Tőkés László az Európai Parlament támogatását kéri a nyelvtörvény ügyében

A kisebbség- és magyarellenes szlovákiai államnyelvtörvény visszavonására irányuló követelések támogatását kéri az Európai Parlamenttől Tőkés László, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) elnöke egy tegnapi nyilatkozatában.

A dokumentum szerint az Európai Unió nem csupán gazdasági és politikai rendszer, hanem egyben a sokszínűségen és sokféleségen alapuló kulturális közössége is a tagországoknak, ezért a szlovák kormányt sem a többségétől eltérő kultúrák és nyelvek elnyomása, hanem azok megbecsülése és óvása kellene hogy vezérelje. A KMAT elnöke szerint a magyar nyelv használatának és a magyar kultúra gyakorlásának visszaszorítása több évtizedes hagyományra tekint vissza a volt kisantant államaiban. Úgy véli, hogy az Európai Unió közösségén belül is tovább tart az erőszakos asszimiláció eszközeinek igénybevétele, a homogén nemzetállam megteremtéséért folytatott állampolitika.

Tőkés szerint, amennyiben az EU brüsszeli intézményei közömbösen nézik a kelet-közép-európai kisebbségek további elnyomását, akarva-akaratlanul az európai integráció szellemiségével ellentétes gyakorlat meghonosításához járulnak hozzá, amely a társadalmi békétlenség és feszültségek gerjesztése által minden tekintetben kárára szolgál Európának. Hangsúlyozza, hogy a szlovák államnyelvtörvény ügye, valamint a volt kommunista országokban újból és újból feléledő államnacionalizmus nem tekinthető belügynek, mint ahogy a nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási közösségek védelme is európai ügynek számít. „Joggal szorgalmazzuk egy Európai Kisebbségvédelmi Egyezmény megalkotását, amely biztonságot, jogot, méltóságot, valós és tényleges jogegyenlőséget nyújthat azon közösségeknek, amelyeket a történelem az anyaországok határain kívülre kényszerített” — olvasható a nyilatkozatban.

Háromszék ,erdely.ma

admin
 

>