1

Elnöki interjú a polgaripart.ro – n

– Munkaülésre, és egyéves megalakulásának megünneplésére készül a Magyar Polgári Párt, milyen gondolatokkal készül az első országos nagy találkozóra?

– A tavaly májusi kampány-nyitó is sikeres nagy találkozó volt. A gyergyószentmiklósi munkaülés egyben ünnep is, hiszen hosszas nehézségek után, egy évvel ezelőtt, 2008. március 14-én hozták meg a véglegesen érvényes bírósági döntést a párt bejegyzéséről. Addig havazott, esett, és ekkor jelképesen még a nap is kisütött, amikor a bejegyzést tényét bejelentettük. Az évforduló alkalmával „WASS-AKARAT” díjjal jutalmazzuk, köszönjük meg azon szervezeteinknek, személyeknek a munkáját, akik sokat tettek, hogy a Magyar Polgári Párt most megtarthatja első Országos Tanácsának ülését. Most tisztázódnak alapszabályzati, szervezési, és politikai programhoz tartozó kérdések, ezért a gyergyószentmiklósi ülést úgy is lehet tekinteni, mint  egy mérföldkő, amikor elkezdődik az MPP tovább-gyarapodásának, a tudatos pártépítésnek új időszaka.

– Mi a véleménye arról, hogy nem simultak el az ellentétek, és néhányan most újból támadják Önt, és elnökcserét követelnek?

– Egyévesek vagyunk, amikor még magunkon hordozzuk a „gyermekbetegségeket” és természetszerű, ha viták vannak, de ezeknek fóruma, helyszíne, a párton belül kellene legyen. Nem az a baj, ha olyan vélemények fogalmazódnak meg munkánk során, amit nem a többség képvisel, hanem az, hogy ez a csoport hangos kisebbségként viselkedik, és ezt a magatartását a médián keresztül képviseli, ott próbálja felerősíteni. Ezek az emberek nagy valószínűséggel kevésbé tudják, hogy mivel jár egy párt bejegyzésének ügye, milyen viszontagságos, nehéz utat jártunk be, amíg megszületett a Polgári Párt. Nem tudják mit jelent ma Romániában a párttörvénynek eleget tenni, milyen akadályok leküzdését hordozza magában az, hogy az ország 18 megyéjéből, plusz Bukarestből össze kell gyűjteni, legkevesebb huszonötezer aláírást, de megyénként legkevesebb hétszázat, olyan körülmények között, amikor Erdélyben csak tizenkét megye biztosított erre lehetőséget, a többi aláírást pedig a Kárpátokon túlról kell begyűjteni. Azok a leghangosabbak általában, akik a legkevesebbet tettek azért, hogy párt szülessen. Önmagában kevésnek tartom, mint politikai program, hogy valaki azért iratkozott be, utólag például 2008 szeptemberében az MPP-be, hogy tisztséget nyerhessen, polgármesteri, helyi vagy megyei önkormányzati képviselő legyen. Ez kevés ahhoz, hogy az MPP tovább lépjen.

– Érdemes lenne-e kiértékelni, hogy kik azok a személyek, és milyen megfontolásból bomlasztják a pártot, összehangolt sajtókampány hátterével?

– Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy erre a kérdésre túl nagy hangsúlyt fektessünk, mert ennek nincs akkora jelentősége, mint amekkorának látszik, éppen a médiának köszönhetően. Az MPP-nek van több, mint 215 helyi, 12 megyei szervezete, 6300 tagkönyvet igénylő tagtársunk, és ehhez képest van csupán egy néhány hangoskodó, és ugyanennyi őket követő személy. Mégis többnyire róluk szólnak a kongresszusi előzetes írások. Ezek a személyek nem igazán jöttek javaslatokkal a jövőt illetően, nincsenek érdemi elképzeléseik a párt programjáról, amit a kongresszus elé terjesztünk. Ha azt nézzük, hogy a kongresszusi előkészületekről van-e érdemi felvetése bárkinek ezek közül, akkor láthatjuk, hogy nincs, s csak az látszik, hogy mindig ők a leghangosabbak, akik saját elégtelen tevékenységüket így próbálják pótolni. Először azt mondják, hogy az országos elnök nem törődik eléggé a helyi szervezetek munkájával, ha pedig meghívásra ellátogatok valahová, akkor azt közlik a sajtóban, hogy Szász Jenő korteshadjáratot folytat. A tavaly jártam Hargita megye összes községében és városában, valamint Háromszéken, Maros, Kolozs megyében, Szatmáron, Szilágyságban és Máramarosban is. Tehát a szervezetet ismerni kell, mert aki ismeri, az tudja, hogy nem az jellemző az MPP-re, amit a többségében  az RMDSZ és a Communitas Alapítvány által finanszírozott sajtó bemutat, vagy éppen a jó szándékú kritikát aránytalanul felnagyobbítja. Ezért kár több szót vesztegetni, súlyuknál többet foglakozni ezekkel a törekvésekkel. Az, hogy Markó Béla, Kelemen Hunor, meg a Népszabadság szerkesztői miként „aggódnak” az MPP és annak elnöke sorsáért, ez érthető, de a mi tagságunknak azt kell megérteniük, hogy a belső vitáknak nem a párton kívüli fórumokon van a helye. Azért mondom ezt, mert én a szervezetet területileg ismerem, sokhelyütt, több megyében jártam, helyi fórumokon, küldöttgyűléseken vettem részt és Kolozs, Kovászna, Hargita és Maros megyében szóba sem került a bizalmatlanság kérdése, amit most a sajtón keresztül tudunk meg. Jártam máshelyütt is, de megyében, és Háromszéken is, de sehol nem általános vélemény, ami a médiában lecsapódik. A többség véleménye, nem az, amit egy-két ember hangoztat, tehát egészen más az MPP „pulzusa” mint amilyennek a médián keresztül megismertetik. Ezért hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy megbízásból, jó szándékból, vagy az „érted haragszom, nem ellened” típusú motivációból adódó sérelmét a párt keretén belül kell rendeznünk, a konszenzus, a kölcsönös bizalomépítés érdekében, mert ellenkező esetben ártunk a szervezetnek. Bízom benne, hogy a gyergyószentmiklósi országos tanácskozás, kongresszus, új mérföldkő lesz. Úgyis lehet mondani, hogy ez lesz a nulla-kilométerkő, a tudatos pártépítés útján, az első születésnap után.

