Az EP kampány nem ossza meg az MPP- t

Tőkés András félretájékoztatta a sajtót


A Krónika napilap május 12-i számában „Az EP-kampány megosztja az MPP-t” címmel jelent meg írás, azt sugallva, hogy az említett pártnak nincs világos álláspontja e fontos kérdéssel kapcsolatosan. A cikkíró, Gyergyai Csaba, arra hivatkozik, hogy a „tiltás ellenére” egyes megyei szervezetek képviselői szerepet vállalnának az RMDSZ és az EMNT közös jelöltlistájának népszerűsítésében. A csúsztatás nyilvánvaló, hiszen az MPP május 11-én megfogalmazott közleményében nincs szó semmilyen tiltásról, hanem szó szerint a következők olvashatók: „(…) A Magyar Polgári Pártot ebből a választásból kizárták, ezért távol marad a kampánytól, központi, megyei és helyi szervezetei nem vállalnak szerepet, nem vesznek részt kampánytevékenységekben. A Magyar Polgári Párt ugyanakkor felkéri helyi, megyei, illetve országos tisztségviselőit, hogy az esetleges félreértések elkerülése érdekében, tartózkodjanak a kampányban való személyes megjelenéstől.” Tehát nem „megtiltotta”, hanem „felkérte” tisztségviselőit a távolmaradásra. Bármennyire jó szándékkal társult Tőkés László Markó Bélával, nem várhatja el, hogy a mellőzött és szándékosan félreállított MPP most neki kampányoljon. Ha néhány Bihar és Kolozs megyei MPP-vezető úgy gondolja, hogy támogatják az úgynevezett összefogás listáját, lelkiismeretük szerint megtehetik, sőt beiratkozhatnak RMDSZ-tagnak. Úgy tűnik, hogy a peremvidékeken már elfelejtették, mi a magyar becsület, s gyorsan kezet nyújtanak annak, aki korábban megalázta őket. Az a kolozsvári Gergely Balázs hallatja most is hangját, aki rég nem érti, hogy miért van szükség az MPP-re, „diverziót” és „elszigetelődést” emleget, mintha nem tudná, mit jelent az egyenlő félként való tárgyalás, egyezségkötés. Ha zavar uralkodik valakinek a fejében, nem értheti a következő, egyértelmű és világos szöveget: „A Magyar Polgári Párt által javasolt magyar koalíció a romániai magyar politikai életben meggyökerezett, erőteljes bizalmatlanságot és erkölcsi válságot lett volna hivatott enyhíteni. A két magyar politikai erő választási szövetsége az európai parlamenti választásokon nem jelentett volna semmilyen jogi vagy politikai akadályt, hátrányt vagy kockázatot, ugyanakkor erőt és hitet adott volna az erdélyi magyarságnak, biztosította volna azt a széleskörű támogatottságot, amelyre a mindenkori parlamenti, illetve az európai parlamenti választásokon szükség van. (…) Egy pártlista soha nem tud nemzeti lista lenni, így az RMDSZ sem tud önmagában nemzeti listát állítani! Sajnálatos, hogy az RMDSZ vezetői ezt húsz év után sem értik meg, s a valódi összefogásra vonatkozó igényt ilyen-olyan csellel megpróbálják kijátszani, úgy megőrizni monopóliumukat, hogy közben mímelik az összefogást. Az RMDSZ által állított lista ekként nem egyéb, mint egy megtévesztő, rész-összefogás listája” – olvasható az MPP közleményében. A lejárató sajtóhadjárat ellenére a több ezres többség nem a tényleges diverziókeltőkkel ért egyet, ezért jelenthető ki bátran, hogy az EP-kampány nem osztja meg az MPP-t.

Tőkés András ferdítése


A Krónika napilap szerint Tőkés András, a Maros megyei MPP elnöke nem tudott a múlt hét végén, Sepsiszentgyörgyön megszavazott országos elnökségi döntésről, pedig ott volt az ülésen. Illetve személyes elfoglaltságára hivatkozva korábban távozott, még mielőtt a közleményt elfogadták volna. „Furcsa körülmények között születhetett ez a közlemény, mert alelnökként nem tudok arról, hogy az MPP-elnökség mikor döntötte el, ki hogyan viselkedjék a kampányban” – idézte a Krónika. Orbán Balázs MPP ügyvezető elnök véleménye szerint kizárt dolog, hogy Tőkés András nem tudott volna a közlemény létezéséről, hiszen kézbe kapta a napirendi pontok nyomtatott anyagát, az ülés kezdetekor. Feledve sorozatos szembenállását, ebben az esetben a mellébeszélés helyett jobb lett volna őszintének lenni. Annyiban megbocsátható Tőkés András ferdítése, hogy ő nem lehet ebben a kérdésben, vagyis a kampányban tárgyilagos, hiszen a pártérdeket „felülírják” a testvéri kötődések.


Fülöp D. Dénes –Polgári Élet

admin
 

>