Többnyelvűsödik Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy polgármestere kétnyelvű táblákat szeretne kihelyezni minden olyan állami intézményre, amely a fennhatósága alá tartozik. Így értesítette már a Constantin Brâncuşi iskolacsoport és a csak román tannyelvű Mihai Viteazul főgimnázium vezetőségét, hogy írják ki magyarul is az intézmények nevét.

Antal Árpád az intézkedés meghozatalakor a 2001/215-ös közigazgatási törvényre hivatkozott, amely megengedi az anyanyelvhasználatot azokon a településeken, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó lakosok számaránya meghaladja a 20 százalékot. A polgármester ezentúl ellenőrizni fogja, hogy a közintézményeken szerepel-e a magyar megnevezésük.

A táblák kérdése akkor merült fel, amikor Mădălin Guruianu városi tanácsos kérte, hogy román nyelvű táblát is helyezzenek el Mária Terézia korabeli Lábasházon, hogy a románok is értesülhessenek az épület történelmi és építészeti értékéről. Antal akkor elmondta, a felújított épületre már megrendelte az angol és román nyelvű feliratokat. Az épületben civil szervezetek kapnak helyet.

manna.ro/Agerpres

admin
 

>