Tőkés László átadta a püspökséget Csűry Istvánnak

http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/tokes-laszlo-atadta-a-puspokseget-csury-istvannak/cn/news-20090717-05230158

Miután Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke a június 19.–én tartott közgyűlésen lemondott, péntek délelőtt Érmihályfalván hivatalosan átadta a tisztséget Csűry Istvánnak, aki november 20.–ig megbízott püspök lett.

Tőkés László 19 évig volt a KREK püspöke, és azt követően mondott le a június 19- én tartott egyházkerületi közgyűlésen, hogy az előző, csonka mandátum után teljes értékű, öt évre szóló képviselői megbizatáshoz jutott az Európai Parlamentben. A 30 napos határidőn belül, pénteken, az érmihályfalvi református templomban tartottak újabb közgyűlést, melyen a funkciót átadás–átvétel útján Csűry Istvánnak adta tovább. Az eddigi helyettes püspök a november 20–án tartandó püspökválasztói közgyűlésig mint megbízott püspök vezeti az egyházkerületet.

Tiszteletbeli püspök?

A közgyűlést nyitányaként Sipos Miklós szatmári esperes hirdetett igét, majd a vendéglátók nevében Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor, utána Kovács Zoltán főgondnok és polgármester köszöntötte a vendégeket. Forró László előadótanácsos névsorolvasásából kiderült, a közgyűlés 62 szavazati joggal rendelkező tagja volt jelen, 24–en hiányoztak, közülük 16–an igazoltan, a grémium határozatképes volt. Az első napirendi pont a püspöki funkció átadása–átvétele volt. Ennek kapcsán fogalmazódott meg a tiszteletbeli püspöki funkció létrehozása. Pesti János, a Zilahi Egyházmegye főgondnoka felvetette, Tőkés László számára, eddigi munkája elismerésére, hozzák létre a tiszteletbeli püspöki funkciót. Szatmári–Gergely Elemér nagyszántói lelkész ezt nem nevezte helyénvalónak, egyrészt mert “ilyen nincs a statutumban”, másrészt hasonló funkciót már betöltött a püspök az RMDSZ–ben, és mint fogalmazott, annak sem lett jó vége.

Döntés elhalasztva

A javaslatnak voltak pártolói, és ellenzői is. Forró László hegyközkovácsi lelkész, előadótanácsos egyértelműen fogalmazott: szerinte az ellenzők attól félnek, hogy a tiszteletbeli püspöki funkció korlátozná az új püspököt munkájában. A javaslathoz csatlakozott Szilágyi Éva, a Szatmári Református Kollégium igazgatója, kérve, hogy Tőkés László legyen továbbra is védnöke az egyházi oktatásnak (a leköszönő püspök ezt EP–képviselőként is feladatának nevezte később), illetve Varga Imre nagybányai világi közgyűlési tag, aki szerint a családot is valamilyen elismerésben kell részesíteni, mivel ők is áldozatot vállaltak Tőkés munkáját segítendő. “Nincs szükségem a tiszteletbeli püspökségre”, jelentette ki Tőkés László, ám azzal indokolta, hogy a felvetést nem utasította el, hogy annak létrehozásában az eddigi irányvonal megtartását látná. A javaslatról szóló döntést végül – az érintett beleegyezésével – a novemberi közgyűlés idejére halasztották.

Maradandó eredmények

Úgynevezett kiköszönő/értékelő beszédében úgy fogalmazott, hogy az eltelt időbeli “sok cirkusz, ellentét, gáncsoskodás feledésbe megy”, a maradandónak ítélt eredmények között említette a Sulyok István Főiskola, majd a Partiumi Keresztény Egyetem létrehozását, illetve azt, hogy 2003–ban a szatmári Láncos templomban tartott közgyűlésen “visszahozták a sülyesztőből az autonómia ügyét”. A püspökség átadásával nem világi útra tér, hanem ugyanazért a célért más eszközökkel dolgozik ezután, mondta Tőkés László, aki “szellemi örökségként” tanácsolta, hogy a KREK vezetői továbbra is “ragaszkodjanak a népegyház alapjaihoz, más út egyházbomláshoz vezet”. Az irattárat, az ingó és ingatlan vagyont, stb. érintő átadási–átvételi jegyzőkönyv aláírása után Csűry István rövid székfoglalójában a hinni–hirdetni–hordozni fogalompillérekben állapította meg célját.

Püspökválasztási ütemterv

A püspökválasztás ütemterve: augusztus 30. és szeptember 13. között kézbesítik a jelölő cédulákat; szeptember 18.–ig tartják az egyházmegyei jelölő gyűléseket; 25.–én hozzák nyílvánosságra a jelölt(ek) nevét; október 10.–ig lehet óvni, ezeket elbírálják 20.–ig; november 20.–án választó közgyűlés lesz Nagybányán; a december 5.–ig letehető óvásokat 15.–ig elbírálják, akkor emelkedik jogerőre a választás; az új, mandátumát 2010 októberéig elnyerő püspök beiktatására januárban kerülhet sor. A jelöltnek rendelkeznie kell a hosszú vajúdás után megszavazottak szerint a CNSAS (a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács) igazolásával, vagy az átvizsgálás kérvényezését igazoló iktatószámmal; azzal a nyilatkozattal, melyet 1998–ban tett, hogy nem működött együtt a titkosszolgálattal – akinek nincs, az most írja meg; a KREK ugyanerre vonatkozó szakbizottsági, továbbá választási bizottsági jelentésével. Utóbbi bizottságok tagjainak ugyancsak rendelkezniük kell az előbbi dokumentumokkal. A közgyűlés szünet utáni részében a KREK ügyosztályainak és bizottságainak jelentései hagzottak el.

admin
 

>