Orbán Viktor a nemzet zászlói előtt

Orbán Viktor támogatóinak és híveinek hatalmas sereglete előtt tartotta meg évértékelő beszédét. Előadása kiegyensúlyozott és egy jelentős társadalmi átalakítás előkészítéséhez méltóan emelkedett volt, markáns értekezés, a szónok magabiztos, a maga és pártja elé tornyosuló kihívások ismerője, és a tévéközvetítés idején jó volt leolvasni az arcokról az érdeklődés és az együttgondolkodás jeleit.

A beszéd eszme- és témakörei nagyjából ismeretesek — erre mondják ellenfelei, hogy nem mondott semmi újat —, éppen ezért e sorok írója arról szól, ami Orbán Viktor évértékelő szövegére ráérthető vagy éppenséggel hiányzott belőle.

Itt van például az elszakított nemzetrészek soraiban könnyen félreérthető szövegszerkesztés: szó sem esett a határokon kívül rekedt magyarokról. Ennek véleményem szerint elsősorban nem beszédterjedelmi problémák voltak a kiváltói, hanem egyrészt az, hogy éppen ezekben a hetekben-hónapokban került sor „nemzeti határbejárási” fellépésekre — a figyelmet elsősorban Vajdaságra irányítva, ahol legtöbb a baj —, s az ilyen alkalmakkor részletesen kifejtette a kormányzás felelősségét vállaló kormányváltók álláspontját, másrészt a kettős állampolgárság részletezéséig nyújtózkodó téma szétforgácsolná a véleményeket, az oly gyakran hallható-olvasható véleményektől, hogy a Kárpát-medence egészét vissza Magyarországnak, addig elmenően, hogy a szocializmus építésének dicső esztendeiben és az előző húsz évben megvezetett tömegek újra az ország románokkal történő elözönlésétől tartsanak, a nyugdíj- és betegbiztosítási összegek elorzása miatt torzsalkodjanak. És harmadsorban: a választásokat s az ezt követő változásokat a csonka ország állampolgárainak szavazataival kell megnyerni.

Az Orbán-beszéd eleganciájára vall az is, hogy a politikai imposztorságot ördögi mélységekbe alárántó Gy. F. és a szocialista párt nevén kívül egyik alámerült párt nevét és ennek többszörösen köpenyeget váltó vezéreit meg sem említette, mint jelentéktelen csoportosulásokét. Az évértékelő beszéd egyébként arra teremtett kiváló alkalmat, hogy a Fidesszel rivalizálni óhajtó pártvezérek kvalitásait, emberi tartását, egyéb személyiségjegyeit összevethessék az Orbán Viktoréval, és a választások alkalmával ez alapján döntsenek.

Az évértékelő beszéd tengelyében a nemzet szolgálatának igénye és akarata állt, ezt szimbolizálták a szónok mögötti térben sorfalat álló nemzeti zászlók, amelyektől még vannak olyan „gyászmagyarok”, akik nyüszíteni kezdenek.

Sylvester Lajos, Háromzék , erdely.ma

admin
 

>