Tőkés László megegyezésre szólít fel – Állásfoglalás

Állásfoglalás a székelyföldi
önkormányzati nagygyűlés tárgyában

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) aggodalommal figyeli a székelyföldi önkormányzati nagygyűlés összehívásáról és megszervezéséről szóló vitát.

Az EMNT megalakulása óta kiemelt fontosságúnak tartja és szorgalmazza azokat a megnyilvánulásokat, amelyek a román társadalom és a nemzetközi közvélemény felé egyértelművé teszi az erdélyi magyar nemzeti közösség igényét a belső önrendelkezés elvén alapuló különböző közösségi autonómiaformák törvény általi biztosítása iránt. A Székely Nemzeti Tanács által megrendezett belső népszavazáshoz hasonlóan, amelynek során több mint kétszázezer székelyföldi polgár tette le támogató voksát Székelyföld területi autonómiája mellett, a választott – és ezáltal erős legitimitással bíró – önkormányzati tisztségviselők határozott állásfoglalása e kérdésben új lendületet adhat az autonómia ügyének.

Éppen ezért az EMNT képviselői örömmel álltak az SZNT erre irányuló javaslata mellé, kezdeményezték annak megvitatását az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében, tudatában annak, hogy egy ilyen nagygyűlés sikeres megszervezéséhez a székelyföldi politikai és önkormányzati szereplők egyetértése szükséges. Az EMNT határozott kiállásának köszönhetően a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, valamint a polgári-nemzeti oldal jelen lévő delegációinak sikerült megállapodniuk a székelyföldi önkormányzati nagygyűlés megszervezésének időpontjában (2009. szeptember 5.), helyszínében (Székelyudvarhely) és a szervezéssel kapcsolatos további részletekben, többek között az SZNT kezdeményező szerepének elismerésében, továbbá az autonómiaigényt egyértelműen megfogalmazó Székelyföldi Memorandum kidolgozásában.

Sajnálatos, hogy az SZNT képviselői nem kívántak élni az EMNT által többször is felkínált lehetőséggel, hogy részt vegyenek az EMEF munkálataiban, holott az EMEF éppen az a testület, ahol az ilyen horderejű kérdésekben az eredményességhez szükséges konszenzus kialakítható.

Az EMNT határozott álláspontja, hogy Székelyföld területi autonómiája az egész erdélyi magyarság és azon belül a székelység közös ügye, és azt kisajátítani vagy arra rátelepedni senkinek, sem pártnak, sem egyéb szerveződésnek nincs joga. Annál inkább kötelessége a közösség ügyében fellépőknek keresni a konszenzust olyan kérdésekben, ahol ennek hiánya a közösségi cél elérését veszélyezteti.

Tőkés László EMNT-elnök múlt heti bejelentése értelmében az EMNT párbeszédet kezdeményez az SZNT-vel és a polgári-nemzeti tábor más szervezeteivel, de addig is felszólít minden, a Székelyföld sajátos közigazgatási jogállása mellett elkötelezett személyt és szerveződést, kiemelten a jelenleg vitába keveredett RMDSZ és SZNT vezetőit, hogy törekedjenek a megegyezésre a székelyföldi önkormányzati nagygyűlés kérdésében.

Az EMNT képviselői az EMEF legutóbbi, június 25-i ülésén született megállapodást tartják irányadónak és kérik minden érintett szervezet és önkormányzat építő partnerségét annak sikeres megvalósítása érdekében

Nagyvárad, 2009. július 28.

Az EMNT Elnöki Kabinete nevében
Toró T. Tibor
alelnök

admin
 

>