""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

május 2009 hónap bejegyzései

Pünkösdvasárnap a Gyimes völgyében

Fotó: Tankó Zsófia

Gyimesbükk az utolsó falu Erdélyben, a Gyimes völgyben. A falu túlsó végén húzódott Trianon előtt a határ. Pünkösd vasárnapján több ezren gyűltek össze a Rákóczi várral szembeni Kontumáci kápolnánál, megáldották az erdélyi főegyházmegye 1000 éves fennállása emlékére állított keresztet, illetve azt a 10 fenyőfát is, ami a Szent István-i egyházmegyéket jelképezi. A szentmisét a Duna Televízió élőben közvetítette.

Megérkezett a gyimesbükki vasútállomásra a Székely gyors

A 850 csíksomlyói zarándokot szállító különvonat pénteken reggel indult Budapestről. A címeres magyar mozdony ma a hajdan legkeletibb MÁV-őrháznál is tiszteletét teszi.

Újraéltük a gyimesi csodát. A magyar zarándokvonatot hihetetlen szeretettel és örömmel várták a gyimesiek. A 13 kocsiból álló szerelvény a nehéz terepen három mozdony húzta, a Nohab elé két erős villanymozdonyt kapcsoltak Madéfalván.

A gyimesbükki vasútállomáson a helybeliek, viseletbe öltözött táncosok és zenészek mellett óriási tömeg várta a Székely gyorsot. Nagyon sok zarándok jött át a tegnapi csiksomlyói búcsúból.

A 17-es Nohabot délután lekapcsolták a zarándokvonat éléről, és a mozdonyvezetők elgördültek vele a 30-as számú MÁV-őrházhoz, amit határokon átívelő összefogással mentettek meg tavaly az enyészettől. A címeres mozdonyt ezrek várták a hajdan legkeletibb MÁV-őrháznál, a Taros folyó mindkét partján.

Share

,,Minden megosztó szándék ellenére egy nemzetet alkotunk” – idén is többszázezren vettek részt a Csíksomlyói búcsun

Többszázezren vettek részt szombaton a 443. csíksomlyói búcsún. A zarándoklat a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapításának 1000. és a ferences rend 800. éves jubileumát is köszöntötte.

Már reggel benépesedtek zarándokokkal a csíksomlyói kegyhely felé vezető utak. Egymást követték a keresztalják, énekelve, imádkozva zarándokoltak a kegytemplom felé.

Görföl Vilmos, Nagymegyer, Csallóköz – Felvidék: „Látom itt a magyarság összefogását és nagyon tetszik, hogy ilyen sokan eljönnek.”

Ferencz Csaba – Szent István Lovagrend, Budapest:
„Szent István király alapítása lévén, nekünk úgy gondoljuk, hogy kötelességünk, a király maga is a Szent Szüzet rendkívüli módon tisztelte, hisz mindnyájunkat neki ajánlott fel. Nem is tehetünk mást, itt kell lenni, meg hazajöttünk.”

Jakubinyi György érsek, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye:
„A csíksomlyói búcsú mindig fontos és mindig jelentős, mert 1567 óta népünk megfogadta, hogy ha az ősök hitéhez hűek maradhatnak, a Szűzanya segítségével, minden évben pünkösdszombatján elzarándokolunk ide. Az ősök ígérete is kötelez minket, de a mi nehézségünk, nyomorunk is, mert mindig rászorulunk arra, hogy a Szűzanya továbbra is segítsen.”

Németh Zsolt elnök, Magyar Országgyülés Külügyi Bizottsága:
„Kinőtte magát Csíksomlyó egy olyan eseménnyé ami a világ magyarság életében talán a legfontosabb esemény.”

Share

Csíksomlyón a magyarság erkölcsi válságára is figyelmeztettek – film

Fotó: Kristó Róbert

A világ és a magyarság egyaránt nagy válságban van, a magyarországi élet bajai kivetülnek a világ összes magyarjára, akik azonban minden megosztó szándék ellenére egyetlen nemzetet alkotnak – fejtette ki Csíksomlyón elhangzott szentbeszédében az ünnepi szentmise szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.

Több százezer ember gyűlt össze a Csíkszereda melletti két Somlyó-hegy oldalán és a köztük lévő Nyeregben, hogy részt vegyen a hagyományos pünkösdszombati csíksomlyói zarándoklaton.

