Áldozati nemzedékek

Fotó: RMDSZ

Úgy tett szemrehányást önmaguknak Markó Béla csütörtökön Árkoson, mintha nem ő és csapata irányította volna az RMDSZ-t az elmúlt tíz esztendőben, és eközben két évig nem ő lett volna az oktatásért felelős miniszterelnök-helyettes.

Kiderült, nagymértékben a magyar közösség — jelesül politikai képviselete, szakemberei — hibája, hogy gyermekeink kínlódva, rossz tankönyvekből tanulják a román nyelvet, 1999 óta az elemi iskolában nyitva minden lehetőség az alternatív oktatásra, és V—VIII.-ban is könnyíteni lehetett volna a diákok sorsán.

Tíz éve adott egyfajta törvényes keret, amely nem teljes, de mint kiderült, még ennek lehetőségeit sem használtuk ki. Elkészült egyfajta tanterv, születtek tankönyvek, melyek rendkívül rosszak, a kisgyermekes szülők évek óta szembesülnek azzal, hogy a magyar pedagógusok által összeállított tananyag nem életszerű, olyan szavak bemagolására kényszeríti a diákokat, melyeket még a román nyelvben jártas felnőttek sem ismernek, s miközben naponta órákat kell eltölteniük a román tanulásával, az eredmény alig látható, az apróságok egy helyes mondatot sem tudnak megfogalmazni. Ötödik osztálytól még drámaibbá válik a helyzet, a más tankönyv tulajdonképpen egy hevenyészett román—magyar szótár beiktatását jelenti, a magyar diákoknak a román anyanyelvű gyermekek számára elképzelt tananyaggal kell megbirkózniuk. S most kiderül, legalább hét-nyolc éve ez másképp is lehetne.

Furcsa, hogy miközben eredményekkel, sikerekkel dicsekszik az RMDSZ, a magyar gyerekek románoktatásának kérdését egy kis, szűk körben tett önbírálattal elintézi. Amíg kormányon voltak, eszközeik és hatalmuk lett volna a változtatásra, senki nem mozdította kisujját sem. Azok a magyar minisztériumi szakemberek, akik éppen az RMDSZ jóvoltából kerültek funkcióba, nem tartották fontosnak a helyzet javítását, akadhat közöttük olyan is, aki jóváhagyta a jelenlegi rossz tantervet, könyveket. Most hozzájuk fordul Markó Béla, igen szigorúan szólítja fel, dolgozzanak ki egy jobb oktatási módszert. Elkészült közben egy átfogó alternatív program, szó is esett erről az RMDSZ-es tanácskozáson, valahogy mégis úgy tűnt, ez mellékes téma, csak a teljes — I. osztálytól XII.-ig — bevezetendő új oktatási módszer esetén használandó. Ezt tűzték ki célul honatyáink, s miközben a teljességre törekednek, újabb és újabb nemzedékek kerülnek ki úgy az iskolapadból, hogy nagy-nagy erőfeszítések árán alig tanulnak meg románul.

Farkas Réka
Háromszék

admin
 

>