Lemondási nyilatkozat sarmasági MPP tanácsosi mandátumról

Egy év leforgása alatt, immár második képviselőnk mond le a  Sarmaság Helyi Tanácsában betöltött tanácsosi tisztségéről: előbb  Püsök József Attila tiszteletes úr, most meg Keresztes István Zoltán vállalkozó döntött úgy, hogy nem hajlandó tovább nevét és munkáját adni az RMDSZ – pártdiktaturát elviselni kénytelen sarmasági tanácsnak.

A Magyar Polgári Párt Sarmasági Szervezetének elnöksége sajnálattal veszi tudomásul mindkét választott kéviselőjének lemondását. Tiszteletben tartva a személyes döntéshez való jogot, megköszönjük eddigi tanácsosi munkájukat, és a jövőben is számitunk a közösségünk érdekében kifejtendő munkájukra. 

Alábbiakban közreadjuk a Polgármesteri Hivatalhoz leadott kétnyelvű lemondási nyilatkozatot.    

Lemondási nyilatkozat

Sarmasági polgártársaim!

Polgármester úr !

Tanácsosok !

Alulírott Keresztes Zoltán- István ezúton lemondok sarmasági helyi tanácsosi mandátumomról mert nem szándékozom a jövőben eredménytelenül tölteni az időt és ezzel együtt pedig fölöslegesen költetni a közösség pénzét egy olyan RMDSZ- es többségű helyi tanácsban ahol előbb említett szervezet politikai diktatúrát létesített egyetlen cél elérése érdekében amit pár szóban talán így lehetne meghatározni: közösségellenes pártpolitika és az egyéni, saját vagy ha úgy tetszik önös  privát érdekek érvényesítése tűzön- vizen át akár törvényes, akár törvénybe ütköző módszerekkel.

Nem vagyok hajlandó egy olyan politikai párt (RMDSZ) közvetlen társaságában dolgozni amely komoly számbeli politikai konkurrencia híján – fogantatásától kezdve napjainkig folyamatosan a legkevésbé sem törődik a közérdekkel, a közösség legelemibb érdekeivel, a közember mindennapi problémáival, tartozzék az bármelyik helyi nyelvi vagy vallási csoportunkhoz.

Továbbá nem vagyok hajlandó egy olyan környezetben dolgozni ahol fentebb említett egyéni célok, a tisztességtelen módszerekkel folyó politikai-gazdasági hatalom- és pénzszerzés érdekében a testületben töbszörös többséggel rendelkező RMDSZ- es vezetés oda folyamodik, mindennapi politikai gyakorlatába iktatja mai napig a római birodalomban meghonosodott ,,Divide et impera!” avagy magyarul ,,Oszd meg és uralkodj!” kétes értékű taktikai rendszert abból a célból hogy feszültséget keltsen helyi nyelvi és vallási közösségeink között, a közfigyelem eltereleléseként a saját, egyéni jól felfogott érdekekért történő zavartalan ,,sumákolásért”.

Ugyanakkor jelen lemondó nyilatkozatommal abbéli elhatározásomat hozom nyilvánosságra miszerint a jövőben nem szándékozom nevemet adni az RMDSZ sarmasági helyi tanácsban és a végrehajtó hatalomban (polgármesterek) meghonosodott kétes értékű köz- és polgár- ellenes praktikákhoz.

Azzal a hittel és meggyőződéssel hogy kis társadalmunk korrekt, igazán a közjót szolgáló és eredményesebb helyi vezetést érdemel, ,,kivülről” továbbra is támogatni fogom a Magyar Polgári Pártot és annak helyi tanácsosait az egyszerű polgár és helyi közösségeink érdekeinek szolgálatáért végzett áldozatos munkájában.

Sarmaság, 2010. október 22.                          Keresztes Zoltán István

                                                                                  MPP tanácsos

Scrisoare de demisie din postul de consilier local

Concetăţeni !

Domnule primar !

Consilieri !

 

Subsemnatul Keresztes Zoltán- István demisionez din funcţia de consilier local pentru că în viitor nu doresc să pierd timpul fără rost şi să risipesc banii comunităţii într- un consiliu majoritar UDMR ce a instaurat dictatură politică cu scopul care se defineşte astfel: politică de partid anti- comunitate conceput şi pus în practică pentru validarea interesului politic şi personal – mai precis interesul privat al funcţionarilor de partid prin metode mai mult sau mai puţin legale.

Nu sunt dispus să lucrez în imediata vecinătate şi în colaborare cu un partid politic (UDMR) care în lipsă de concurenţă numerică însemnată – de la înfiinţare şi până astăzi nu ţine cont nici de cele mai elementare interese ale comunităţii, respectiv de problemele cotidiene a cetăţeanului de rând.

În acelaş timp nu sunt dispus să lucrez într- un mediu în care scopurile individuale a membrilor conducerii locale UDMR, caracterizate de metode necinstite practicate pentru acapararea puterii politice şi economice respectiv pentru obţinerea de beneficii sub formă de avantaje materiale şi bani, funcţionari ce sunt susţinuţi de majoritatea absolută consilieri locali (UDMR). Actele lor de fapt îşi găsesc baza teoretică pe combinaţia de tactici numită ,,Divide et impera’’ sau „dezbină și stăpânește” tocmai pentru crearea artificială de disensiuni între membrii diverselor comunităţi locale (etnice şi religioase) în scopul devierii atenţiei publice de la ,,muşamalizări”.

Prezenta scrisoare de demisie adusă voit în atenţia membrilor comunităţii locale reprezintă în acelaş timp intenţia mea de a se evita categoric orice posibilă împrejurare în care numele meu ar putea fi adus în cel mai mic context cu UDMR sau cu actele de fapt organizaţionale sau individuale funcţionarii proprii.

Cu convingerea că mica noastră societate locală merită o conducere cu adevăratălea ocrotitoare comunităţilor locale, mult mai eficientă pentru procesul de dezvoltare economico- socială a comunei, voi sprijini şi în viitor consilierii Partidului Civic Maghiar în munca depusă pentru favorizarea intereselor cetăţeanului de rând.

Sărmăşag, la 22.oct. 2010                        Keresztes Zoltán- István

                                                  Consilier local PCM – MPP

admin
 

>