Az MPP megyei elnökeinek nyílt levele az országos elnökséghez

MAGYAR POLGÁRI PÁRT ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEKSzékelyudvarhely
Tisztelt elnök úr, alelnök urak!

A Magyar Polgári Párt megyei szervezeteinek elnökei kezdeményezzük a Magyar Polgári Párt Országos Tanácsának összehívását 2009. február 28-ára.

Az Országos Tanács mielőbbi összehívása kulcsfontosságú a párt további fejlődése szempontjából. Az Országos Tanács Alapszabályzatunkban rögzített feladatköreinek ellátása több vitatott döntést vagy helyzetet is tisztázna. Ezek közé tartoznak: a párt országos elnökségének megválasztása, a párttagsággal járó befizetések összegének és az Országos Elnökség pénzügyi beszámolójának elfogadása, valamint más, a párt alapszabályzatában – III. fejezet, 3/56-os cikkely – meghatározott teendők elvégzése.

Halaszthatatlannak tartjuk a Magyar Polgári Párt ügyeinek rendezését. Ezért tisztelettel kérjük az országos elnökséget, hogy Alapszabályzatunk 55.(2). paragrafusa értelmében hívja össze az Országos Tanács rendes ülését 2009. február 28-ra.

Felelősséget vállalunk a helyi szervezetek nyilvántartásainak összesítésére, és a tagnyilvántartás megjelölt határidőre – december 15. – való elküldésére. Ugyanakkor vállaljuk, hogy 2009. január 30-ig megrendezzük a megyei küldöttgyűléseket.

Az Országos Tanács megfelelő előkészítése érdekében készen állunk az országos elnökséggel való együttműködésre.

Kulcsár Terza József Thamó Csaba
a MPP Kovászna megyei elnöke a MPP Hargita megyei elnöke
Csép Sándor Lengyel György
a MPP Kolozs megyei elnöke a MPP Bihar megyei elnöke
Berekméri Sándor Papp Lajos
a MPP Maros megyei alelnöke a MPP Szilágy megyei elnöke
Hegedűs Pál Lemák Rudolf
a MPP Szatmár megyei elnöke a MPP Máramaros megyei elnöke
Endreffy Lajos
az MPP Arad megyei elnöke

Erdély-szerte, 2008. december 2.

admin
 

>