""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

december 2008 hónap bejegyzései

BÚÉK 2009 ! (nézd meg a filmet)


szólj hozzá: Boldog új évet!

Share

Garda Dezső- a kisember képviselet okozta vesztemet

Dr. Garda Dezső parlamenti képviselőnek lejárt a mandátuma. A tulajdon-visszaadásokért harcoló honatyát RMDSZ-es „csapattársai” távolították el a politikai élettől. Kilépett az RMDSZ-ből, tanítani fog a továbbiakban és folytatja tudományos munkáját. Az új kormányról, romániai magyar kisebbségről, a kisember képviseletéről mondta el véleményét.

– Parlamenti tevékenységem nagyon sok személy számára kényelmetlenné vált, ezért követtek el mindent, hogy megszabaduljanak tőlem. Örvendek, hogy a Polgári Életben volt annyi bátorság, hogy lehozza Dézsi Zoltán nyilatkozatát. Amit ő megfogalmazott, elmondták más, magas rangú RMDSZ-es tisztségviselők is négyszemközt: mindent elkövetnek, hogy ne lehessek rajta az RMDSZ listáján. Nem hittem, hogy ilyesmi megtörténhet, hogy bizonyos gyergyói személyek megkeresik az országos vezetést, s együtt fogalmazzák meg a tőlem való megszabadulás igényét. Nagyon neheztelek a gyergyói RMDSZ-es vezetőkre: meg kellett volna mondják szemembe, hogy a pártszellem nem akar engem.

Share

Fábry Sándor interjú – na de mi van a hazával…


Nézd meg a filmet!

Share

Nyárádszeredában letették a harmadik ortodox templom alapkövét

A 2008-as esztendő karácsonyának másodnapja minden bizonnyal új fejezetet nyit Nyárádszereda, a Nyárád mente, a történelmi Marosszék életében.

Délután 3 óra 40 perckor megyénk legmagyarabb kisvárosának piacterén, Bocskai István erdélyi fejedelem mellszobrával átellenben mintegy 25-30 résztvevő jelenlétében (nagyjából ennyi az ortodox hitű lakosság száma a háromezres Nyárádszeredában), sűrű keresztvetések közepette, fél tucat pópa részvételével elkezdődött a páratlan ceremónia.

A történetet nem ismerők számára el kell mondani, hogy egy darab központi földterület, a főtéri park északi része az első román világ idején a görög katolikus vallásúak birtokába került.

A kommunizmus idején – köztudomásúlag – ezt a felekezetet törvényen kívül helyezték, ezért ennek hívei szinte mind egy szálig beálltak a római katolikus magyar egyházunknak a soraiba.

Annak ellenére, hogy a római katolikusokká lett volt görög katolikusok az egyetlen törvényes jogutódai ennek a földterületnek, az ortodoxok vallásúak – erősen gyanús körülmények között – nemrég elbitorolták azt.

Az említett napon – annak ellenére, hogy tulajdonjoguk nem tisztázott – radikális lépésre szánták el magukat, mit sem törődve azzal, hogy a Nyárádszereda Polgármesteri Hivatalától nincs építkezési engedélyük, önkényes lépéssel letették ortodox templomuk alapkövét.

Share

Bocsánatot kérünk!

Share

Titkos üzletek a (szocialista) béketáborban- Dr. Balogh Zoltán kálváriája

A Hévízen korábban miniszteri biztosként ténykedő szakember szinte egyedüliként akaszkodott össze a hihetetlenül erős ipari lobbival, kíméletlenül szembe ment az akkori legfőbb gazdasági hatalom: a Terv Gazdasági Bizottság döntéseivel és utasításaival, melyek gyakorlatilag szentesítették a tó halálos ítéletét. A világhíres gyógyvíz végítéletére igent mondott az akkori ipari és egészségügyi miniszter is, a megállapodást szignálta az Országos Vízügyi Hivatal elnöke valamint a Fővárosi Tanács vezetője.

