18

Tőkés László kipakolt: száz szekus nevét hozta nyílvánosságra – film

NY I L A T K O Z A T
a titkosszolgálati múlt átvilágítása tárgyában
Tavaly ősszel nem kis meglepetést keltett annak a híre, hogy Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság volt elnöke a szovjet titkosszolgálat besúgója volt. A „szovjet sport generálisa”, aki egykor a Franco-diktatúrában is magas funkciót töltött be, a KGB-vel és a Stasi kelet-német titkosszolgálattal együttműködve az egész nemzetközi olimpiai mozgalomra meghatározó befolyást gyakorolt.

A kommunista – moszkovita – titkosszolgálat a nemzetközi egyházi-ökumenikus életet is behálózta. Erre nézve jellemző példa a Reformátusok Világszövetsége volt főtitkárának, Milan Opocenskynek az esete, aki a szovjet parancsuralmi rendszer bukása után még közel tíz esztendeig töltötte be magas tisztségét a világszervezetben.

Az Evenimentul Zilei központi napilap idén januárban foglalkozott Bartolomeu Anania kolozsvári román ortodox metropolita Szekuritáté-kollaboránsi múltjával. A Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) a hajlott korú érseket 2008. január 22-én azonosította be az „Apostol” fedőnevű titkosügynökkel. A „felfedezésnek” meg is lett a hatása, hiszen egy hétre rá a CNSAS működését alkotmányellenesnek nyilvánította a Kormány, utóbb pedig a 24/2008. számú sürgősségi határozatával – kiváltképpeni kedvezésképpen az ortodox „nemzeti egyháznak” – az egyházi szolgákat kivonta az Átvilágító Tanács hatálya alól. Nem sokkal ezután a 293/2008. számú törvény végérvényesen kimondta, hogy a klérus tagjainak átvilágítása csak saját egyházaik kifejezett kívánságára történhet meg.

Európai parlamenti hivatalom még ugyanabban az évben megkeresésben fordult Jaques Barrot igazságügyi európai biztoshoz az egyházi emberek titkosszolgálati átvilágításának alkotmányellenes korlátozása tárgyában – az áldatlan helyzet azonban azóta sem változott. A többségi Román Ortodox Egyház az államhatalommal egyetértésben hátráltatja a titkosszolgálati múlt feltárását, a hírhedt Szekuritáté volt egyházi ügynökeinek a leleplezését.

Bartolomeu Anania és a hasonszőrű informátorok esete világosan példázza, hogy a kommunista-titkosszolgálati múlttal való szembenézés és a volt ügynökök felfedése nem csupán a történelmi múlt, hanem legalább annyira a társadalmi jelen egyik parancsoló kérdése. Saját Egyházunkban sem beszélhetünk igazi változásról és megújulásról mindaddig, amíg nem egy vezető pozícióban és gyülekezet élén zsarolható és megvásárolható emberek találhatóak.

Református Egyházunkban váltakozó erővel és „szerencsével” halad előre a titkosszolgálati múlt feltárása.

2002-ben – már akkor is igen megkésve – eleve „halva született” a Zsinat átvilágításra vonatkozó, erőtlen határozata.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mintegy három évvel ezelőtt újult erővel látott munkához. Legutóbb mind az Erdélyi, mind a Királyhágómelléki Egyházkerület Igazgatótanácsa kimondta, hogy „a múlttal való szembenézést nem lehet tovább halogatni”, és egyházkormányzó testületeink a saját kebelükben létrehozták egyházkerületi átvilágító bizottságaikat.

Az egyházi élet megtisztításának folyamatában a Református Egyház nem áll egyedül. Szándékai találkoztak a magyar protestáns testvéregyházak törekvéseivel, akikkel együtt megállapodtak az egyházközi Szakmai Egyeztető Fórum létrehozásában.

Komoly aggodalomra ad okot mindaz, ami az utóbbi időben a CNSAS, valamint a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló Intézet (IICC) körül történik. Csendes László, az Átvilágító Tanács elnöke röviddel ezelőtt kénytelen volt lemondani tisztségéről. Marius Oprea intézeti elnöknek szintén inog a széke. Európai parlamenti hivatalunk mindkettőjük ügyében felemelte a szavát. Legutóbb Traian Băsescu államelnökhöz intéztünk levelet, melyben – egyebek mellett – az általa kezdeményezett Tismăneanu-jelentés szellemében szorgalmazzuk a „kommunizmus perének” a véghezvitelét.

