30 000 szavazattal kevesebb, mint 2007 – ben – MPP közlemény

A Magyar Polgári Párt megalakulása óta legfontosabb céljaként a magyar közösségi érdekek maximális érvényesítését fogalmazta meg. Ennek érdekében az önkormányzati választásokra versenyhelyzetet, míg a parlamenti választásokra koalíciót szorgalmazott. A Magyar Polgári Párt a tavaly őszi parlamenti választásokat megelőzően is választási koalíció megkötését javasolta az RMDSZ-nek, melyet azonban annak vezetői elutasítottak. Mint ismeretes, hasonló választási koalíció megkötését, a Magyar Nemzeti Lista létrehozását indítványozta a Magyar Polgári Párt a június 7-i európai parlamenti választásokra.

A Magyar Polgári Párt által javasolt magyar koalíció a romániai magyar politikai életben meggyökerezett erőteljes bizalmatlanságot és erkölcsi válságot lett volna hivatott enyhíteni. A két magyar politikai erő választási szövetsége az európai parlamenti választásokon nem jelentett volna semminemű jogi vagy politikai akadályt, hátrányt vagy kockázatot, ugyanakkor több erőt és hitet adott volna az erdélyi magyarságnak, biztosította volna azt a széleskörű támogatottságot, amelyre a mindenkori parlamenti, illetve az európai parlamenti választásokon szükség van.

Ez a koalíció azonban, akárcsak a tavaly, az RMDSZ kirekesztő és öncélú, kizárólag a saját érdekeit szem előtt tartó magatartása miatt meghiúsult. Egy pártlista soha nem tud nemzeti lista lenni, egy nemzeti listának jogi és intézményes keretet csak az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt közötti magyar koalíció tudott volna biztosítani! Az RMDSZ és az EMNT különalkuja nem volt egyéb, mint egy csonka összefogás, amely nem véletlenül összesített további harmincezer magyar szavazattal kevesebbet, mint a másfél évvel ezelőtti európai parlamenti, illetve százezer magyar szavazattal kevesebbet, mint a 2008-as helyhatósági választások alkalmával megteremtett versenyhelyzet.

A június 7-i választások eredményei bebizonyították, hogy a valódi összefogás elmaradása, az RMDSZ–EMNT különalku a 2007-es versenyhez képest nem hozott többleteredményt, sem többletmozgósítást, sőt, 30.000-el kevesebb magyar ment el szavazni, mint 2007 novemberében. A különalku sikertelennek bizonyult, nem sikerült az erdélyi magyarság európai képviseletének erősítése, amelyre egy valódi összefogással, ezen keresztül pedig a negyedik mandátum megszerzésével valós esély nyílt volna. A megszerzett két egész, illetve a harmadik, visszaosztásból származó csonka mandátum még csak stagnálást sem jelent, a romániai magyarság képviseletét nem lehet a román szavazók távolmaradásától függővé tenni. Az RMDSZ öncélú, hazug politikája következtében választásról-választásra a magyar választópolgárok tízezrei fordulnak el kiábrándultan a közélettől.

Az RMDSZ propagandagépezete most megpróbálja sikerként tálalni a választási eredményeket, de arról mélyen hallgat, hogy egy igazi koalíció, amelyet a Magyar Polgári Párt szorgalmazott, hozzájuttatta volna az erdélyi magyarságot egy további Európai Parlamenti mandátumhoz. Éppen ezért, a Magyar Polgári Párt újfent annak a meggyőződésének ad hangot, miszerint az erdélyi magyarság jövőjére nézve az elkövetkezőkben sem a különalkuk, hanem a valódi erdélyi magyar együttműködés jelenti a megoldást, hiszen bebizonyosodott, hogy egy csonka összefogás még a versenyhelyzetnél is rosszabb.

Mindezek ellenére a Magyar Polgári Párt sok sikert és eredményes munkát kíván a mandátumot szerzett képviselőknek az Európai Parlamentben!

Székelyudvarhely, 2009. június 9.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

admin
 

>