A szenátus jóváhagyta az új ANI törvényt

Csütörtök, 2010. május 13., 09.00

A szenátorok szerdán 92 igen szavazattal, egy nemmel és egy tartózkodással elfogadták a Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) működését szabályozó új törvényt, a jogszabály esetében a szenátus volt a döntő ház.

Frunda György emberjogi bizottsági elnök javaslatára kiiktatták a képviselőház által elfogadott összes javaslatot, amelyek értelmében minden ítélőtábla mellett vizsgálóbizottságot hoznának létre, amelyek jeleznék, ha indokoltnak találnák az ANI elküldött észrevételeit.

A képviselők által elfogadott változat szerint minden ítélőtábla mellett létrehoznának egy vagyonvizsgáló bizottságot, amelynek tagja lenne az ítélőtábla két bírája és egy ügyész.

A szenátorok kivették a „becsült érték” kifejezést abból a fejezetből, amely „az 5000 euró fölötti értékű színes fémekből, ékszerekből, kegytárgyakból és műtárgyakból” álló vagyont tárgyalja és beiktatták a „megszerzés módját” rovatot.

Javasolják azt is, hogy az adóbevallásokon fel kelljen tüntetni a gépkocsik beszerzésének éve mellett a gyártási évet is.

A két bizottság által elfogadott másik módosító javaslat szerint az ANI és a Feddhetetlenségi Bizottság tagjainak mandátuma négy éves és nem meghosszabbítható.

Szintén Frunda György, emberjogi bizottsági elnök javaslatára elfogadták azt is, hogy rosszindulatú feljelentés esetén a feljelentőnek számolnia kell tette jogi következményeivel.

A szenátorok döntöttek arról is, hogy a feddhetetlenségi felügyelő kérésére a magán és jogi személyek, a magán- és közintézmények vezetői, az állami vállalatok kötelesek legtöbb 30 napon belül közölni a kért adatokat, iratokat, amelyek segíthetik munkájukat. A képviselők 20 napos határidőt állapítottak meg.

A szenátus plénuma elfogadta azt is, hogy azok, akik jelöltetik magukat- akár helyi tanácstagnak, akár államelnöknek- nem kötelesek jelölésükkor letenni vagyonbevallásukat, csak megválasztásuk esetén.

Ezt a módosítás a bizottság elutasította, de a PD-L-s Petru Filip javaslatát a plénum 56 igen, 34 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta.

Egy másik, a bizottságok által szintén elutasított, de a szenátus által elfogadott javaslat szerint nem számít bűncselekménynek, ha valaki megváltoztatja korábbi hamis vagyonbevallását, ha ezt az ANI észrevételezése előtt teszi meg. Ezt a PD-L-s Petru Başa javasolta és 72-en megszavazták.

A szenátorok elutasították azt a javaslatot, amely értelmében az írott és audiovizuális sajtó újságíróinak évente kell nyilatkozniuk vagyonukról és ezt az ANI honlapján a nyilvánosságra hozza.

Ezt a PD-L-s szenátorok javasolták, többek között Iulian Urban és Radu F. Alexandru, de már a szakbizottságok is visszautasították, azzal érveltek, hogy a törvény a köztisztviselők fedhetetlenségét kívánja szavatolni.

A módosítást 83 nem és 6 igen szavazattal, 8 tartózkodással utasította el a szenátus, hosszas vita után. 

(Mediafax)  , nyugatijelen.com

admin
 

>