""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

december 2009 hónap bejegyzései

Újévi jókívánság 2010 – Magyar Polgári Párt Sarmaság

Minden kedves olvasónknak és minden becsületes, magyar érzelmű embernek Boldog, eredményekben gazdag 2010- es Új esztendőt valamint jó egészséget kíván:

a Sarmaság községi  MPP vezetősége,

a Sarmaság körzeti EMNT vezetősége,

Admin.

Share

Születésnapi jókívánság Sarmaság

Szabó Zoltán Sarmaság községi MPP elnök és Szilágy megyei EMNT alelnöknek születésnapja alkalmából mind neki, mind pedig kedves családjának egészséget, boldogságot és hosszú életet kíván:

a Csapat.

Share

Markó: jó befolyása lesz az RMDSZ-nek a kormányban – film

– Én azt hiszem, hogy senki sem vádolhat minket azzal, hogy amikor esély kínálkozott, akkor nem vállaltunk egy nagyon nehéz ellenzéki programot. Hiszen mi buktattuk meg – másokkal együtt – ezt a kormányt. Utána végigvittünk egy nehéz kampányt, mert úgy nézett ki, hogy egy radikális fordulatra van lehetőség. Nem következett be ez a radikális fordulat, akkor pedig választanunk kellett, hogy hátradőlünk és várunk, hátha lesz valami, vagy pedig úgy, ahogy lehet és olyan körülmények között, amilyenek vannak, mégiscsak megpróbálunk hozzájárulni a változáshoz. És meg kell mondanom, hogy szerintem jó kormányprogramot alakítottunk ki, és jó befolyása lesz az RMDSZ-nek ebben a kormányban.

Többek között ezeket mondta Markó Béla RMDSZ-elnök abban a beszélgetésben, amelyet a Izsák Ildikó készített a Duna Televízió marosvásárhelyi stúdiójában. Az interjút követően Szántó Georgina Kántor Zoltán politikai elemzővel beszélget.

erdely.ma

Share

Emlékező istentisztelet Menyőben – film

Hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg a 20 évvel ezelőtti rendszerváltásról a szilágysági Menyőben. Ide hurcolták el a Securitate emberei 1989 decemberében Tőkés László református lelkészt.

Húsz évvel ezelőtt a település valóságos zarándokhellyé vált. Sorra érkeztek a hívők a környező falvakakból, rögtönzött istentiszteleten hallgatták Tőkés László igehirdetéseit. A szekuritate emberei azonban szinte naponta zaklatták a református lelkészt és feleségét.

„Nagy együttérzéssel, félelemmel vegyes ragaszkodással és aggodalommal fogadtak. Mindenkit megfélemlítettek, bedeszkázták a lelkészi lakás portájának a másik kapuját, körbe reflektorokat állítottak, az embereket lejárták a szekusok, hogy ügyeljenek a bőrükre, ne merjenek velem kapcsolatba lépni, mindenki érezte a vészterhes időknek a rájuk szakadó súlyát” – emlékezett Tőkés László.

Az istentiszteleten részt vett Tőkés László egykori védőőrségének tagja is. Ioan Chendeşt a kommunista rezsim bukása után, 1989 december 26-án 17 katonatársával együtt helyezték Menyőre.

„Miután átvettük Tőkés Lászlót, a feladatok bonyolódtak. Tőkés lelkészt számos helyre hívták igét hirdetni, nagy volt a tömeg. Mi uniformist viseltünk, és állandóan 3-4 lövész kísért minket, mert nem ismertük a terepet. Persze nagyon nehéz volt, erre igazából csak most jövünk rá” – mondta el Ioan Chendes.

Share

Gőrcső alatt az új kormány

A 2009. december 6-i elnökválasztás több szempontból is nóvumnak számított a romániai politikatörténetben. Egyrészt azért, mert a szabad választások eddigi legszorosabb eredményét hozta, hiszen mindössze hetvenezer szavazat választotta el a két jelöltet egymástól. A végső eredmény – Traian Băsescu államfő győzelme – pedig némileg meglepetésnek is számított. Egy másik újdonság a mindkét fordulóban tapasztalt magas választási részvétel, ami bebizonyította, hogy Románia sem kivétel választási magatartás szempontjából: amennyiben a lakosság érzékeli a választások fontosságát, megfordulhat a húsz éve lefelé ívelő szavazási kedv.