A magyarság képviselői a tengerentúlról, a Kárpát-medencéből, magyarországi városokból, Erdély településeiről, Európa más részeiből jöttek el Csíksomlyóra. A moldvai csángók is nagy számban voltak jelen, tiszteletükre az idén is rendeznek külön csángó misét.

Mint minden esztendőben, ezúttal is mindenki zarándokként volt jelen Csíksomlyón, az ismert politikusok – Tőkés László, Gál Kinga, Németh Zsolt, Semjén Zsolt, Lezsák Sándor – is ebben a minőségükben, nem pedig pártjuk, szervezetük képviseletében érkeztek.

A mostani csíksomlyói búcsú egybeesik a gyulafehérvári püspökség alapításának ezredik, illetve a ferences rend fennállásának 800. évfordulójával. Az összegyűlteket a ferences rendtartomány főnök-helyettese köszöntötte, majd Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek szólt a tömeghez.

Share

Össznemzeti találkozó Csíksomlyón

Fotó: Incze Imre

Tavaszi ünnepeink sorában pünkösd időrendben az utolsó nagy ünnep. A húsvétot követő hetedik vasárnapra esik. A magyarságnak különösen kedves ünnep, mert hosszú idők óta ezen a napon keresik fel a csíksomlyói Szűz Máriát, segítségét kérve a nemzet megmaradásához. Az utóbbi években egyre többen zarándokolnak a Somlyó hegyére, Csíksomlyó a magyarság együvé tartozásának jelképe lett. Idén pünkösd szombatján reggeltől vonulnak a keresztalják a kegytemplom elé, majd a somlyói nyeregbe, a hármashalom-oltárhoz, ahol 12.30 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

Búcsús történelem

Honnan ered az ünnep, milyen szellemi értékekből táplálkozik Csíksomlyó misztériuma, miért (volt) fontos a hívő és nem hívő embernek maga a zarándoklat? Főleg a középkori Európában volt elterjedt a búcsújárás az ismert szenthelyek felé. A Rómába, Jeruzsálembe, Santiago de Compostelába igyekvőknek többféle megnevezése és többfajta indítéka volt. Sokan azért vettek vándorbotot a kezükbe, hogy a kegyhelyeken imádkozva megerősítést nyerjenek hitükben. Mások bűneik megbocsátását szerették volna elérni az önként vállalt, megpróbáltatásoktól sem mentes útjukkal. Megint mások életük végét érezve kívántak olyan helyre érkezni, ahol majd haláluk után szent földbe temetik őket.

Share

Épül- szépül Sarmaság nagyközség

Ha bármit is tanulhattunk a történelemből az ez:

“A hatalom korrupt: az abszolut hatalom, pedig abszolut korrupt.”
– Lord Acton, angol történész, 1834 – 1902.

Share

Tőkés László és Gál Kinga az ezeréves határhoz látogatott

Tőkés László püspök, a Magyar Összefogás Listájának vezetője vendégével, Gál Kinga Erdélyből elszármazott fideszes EP-képviselővel, képviselőjelölttel Szilágyi Zsolt EMNT-alelnök, képviselőjelölt társaságában ma délelőtt a Gyimesekbe látogatott.

Első állomásukon, Gyimesbükkön Deáki András fogadta őket. Szilágyi Zsolt, a Magyar Összefogás Listájának negyedik helyezettje kifejtette: a magyar ügy egységét jelzi, hogy itt, Gyimesbükkön olyan EP-képviselők, mint Gál Kinga és Tőkés László együtt vannak jelen. Szilágyi Gál Kingát külön üdvözölve elmondta, hogy a Fideszen belül nagy elkötelezettséggel és szakértelemmel látta el az erdélyi magyarok képviseletét, Tőkés Lászlóval szövetségben együtt mutatják be a magyar ügyet az Európai Parlamentben. Egy hete Orbán Viktor volt a vendégünk, emlékeztetett Szilágyi Zsolt, és a Fidesz-MPSZ elnökének szavait is megidézve felhívta a figyelmet: június 7-e egyben vizsga is lesz, ettől függ, hogy mennyire lesz erős az erdélyi-magyarországi-felvidéki összefogás.

Gál Kinga köszöntése után örömét fejezte ki, hogy ilyen szimbolikus helyeken találkozhatnak. Hozzátette: „Azért vagyunk itt, hogy a szövetséget erősítsük, mert nem mindegy, hogy ki kerül be az Európai Parlamentbe. Európában van, lehet magyar kérdés, de csak akkor, ha kérdéssé tesszük. Az EU azt tanította, hogy helyettünk senki sem oldja meg problémáinkat, minden náció a maga érdekeiért küzd. Egy másik Magyarországot kell építenünk, és az itt jelenlévőkkel együtt itt is ezt tesszük.”