– Mivel készülnek a kongresszusra?

– Tartalmas számadással készülünk, elmondjuk, hogy a párt megszületése politikailag történelmi eredmény, vívmány, mert az erdélyi magyarság életében az 1989 utáni időszak egypártrendszerének végét jelenti. Ez valamennyiünk közös érdeme, akik ott vagyunk a kongresszuson. Az, hogy ma van 12 polgármesterünk, 16 alpolgármesterünk és 508 helyi és megyei önkormányzati képviselőnk, óriási eredmény. Gyakorlatilag, az, hogy Hargita és Kovászna megyében közel negyven százalékos eredményt értünk el, a helyhatósági választásokon, mindenképpen olyan kitörési pont, amelyre építkezni lehet. Következménye, hogy az erdélyi magyar önkormányzatokban dolgozók „megtanulhatják” a demokráciát.
Az MPP kisebbségben is, harminc településen áttörést tudott megvalósítani az autonómia-referendum ügyében, és ez a nagy eredménye az általunk szorgalmazott pluralizmusnak. Ezeket az eredményeket nem szabad alábecsülni. Van egy országos tevékenységet koordináló iroda, ezt működtetni kell, embereket foglalkoztatunk, infrastrukturálisan berendezkedtünk. Ezek eredmények, mert köztudott, hogy milyen nehéz székházat működtetni egy településen, vagy megyében. Kialakítottuk a számítógépes levelezési rendszerünket, beindult honlapunk, s lassan működőképes intézményeket tudunk önmagunk mellett felsorakoztatni, ezek az elmúlt esztendő óriási eredményei.

– Miként képzeli el a további, jövőbeli pártépítést?

– Az MPP, de általában a kisebbségi sorsban élő közösség jövőjét, életterét az önkormányzati választások biztosítják. Az a szerveszet lesz mindig az erősebb, amely megnyeri az önkormányzati választásokat, amely eggyel több polgármestert tud sikerre juttatni az illető megyében. Az a szervezet lesz erősebb, amelyik munkája során, helyi szinten, a leghitelesebben képviseli a közösség ügyét. Éppen ezért egyetértek Tőkés András alelnök úrral, aki azt mondta, hogy a pártot alulról kell megreformálni elsősorban, nem felülről, gyakorlatilag a helyi szervezeteink munkájától függ a közép-és hosszú távú sikerünk. Ehhez a megyei és országos szerveztek, hozzá tudnak tenni valamit, de az érdemi munka a településeken folyik, ezt a tudatos „mérnöki” szervezési, építkezési munkát kell nekünk elsajátítanunk az elkövetkező időszakban. Ez 2012-ben olyan eredményt hozhat, amelyből fakadóan sokkal jobb politikai helyzetbe kerülhetünk. Amikor elmondhatjuk, hogy nemcsak lehetőségeinkhez mérten, hanem elvárásainknak megfelelően szerepeltünk. Boldog születésnapot a Magyar polgári Pártnak, és sok sikert a jövőépítés útján!

Fülöp D. Dénes/Polgári Élet

admin
 

  • Csiki szerint:

    “Azok a leghangosabbak általában, akik a legkevesebbet tettek azért, hogy párt szülessen.” Hat, igen, mint peldaul Arus Zsolt, Tulit Attila, akiknek a tobbek kozott a kongresszuson Wass-akarat dijat adott kitarto munkajukert. Hmmm.. mi is itt az ellentmondas?

  • >