Szintén aggasztó az a körülmény, hogy – az olasz La Republica értékelése szerint – Románia húsz évvel a diktatúra bukása után fölényesen vezeti a titkosszolgálatok európai mezőnyét. Míg Ceauşescu Szekuritátéjának „mindössze” 11 ezer ügynöke volt, a számos hazai titkosszolgálat jelenleg mintegy 12 ezer titkosszolgát foglalkoztat, ezenközben pedig – a súlyos gazdasági válság ellenére – a titkosszolgálatok költségvetése évről-évre dagad, olyannyira, hogy nyolc év alatt nyolcszorosan megnövekedett.

Azokkal értünk egyet, akik a múlt bűneinek feltárását, valamint a bűnösök leleplezését és felelősségrevonását követelik. Marius Opreával és Herta Müllerrel értünk egyet. És a megalakulásának 20. évébe érkezett Temesvári Társaság Kiáltványának 8. pontjával valljuk, hogy a kommunista múlt ügynökeinek és kiszolgálóinak a közhivatalokban nincs keresnivalójuk.

De nem csupán a volt kollaboránsoktól kell szabadulnunk, hanem volt tartótisztjeiket, a szekusokat, a volt titkosszolgálati főnököket is meg kell neveznünk, akiknek felelőssége az amazokénál is nagyobb. A „parancsra tettem” kifogása sem mentheti őket – mint ahogyan Adolf Eichmann sem igazolhatta magát ezzel.

Ennek megfelelően, ez alkalommal azoknak a Szekuritáté-tiszteknek a névsorát is közzétesszük, akik – a rendelkezésünkre álló iratok szerint – egyházunk és magyarságunk megnyomorításában jeleskedtek.

Csak remélni lehet, hogy a CNSAS rövidesen újból magára talál, és Dragos Petrescu új elnök vezetésével, a sok kilométernyi belügyminisztériumi iratanyag átvételével, valamint az újraválasztott Traian Băsescu elnök hathatós támogatásával tovább folytatja a demokratikus rendszerváltozás szempontjából elengedhetetlenül fontos munkáját.

Ennél is fontosabb viszont, hogy oly sok megtorpanás után egyházaink is töretlenül tovább haladjanak a megkezdett úton. A Szigorúan ellenőrzött evangélium I. kötetét is figyelembe véve: egyházkerületi átvilágító bizottságunkra nagy munka vár.

Nagyvárad, 2010. február 16.

Tőkés László
EP-képviselő , erdely.ma

TABEL NOMINAL al

OFIŢERILOR DE SECURITATE

care au activat în urmărirea personelor din cadrul Bisericii Reformate

şi a celor cu care aceştia au venit în contact

SZEKURITÁTÉS TISZTEK

NÉVJEGYZÉKE

akik a Református Egyház szolgáinak, és a velük kapcsolatba álló személyeknek a megfigyelésével foglalkoztak

Nr.

NUME/

NÉV

GRAD/

RANG

ANUL/

ÉV

INSTITUŢIA/

INTÉZMÉNY

FUNCŢIA/

TISZTSÉG

1.

Agache Aurel

maior

1988

M.I. – I.J. Covasna (Baraolt)

(Miliţie)

2.

Agoston Alexandru

colonel

1984

M.I. – I.J. Mureş

Şef Securitate

3.

Andras Dorel

căpitan

1989

M. I. – I. J. Covasna

Şef serv. I

4.

Andrei Grijac

maior

1985

M. I. – I. J. Maramureş

Ofiţer operativ principal

5.

Antal Ioan

lt. major

1982

U. M. 01244 – Contrainformatii

6.

Ardelean Aurel

colonel

1975

M.I. – I.J. Maramureş

Şef Securitate

7.

Aulik Alexandru

colonel

1975

M. I. – I. J. Covasna

Şef Securitate

8.

Baciu Gheorghe

căpitan

1983

M.I. – I.J. Mureş

9.

