SZÖN1 – Szász Jenő is részvételre bíztatja az MPP- eket – Nyílt levél

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Markó Béla elnök

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Tőkés László elnök

Tisztelt Elnök Urak !

A Magyar Polgári Párt, habár nem ért vele egyet, de mégis tudomásul veszi, hogy az Önök közös döntése alapján a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a Székelyudvarhelyen 2009. szeptember 5-én tartandó Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést megelőző napra egy másik önkormányzati gyűlést hívott össze Csíkszeredába.

A csíkszeredai rendezvény nem növeli, hanem egyenesen csökkenti a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés súlyát, azt üzeni a romániai hatalom és közvélemény felé, hogy a székelység megosztott. Ilyen körülmények között vajon hogyan fogja kezelni a román társadalom Székelyföld területi autonómiájának igényét? Ugyanakkor azt sem tartom bölcs dolognak, hogy Markó elnök úr arra bíztatja az RMDSZ választmányt, hogy ne vegyenek részt a székelyudvarhelyi Önkormányzati Nagygyűlésen.

Ennek ellenére, bízva abban hogy az Önök által szervezett rendezvény térbeli és időbeli elkülönítése nem jelenti a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést szervező, a székelység közképviseletét ellátó Székely Nemzeti Tanács célkitűzéseitől való elkülönülésüket,

továbbá bízva abban, hogy a székelyföldi autonómia olyan közös nemzeti célkitűzésünk, amelynek keretében mindannyian elsősorban és mindenek előtt magyarokként nyilvánulunk meg és csak másodsorban képviselünk különféle szervezeti érdekeket,

tájékoztatom Önöket, hogy a székelység közakaratának lehető legteljesebb kinyilvánítása érdekében a Magyar Polgári Párt képviselői a székelyudvarhelyi és csíkszeredai gyűléseken egyaránt részt kívánnak venni.

A Magyar Polgári Párt mindenhová elmegy, ahová meghívják, és ahol lehetőséget kap álláspontja képviseletére, így lesz ez a székelyudvarhelyi Önkormányzati Nagygyűlésen és a csíkszeredai rendezvényen is. A Magyar Polgári Párt a Székely Nemzeti Tanács és a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés dokumentum-tervezeteit ismeri, annak tartalmával egyetért, míg az RMDSZ-es rendezvény dokumentumairól egyelőre nincs tudomásunk.

Tisztelettel felkérjük Elnök urakat, hogy a rendezvény forgatókönyvét és dokumentum-tervezeteit szíveskedjenek elküldeni a Magyar Polgári Párt számára, annak érdekében, hogy azok tartalmát megismerhessük, és kiegészítési javaslatainkat megtehessük.

A 2008 évi önkormányzati választásokon Székelyföld választópolgárainak 38%-a azzal bízta meg a Magyar Polgári Pártot, hogy képviselje érdekeiket, akaratukat és álláspontjukat.

Ezen választói megbízásra és felhatalmazásra tekintettel, kérem Önöket, hogy a csíkszeredai gyűlésen a Magyar Polgári Párt részére 4 perces felszólalási időkeretet szíveskedjenek biztosítani arra, hogy Székelyföld választópolgárai közel 40%-nak az akaratát tolmácsolhassuk.

A csíkszeredai és székelyudvarhelyi együttlétünk eredményességében bízva és mielőbbi válaszukat várva,

Tisztelettel,

Szász Jenő
a Magyar Polgári Párt elnöke

Székelyudvarhely, 2009. szeptember 2.

admin
 

>