2

Tőkés András MPP alelnök lemondó nyilatkozata

A Magyar Polgári Párt létével biztosítja a választás szabadságát, ezért szükség van rá! Hívei és szimpatizánsai a december 6-i választásokon Traian Băsescura, a néppárti jelöltre fognak szavazni, bár személyében a jobboldali jelleg alig észrevehető. A baloldaliak és visszarendeződést óhajtók Mircea Geoana szocialista jelöltet fogják támogatni szavazataikkal, hisz ez természetes.


A politikai konjunkturális helyzettől függetlenül december elsejének egyértelmű a jelentősége. A román tömegek természetszerűen örvendenek Erdély Regáttal való egyesülésének, a magyarság azonban létét és fennmaradását érzi veszélyeztetve azáltal, hogy a gyulafehérvári igéretek ellenére a mindenkori bukaresti hatalom 91 éve csak felszámolni illetve beolvasztani akarja őt. A románság örömünnepként, a magyarság bomlasztásának kezdeteként éli meg december elsejét.

Minden erdélyi magyarnak pirult az arca, mikor annaki dején Budapesten, Verestóy és Kelemen Atilla az itteni magyarság nevében ez alkalommal koccintásra emelték poharukat. Az MPP országos alelnökeként most még jobban fel vagyok háborodva azért, hogy ugyanezen a napon Szász Jenő, az MPP országos Elnöke, egyéni döntése alapján Bukarestben, a Cotroceni palotában hasonló akcióban vett részt.

Ismerve a Magyar Polgári Párt nemzeti értékek melletti elkötelezettségét, annak célkitűzéseit és mindennapos küzdelmeit, párttagságomhoz ragaszkodni fogok, de tiltakozásként mindaddig amig Szász Jenő úr lesz az MPP Elnöke, minden a pártban eddig betöltött tisztségemről lemondok.

Marosvásárhely

2009. december 1.

Tőkés András , erdely.ma

admin
 

 • gabora szerint:

  Tőkés Andrásnak a Párt Első Országos Tanácsán (I. Kongresszus) nem kellett volna elfogadnia az alelnöki tisztséget, mert ő is tudta, hogy a választás (és a dokumentumok megszavazása ) nem az alapszabályzat szerint történt. Neki jobban kellett volna ismernie Szász Jenő jellemét, és tudnia azt, amit mi a „sima” tagoknak egy része, csak azon a találkozón érzékelt, hogy mindenáron ragaszkodik a pártelnöki tisztséghez és valószínűsíthető , hogy a legközelebbi munkatársai tanácsát sem hajlandó figyelembe venni. Én személy szerint gyanítom, hogy megirigyelte Verestói Attilától és társaitól a felsővezetői diktatúrán alapuló RMDSZ –t és hasonlóra törekszik az MPP-t illetően.
  Ha Szász Jenő ilyen irányú mesterkedését nem lehet megállítani, esetleg őt magát eltávolítani a párt éléről, akkor az MPP lassan de biztosan szétesik (Ő hozta létre, Ő veri szét) , és mivel az RMDSZ – saját felső vezetőinek köszönhetően – egy hitelvesztett szervezet (szavazó tábora, számtalan okból kifolyólag, választásról – választásra zsugorodik, ) akiben sem a szavazók többsége sem pedig a parlamenti pártok már nem bíznak, az erdélyi magyarság fiataljai (30 év alattiakra gondolok), rövid időn belül, kénytelenek lesznek egy új politikai pártot létrehozni , a hazai magyarság bizalmát elnyerni , és valódi érdekképviseletet kifejteni. Azért gondolok új pártra mert a jelenlegiek vezetői nem fognak lemondani, de egy új dinamikus, szavahihető, valóban demokratikus, fiatalos párt, tagok nélkül hagyhatná őket. Hangsúlyozom nem az egyszerű párttagokkal van baj , egyik pártban sem, hanem a felső vezetőkkel, ők próbálják- gyakran sikerrel –megmérgezni az alsóbb szinteken tevékenykedőket is. Az RMDSZ vezetői azzal vádolták az MPP-t, hogy megosztja a hazai magyarságot, holott a megosztás akkor jött létre amikor ŐK kizárták az ellenzéküket, azt az ellenzéket amelyik elítélte a hazai magyarság stratégiai érdekeit kiárusító, – Frunda György, Borbély László és Tokay György által 1993 – .ban aláírt – Neptuni egyezséget, melynek lényege, hogy a kormányzásban való részvétel ára – többek között – az autonomiáról és a magyar egyetemről való lemondás. Az MPP-t az általuk kizártak hozták létre ( milyen joggal lehetne a kizártakat a politizálás lehetőségétől megfosztani ?) és az addig nem politizálók egy része csatlakozott hozzájuk, de úgy tűnik Szász Jenő MPP elnök sem tűri az ellenzék jelenlétét a párt(já)ban. Az RMDSZ vezetőinek éveken keresztül sikerült az MPP hivatalos bejegyzését megakadályozniuk, de a rohamosan fogyó erejük már elégtelennek bizonyulna az új párt létrejöttének megakadályozására.
  Eljátszadoztam az új párt létrehozásának gondolatával, amely túl naivnak tűnhet, de ne feledjük, hogy a Magyarországi FIDESZ-t is huszonéves fiatalok hozták létre és bebizonyosodott, hogy sokkal hatékonyabban képviselik a nemzeti érdeket mint a nemzetközi tőke által lefizetett kommunista utódpárt, az MSZP., amúgy az RMDSZ vezetőinek kebelbarátai.

 • gabora szerint:

  Javítás: …………. Szász Jenő MPP elnök sem tűri, ellenzék jelenlétét………..

 • >