Share

Közös nemzeti érdek Magyarország megerősödése – film

Share

A leváltáshullám haszna

Egyelőre nem tudni, a telhetetlenség, a hatalmi arrogancia vagy jól megfontolt stratégia áll a román kormánypártok székelyföldi tisztogatási hadjárata mögött. Tény: gátlástalanul, a jóérzés és együttélés minden szabályát felrúgva igyekeznek kezükbe kaparintani a hatalmat, bebizonyítani: itt, a többségében magyarok lakta Székelyföldön is ők az urak, rajtuk áll vagy bukik, ki maradhat vezető tisztségben, mire fordíthatóak a központi költségvetésből leosztott pénzek. Azt a gyarmatosító politikát folytatják, melyről hajlamosak voltunk azt hinni, elmúlt idők rossz emléke csupán.

A józan ész, a politikai logika, sőt, még a félszájú elnöki intelem is azt diktálta volna: hagyják békén régiónkat, ne bolygassák a kialakulni, stabilizálódni látszó helyzetet. Az eddig csak félgőzzel megfogalmazott autonómiakövetelések legnagyobb fékezője éppen a székelyföldi jóléti társadalom megteremtése, az egyszerű emberek elégedettsége lett volna. Nem így történt. A román prefektus már beiktatásakor jelezte, az államhatalom megerősítését tekinti egyik legfontosabb céljának, a román pártok vezetői telhetetlenül osztozkodnak pénzen és funkciókon, igyekeznek megkaparintani minden megfoghatót.

Share

Tőkés László pünkösdi üzenete

Lelkipásztor és Pap Testvéreimnek, valamint Gyülekezeti Közösségeiknek
Erdélyi Egyházaink ökumenikus közösségében

Kedves Szolgatársaim! Krisztusban szeretett testvéreim!

Idén a közelgő európai parlamenti választások szinte egybeesnek Pünkösd ünnepével. Ez a különleges körülmény indít arra, hogy a kettő együttes vonatkozásában keresselek meg levélbeli üzenetemmel.

A különböző nyelveken szólók tolmács nélkül nem értik egymást, vagy csak akkor igen, hogyha egymás nyelvét megtanulják.

Ugyanez a szó átvitt értelmében is igaz: nem értjük egymást, hogyha csak egymás nyelvén meg nem tanulunk beszélni, hacsak valaki egymás megértésére nem juttat bennünket.

Pünkösd szent ünnepén ez a kivételes csoda ment végbe: „a minden nép közül valók… mindegyike a maga nyelvén hallá” az Apostolt szólani (Csel. 2,5-6).

Profán – világi – értelemben ez a „csoda” megy végbe az Európai Parlamentben. Minden nép fia a saját nyelvén szól és ír, és – az egymás iránti tiszteletnek, no meg a nagyszerű tolmácsolási rendszernek köszönhetően – mindenki a saját nyelvén hallja és olvassa a beszédet.

Share

Nem valósult meg a teljes összefogás Nyárádszeredában

Az RMDSZ nyárádszeredai szervezete ötödik alkalommal akadályozta meg, hogy a Települési Székely Tanács (TSZT) által benyújtott határozat-tervezetet – amellyel egy helyi autonómia-népszavazás kiírását kezdeményezte – a város önkormányzati testülete elfogadhassa. A TSZT azon megállapodás-javaslata, amely azt a célt szolgálta, hogy az EP-választásokra Nyárádszeredában és a Nyárád mentén teljes összefogást valósítson meg, meghiúsult.

Nyárádszereda Települési Székely Tanácsa és a Magyar Polgári Párt helyi szervezete által ötödször iktattatott – az autonómia-népszavazásról döntő – határozat-tervezetet az RMDSZ-es polgármester nem tűzte napirendre a május 27-én, szerdán lezajlott tanácsülésen. A TSZT -elnök próbálkozását, hogy a tervezetet mégis tárgyalja a tanács, elvetették. Kezdetben 6-6 volt az állás. A 4 MPP-és és a két független támogatta, 6 RMDSZ-es ellenezte az autonómiáról szóló tárgyalást. Az RMDSZ 1 tanácstagja tartózkodott. Ekkor egyik késve érkező RMDSZ-es előljáró csatlakozott a nemmel szavazókhoz és az RMDSZ ismét győzelmet aratott.

