Marosszék nélkül nincs Székelyföld ! – Izsák Balázs közleménye

Nyílt levél Korodi Attila képviselő úrnak, valamint Hargita, Kovászna és Maros megye tanácselnökeinek

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Elnök Asszony és tisztelt Elnök Urak!

Korodi Attila Hargita megyei országgyűlési képviselő a Kovászna és Hargita megyei tanácsokat kéri fel arra, hogy kezdjék meg azt a szakmai felkészülést, amely majd lehetővé teszi, hogy érdemben vehessenek részt a régiók átrajzolásában. Ezzel majdnem egy időben tudatosan folyik a történelmi Marosszéken a Székelyföld autonómiájával kapcsolatos népszavazások akadályozása.

Emlékeztetjük Korodi Attila képviselő urat, Kovászna, Hargita és Maros megye tanácselnökeit, önkormányzati képviselőit és minden felelős politikusát, hogy Marosszék nélkül nincs Székelyföld! Székelyföld székely lakosságának több mint egynegyede (27,5 %) Marosszéken, egy tömbben él, és ott többséget alkot.

Az 1968-as úgynevezett közigazgatási reform lényege éppen az erőszakos asszimiláció, Marosvásárhely elrománosítása, a Nyárád mente, a Maros mente, a Küküllő mente és a Székely Mezőség tömbmagyarságának fellazítása és beolvasztása volt. A módszert Franco tábornok fasiszta rezsimje találta ki a baszkok és a katalánok ellen, de átvette és alkalmazta a kommunista Románia is a székelyek, a székelyföldi magyarok ellen.

Minket, magyarokat erről soha meg nem kérdeztek, mi ebbe a közigazgatási felosztásba soha nem egyeztünk bele. Reméljük, hogy nem lesz olyan magyar politikus, aki a küszöbön álló közigazgatási reform során önként hozzájárul ennek az ellenünk kitalált gyakorlatnak a fenntartásához, hiszen az nyíltan szembehelyezkedne a magyarság érdekeivel, és az asszimilációs politika kiszolgálójává válna.

Kérem a képviselő urat, a három megye tanácselnökét, vegye figyelembe, hogy Marosszéknek sajátos regionális érdekei között a legelső, hogy a székely székek egyikének ismerjék el, és mint ilyent Székelyföld elidegeníthetetlen részének tekintsék.

A Romániában küszöbön álló közigazgatási reform során létre kell hozni az autonóm Székelyföldet a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott törvénytervezet alapján, amely a székelység megmaradásának egyetlen, ma reálisnak tekinthető garanciája.

Szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy ezt a közösségi akaratot több mint kettőszáz-ezer székelyföldi lakos népszavazáson kinyilvánította, és emellett kötelezte el magát harmincnál is több székelyföldi önkormányzat.

Megköszönve a figyelmet, tisztelettel,

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely 2009. március 18.

admin
 

>