Băţaga Tiberiu

lt. colonel

1983

M.I. – I.J. Mureş

Şef serviciu

10.

Batori O. Alexandru

1989

M.I. – I.J. Bihor

Ofiţer legătură

11.

Beloia Se(a)u

locotenent

1988

M.I. – I.J. Timiş

12.

Beloie Ion

lt. major

1989

M.I. – I.J. Timiş

13.

Bibarţ ….

lt. major

1982

M. I. – I. J. Satu Mare

14.

Bica Nicolae

colonel

1985

M.I. – D.S.S. Dir. I.

Of. Spec. I.

15.

Borda Sabin

maior

1989

M.I. – I.J. Timiş

16.

Bordea Aron

general lt.

1985

M.I. – D.S.S.

Şef direcţie

17.

Boricean C-tin

colonel

1988

M. I. – I. J. Covasna

Şef Securităţii Judetene

18.

Bota Gheorghe

maior

1988

M.I. – D.S.S. – Dir. I.

19.

Buciuman Ioan

sergent major

1983

M.I. – I.J. Sălaj

20.

Bucureştean Lucian

căpitan

1984

M.I. – I.J. Satu Mare

Ofiţer specialist III

21.

Bunta Florian

colonel

1986

M.I. – I.J. Bistriţa-Năsăud

Şeful securităţii

22.

Butiri Valeriu

colonel

1985

M. I. – I. J. Sălaj

Şeful securităţii

23.

Căprariu Aurel

lt. colonel

1989

M.I. – I.J. Bihor/Timiş

24.

Cerghizan Ştefan

colonel

1975

M I. – I.J. Covasna

Şef serv. I

25.

Chirilă Mircea

maior

1989

M.I. – I.J. Bihor

Şef Serv. I/B

26.

Chitor Cornel

lt. colonel

1975

M.I. – I.J. Cluj

Ofiţer specialist II

27.

Cociş Ioan

maior

1975

M.I. – I.J. Bihor, Serv. I.

Ofiţer specialitate

28.

Constantin Ioan

General lt.

1975

M.I. – I.J. Cluj

Şeful Inspectoratului

29.

Cordiş Gheorghe

maior

1989

M.I. – I.J. Bihor

Şef Serv. I/B

30.

Cornel Medru

lt. colonel

1985

M. I. – I. J. Maramureş (Sighetu Marmaţiei)

Şef Securitate Municipală

31.

Costin Gheorghe

locotenent

1976

M. I. – I. J. Satu Mare

32.

Crăciun Mihai

lt. colonel

1988

M.I. – D.S.S. – Dir. I.

Şef serviciu II.

33.

Darlaczi Francisc

lt. colonel

1980

M.I. – I.J. Satu Mare/Bihor

Ofiţer legătură

34.

Ene Iordan

căpitan

1988

M.I. – I.J. Bistriţa-Năsăud

Şef Birou 2

35.

Erdei Zoltan

plutonier

1986

M.I. – I.J. Satu Mare

36.

Frunză Victor

lt. colonel

1985

M.I. – I.J. Târgu-Mureş

Ofiţer operativ

37.

Gaidaci M.

lt. major

1982

M.I. – I.J. Cluj

38.

Gaido Gheorghe

lt. colonel

1985

M. I. – I. J. Maramureş

Şef Securitate Judeţană

39.

Ghiţea Vasile

lt. colonel

1982

M.I.

40.

Gordan Aurel

locotenent

1983

M.I. – I.J. Bihor

Ofiţer operativ

41.

Gui Ioan

colonel

1987

M.I. – I.J. Bistriţa-Năsăud

Şef serviciu I

42.

Hantău Ioan

colonel

1984

M.I. – I.J. Bihor

Adjunc Şef Securitate

43.

Hoduţ Florian

plutonier

1982

Miliţie Santău, Jud. Bihor

Şef de post

44.

Ienea Mihai

lt. colonel

1989

M.I. – I.J. Cluj Serviciul „F”

Şef serviciu

45.

Illi Ioan

maior

1978

M.I. – I.J. Satu-Mare

Ofiţer legătură

46.

