyörgyön például meghaladja a 4 lejt a két szolgáltatás ellenértéke. Ilyen körülmények között Nagy István úgy ítéli meg, jól tette, hogy kimaradt a nagy megyei projektekből, hisz olcsóbban biztosítja a szolgáltatásokat.

Farkas Réka, 3szek.ro

Kézdivásárhely is pályázik a Zöld Ház-programra

A tegnap megtartott önkormányzati gyűlésen a városatyák egyhangú szavazattal hagyták jóvá a város részvételét a Környezetvédelmi Alap által meghirdetett Zöld Ház-progamban, ami azt jelenti, hogy alternatív fűtésre cserélnék ki a meglevő hagyományos fűtési rendszert, illetve a meleg vizet napenergiával állítanák elő a város tulajdonában levő épületeknél.

A listán rajta van a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, a régi posta épületének emeleti része, a Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ, a sportcsarnok, a városi kórház és a városháza. Az önkormányzati képviselők felhatalmazták Rácz Károly polgármestert, képviselje a céhes várost a Környezetvédelmi Alapnál.(iochom)

MPP-PRESS

1 2 3 4
>