Széles körű autonómiát adna Moldova Transznisztriának

A moldovai ellenzék egyik legismertebb vezetője, Dorin Chirtoaca szerint tévesek azok az uniós megállapítások, hogy tömeges kivándorláshoz vezetne a kettős állampolgárság, hiszen aki akart, az idáig már távozott a Moldovai Köztársaságból. Ráadásul – mint mondta – Románia semmilyen uniós szabályt nem sért a román állampolgárság könnyített megadásával. Chisinau polgármestere (aki egyben a Liberális Párt alelnöke) a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt is elmondta: a Dnyeszteren túli területnek a gagaúz régióval azonos, széles körű autonómiát adna egy, a moldovai parlament által már elfogadott törvény.

– Az ellenzéki tiltakozások, a brutális rendőri fellépés és a mandátumok szempontjából semmilyen változást nem hozó szavazatok újraszámlálása után Moldova ismét lekerült az újságok címlapjáról. Mi a helyzet most Chisinauban?
– A tiltakozások más formában folytatódnak. A demonstrációk után letartóztatottak és megkínzottak egy részét kiengedték a fogságból az amnesztia nyomán, de így is sokan rács mögött várnak ítéletre. A szabadon engedett fiatal demonstrálók ellen ugyanakkor megfélemlítési hadjárat folyik, amely azokra az egyetemekre, iskolákra is kiterjed, ahol ezek a diákok tanulnak.

– A választások előtti felmérések alapján nem volt meglepő a Moldovai Kommunisták Pártjának (PCM) győzelme. Miért szavaz a többség még mindig a kommunistákra?
– Nem beszélhetünk a kommunisták győzelméről, mivel a választásokon a PCM meghamisította az eredményeket. Tették ezt a választási bizottságokon keresztül, ahol többségben voltak, a többszöri szavazással, a külföldön élők voksolásának megakadályozásával. A szavazatok mintegy tíz-tizenöt százalékát csalták el a hatalmon lévők. Azzal mindannyian tisztában voltunk, hogy 30-35 százaléknyi támogatottságot tudnak szerezni a kommunisták, de többet nem. Sajnos az ellenzék nem tud minden információ birtokába jutni. Tíz választási lista ellenőrzése nyomán bizonyítékaink vannak mintegy húszezer szavazat meghamisítására. Ha ezt levetítjük az összes, azaz száz listára, akkor kijelenthetjük: csalással nyertek a kommunisták.

– Az antikommunista demonstrációk kapcsán Vladimir Voronin elnök össztüzet zúdított Romániára. Milyen szerepe volt Bukarestnek a chisinaui események alakulásában?
– Ne felejtsük, hogy 2005-ben Voroninék Oroszországot vádolták meg államcsíny előkészítésével. Most éppen Románia került napirendre. Úgy tűnik, mindig külső erőkben keres bűnbakot, ellenséget a kommunista hatalom azokért a hibákért, amelyeket elkövet. Tulajdonképpen nem tesznek mást, mint szovjet elődeik, akik Európa nyugati oldalán vagy éppen a tengerentúl vélték megtalálni saját kudarcuk okait. Az egyik komolynak szánt vád az volt, hogy román zászlót tűztek ki a tüntetők az elnöki hivatalra. Erre azt is mondhatnám, mi ez az orosz hadsereg tizenhét éves törvénytelen moldovai, Dnyeszteren túli jelenlétéhez képest. Ráadásul a felvételek azt bizonyították, hogy a zászlót az elnöki hivatalra és a parlament épületére egyaránt kitűző két egyén Voronin hivatalának biztonsági emberei kíséretében hajtotta végre tettét. Voronint paranoia gyötri. Chisinauban nem történt más, mint 1956-ban Magyarországon, 1968-ban Prágában vagy a nyolcvanas évek végén Kelet-Európában.

– Az Európai Unióból kritikus hangok is elhangoztak Románia azon szándékával kapcsolatban, hogy könnyített eljárással adjon román állampolgárságot a moldovai kérvényezőknek. Mit szól ehhez?
– Nem Románia az egyetlen európai ország, amely megkönnyíti az állampolgárság megadását egy másik állam polgárai számára. Ilyen tekintetben Bukarest semmilyen uniós szabálysértést nem követ el. Ami Románia és a Moldovai Köztársaság különös kapcsolatát illeti, érdemes felidézni, hogy 1940 és 1989 között, a szovjet megszállás idején Moldovában ellehetetlenült a román állampolgárság használata. A függetlenedés után tehát különösebb akadálya nem kellett volna lennie annak, hogy aki akarja, visszakaphassa előző állampolgárságát. Jogi szempontból nem vonták vissza a román állampolgárságot, csak annak használatát lehetetlenítették el ötven éven keresztül. Tévesnek tartom azt a megállapítást, hogy nagyfokú kivándorlás indulhat meg Moldovából a kettős állampolgárság révén. Aki emigrálni akart, az már idáig megtette moldovai, román, bolgár vagy éppenséggel más, néhány ezer euróért vásárolt útlevéllel. A 4,5 milliós összlakosságból jelenleg egymillióan dolgoznak külföldön.

– A parlamenti képviselők három-ötödének szavazata szükséges az új államfő még e hónapban esedékes megválasztásához. A jelenlegi erőviszonyok szerint ez azt jelenti, hogy a hatalomnak szüksége van egy ellenzéki voksra is Vladimir Voronin utódjának megválasztásához. Sikerül a kommunistáknak az ellenzék negyvenegy fős táborából megnyerni a döntő voksot?
– Nem lesz sikeres a próbálkozás. Az ellenzéket alkotó három formáció – a Liberális Párt, a Mi Moldovánk párt és a liberális-demokraták – azon az egységes állásponton van, hogy távol marad az elnökválasztáskor, és semmilyen formában nem működik együtt a kommunistákkal.

– Évek óta „befagyott konkfliktusként” emlegetik az ország keleti részét képező szakadár Dnyeszteren túli területet, amely kikiáltotta ugyan függetlenségét, de azt egyetlen állam sem ismerte el. A moldovai ellenzék milyen megoldást tartana hatékonynak e kérdésben?
– Van egy törvény, amely leszögezi az elveket a rendezéssel kapcsolatban. Ezen jogszabály értelmében a Dnyeszteren túli terület széles körű autonómiát kapna, a déli gagaúz régió önrendelkezésével azonosat. Sajnos a szakadárok tiraszpoli vezetői ezt a nagyvonalú törvényt sem fogadják el. A háttérben természetesen Oroszország áll, amelynek érdeke a bizonytalanság fenntartása a Dnyeszteren túli területen, hiszen ezen keresztül egész Moldovát instabillá tudja tenni. Zavaros vízben pedig könnyebb halászni. E bizonytalanság révén Moszkva az egész térségre befolyással tud lenni, azaz Moldova mellett Ukrajnára és Romániára is.

Pataky István
Magyar Nemzet

admin
 

>