4

Az MPP Kolozs megyei szevezete – Állásfoglalás

Elemezvén az iskolahálózat körül kialakult tragikus helyzetet, a fejkvóta bevezetését és az oktatás tömbösítését, az MPP kolozs megyei szervezete a leghatározottabb tiltakozását fejezi ki az említett intézkedésekkel kapcsolatban.

Megítélésünk szerint a szóbanforgó átalakítások felérnek a csausiszta falurombolással. Ez az jelentené, hogy főleg kisebb településeken megszűnik az iskola, ezzel együtt a közösségek fejlesztésének egy olyan intézménye mint a tanitói hálozat, amely történelmi távlatban is rendkívűl hatékony intézménynek bizonyult ebben a tekintetben.

Az a tény, hogy a gyermekeket 6-7 éves kortól már a tömbösített oktatói központokba kell irányitani, (a naponkénti szállíttatásuktól az állandó szülői környezet hiányával járó kollégiumi nevelés nehézségeivel együtt),rendkívűl hátrányosan hatna ki az amúgy is súlyos demográfiai helyzetünkre. Elbátortalanítaná a termékeny korban levő házaspárok gyermekvállalási kedvét. Tovább mélyítené a kisebb közösségek társadalmi életlében tapasztalható válságot.

A TANITÓ, a DASCĂL, mind a magyar, mind a román nép kulturalizációjában, illetve szocializációjában rendkívül fontos szerepet játszott. Így van ez ma is. Az ő jelenlétük nélkül minden mikroközösség életminősége leromlana,ami össztársadalmi méretekben is sulyos károkat okozna. A vidéki pedagógusok,akik felelősséggel gyakorolják hívatásukat nemcsak az osztályteremben, de a felnőtt lakosság körében is a kultúra és civilizáció katalaizátori szerepét töltik be.

Tiltakozásunkat még az alábbi érvekkel támaszjuk alá:

Degradálja az életminőséget, meggátolja annak fejlődését,

Megbontja az Erdélyben hagyományosan jól működő városi és vidéki népesség szükségszerű és harmónikus egyensúlyát,

Pedagógusok népes seregének földönfutóvá tételét eredményezi,

Elszakítja a gyermeket attól a családi és természetes környezettől, amely biztositani tudja lelki, szellemi fejlődését,

Tovább folytatódna a csausiszta rezsim családsorvasztó politikája,

A költségcsökkentés és oktatásszervezési racionalitás nem mehet a gyermekeink személyiségfejlődésének róvására,

Szervezetünk üdvözöli és erkölcsileg támogatja azokat az önkormányzatokat, amelyek alapos számvetés után saját költsévetésből továbbra is fenntartják iskoláikat.

Felkérjük a szülői közösségeket, az erdélyi civil szervezeteket, egyházakat, helyi közösségeket és ezek vezetőit felhívásunk támogatására. Ennek érdekében javasoljuk a polgári engedetlenség valamennyi törvényes formájának az igénybevétel és aláirások gyűjtésését.

Az MPP Kolozs Megyei szervezete nevében:

Csép Sándor elnök,

Simon Csaba ügyvezető elnők

és országos alelnök

Keizer Róbert városi elnök

Dr. Szász Csaba városi alelnök

Kolozsvár

2010. február 9.

admin
 

 • OSZI szerint:

  Nekünk itt Sarmaságon egész más jellegű gondjaink vannak.
  A hivatásukat felelősséggel gyakorló pedagógusainknak köszönhetően, gyerekeink egyre nagyobb hányada önszántából hagyja el iskolánkat.
  Még szerencse, hogy román falvakkal vagyunk körűlvéve: az onnan becsalogatott tanulóknak pont megfelel a szinvonal.
  Magyar igazgatót-román tanulót- magyar iskolába!

 • akárki szerint:

  “Elbátortalanítaná a termékeny korban levő házaspárok gyermekvállalási kedvét.” – hát ez jó!
  Hajrá fiuk, lányok most, mert ha életbe léptetik az átalakitásokat, elmegy a kedvetek nem csak a b…tól, hanem még a b…gatástól is.

 • SARMASÁGI szerint:

  Ügyes!
  Ennyire kellene értékelni, és komolyan venni minden “nyílt levelet”.
  Jöjjön az bármelyik oldalról.
  Ha így haladunk, rövidesen az isteni (ki)nyilatkozások magyarsága leszünk.

 • akárki szerint:

  🙂 Már is az vagyunk! 🙂

 • >