Iluţi Vasile

locotenent

1987

M.I. – I.J. Satu-Mare

Ofiţer legătură

47.

Ionescu Andrei

lt. colonel/

colonel

1982

M.I. – I.J. Satu-Mare

Şeful securităţii judetene

48.

Ioniţă Nicolae

colonel

1986

M.I. – I.J. Cluj, serv. I/B

Şeful securităţii

49.

Ivan Ioan

Lt. colonel

1985

M.I. – I.J. Sălaj

Şef serviciu

50.

Juncu Mircea

colonel

1989

M. I. – I. J. Bihor

Şef Serviciu I/A

51.

Lazar Mihai

Maior

1988

M.I. – I.J. Cluj

52.

Lehoczky Anton

lt. colonel

1977

M. I. – I. J. Maramureş

Ofiţer legătură

53.

Mânzat Ioan

colonel

1983

M.I. – I.J. Bistriţa-Năsăud

Şef Securitate

54.

Mărginean Gh.

lt. lcolonel

1975

M. I. – I. J. Timiş

Şef serviciu I.

55.

Marieş Gheorghe

căpitan

1982

M. I. – I. J. Satu- Mare

56.

Mate Alexandru

lt. colonel

1978

M. I. – I. J. Cluj

Ofiţer operativ

57.

Mihuţ(a) Nicolae

lt. colonel

1975

M.I. – I.J. Bihor – Serv. I

Şef Serviciu I

58.

Moldovan Sever

lt. colonel

1989

M.I. – I.J. Covasna

Şef securitate judetana

59.

Muntean Laurenţiu

capitan

1988

M. I. – I. J. Cluj, Mun. Dej

Ofiţer opertaiv I

60.

Nastau Ioan

lt. colonel

1986

M.I. – I.J. Bistriţa-Năsăud

Şef Birou III.

61.

Ogăşan Dumitru

lt. colonel

1989

M.I. – I.J. Bihor

Şeful securităţii judeţene

62.

Olariu I.

lt. colonel

1976

M.I. – I.J. Braşov

63.

Oprea Dan

colonel

1984

M.I. – I.J. Cluj

Şeful securităţii judeţene

64.

Oprea Florian

colonel

1984

M.I. – I.J. Cluj

Şef serviciu I/B

65.

Oprea Ioan

colonel

1984

M.I. – I.J. Cluj

Şeful Securităţii

66.

Paul Petru

lt. colonel

1984

M.I. – I.J. Mureş

67.

Pele Petru

lt. colonel

1989

M.I. – I.J. Timiş

Şef serviciu I/A

68.

Perşa Andrei

căpitan

1979

M. I. – I. J. Maramureş

Ofiţer legătură

69.

Pista Nicolae

căpitan

1989

M.I. – I.J. Timiş

70.

Pop Emil

lt. colonel

1988

M.I. – I. J. Cluj, Mun. Dej

Şef securităţii municipale

71.

Pop Iosif

lt. colonel

1978

M. I. – I. J. Satu Mare

Ofiţer legătură

72.

Pop Victor

colonel

1975

M. I. – I. J. Satu Mare

Şeful Securităţii

73.

Popescu Stelian

colonel

1985

M.I. – D.S.S. Dir. I.

Şef serviciu

74.

Radu Tinu

maior

1989

M.I. – I.J. Timiş

75.

Raţ Ioan (Iosif)

maior

1986

M.I. – I.J. Bihor

Ofiţer operativ II

76.

Raţiu Alexandru

maior/colonel

1975

M.I. – I.J. Bihor, Serv. I. B2

M. I. – D.S.S. (Buc)

Ofiţer specialist

77.

Ristea Gheorghe

gereneral lt.

1977

M. I. – I. J. Mureş

Şef Inspectorat

78.

Rus ….

colonel

1989

M. I. – I. J. Bihor

79.

Sabău Dan

locotenent

1989

M.I. – I.J. Bihor

Ofiţer operativ

80.

Sabău Nicolae

lt. major

1978

M. I. – I. J. Maramureş

Ofiţer legătură

81.

Sălăgean Ioan

lt. colonel

1985

M.I. – I.J. Bihor

Şef serviciu I/B

82.