A Hévizi tó kálváriája egy orvos szemévelA tó kálváriájáról, az embert próbáló időkről könyvet is írt szerző vállalta az utasítások megtagadását és a meghurcoltatást is a szovjet-magyar alumíniumipari szerződésben szereplő stratégiai fémelőállítási kötelezettségek akadályozásáért. A bauxit lobbi vesztett, így mégsem kellett távolabb fúrt kutakból csőrendszeren keresztül termálvizet folyatni az üres kráterbe.Az „akcióban” többek között közreműködött Apró Antal – 1951. évben, Medgyesi Péter – akkor D-209-es, mint később kiderült, aki saját elmondása szerint akkor a magyar nemzeti érdekeket védte a KGB-vel szemben, a nyolcvanas évek közepén az ipari miniszter, Kapolyi László, aki most az áramot importálja Oroszországból stb., akik mind a nyírádi bánya további fenntartása érdekében és a hévízi tó öt évre történő bezárása érdekében lobbizott.

Share

Karácsonyi köszöntő

„Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”

Idén hideg, fagyos karácsonyt ígérnek az időjósok. Illik is a hétköznapi hangulathoz, környezethez, csak nehogy az időjárással együtt az emberek szíve is jéggé merevedjen.

Kell egy kis melegség a lelkekbe, kell egy kis boldogság a családokba, megértés a baráti kapcsolatokba, odaadó szeretet a megdermedt jégszívekbe. Szükségünk van itt Sarmaságon is a boldogságot hozó Messiásra.

Az első karácsonykor egy gyermek nemcsak egy családot tett boldoggá, hanem egy egész világot, mérhetetlen szeretetet és békét hozott magával. Gyermekeink a legnagyobb gazdasági- és világválság kellős közepén ártatlan tisztaságukban szívből örülnek a legkisebb ajándéknak is. Legyünk gyerekek néhány napra és meglátjuk a láthatatlan csodát, értékelni fogjuk a kézzelfogható hétköznapi természetességeket. A máskor oly csintalan gyerekeink boldog mosolya vidámságot hoz, az eddig számon kérő morcos társ pillantásában megcsillan a szeretet, a szomszéd haragos ráncolt homloka is kisimul, könnyebbé válik a magány és a betegség terhe is… csak azért, mert karácsony van.

A Magyar Polgári Párt Sarmasági elnöksége, tagsága, a blog szerkesztői ilyen békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Újévet kíván mindenkinek!

Share

Mpp-Karácsonyi köszöntő

„Adjon az Úristen szerencsés új évet,

a jó földieknek fénylő reménységet!

Adjon az Úristen hosszú vigasságot,

Igaz magyaroknak végre igazságot!”

(régi kalotaszegi köszöntő)

Köszöntő

Az ünnepek közeledtével mindannyian jobban odafigyelünk embertársainkra, szűkebb vagy tágabb környezetünkre, nagyobb érzékenységet tanúsítunk rászoruló felebarátaink irányába.

Napjainkban minden eddiginél nagyobb szükség van az egymással szemben megnyilvánuló szolidaritásra. Rohanó világunkban gyakran megfeledkezünk a családi, közösségi, sokszor az alapvető emberi értékekről is, cselekedeteink során mellőzzük azokat.

Karácsony üzenete legyen azonban mindannyiunk számára követendő példa!

A szeretet, az egymás iránti tisztelet, a megbecsülés, az őszinte segítő szándék jegyében igyekezzünk segítő kezet nyújtani az elesetteknek, a rászorulóknak, az időseknek és betegeknek, a nehéz sorsú családoknak és gyermekeknek. Tegyük félre mindannyian önös céljainkat, álljunk meg egy pillanatra a tisztségek, javak vagy egyéb hasznok elérésének útján, keresztényi kötelességünk alapján tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az idei Karácsony szebb, meghittebb, igazibb legyen valamennyi embertársunk számára.

Share

Együttműködést ajánlanak

Az MPP háromszéki szervezete nem éli meg tragédiaként, hogy az RMDSZ nem lesz tagja az új kormánynak, úgy értékeli, a tizenkét éves, általuk sikertörténetnek nevezett időszak után a nemzet érdekében kamatoztathatják hatékonyan tevékenységüket — fejtette ki Gazda Zoltán.

