Az EMI levele a parlamenti pártok vezetőihez

A Demokrata-Liberális párt frakciója részére
Toader Mircea-Nicu frakcióvezető úr figyelmébe
A Szociáldemokrata Párt – Konzervatív Párt frakciója részére
Hrebenciuc Viorel frakcióvezető úr figyelmébe

A Nemzeti Liberális Párt frakciója részére

Popescu-Tăriceanu Călin és Constantin Anton frakcióvezető urak figyelmébe
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakciója részére
Márton Árpád-Francisc frakcióvezető úr részére

Tisztelt Frakcióvezető Urak!

Amint azt bizonyára Önök is tudják, Kolozsvár és a város környékének magyar lakossága rendkívül jogtalannak és sértőnek tartja, hogy a városban a magyar nyelv semmilyen joggal nem rendelkezik. A város hivatalaiban nem nyílik mód a magyar nyelvű ügyintézésre, az igazságügyi, egészségügyi és más intézmények kizárólag románul működnek, s a román egynyelvűség még olyan – szimbolikus értékkel is rendelkező – területen is kizárólagos, mint például az utcanevek. Mindennek hátterében jórészt az áll, hogy a 2001/215 számú közigazgatási törvény csak azokon a településeken teszi lehetővé a magyar nyelv használatát, melyeken a magyar lakosság aránya eléri a 20%-ot.

A 2002-es népszámlálás adatai szerint Kolozsvár népességének 19%-a magyar, ami 60 ezer főt jelent. 1948-ban a városban 68 ezer magyar élt, ami az akkori lakosságának még 58%-át tette ki. Azaz Kolozsváron a magyar lakosság aránya elsősorban nem a magyar népesség létszámának fogyatkozása miatt csökkent, hanem a kommunista diktatúra által szervezett betelepítési politikának köszönhetően.

Szervezetünk méltánytalannak és igazságtalannak tartja, hogy a kolozsvári magyarokat még 2008-ban is a kommunista diktatúra soviniszta politikája miatt diszkriminálják és korlátozzák anyanyelvhasználatukban. Ráadásul e diszkrimináció ugyancsak sújtja a városban tanuló több ezer, Erdély más részeiről érkező magyar középiskolást, főiskolást és egyetemistát is (akiket beszámítva egyébként a magyar lakosság már a 20%-os kvótát is elérné).

Mindezek miatt arra kérjük Önöket, alkossanak és fogadjanak el olyan, a problémát rendező törvényt, melynek értelmében:

– a parlament a hivatalos nyelvhasználathoz szükséges küszöböt 20%-ról 10%-ra csökkenti;
– a nyelvhasználati küszöböt nem csak az egyes településen élők arányához, hanem nominatív létszámához is kötik, ahogy azt például Finnországban vagy Kanadában teszik (e tekintetben javasoljuk a 10 ezer fős korlát bevezetését)
– Erdély fővárosa, mely a régió multikulturalizmusát és többnyelvűségét is szimbolikusan is képviseli, a nyelvhasználat terén külön státussal rendelkezik.

Levelünk végén szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezen intézkedések foganatosítása nemcsak a kolozsvári magyarok és a városban tanulók nyelvi elnyomását mérsékelné, hanem nagyban hozzájárulna ahhoz is, hogy e történelmi régió – ami valóságos tükre a sokszínű és sokkultúrájú Európának – megőrizhesse nyelvi-kulturális sajátosságait.

Fáradozásukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel,

Soós Sándor, elnök,

Erdélyi Magyar Ifjak

2009. március 26., Kolozsvár

erdely.ma

  • admin
  • 2009. március 26. csütörtök
  • EMI
admin
 

>