Izsák Balázs nyílt levele Markó Bélának

Markó Bélának, az RMDSZ szövetségi elnökének.

Tisztelt Elnök Úr!

Meglepetéssel és rossz érzéssel olvastam július 23-án tartott sajtótájékoztatóján mondott szavait. Érthetetlen számunkra az Ön hozzáállása a kezdeményezésünkhöz, hiszen mi minden alkalommal elmondtuk, az együttműködés konszenzusra épülő keretét szeretnénk megteremteni Székelyföldön, és ehhez partnernek tekintjük, mint az RMDSZ-t, mint a Magyar Polgári Pártot. Javasoltuk, hogy tárgyaljuk meg a vitás kérdéseket a nyilvánosság előtt, bocsássuk közvitára a javaslatainkat, és tárjuk szélesre az ajtót mindenki előtt, akinek szava, véleménye van a Székelyföld jövőjére vonatkozóan.

Ezzel szemben arról értesülünk a sajtóból, hogy Önök másutt, máshelyen, titkosított előkészületek mellett kívánják megszervezni a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést, kizárva mindenkit, akit nem tekinthetnek az alárendeltjüknek.

Engedje meg Elnök úr, hogy emlékeztessem arra, hogy az RMDSZ 55%-át foglalja el az önkormányzati tisztségeknek, és nem lehet Székelyföld jövőjéről a 45% kizárásával döntéseket kezdeményezni.

A Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésnek üzenete éppen az lehet, hogy demokratikusabb, nyitottabb keretét tudjuk megteremteni az intézményes társadalmi párbeszédnek, mint a központi hatalom. Olyan autonómiát akarunk vajon, ahol egy 55%-os többség bezárja az ajtókat és mindent titkosít mások előtt? Ezt üzennénk a magunk közösségének, a székelyföldi románságnak és a nagyvilágnak? Meg tudnánk nyerni bárki rokonszenvét egy ilyen autonómiának?

Tisztelt Elnök Úr!

Mint meghívónkban áll, az RMDSZ számára, súlyának megfelelően biztosítjuk a helyeket a székelyudvarhelyi sportcsarnokban. Ott saját álláspontját képviselheti, mi senkire nem kívánjuk – szervezés címén sem – a magunk meggyőződését, elképzeléseit ráerőltetni. Sőt, arra kérjük, Elnök úr, legyenek Önök is partnerek a szervezésben, a dokumentumok előkészítésében, hogy már ebben a szakaszban érvényre juthassanak az Önök szempontjai, és párbeszéd révén alakítsuk ki Székelyföldön az együttműködés konszenzusra épülő keretét. Csak így lehet a székely nép törekvéseit, méltóságát a demokrácia alapvető értékeinek tiszteletben tartásával felmutatni a világnak. Az autonómiaküzdelem hitelességét ásnánk alá különben, mert senki nem fogja elhinni nekünk, hogy őszintén akarjuk, hogy a bukaresti törvényhozás a törvény kényszerítő erejével teremtse meg autonómiánknak azon intézményeit, amelyeket mi belátásból, szabad akaratunkból elfogadni nem tudunk!

Elnök úr, kérem, tegyük félre a személyi hiúságot, a pártérdeket, a személyi vagy csoportpresztízst és emeljük közös felelősséggel a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést az őt megillető magaslatára a közfigyelemnek és megbecsülésnek. Ez Székelyföld érdeke.

Tisztelettel,

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely 2009. július 23.

admin
 

>