Nem utolsósorban az újdonságok között kell említést tennünk az alkotmánybíróság szerepvállalásáról is, hiszen először vett részt aktívan a választási eredmények alakításában, újraszámoltatva az érvénytelen szavazatokat. A beavatkozás ellenére a politikai elemzők nagy része megegyezett abban, hogy a döntés inkább a román demokrácia újralegitimálásának kísérlete, hiszen az újraszámlált érvénytelen szavazatok csak kis valószínűséggel befolyásolhatták volna a választások kimenetelét.

Share

Kelemen Hunor: azzal kötöttünk szövetséget , akit Tőkés László támogatott

A román Demokrata Liberális Párt (PD-L) oldalán vállalt kormányzás a romániai magyar közösség érdekeit szolgálja – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ ügyvezető elnöke. A politikus értetlenül áll Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének a kijelentése előtt, miszerint az RMDSZ kiszolgáltatja az erdélyi magyarokat a román nacionalista párt-, illetve nagypolitikának.

Az RMDSZ ugyanis azzal a Traian Băsescu román államfővel kötött szövetséget, akinek az újraválasztását Tőkés is támogatta, ráadásul a Băsescut támogató PD-L tagja az Európai Néppártnak (EPP), akárcsak az RMDSZ és Tőkés is.

Duna Tv , erdely.ma

Share

MPP Sarmaság – Ünnepi jókívánság – klikk ide

Karácsony

Az emberek jobbnak látják
sorsukat,
lelkükre rászáll a békés
hangulat.
Meggyötört szívek újra
színre állnak,
tudják most nyugalmat,
megváltást találnak.
Hulló hóesésben
tisztaságra vágynak,
Karácsony tájékán
előtörnek a vágyak.
Mindenki gazdag,
senki sem szegény,
mert ilyenkor felerősödik a remény
a szívek rejtekén.
Bozó Mónika Veronika
(2009. december 17.)

Ezúton is mindenkinek Boldog Karácsonyi ünnepet kíván a Sarmaság községi MPP és a Sarmaság körzeti EMNT vezetősége.

Share

Karácsonyi szokások – régen és ma

Míg az amerikai és egyéb külföldi ünnepek egyre inkább beszivárognak a köztudatba Székelyföldön, addig a karácsonyi ünnepkör hagyományos szokásai – főként a fiatalok körében – kevésbé ismertek. A hagyományok közösség-összekovácsoló szerepe viszont számos területen új szokásokba mentődött át. A régi időjóslásokat, egy-egy névnaphoz kapcsolódó népi bölcsességeket pedig gyakorlati foglalkozásokkal próbálják újra bevinni a köztudatba.

A Katalin-napi időjóslást, Luca széke-készítést, gombócfőző-jóslás és a többi hagyományos – adventi és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat ma már főként az idősek és a faluhelyen élők ismerik és őrzik. A hagyományosnak nem mondható Halloween vagy a Valentin-naphoz hasonló külföldi eredetű ünnepek eközben egyre inkább hódítanak Székelyföldön is a fiatalok körében.

Dologtiltó napok a női névnapokon, férjjóslás, időjárásjóslásra készített hagymanaptár – a történésekben gazdag karácsonyi ünnepkör a régi falusi közösségekben főként a mulatságokra éleződött ki. A jelenlegi városi környezetben, sőt, a mai faluközösségekben is általában családi körben ünneplik a karácsonyt. Ám egy sorozat új szokás is született: az udvarhelyszékeik, a háromszékiek és a szászok gazdag hagyományaira épül rá ugyanis a fogyasztói társadalom, a Márton-napi lakoma például azért éledt fel újra, mert gazdasági vonzattal bír – mondja Miklós Zoltán néprajzos.

