Csíksomlyón a magyarság erkölcsi válságára is figyelmeztettek – film

Fotó: Kristó Róbert

A világ és a magyarság egyaránt nagy válságban van, a magyarországi élet bajai kivetülnek a világ összes magyarjára, akik azonban minden megosztó szándék ellenére egyetlen nemzetet alkotnak – fejtette ki Csíksomlyón elhangzott szentbeszédében az ünnepi szentmise szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

Több százezer ember gyűlt össze a Csíkszereda melletti két Somlyó-hegy oldalán és a köztük lévő Nyeregben, hogy részt vegyen a hagyományos pünkösdszombati csíksomlyói zarándoklaton.

A magyarság képviselői a tengerentúlról, a Kárpát-medencéből, magyarországi városokból, Erdély településeiről, Európa más részeiből jöttek el Csíksomlyóra. A moldvai csángók is nagy számban voltak jelen, tiszteletükre az idén is rendeznek külön csángó misét.

Mint minden esztendőben, ezúttal is mindenki zarándokként volt jelen Csíksomlyón, az ismert politikusok – Tőkés László, Gál Kinga, Németh Zsolt, Semjén Zsolt, Lezsák Sándor – is ebben a minőségükben, nem pedig pártjuk, szervezetük képviseletében érkeztek.

A mostani csíksomlyói búcsú egybeesik a gyulafehérvári püspökség alapításának ezredik, illetve a ferences rend fennállásának 800. évfordulójával. Az összegyűlteket a ferences rendtartomány főnök-helyettese köszöntötte, majd Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek szólt a tömeghez.

A rendezvény meghívottja, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, az ünnepi szentmise szónoka volt. Beszédében azt hangoztatta, hogy a világ és benne a magyarság válságban van, a magyarországi élet bajai kivetülnek a világ összes magyarjára, akik azonban minden megosztó szándék ellenére egyetlen nemzetet alkotnak.

Úgy fogalmazott, hogy most sokan csak a gazdasági válságot érzik, akik viszont mélyebbre tekintenek, azok az erkölcsi válságot is látják. Felhívta a figyelmet az értékválságra is, a szerinte mindent meghatározó pénzimádatra. Ennek az értékválságnak az eredményeként az érsek szerint az emberiség „őssejtjét”, a családot is rombolják.

Szót emelt a kisemmizettekért, az „adósság jármát” viselő tömegekért, milliókat érintő növekvő munkanélküliséget, kilátástalanságot, depressziós lelkületet említve. A szociálisan rászorulókról gondoskodni kell – hangsúlyozta az érsek, s úgy fogalmazott, hogy az irgalmasság cselekedete tette kereszténnyé Európát. Ha erre törekszünk, a nemzet megmarad, újjászülethet – mondta Bábel Balázs.

A tömeg méltóságteljesen énekelte el a pápai, a magyar és a székely himnuszt. A szertartás ideje alatt folyamatosan szemerkélt az eső, amely később záporrá erősödött, de ez nem zavarta meg az eseményt.

A rendfenntartó erők mintegy hatszáz tagja biztosította az utakat. A mentők nyolc kocsival vonultak ki a helyszínre, gyors ellátásban részesítették a rászorulókat.

A Kegytemplomhoz vezető Pék utcát az idén nem népesítették be nagy számban az árusbódék, az árusok csak magánterületen, a nyitott kapukon belül kaptak engedélyt portékáik eladására.

Duna TV

admin
 

>