K Ö Z L E M É NY- Magyar Polgári Párt, országos elnökségA romániai magyarság közösségi érdekeinek maximális érvényesítése érdekében a Magyar Polgári Párt a 2008-as önkormányzati választásokon biztosítva a választás szabadságát, versenyhelyzetet teremtett, ugyanakkor a parlamenti választásokra pedig összefogást szorgalmazott.

A választási koalíció szorgalmazásával a Magyar Polgári Párt célja a magyar szavazóerő mozgósítása és összpontosítása volt. Ezzel szemben az RMDSZ kizárólag csak pártpolitikai megfontolások mentén mímelte a tárgyalásokat, a magyarság érdekvédelmi szövetségét felülírta a saját érdekeik védelme.

A magyar szavazóbázissal rendelkező, és ezen belül a székelyföldi megyékben példátlanul alacsony részvétel jelzi, hogy a magyarság elfordult és távolmaradásával fejezte ki elégedetlenségét az RMDSZ által megtestesített pártpolitikai diktatúrával szemben.

A rendkívül alacsony részvétel egyértelművé teszi, hogy az RMDSZ egymagában már nem képes megszólítani a romániai magyarok kétharmadát!

A sikerpropagandával ellentétben az elmúlt tizenkilenc esztendő kudarcai, az érdemi eredmények nélküli közösségi törekvések, valamint az RMDSZ jövőkép hiánya oda vezetett, hogy a közélet iránt valamikor erőteljes érdeklődést és részvételt mutató magyar közösségünk kiábrándult, hátat fordított az RMDSZ politikájának.

A magyar szavazók távolmaradása ugyanakkor az RMDSZ által jelöltekként nevesített személyekkel szembeni bizalmatlanságot is híven tükrözi. Az elmúlt két évtized során megkopott, hiteltelenné vált közszereplők ismételt felvonultatásával az RMDSZ megújulásra való képtelenségét is büntették távolmaradásukkal a magyar választópolgárok.

A Magyar Polgári Párt meggyőződését fejezi ki, hogy a választási összefogás elmaradása megfosztotta az erdélyi magyarságot egy olyan, mennyiségében és minőségében nagyságrendekkel jobb parlamenti képviselettől, amely nem egy beágyazódott, szűk RMDSZ-es politikai elit érdekeit, hanem a romániai magyarság szempontjait képviselő, hiteles politikai érdekérvényesítést jelentett volna.

Az eredmények visszaigazolják a Magyar Polgári Párt döntésének bölcsességét, mely szerint a választási koalíció, összefogás meghiúsulása után nem indult a választásokon, megteremtve ezáltal az RMDSZ parlamenti bejutásának lehetőségét. Megköszönve a független jelöltek bátorságát, sok sikert kívánunk a mandátumot szerzett képviselőknek és szenátoroknak, és kötelező feladatként kötjük a lelkükre a közösségi jogok kiharcolását és az erdélyi magyar nemzeti közösség személyelvű autonómiája, illetve Székelyföld területi autonómiája ügyének következetes képviseletét.

Székelyudvarhely, 2008. november 30.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

admin
 

>