Megrökönyödve látták, miként reagálták le az ellenzékbe szorulást a politikai szereplők, egy jó polgármester, megyeitanács-elnök a kormányalakítás előtt nem hord össze hetet-havat azokról, akikkel együtt kell működnie ahhoz, hogy eredményt érjen el, hisz az önkormányzati autonómia még gyerekcipőben jár. „Az RMDSZ nem egyenlő az erdélyi magyarsággal. A magyarság problémáit pártpolitikai problémákká züllesztették, amikor azt nyilatkozták, hogy az egész közösséget alázták meg, kezelték másodrendű állampolgárként” — mondta Gazda. Meglátása szerint az elmúlt fél év politizálásának, az egyezség elutasításának köszönhető, hogy a parlamenti választásokon nem sikerült olyan arányt elérni, amely kormányzati szerephez is elegendő lehetett volna. „Az RMDSZ túlígérte magát a kampányban, de az MPP megpróbál segíteni, hogy minél több ígéretét valóra váltsa. Nem zárkózunk el a párbeszédtől, és együttműködést ajánlunk nemzetpolitikai kérdésekben” — hangsúlyozta az MPP háromszéki alelnöke. Bíznak benne, az RMDSZ ellenzékben feladja a kis lépések politikáját, és hajlandó lesz határozottabban képviselni a magyarság érdekeit, napirendre kerülnek az autonómiát, magyar egyetemet, nyelvhasználatot érintő törvények.

Share

Kerecseny/Karácsony: December 21. ősi ünnepünk dátuma


Valódi Turul: a kerecseny
Valódi Turul: a kerecseny

Írek tömegei mai napig megünneplik a kelta Yule-t, a téli napfordulót, amikor a negatív mélypont, a leghosszabb éjszaka után “nyúlni” kezdenek a nappalok és újra győz a fény. A legalább oly ősi, több ezer éves magyar nép is számon tartotta más neveken e dátumot, s ma újra akad pár ezer ősmagyar hitű, kinek a Karácsonyhoz hasonló jelentőséggel bír december 21-e, vagyis Nagyboldogasszony napja. Amit még “pogányként”, szent madarunkról Kerecsenynek neveztünk, s utóbbi,  lám mily hasonló a Karácsonyhoz.


Hun karácsony

No nem véletlen, hogy Karácsony is közel esik e dátumhoz, a kereszténység kénytelen volt sok nálánál sokkal régebbi hagyományt burkoltan beemelni. A Jézus nemzsidó (pl. párthus) eredetében hívőknél, napjaink óhitű magyarjai körében egészen jól megfér a kettő egymással, nincs is ellentétben, ahogy buzgó katolikus írek is mélyen hisznek és ragaszkodnak ősi kelta kultúrájukban/hoz. Őket persze nem gúnyolja és gyalázza saját hazájában egy szdsz-szerű idegen söpredék, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy ilyenkor tűzvarázslatokat tartanak a hagyományos Yule tánc mellett. Szakmunkák ezrei tárgyalják Karácsony pogány/kelta eredetét, s megtartják ezt az írekkel közös gyökerű és nyelvű walesiek és skótok is.

Share

Hittel, megalkuvás nélkül- Tőkés László beszéde Temesváron

… És menni kellett

1. Megboldogult Édesanyám születésének mai, 90. évfordulóján a közel húsz évvel ezelőtti temesvári ellenállás emberi dimenziói kívánkoznak előtérbe.

Az elmúlt évek folyamán többen is feltették nekem azt a kérdést, hogy: nem éreztem-e lelkiismeret-furdalást akkor, amikor a kora-beli hatóságokkal való szembeszegülésem-mel családom, feleségem, a kicsi Máté fiam életét veszélyeztettem.

A nem minden alapot nélkülöző, már-már provokatív kérdésre nagyobb Családom, Édesanyám példájából és magatartásából merítettem a választ. Szerető szívű Szüleimnél jobban bizonyára senki sem féltett engem és kicsiny Családomat. Ennek ellenére, sem Anyám, sem Apám soha nem mondta, hogy küzdelmemben meghátráljak, hanem éppen ellenkezőleg − Feleségemmel együtt − egész Családom egy emberként állt ki mellettem. Szélesebb összefüggésben ugyanez mondható el egész zaklatott és megfélemlített Gyülekezetemről.

