Izsák Balázs meghívója a Székelyföldi Önkormányzati Ülésre

Eleget téve a Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határo- zatába foglalt azon meghatalmazásnak, hogy a Székely Nemzeti Tanács székelyföldi szervezettsé- gével biztosítsa a székely közületek és Székelyföld önszerveződését, megerősítve a népszavazáson az autonómia mellett leadott szavazatokkal, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának 2009. július 10.-én elfogadott határozata alapján meghívom

2009. szeptember 5-én délelőtt 11 órára Székelyföld önkormányzatait, hogy vegyenek részt a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésen, amelyet a Székelyudvarhelyi Sportcsarnokban fogunk megtartani.

Felkérem a polgármestereket, alpolgármestereket, önkormányzati tanácsosokat, hogy politikai és nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül vegyenek részt az Önkormányzati Nagygyűlésen, ezt megelőzően javaslataikat, észrevételeiket juttassák el a Székely Nemzeti Tanácshoz.

Felkérem a székelyföldi politikai pártokat és szervezeteket, hogy vegyenek részt az előkészítés munkálataiban, illetve az ott előterjesztendő dokumentumok előkészítésében, tegyék meg javaslataikat, és ösztönözzék részvételre önkormányzati tisztségviselőiket. Meggyőződésünk, hogy a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés munkálatai előkészítésének a nyilvánosság bevonásával és részvételével kell történniük. Csakis így biztosítható a Székely Nemzeti Tanács dokumentumaiban megfogalmazott alábbi célok és elvek érvényesítése:

– A székelyföldi önkormányzatoknak olyan erős és összefüggő intézményrendszert kell alkotniuk, amely elkötelezettje Székelyföld autonómiájának, támogatja a Székely Nemzeti Tanácsnak Románia parlamentje elé terjesztett, Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetét, vállalja a hivatalos, helyi népszavazások kiírását, a székely jelképek következetes használatát, valamint hogy a székelyföldi önkormányzatok valamennyi összehangolt lépését, önszerveződésük minden formáját, Székelyföld autonómiájának rendeli alá. Ezért a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésnek az önkormányzatok határozott, közös fellépésének kell lennie egy világos és fel nem adható cél érdekében: ez a cél Székelyföld autonómiája.

– Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.

– Létre kell hozni a székely székek regionális érdekeinek megjelenítésére és képviseletére az önkormányzatok széki társulásait, amelyek előfutárai lehetnek a majdani autonóm Székelyföld közigazgatási egységeinek, ahogyan azt a Székely Nemzeti Tanács törvénytervezete tartalmazza.

– A székely önkormányzatok szolidárisak egymással az autonómia népszavazások kiírásában és megszervezésében, a székely jelképek használatában.

– Hatékonyan meg kell jeleníteni Székelyföld érdekeit az Európa Tanács és az Európai Unió intézményeiben, azaz a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusában, valamint a Régiók Bizottságában.

– A Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésnek a székelyföldi összefogás konszenzusra épülő keretévé, intézményévé kell válnia, hogy betölthesse az autonóm Székelyföld törvény általi létrehozása előtt, a már meglévő törvényes keretek között, a Székely Parlament előfutárának szerepét.

Marosvásárhely 2009. július. 20

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

admin
 

>