1

Tőkés László felhívása minden magyar honfitársához

Nyolcvankilenc esztendővel ezelőtt, az I. világháborúban győztes hatalmak mestersé- gesen megvont határokkal választották el egymástól az egyes magyar nemzetrészeket.

Húsz éve annak, hogy a rendszerváltoztató temesvári felkelés, valamint a Berlini Fal leomlása nyomán kezdetét vehette a trianoni határok lebontása és a határok fölötti békés nemzetegyesítés. Ennek a folyamatnak szol- gál természetes keretéül az Európai Unió. A szabad nemzetek Európájában az országha- tárok többé nem választják el egymástól az egyes népeket – hanem jelképessé válnak.

Romániának az EU-hoz való csatlakozásával megnyílt az út Erdély Uniója előtt. Erdély ma- gyar európai parlamenti képviselői nemzeti közösségünk értékeinek és érdekeinek nemzetközi képviseletére vállalkoznak.

Közel kilencven év után, végre megteremtődött a lehetősége annak, hogy erdélyi magyarságunk ügyét demokratikusan megválasztott küldöttei nemzetközi szinten közvetlen módon és hitelesen képviseljék.

Temesvártól eljutottunk – Brüsszelig. A Költő szavával szólva: „az Értől eljutottunk az Óceánig”.

1946-ban Márton Áron erdélyi püspök és elvbarátai közösen aláírt memorandumban tárták Észak-Erdély ügyét a II. világháborút lezáró párizsi békekonferencia elé. Akkor, a térségünkre rátelepedő bolsevizmus, illetve Európa végzetes kettészakításának korszakában nemzetközi fellépésük eleve kudarcra volt ítélve. Most viszont, több mint hatvan esztendő eltelte után, az újraegyesülő Európában szabadon és a siker esélyével követhetjük jeles elődeink példáját, és vihetjük Európa elé jogfosztott és elnyomott erdélyi magyarságunk ügyét.

Isten után, elsősorban rajtunk, romániai magyarokon múlik, hogy nemzeti felszabadulásunk és közösségi önrendelkezésünk ügyét miként leszünk képesek érvényre juttatni és képviselni az Európai Parlamentben.

Éppen ezért valamennyi magyar honfitársunkat a 2009. június 7-i európai parlamenti választáson való részvételre hívjuk fel, és arra kérjük, hogy szavazzanak az erdélyi Magyar Összefogás Listájának jelöltjeire. Választási listánkon a magyarság ősi virágszimbóluma: a Tulipán található.

A posztkommunista magyarellenes nacionalizmus jelenlegi viszonyai között aki a Magyar Lista jelöltjeire szavaz, az az újra feltámadó nacionálkommunizmus, a kisebbségellenes intolerancia, az etnikai diszkrimináció, az emberi méltóságunkban sértő magyarellenesség ellen szavaz. Aki június 7-én, vasárnap a magyar nemzeti jelöltekre adja le szavazatát, az az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság, a közösségi és kisebbségi jogok, a magyar kisebbségi önrendelkezés, Erdély autonómiája, Székelyföld területi autonómiája és a csángómagyarok mellett foglal állást.

„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar!” – ezt szoktuk magasztos érzéssel énekelni és kívánni, a Szózat szavaival. Magyarságunk iránti hűségünk mostani korparancsa az, hogy öntudatosan éljünk szavazati jogunkkal, és egymással összefogva támogassuk az Uniót Erdéllyel.

Kolozsvár, 2009. június 4.

Tőkés László
EP-képviselő,
a Magyar Összefogás Listájának vezetője

admin
 

>