Share

Helyet a húsosfazéknál

Share

Táblaavatás Sepsiszentgyörgyön – fotó

Táblafelirat: Ebben az intézményben magyar vezetőt váltott le az RMDSZ román segítséggel

Ebben az intézményben magyar vezetőt váltott le az RMDSZ román segítséggel

Share

Az EMNT álláspontja az RMDSZ kormányvállalásával kapcsolatban

A romániai elnökválasztás, valamint az új romániai kormány megalakítása tárgyában az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) álláspontja a következő:

● A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) immár negyedízben követ el megbocsáthatatlan hibát a romániai választások/szavazások terén, amikor is a 2004-es államelnök-választást (1) és a Traian Băsescu államfő leváltására irányuló referendumot (2007) (2) követően, ez év végén Mircea Geoană posztkommunista pártvezető melletti (3), illetve a parlamenti reform elleni (4) szavazásra szólította fel az erdélyi magyarságot.

● A novemberi, főképpen pedig a decemberi szavazások rendjén Markó Béla és Kelemen Hunor pártszövetsége csúfos vereséget szenvedett. Előző politikai kudarcaikat tetézve, az RMDSZ alól szinte egész szavazóbázisuk kicsúszott. A magyar szavazóknak több mint fele nem is vett részt a választáson/szavazáson; a maradék választók/szavazók több mint fele pedig a pártszervezet opciójával ellentétesen szavazott.

● Rendkívüli politikai cinizmusra vall, hogy ezen tényállást figyelmen kívül hagyva, az RMDSZ pártdirektívája eddigi elhibázott politikáját rezzenetlenül tovább folytatja, és 180 fokos fordulatot téve, előző álláspontjukat elvtelenül feladva, máris az előbbiekben kárhoztatott demokrata-liberális párt (DLP) uralta új kormányzat „húsosfazakai” körül tolong.

Share

Sikerült Székelyföld autonómiájára irányítani a figyelmet

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) határozottabb lépéseket kíván tenni az erdélyi magyar érdek-képviseleti szervezetekkel való együttműködés érdekében – hangzott el az SZNT hétvégi, marosvásárhelyi ülésén.

Izsák Balázs, a szervezet elnöke hangsúlyozta: az SZNT készen áll az autonómia ügye iránt elkötelezett szervezetekkel való szoros kapcsolatépítésre. Politikai beszámolójában üdvözölte a Katalóniában megszervezett, sikeres függetlenségi népszavazást.

Izsák szerint ennek több tanulsága van: Európában nincs megoldva a kisebbségbe került népek sorsa, másrészt a katalánok igazolták az SZNT népszavazásra vonatkozó kezdeményezésének a helyességét. Az autonómiareferendum a Székely Nemzeti Tanács szemszögéből a népakarat hiteles kinyilvánulásának tekinthető – szögezte le továbbá felszólalásában Izsák Balázs.

Az SZNT-elnök hangsúlyozta: a szövetség felhívására néhány ezren az elnökválasztás második fordulója alkalmával a szavazólapra ráírták az autonómia szót, és ezt a magyar és román hírügynökségek közfigyelemre méltó hírként kezelték. Ezért utólag is hasznosnak tartja az indítványt, mert „ez volt az első olyan elnökválasztás Romániában, amelynek során a Székelyföld autonómiájára sikerült ráirányítani a közfigyelmet”.

A marosvásárhelyi ülésen ugyanakkor kiosztották a székelység méltó képviseletéért járó Gábor Áron-díjakat is. A székelyföldiek közül idén Tulit Zsombor hegymászó vehette át a díjat, aki hét kontinens legmagasabb pontján tűzte ki a Székelyföld lobogóját.

Share

Kihirdették a Vajdaság autonómiáját megerősítő alaptörvényt

A Vajdaság parlamentje hétfőn ünnepélyesen kihirdette a tartomány autonómiáját megerősítő új alaptörvényt. Az erről szóló határozatot a testület 86 kormánykoalícióhoz tartozó tagja szavazta meg.

A Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia koalíciójának három képviselője nemmel voksolt, az ellenzéki Szerb Radikális Párt és a Szerb Haladó Párt tagjai pedig nem vettek részt a szavazáson, arra hivatkozva, hogy nem volt lehetőség vitára a statútumról, amelyet egyébként „szeparatista jellegű” okmánynak tartanak, s amely szerintük Szerbia szétveréséhez vezet.

Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke kijelentette, hogy a vajdasági statútum a tartomány és egész Szerbia polgárainak a jólétét is szolgálja. Bojan Pajtic vajdasági kormányfő beszédében kiemelte, hogy a tartományi alaptörvénnyel megőrzik Szerbia integritását.

A statútum kihirdetésére meghívták Boris Tadic szerb elnököt, Mirko Cvetkovic miniszterelnököt és Slavica Dukic-Dejanovic parlamenti elnököt, de a szerbiai közjogi méltóságok közül egyik sem ment el az ünnepélyes ülésre. A házelnök támogató táviratban köszöntötte a testületet.

Share

Sarmasági illetőségű kérdések- az illetékesek figyelmébe!

  1. en voltam a falu gyulesen,elsonek es utoljara .undorito volt nezni hogy hogyan veszekedtek a sok emberek.egy dolgot sajnalok csak hogy egy szo sem eset a sarmasagi fiatalokrol,arrol hogy mi van es mim lesz beloluk…tisztelt sarmasagi tanacsosok[rmdsz mpp]minden tiszteletem a tietek de lenne egy kerdesem???hogy hogy nincs sarmasagnak egy foci csapatja ,egy barmilyen sportagban indulo ifja?
    pedig most unios tamogatasbol meglehetne csinalni egy olyan termet ahova edzeni jarjanak a fiatalok es nem pedig cigizni…

  2. sokan a gyulesen csak a foldet vitattak de inkabb azon kellene torjek a fejuket hogy mi lesz agyerekeikbol ,unokaikbol.tudjatok azt hogy mar 10 evesen a barokban lognak az iskolakbol a dohanyzas es az alkohol rabjaik lesznek,.minden tanacsos arra kenne torekedjenek hogy csinaljanak egy olyan helyet ahova a fiatalok edzeni jarjanak nem nagy befektetes de legalabb tudnank hogy a gyerekeink nem az uton vannak es a dohanyt szivjak

  3. ez egy nagyon jo kerdes regen judo,karate csapat volt,foci csapat es minden ki halt eleg nehez lenne ujra inditani es nem is beszelek egy kondi teremrol mert lassan mindenki tul sujo lessz!

Share

Megváltó Karácsony

Régóta készülök írni 1989 megváltó adventjéről, karácsonyáról. Hogy miért? Azért, mert az akkori népfelkelést és államhatalmi változást – fölöttébb megfélemlített lelkiállapotból szabadulva – életem legboldogabb, ténylegesen megváltó fordulataként éltem át. Bizony, sokaknak jelentett megváltást a húsz évvel ezelőtti karácsony, és sajnos túl sok családba hozott gyászt vagy életre szóló sebesülést. Írásomat a hősök és az ártatlan áldozatok előtti főhajtásnak szánom, akiket mára sokan elfelejtettek.

A történelmi és politikai előzmények rövid számbavételével kezdem. A második világháború nyertes nagyhatalmainak jaltai egyezménye (1945) Kelet-Közép-Európát szovjet érdekövezetnek nyilvánította. A térség nyolc országában honosították meg a szovjet típusú népi demokráciának csúfolt kommunista diktatúrát, amely tulajdonképpen államvezetési szintre emelt népirtást és szervezett bűnözést jelentett. A parancsuralmi rendszerek alattvalói teljes kiszolgáltatottságban és jogfosztottságban éltek, gyakorlatilag a saját államuk megalázott foglyai voltak. A megkínzott, bebörtönzött, kényszermunkára hurcolt vagy meggyilkolt áldozatok száma világháborús nagyságrendű. Ezeket az istentelen és embertelen államhatalmi rendszereket lelkileg szörnyszülött emberek teremtették és tartották fenn, tehát azokat terheli a fő bűn, akik ennek elsődleges működtetői voltak: az alapítók és honosítók, a különböző szintű párt- és államvezetők, az államvédelmi szervek és a karhatalmi erők tagjai, valamint sokan mások. Nem kevésbé bűnösök azok sem, akik az előbbiekkel szándékosan, meggyőződésből vagy haszonelvűségből rendszeresen együttműködtek. A besúgók hadseregének aljasabb része is ilyennek minősíthető.

Share

Hozzászólások

Kategóriák