Santa Grigoriu

maior

1975

M. I. –I. J. Satu Mare

83.

Socolan Ioan

locotenent

1985

M.I. – I.J. – Satu Mare

Ofiţer legătură

84.

Stan Ştefan

plutonier

1983

M. I. – I. J. Mureş

85.

Strâmbu Emil

lt. colonel

1984

M. I. – I. J. Mureş

86.

Szabo Julius

maior

1983

M. I. – I. J. Mureş

87.

Székely Ioan

maior

1988

M.I. – I.J. Bistriţa-Năsăud

Inspector principal

88.

Tănăsescu Tudor

căpitan

1988

M. I. – D.S.S.

89.

Ţanc Ioan

maior

1976

M-I. Mureş

Of. Operativ pincipal

90.

Ţarcă Angela

maior

1985

M. I. – I. J. Mureş

Şef birou

91.

Terziu Rusalin

colonel

1975

M. I. – I. J. Timiş

Şef securitate

92.

Todoran Eugen

lt. colonel

1988

M.I. – I.J. Cluj, serv. I/B

Adjunct şef securitate

93.

Tóth Ioan

plutonier

1985

Militie, Bogdand

Şef de post

94.

Tripon I.

locotenent

1975

95.

Ungvari Iosif

lt. colonel

1989

M.I. – I.J. Cluj

Serviciul „F”

96.

Vereş Mihai

căpitan

1986

M. I. – I. J. Satu Mare

Ofiţer specialist III.

97.

Vuşcă Alexandru

lt. major

1980

M. I. – I. J. Satu Mare

Ofiţer legătură

98.

Zarcul Nicolae

maior

1989

99.

Zetea A.

lt. colonel

1976

M. I. – I. J. Maramureş

Şef Serviciu I.

NOTĂ:

· M.I. – I.J. : Ministerul de Interne, Inspectoratul Judeţean

· M. I. – D.S.S: Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului

· Datele provin din dosarele de urmărire al lui Tőkés László şi a familiei, începând din 1975.

· În total s-au identificat 154 de ofiţeri de securitate implicaţi în urmărirea şi racolarea ca informator al personalului Bisericii Reformate şi a celor care au venit în contact cu ei.

· Unii dintre cei care se regăsesc pe listă pot fi decedaţi.

· O mare parte dintre ei sunt pensionari, beneficiind de pensii speciale.

· Cu mare probabilitate mai mulţi ofiţeri din listă şi astăzi sunt activi în cadrul Serviciului Român de Informaţii.

MEGJEGYZÉS:

· M.I. – I.J. : Belügyminisztérium, Megyei Felügyelőség

· M.I. – D.S.S. : Belügyminisztérium, Állambiztonsági Ügyosztály

· Az adatok Tőkés László és családja megfigyelési dossziéjából származnak.

· Összesen 154 szekuritátés tisztet azonosítottunk, akik a Református Egyház szolgáit és a velük kapcsolatban álló személyeket figyelték meg illetve szervezték be.

· A listán szereplők némelyike időközben valószínúlg elhalálozott.

· Nagyrészük nyugdíjba vonult és kiemelt nyugdíjat élvez.

· Valószínű, hogy a listán szereplő tisztek egy része ma is aktív, és a Román Hírszerző Hivatal keretében tevékenykedik.

admin
 

 • munkas szerint:

  hat ez nem semmi

 • cien szerint:

  Sarmasagon is leteznek a mai napig BESUGOK es mindig is lesznek amig ez a “majd elintezzuk”dolog mukodik.Azt hiszem ezt mindenki tudja es a falu 50% tudja kikrol beszelek!!!

 • Igazság szerint:

  Agache fia a vádak tisztázását kéri Tőkés Lászlótól
  Beadvánnyal fordult Tőkés László europarlamenti képviselőhöz Aurel Agache volt milicista tiszt fia: tisztázni szeretné miért jelent meg apja neve a református egyházat üldöző rendőrök és szekusok névsorában.

