MPP Közlemeny 2009. május 11.

535600 • Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20. szám Tel./fax: +40 266 212623, e-mail: titkarsag@polgaripart.ro

Közlemény

A Magyar Polgári Párt megalakulása óta legfontosabb céljaként a magyar közösségi érdekek maximális érvényesítését fogalmazta meg. Ennek érdekében az önkormányzati választásokra versenyhelyzetet, míg a parlamenti választásokra koalíciót szorgalmazott, hiszen a romániai magyarság iránt érzett elkötelezettségünk miatt túl kell tudnunk lépni minden pártpolitikai érdeken.

A Magyar Polgári Párt a tavaly őszi parlamenti választásokat megelőzően választási koalíció megkötését javasolta az RMDSZ-nek, melyet azonban annak vezetői elutasítottak. Hasonló választási koalíció megkötését, a Magyar Nemzeti Lista létrehozását indítványozta a Magyar Polgári Párt a június 7-i európai parlamenti választásokra.

A Magyar Polgári Párt által javasolt magyar koalíció a romániai magyar politikai életben meggyökerezett erőteljes bizalmatlanságot és erkölcsi válságot lett volna hivatott enyhíteni.
A két magyar politikai erő választási szövetsége az európai parlamenti választásokon nem jelentett volna semminemű jogi vagy politikai akadályt, hátrányt vagy kockázatot, ugyanakkor erőt és hitet adott volna az erdélyi magyarságnak, biztosította volna azt a széleskörű támogatottságot, amelyre a mindenkori parlamenti, illetve az európai parlamenti választásokon szükség van.

Ez a koalíció azonban, akárcsak a tavaly, az idén is, az RMDSZ kirekesztő és öncélú, kizárólag a saját illetve vezetői érdekeit szem előtt tartó magatartása miatt, meghiúsult.
Egy nemzeti listának jogi és intézményes keretet csak az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt közötti magyar koalíció tud biztosítani!
Egy pártlista soha nem tud nemzeti lista lenni, így az RMDSZ sem tud önmagában nemzeti listát állítani! Sajnálatos, hogy az RMDSZ vezetői ezt húsz év után sem értik meg, s a valódi összefogásra vonatkozó igényt ilyen-olyan csellel megpróbálják kijátszani, úgy megőrizni monopóliumukat, hogy közben mímelik az összefogást. Az RMDSZ által állított lista ekként nem egyéb, mint egy megtévesztő, rész-összefogás listája.

A Magyar Polgári Pártot ebből a választásból kizárták, ezért a Magyar Polgári Párt távol marad a kampánytól, központi, megyei és helyi szervezetei nem vállalnak szerepet, nem vesznek részt kampánytevékenységekben. A Magyar Polgári Párt ugyanakkor felkéri helyi, megyei illetve országos tisztségviselőit, hogy az esetleges félreértések elkerülése érdekében, tartózkodjanak a kampányban való személyes megjelenéstől.

Székelyudvarhely, 2009. május 11.
a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

admin
 

>