György Attila védelmében

Nemzet és demokrácia – két elválaszthatatlan fogalom. A klasszikus liberalizmus volt az, mely e kettőnek a történelmi egységét megteremtette. Nem véletlen, hogy sokakban megütközést keltett, amikor a rendszerváltás után a magát liberálisnak mondó párt, a Szabad Demokraták Szövetsége és annak média-holdudvara egyre több megnyilvánulása ütközött nyilvánvaló módon a nemzeti érdekekbe.

Mert nemzeti érdek a magyarság lelki, szellemi és gazdasági erejének, lélekszámának gyarapítása, a véderő fenntartása és erősítése, a határokon átívelő közös nemzetstratégia megfogalmazása. Mit tette ehhez képest az SZDSZ és médiabirodalma?

Nevetségessé próbálta tenni azokat, akik már évtizedekkel ezelőtt a mára már aggasztóvá vált népességfogyásról beszéltek. Szabályos hadjáratot indított a magyarság szent jelképei és szimbólumai ellen. A Szent Korona micisapka vagy tökfödő az ő víziójukban, Szent István jobbja „tetemcafat”, a magyarság „bűnös nemzet”, „utolsó csatlós”, a magyar történelem „téves döntések terepe”, a turul „dülledt szemű tojószárnyas”, Jézus „zsidó fattyú” az Árpád ház zászlaja pedig „nyilas” jelkép. Gazdasági síkon támogatta a magyar nemzeti vagyon elkótyavetyélését, idegen kézbe juttatását. A katonapolitika területén szellemi elődjéhez, Károlyi Mihályhoz hasonlóan a szinte teljes leszerelést támogatta. A nemzeti integrációt és a Kárpát-medencei szintű magyar nemzetstratégia megfogalmazását pedig ott torpedózta meg, ahol tudta: előbb az önfeladó alapszerződések megkötését szorgalmazta a határon túli magyar nemzetrészek explicit tiltakozása ellenére, ellene szavazott a státustörvénynek, mely minden hibája ellenére az első olyan jogszabály volt, mely végre jogi kapcsolatot teremtett az idegen uralom alá kényszerített magyarok és az anyaország között, majd szemérmetlenül, gátlástalanul és hazugságot hazugságra halmozva kampányolt a magyar állampolgárság kiterjesztése ellen. Az SZDSZ, mint párt fokozatosan elvesztette politikai támogatottságát, de időközben sikerült az 1990-ben még teli szájjal mocskolt MSZP-t a maga oldalára állítania és a maga képére formálnia a nemzetellenesség tekintetében.

Erdélyben annyiból jobb a helyzet, hogy itt egy maroknyi kvázi-liberális csoport támad időnként a nemzeti oldal ellen, minden társadalmi támogatottság nélkül. 1992-ben aláírást gyűjtöttek az RMDSZ Küldötteinek Országos Tanácsa által ellenszavazat nélkül elfogadott autonómianyilatkozat, az ún. Kolozsvári Nyilatkozat ellen. 1997-ben ugyanezen csoport több tagja a Bolyai Egyetem létrehozása ellen foglalt állást, gyűjtöttek aláírást az Erdélyben egyébként nem létező antiszemitizmus ellen s akcióztak, midőn az Erdélyi Magyar Ifjak nem engedték be az SZDSZ-es Eörsi Mátyást Bocskai István szülőházába.

Most György Attilát támadják, aki köntörfalazás-mentesen mert írni róluk és arról a Demszky Gáborról, aki nemcsak magyarhoz, de demokratához is méltatlan módon kitüntette a békés ünneplő embereket kardlapoztató, ellenük lovasrohamot vezénylő és szemeket kilövető Gergényi Pétert.

Alulírottak ezúton biztosítjuk György Attilát támogatásunkról és elismerésünket fejezzük ki Kozán István, a Hargita Népe főszerkesztője iránt, aki közölte György Attila bátor hangú „Liberálisok” című írását. Egyben felkérjük, hogy ne engedjen az álliberális nyomásnak, az „civil tiltakozók” elhatárolódási igényének, baloldal jól ismert szalámitaktikájának.

Borbély Zsolt Attila, közíró, politológus, Arad

Ágoston Balázs, újságíró, Budapest
Árus Katalin, Gyergyószentmiklós
Árus Zsolt, Gyergyószentmiklós
Bagoly Zsolt, újságíró, Marosvásárhely
Balogh Gábor, újságíró, Budapest
Berg Károly, politikai tanácsadó, Bonn
Bódi Sándor, újságíró, Szatmárnémeti
Borbély Imre, politikai elemző, Temesvár
Borbély Réka, fogorvos, Arad
Boros Krisztián, állatorvos, Arad
Dr. Márton Szabolcs, középiskolai tanár, Szeged
Ferencz Csaba, újságíró, Sepsiszentgyörgy
Gyöngyösi Márton, közgazdász, Budapest
Hegedüs Pál, mérnök, vállalkozó, Szatmárnémeti,
Juhász Péter, informatikus, Kolozsvár
Karasszon Attila, Ausztráliai és Újzélandi Magyarok Szövetsége, Tb elnök Sydney
Knop Eduárd, mérnök, Arad
Kovács Csaba, informatikus, Csíkszereda
Krakkó Rudolf, vagyonkezelő, Szatmárnémeti
Lengyel György, mérnök, Nagyvárad
Lenhardt Balázs, jogász, közgazdász, Budapest
Lévay Atilla, nyugdíjas, Zsámbék
Makkay József, újságíró, Kolozsvár
Makkay Zoltán, újságíró, Temesvár
Markács Rózsa, asszisztens, Budapest
Maurer Oszkár, borász, Hajdújárás
Migály Anikó, vegyész, Helvécia
Raffay Ernő, történész, Budapest
Samu Tamás Gergő, egyetemi hallgató, Szarvas
Soós Sándor, EMI elnök, Kolozsvár
Strahl Zoltán, jogász, Budapest
Szakács Árpád, jogász, újságíró, a Hírkereső.ro tulajdonosa, Budapest
Szilágyi Erzsébet, tanár, Nagyvárad
Szumrák János, nyugdíjas vegyész, Temesvár
Takács Ferenc László, nyugdíjas tanár, köztisztviselő, Budapest
Thamó Csaba, tanár, Székelyudvarhely
Tóth Károly Antal, közíró, Göteborg
Tóthpál Tamás, túravezető, Kolozsvár
Tulit Attila, Sepsiszentgyörgy
Tulit Zsombor, Sepsiszentgyörgy
Varga Domokos György, közíró, Budapest

Csatlakozni a továbbiakban is lehet, a bzsa1@freemail.hu elektronikus postací- men (név, foglalkozás, lakhely). A csatlakozók névsorát az Erdélyi Napló legközelebb megjelenő lapszáma is közölni fogja.

erdely.ma

admin
 

>