Magyar házat avattak Kosteleken

2008/2009-es tanév igen nagy előrelépést hozott a kosteleki magyar oktatás életében: sikerült saját ingatlant vásárolni, valamint azt lakhatóvá tenni. Történt mindez a Szegedi Rotary Club, azon belül is Dr. Juhász János és barátai jóvoltából, akik felvállalták és fontosnak tartottá ezt az ügyet, támogatókat toboroztak, a vásárlási és felújítási munkálatokat nyomon követték.

Természetesen emellett nagyon sokunk munkája van benne, mindenki segített, ahogy tudott: a Csángómagyarok Szövetsége, a kosteleki emberek, barátaink, a helyi néptánccsoport tagjai.

Az ingatlan a Rotary Club tulajdonát képezi, de azt a magyar oktatás rendelkezésére bocsátják. A kosteleki magyart tanítók immár kulturált körülmények között élhetik mindennapjaikat, de az igazi nyertesei a történetnek a gyerekek, fiatalok, kostelekiek, akik ezáltal szebb, barátságosabb környezetben ismerkedhetnek új dolgokkal, gyarapodhatnak szellemiekben, lelkiekben egyaránt.

Július 19-én sikerült sort is keríteni a Gyerekek Házának ünnepélyes felszentelésére. Előző héten lázas munka folyt rotarys barátaink irányításával, a kosteleki iskolások, a fiatal néptáncosok segítségével. Az ünnepséget megelőző napon körülbelül negyvenen dolgoztunk késő estig.

Így sikerült befejezni a házat a másnapi ünnepségre. Délelőtt 11 órától szentmisével indult a program, amelyet a szívvel-lélekkel a magyar ügy mellett álló Salamon Antal esperes-plébános úr valamint egy kiemelkedő vendég: dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is megtisztelt.

A szentmise után a falubeliekkel együtt levonultunk a Magyar Házhoz. A megszentelés után következtek az ünnepi beszédek, a kiemelkedő támogatóknak emlékplakettel köszönte meg a segítséget dr. Juhász János. Ezt követően a helybeli Szellő Néptánccsoport ünnepi műsora következett, majd a helybelieket és a vendégeket egy kis evés-ivásra, mulatságra invitáltuk.
Az ötödik tanévünk zárult le Kosteleken, igen fáradságos munka eredménye ez a ház, de igen nagy eredmény is, melynek gyümölcseit, azt hiszem, nagyon sokan fogjuk ízlelgetni.

Köszönet a magunk, ill. a kosteleki emberek nevében is érte! Isten fizesse meg!

Imre Éva és Ferencz András magyartanárok
www.csango.ro , erdely.ma

admin
 

>