Share

Jogi minimum kell a határon túli magyarság nyelvhasználatában – film

Share

sic. – Használjuk szimbólumainkat !

Erdély-szerte és Magyarországon is a lapterjesztőknél 10 lejért, illetve 650 forintért kapható Székelyföld autós matricája.

Vásárolja meg a SIC öntapadós matricát, használja autóján és egyben támogassa a .sic legfelsőbb internetes tartománynevet.

Használjuk szimbólumainkat, mutassuk meg az egész világnak sajátos magyar értékeinket!

erdely.ma

Share

Román határmódosítás: Moldova beolvad, Erdély kiválik ?

Román állampolgárságra vágynak

A moldovai parlamenti választások után lezajlott események azt bizonyítják, hogy a moldáv állam összeomlása és Romániával való egyesülése elkerülhetetlen, és ezért Oroszországnak mihamarabb el kellene ismernie Transznisztria függetlenségét – hangzott el egy orosz külpolitikai szakértői kerekasztal-beszélgetésen. Más vélemények szerint a Bukarest és Kisinyov közötti diplomáciai háború mindkét országban csupán belpolitikai célokat szolgál és érintetlenül hagyja a jelenlegi országhatárokat. A Putyin-éra elnöki hivatalának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Modest Kolerov egy, a napokban Moszkvában megtartott szakértői kerekasztal-beszélgetésen annak a határozott véleményének adott hangot, miszerint Moldova a közeljövőben egyesülni fog Romániával, és ilyen körülmények között sürgősen rendezni kell Transznisztria helyzetét. Az orosz szakértő szerint nyilvánvaló, hogy Transznisztria (más néven Dnyeszteren Túli Köztársaság) nem maradhat Moldova része, ezért szükséges, hogy Oroszország felkészüljön a Moldova és Ukrajna közé beékelődő szakadár terület független államként való elismerésére.

Moszkva számon kér

Share

Elbeszélt engem Magyarországon

Két éve időről időre felbukkan a legkülönbözőbb levelezési listákon, honlapokon a mellékelt történet. Bárhányszor megérkezett, mindig újra meg újra elolvastam. Mi indíthatott meg egy Székelyderzsen átutazó motorost olyan mélységig, hogy leirt emlékei átelmélkedtetik az általa megélteket? Ki a „fekete ruhás, fejkendős, hajlott hátú néni”? Él még? Hány éves, hogy hívják? Mihelyst nyomára bukkantam, egy verőfényes májusi napon unokájával, Dénes Mártával és a helyi unitárius lelkész feleségével, Újvárosi Katalin székelymuzsnai lelkésznővel felkerekedtünk, és meg sem álltunk addig, amíg…

Nem messze a vártemplomtól egy mellékutcában, amint megpillantottam a kék kicsi házat, éreztem: jó helyen járunk. Három kaszafordulatnyi helyen elhevert a levágott fű – az unoka csendesen megjegyezte: nannyó kaszált ma, mert elnőtt a zöld.

A pitvaron túl, a gerendás, tapasztott falú lakószobában Lídia néni uzsonnához készülődött. Szeme-szája elállt a csodálkozástól: „Mit írtak?” Márta magyarázta: hogy kalácsot adott, és szavalt. „Elbeszélt engem Magyarországon…” – merengett.

„Miért akarta tudni, hogy hívnak?”

Hogy kerültünk mi oda? „Nannyó” csak álmélkodott: valóban azért mentünk, hogy meghallgassuk?

Share

A határon túli magyarság képviseletéről tárgyalt Sólyom László

Sólyom László köztársasági elnök kedden a Sándor-palotában fogadta Bauer Editet és Tőkés Lászlót, akik a határon túli magyarság európai szintű képviseletének kérdéseiről tájékoztatták a magyar államfőt – közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) kedden.

Bauer Edit, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja európai parlamenti választási listájának, illetve Tőkés László, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közös európai parlamenti választási listájának első helyén álló jelöltjei programjukról, a következő ciklusban tervezett munkájukról, valamint a határon túli magyarság európai szintű képviseletének kérdéseiről tájékoztatták a magyar államfőt – olvasható a közleményben. Mint írták, Sólyom László a megbeszélésen kiemelte annak fontosságát, hogy az európai parlamenti választásokon minél többen vegyenek részt és adják le szavazatukat.

mno.hu

Share

Hozzászólások

Kategóriák