Hogyan is mondhatták volna, hogy másképpen cselekedjem? És ők maguk is miképpen cselekedhettek volna másképp? Mindvégig kitartottunk, és félelmeinket leküzdve kiálltunk igazunk, egyházunk és népünk ügye mellett − nem csupán azért, mert meg voltunk győződve magatartásunk helyességéről, hanem éppen azért is, mivel tudatában voltunk annak, hogy amit teszünk, az éppen féltve szeretett és veszélyeztetett családjaink, gyermekeink és szeretteink javát szolgálja hosszú távon.

Share

N Y I L A T K O Z A T

1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, kiesvén a Demokrata Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt által létrehozott nagykoalícióból, felfedezni látszik a spanyolviaszt. Azt állítja tudniillik, hogy a két – jobb- és baloldali – nagy párt etnikai okokból hagyja ki őket az újan alakuló kormányból.

Sajnálatos és nevetséges, hogy Markó Bélának és elvtársainak közel húsz évre volt szükségük annak felismerésére, amit minden világosan látó, erdélyi magyar ember mindig is tudott, éspedig hogy: a román versenypártoknak – akárcsak a szlovákoknak – pártállástól függetlenül, többé vagy kevésbé a legfőbb közös jellemzője a magyarellenesség. Több mint tíz évnyi kormánybeli vagy kormányoldali politizálás közben ezt nem látni, nem észrevenni: csapnivaló politikai helyzetfelismerésre, – mondhatni – vétkes politikai vakságra vall.

Ennek összefüggésében nézve, igencsak sajnálatos és több, mint bűn, súlyos hiba volt, hogy az RMDSZ tizenkét évvel ezelőtti kormányra kerülése óta a román politikai nacionalizmus – kisebbségi! – szekértolójaként segítette elhitetni a nemzetközi közvéleménnyel, az Európa Tanáccsal, a NATO-val és az Európai Unióval, hogy Romániában jó úton halad a kisebbségi ügyek megoldása, sőt – úgymond – „modell-értékű a román kisebbségpolitika”.

Share

Szilágysági Polgári Lap- decemberi szám

Klikk ide:

Share

(Hideg)rázós Politizálás

Nincs könnyű helyzetben az a politikai alakulat, amely magát érdekvédelmi szövetségnek nevezi, és amely — sajnos — az erdélyi magyarságot „kisebbségként” és nem államalkotó, őshonos, autonóm nemzeti közösségként definiálja.

Az erdélyi magyar ember a tartására, gerincességére, nemzettudatára büszke, ezért nem fogadja el a „hintapolitizálás”, az „ahol a hatalom, oda csapódunk” gyakorlatát.

Az elmúlt másfél évtizedben az RMDSZ az ortodoxia elvét magáévá téve, nem szállt szembe a hatalommal, hanem helyet keresett magának benne, beépült a struktúrákba. Mindegy volt, hogy ki kerül kormányra, Iliescu, Constantinescu, Năstase vagy Băsescu pártja, belülről vagy kívülről támogatta őket. Voltak ám látványos pálfordulások is, keményen kampányoltak az SZDP-s Năstasénak, aztán amikor nem ő győzött, teljes lelki nyugalommal átálltak az ellenfélhez.

Mi tagadás, volt hozadéka ennek a magatartásnak, elsősorban a miniszteri és államtitkári székek, magas és jól fizetett hivatalnoki állásokért százak hagyták el Erdélyt, hogy Bukarestben szolgálják a mi érdekeinket. Ne legyünk igazságtalanok, fejlődés is volt tapasztalható, még akkor is, ha a tömbmagyar megyéknek, a Székelyföldnek jóval kevesebb kormánypénzt juttattak, mint például Vasluinak. Viszont a bevált balkáni módon be lehetett menni Bukarestbe, kiskapukat keresni, ezt-azt elintézni. Működött ez a módszer az „átkosban” is, sok szép székely fenyő vándorolt Bukarestbe karácsony táján a fontos elvtársakhoz…

Share

Közlemény

A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezetének elnöksége meglepődve-ugyanakkor hálásan –mond köszönetet a GABI GARDEN családi vállalkozás által felajánlott anyagi támogatásért. Az utóbbi időkben nem gyakran kényeztettek el a kellemes meglepetések , annál jobban esik a BOTOS-házaspár ismételt támogatása.

Ismételten köszönjük !

Share

Hozzászólások

Kategóriák