  Aurel Dionisie Agache a „a tájékozódáshoz való jogra és egy elhunyt emlékének tiszteletben tartására” hivatkozik, azt kéri Tőkéstől, további adatokkal egészítse ki a kedden nyilvánosságra hozott listát. Dionisie egyebek mellett kéri azoknak a református egyházhoz kapcsolódó személyeknek a nevét, akiket apja megfigyelt, és azt is tudni szeretné, milyen jellegű volt ez a megfigyelés: vallási, politikai, gazdasági vagy bűnügyi. Azt is szeretné megtudni, milyen célból figyelte apja ezeket a személyeket és volt-e valamilyen konkrét következménye tettének.

  Beadványa végén Aurel Dionisie Agache megjegyzi, hogy a Szekuritaté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) 2006 október 31-én kiadott 1113-as határozata szerint Aurel Agache milicista tiszt „nem működöt együtt a volt kommunista szekuritáté szerveivel mint politikai rendőr”.

 • Igazságnak szerint:

  “Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta.”
  (André Gide)

 • cien-nek szerint:

  Ez (is) a különbség Tőkés László és köztünk: Ő ki mer mondani “kellemetlen” igazságokat, mi nem.

 • cien szerint:

  Hat igen.Igazad lehet.Ot nem tudja megfelemliteni egy egesz vilag,mi meg betojunk egy par emberketol!ez van Sarmasagiak.Huzzuk be fulunket farkunkat hogy a Sarmasagi segnyalo besugo brigad tovabb tudjon jelenteni.Lassan mar erre a blogra is felve kell irjunk nehogy megtudja valaki

 • optimista szerint:

  cien,nem kell be tojni!aki fel az nem tiszta ,te tudtad?,mert ha tiszta vagy nincs mitol felni.

 • optimistanak szerint:

  megis mit ertesz optimista azon hogy ,,tiszta”?

 • cien-nek szerint:

  Addig mig a sarmaságiak helyett mások gondolkoznak, és mi megelégszünk a “néma levente” státusszal, ezt érdemeljük.
  Szerinted mikor és honnan veszi Markó Béla a bátorságot, hogy mint Tőkés László, kikérje és közreadja “csapata” szekus-dossziéját?!…

 • optimista szerint:

  cien,nem tudom,hogy kitol,vagy miert kell felni,te konkretan mitol felsz?milyen emberektol tojsz be?es miert?,mert mi lessz?
  Csak a JÓ ISTENTŐL kell felni.

 • optimistanak szerint:

  te tenyleg ilyen naiv vagy optimista?

 • optimista szerint:

  hat,igen!!!

 • optimistanak szerint:

  szerintem inkabb arra mesz hogy megfelemlitsd az embereket.az meg hogy optimista lennel meg a macskad se hiszi el.

 • optimista szerint:

  minek lenne erdekem ,hogy megfelemlitsek ,vagy hogyan valakit,semmi logikat nem latok benne,en pedig ilyen optimista vagyok ha hiszed ha nem,maskulomben nem zavar,hogy ki mit ir,vagy mond.

 • Kobra szerint:

  Bucarestean Lucian nevű ember tartózkodási helyét keresem, tudja valaki, ismerte??? Szatmár megyébe tevékenykedett.

 • kobra szerint:

  Bucarestean Lucian (57-60 éves)szekus tiszt tartózkodási helyét keresem. 185 cm magas, ovális arcú, átlagos testalkatú, balra fésült haja volt, van. 1300-as szürke daciával közlekedett, a rendszám háromjegyű volt, Szatmár megye településein gyakran megfordult. Várom a hozzászólásokat mielőbb!

 • kobra szerint:

  Bucarestean Lucian (57-60 éves)szekus tiszt tartózkodási helyét keresem. 185 cm magas, ovális arcú, átlagos testalkatú, balra fésült haja volt, van. 1300-as szürke daciával közlekedett, a rendszám háromjegyű volt, Szatmár megye településein gyakran megfordult. Várom a hozzászólásokat mielőbb! vt. 22056-z.

 • admin szerint:

  Kobra ha nem vetted volna észre, illetve figyelmeztetlek hogy már sokszor feltetted ugyanazt a szöveget és amennyiben ezt folytatni szeretnéd akkor kénytelen leszek kitiltani téged rendszerünkből fölösleges helypocsékolás miatt.
  Előre köszönöm a megértést.
  Admin.

 • >