Emlékeztek még ?

> http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=50281
> S azóta szép nagy csend. Pedig Markó akkor azt mondta, hogy: ” A következo” napokban a kül- és nemzetpolitikai munkacsoport is létrejön, majd megalapítják az ifjúságpolitikai, oktatási, gazdasági, szociálpolitikai és egészségügyi, valamint az önkormányzati munkacsoportot is.”
> Zsolt
>
>
>

*És erre ? Az EMNT egyik képviselo”je gúnyorosan azt mondta az alábbi dokumentumról az EMEF ülésén, hogy csak a világbéke hiányzik belo”le….
*

*
*

*
A Magyar Polgári Párt javaslata az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum részére*

* *

* *

*/Bízva abban/*/, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által kezdeményezett Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum az erdélyi magyar politikai és társadalmi közélet résztvevo”inek egyenjogúságán és érdemi együttmu”ködésén alapuló demokratikus és nyitott fórummá válik/

/ /

*/Bízva abban/*/, hogy a Magyar Polgári Párt saját jogon teljes értéku” tagjává válik az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórumnak/

/ /

*/Köszönettel elfogadva/*/ az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak az Egyezteto” Fórum 2009 április 3-ai alakuló ülésére szóló meghívását/

/ /

/a nemzeti közösségünket érinto” *alábbi sarkalatos ügyeket javasoljuk* az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum napirendjére és munkatervébe:/

*1.* A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum haladéktalanul forduljon a Magyar Köztársaság 2009 április hónapban megalakuló új kormányához és kérje

*I.)* a szomszédos államokban élo” magyarokról szóló 2001 évi LXII törvénybo”l 2003-ban a szocialista-liberális kormányzat által törölt *egységes magyar nemzet* fogalom és kifejezés *visszahelyezését* a törvény szövegébe,

*II.)* a Magyar Állandó Értekezlet *( MÁÉRT )* mint kárpát-medencei magyar politikai egyezteto” testület korábban megtagadott mielo”bbi újbóli összehívását

* III.)* a szülo”föld elhagyása nélkül, egyéni kérelem alapján igényelheto” *magyar állampolgárságot* biztosító, a hatályos magyar állampolgársági törvény módosítására irányuló kormánytervezet mielo”bbi benyújtását a Magyar Országgyu”lésnek

*2.* A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyarságot sújtó jelenlegi megélhetési válság hatásainak enyhítése valamint a magyar társadalmi szolidaritás kifejezése céljából, a Román Kormány által a 2009-es esztendo”re a romániai magyar adófizeto”k pénzébo”l biztosított és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által alapított Communitas Alapítvány által kezelt mintegy *3 millió euró összegu” közösségtámogatási pénzbo”l*

– *1 millió euró* összegu” induló to”kével és Böjte Csaba atya vezetésével létesüljön egy ifjúságvédelmi és ido”seket támogató *Erdélyi Szociális Alap*, tekintettel arra, hogy a jelenlegi válságos ido”kben a leginkább védtelenek közösségünk gyermekei és nyugdíjasai, mely Szociális Alaphoz minden, a romániai magyarság közbizalmából képviseleti joggal és jövedelemmel rendelkezo” europarlamenti, parlamenti és önkormányzati képviselo” egy havi közmegbízatásából származó jövedelmével csatlakozzon, ezáltal kifejezve az erdélyi magyar politika képviselo”inek szolidaritását az erdélyi magyar társadalommal.

– *1 millió euró* összegu” induló to”kével létesüljön egy *Erdélyi Gazdasági Alap*, amelynek célja a gazdasági válság által leginkább sújtott erdélyi falvaink magyar gazdálkodóinak valamint az erdélyi kisvállalkozók célzott mikrotámogatása.

* *

* *

* *

* *

* *

* *

*3. *A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum kezdeményezze a romániai magyar adófizeto”k pénzébo”l mu”ködo” pénzügyi támogatási rendszerek társadalmasítását, azért, hogy *az adófizeto”k pénzeinek közhasznú felhasználásából a pártpolitika maradéktalanul kivonuljon *és átadja helyét a közösségépíto” és teljesítményelvu” társadalmi szervezeteknek. E célból az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum kérje fel együttmu”ködésre az országos hatásköru” és jelento”ségu” magyar társadalmi és szakmai szervezetek valamint a történelmi egyházakat.

* *

*4.* A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések ero”sítése érdekében, különös tekintettel a legitim és európai modelleken alapuló területi autonómiára valamint a Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott közakaratra, az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum kezdeményezze egy *Székelyföldi Önkormányzati Tanács megalakulását*.

*5.* A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések ero”sítése érdekében, különös tekintettel az erdélyi magyarságot megilleto” legitim és európai modelleken alapuló kulturális autonómiára, az Erdélyi Magyar Egyezteto” Tanács kezdeményezze a *Autonómiáról szóló törvényjavaslat* elkészítését és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által korábban elo”terjesztett és eredménytelennek bizonyult Kisebbségi Törvényjavaslat visszavonását. Az erdélyi magyarságnak nem kisebbségi törvényre, hanem autonómiatörvényre van szüksége

*6.* A Magyar Polgári Párt javasolja, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések ero”sítése érdekében az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum kezdeményezze magyar közösségünk önálló, 1990 óta elmulasztott *külpolitikai érdekérvényesítési stratégiájának kidolgozását,* teremtse meg annak szervezeti kereteit, *hozza létre magyar közösségünk elso” külföldi képviseleti irodáit. *Javasoljuk továbbá, hogy az Erdélyi Magyar Egyezteto” Fórum *„ Erdély Hazavár” *névvel indítson társadalmi mozgalmat és teremtsen intézményes keretet annak érdekében, hogy szervezett módon segíthesse a nagyvilágba korábban kivándorolt erdélyi magyar honfitársainkat abban, hogy szabad akaratuk szerint *ido”legesen vagy véglegesen visszatérjenek* az erdélyi hazába.

Székelyudvarhely, 2009 április hónap 2 napján

A Magyar Polgári Párt elnöksége

— This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

Forrás: email.

admin
 

>