ÁLLÁSFOGLALÁS

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Magyar Polgári Párt álláspontja az SZNT által kezdeményezett Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésével kapcsolatosan

• tudatában magyar közösségünk közképviseletével vállalt történelmi felelősségünknek,
• vállalva magyar közösségünk minden szintű politikai képviseletét,
• érezve annak felelősségét, miszerint Székelyföld az elkövetkező évtizedben olyan kihívások előtt áll, melyek évszázadokra meghatározhatják fejlődését, gyarapodását, e régió sajátos státusát, s melyekre jól átgondolt válaszokat kell adnunk és egységesen felkészülnünk,
• tekintettel arra, hogy Székelyföld egy olyan sajátos területi-politikai közösség, melynek kohézióját, egységét Székelyföld önálló történelme, külön intézményi-jogtörténelmi hagyományai, kulturális-nyelvi karaktere és életmódközössége adja,

következésképpen a Magyar Polgári Párt elengedhetetlennek tartja:

1. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozatban mondja ki, hogy Székelyföld jövője csakis termeszetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, az Európai Unió régiók megalakulását támogató elvei szerint megalakuló, autonóm közigazgatási egységként képzelhető el.
2. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozatban mondja ki, hogy minden székelyföldi önkormányzat határozatban kötelezze el magát Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozatala mellett, és ez ügyben írjon ki népszavazást.
3. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozzon az egységes Székelyföld jelképeinek elfogadásáról és azok használatáról.
4. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésének ülésén szülessen döntés egy olyan reprezentatív, paritásos alapon létrejövő, döntéseit konszenzussal hozó testület létrejöttéről, mely a továbbiakban minden, a régióban jelen levő helyi, széki vagy az egész Székelyföldet érintő kérdésben véleményt mond, irányt szab és akár döntéseket is hoz (Székely Parlament)
5. az első Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésén minden székelyföldi önkormányzati tisztségviselő ünnepélyes eskütétellel kötelezze el magát Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozása mellett, és vállalja az ezzel járó politikai harcot és küzdelmet.

A Magyar Polgári Párt elengedhetetlennek tartja, hogy politikai érdekeken felülemelkedve, kampány és választási szempontokat kizárva, a székelyföldi autonómia ügyében létrejöjjön a teljes összefogás, ugyanakkor hittel vallja, hogy nem a szavak és igeretek, hanem a tettek ideje jött el, ezért elveink határozott képviselete mellett részt vállalunk a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése dokumentumainak kidolgozásában, a gyűlés szervezésében és lebonyolításában.

Székelyudvarhely, 2009. május 11., a Magyar Polgári Párt elnöksége.

admin
 

>