1

Erős kihívóra talált az RMDSZ elnöke

Az új választási törvény szerint a november 30-i általános romániai megméretésen a szavazók kizárólag egyéni jelöltekre voksolhatnak. A erdélyi Maros megye egyik választókerületében a Magyar Polgári Párt által is támogatott Kincses Előd függetlenként veszi fel a harcot Markó Bélával, az RMDSZ elnökével. Tőkés László egykori ügyvédjével Marosvásárhelyen beszélgettünk az esélyekről és a kitűzött célokról.
Az RMDSZ sikertelenül ugyan, de megfellebbezte a választáson való indulását helybenhagyó törvényszéki ítéletet. Nem először igyekszik keresztbe tenni önnek a Markó Béla vezette szövetség. Tartanak öntől?

– 1990-ben különböző nacionalista, illetve a kommunista rendszer iránt nosztalgiát érző csoportok megtámadták jelölésemet a marosvásárhelyi törvényszéken, s így levettek az RMDSZ megyei szenátori listájának éléről. Ennek következtében került a lista első, egyetlen befutó helyére Markó Béla. Az ellenem hozott elsőfokú bírósági döntést egyébként az RMDSZ megyei szervezete nem fellebbezte meg. A szervezet akkori ideiglenes vezetője éppen Markó volt. De nemcsak ezt mulasztották el megtenni. Bécsből – ahol nemzetközi sajtótájékoztatón lepleztem le a román kormány hazugságait a fekete márciusként emlegetett marosvásárhelyi események kapcsán – telefonon kértem, támadják meg a bíróságon a szélsőséges Vatra Romaneasca politikai karjának Maros megyei szenátorjelöltjét. Nem tették. Aztán 2000-ben függetlenként próbáltam versenybe szállni, az RMDSZ azonban azzal az ürüggyel nyújtott be óvást ellenem, hogy egyszerre vagyok magyar és román állampolgár. Egy olyan alakulat óvott meg emiatt, amely abban az időben kimondottan szorgalmazta a kettős állampolgárság megadását. A mostani, szakmailag szánalmas és politikailag legalábbis vitatható fellebbezés azt bizonyítja, hogy az ellenjelölt RMDSZ-elnök retteg a versenytől. Csakhogy ma már 2008-at írunk és nem 2004-et, amikor bírói úton meg tudta akadályoztatni az akkori Magyar Polgári Szövetség indulását.

– Azért választotta ezt a választókörzetet, hogy megmérkőzzön Markó Bélával?
– Három okból indultam ebben a választókörzetben. Egyrészt ez egy nagy többségében magyarok által lakott régió Maros megyén belül, amelynek gazdasági fellendülésre van szüksége, mert ha leszakad, akkor az egy tömbben élő erdélyi magyarság gyakorlatilag a két székely megyére korlátozódik. Másrészt a magyarság magas aránya miatt itt el lehet érni az ötven százalékos eredményt, amely nélkül független jelöltként nem lehet mandátumot szerezni. Harmadrészt pedig nem akartam egy olyan marosvásárhelyi megméretést, amely arról szólt volna, hogy Frunda György a kommunista rendszerben besúgott-e engem vagy sem (az RMDSZ szenátora Marosvásárhelyen indul egy újabb szenátori pozícióért – a szerk.).

– Hogyan tudja felvenni a versenyt az RMDSZ hosszú évek óta bejáratott kampánygépezetével szemben? Az országút mentén már láthatók Markó óriásplakátjai.
– Nekem egyetlen óriásplakátom sem lesz, hiszen egy ilyen hirdetés igen sokba kerül. Egyébként nem szeretnék versenyt futni a politikai pártok kampányával. Ehhez nincs meg az anyagi hátterem, de az a struktúra sem áll mögöttem, amely Markót támogatja. Amúgy pedig a kampányomban éppen azt szeretném hangsúlyozni, hogy én más típusú ember vagyok, s másfajta politikának vagyok a híve, mint ellenjelöltem. Ugyanakkor élvezem Tőkés László támogatását, akinek 1989 novemberében ügyvédje voltam a temesvári perben. A ma már európai parlamenti képviselőként is ismert református püspökkel azóta is szorosan együttműködöm, amikor szüksége van rá, jogi segítséget nyújtok neki. Például, amikor az Associated Press hírügynökség azt adta közzé Tőkés Lászlóról, hogy besúgó volt a kommunista rendszerben, rágalmazási pert indítottam a médium ellen és azt meg is nyertük. A kampány egyik fontos mozzanatának tartanám, hogy egy élő televíziós vitaműsor keretében ütköztessük véleményeinket Markó Bélával. A magyar nyelvű vita megrendezésére a Duna televíziót, a románra a bukaresti Realitatea hírtévét kértem fel.

– Amennyiben sikerül megszerezni a szenátori mandátumot, milyen elsődleges célkitűzésekkel kezdi el tevékenységét?
– Nem kell feltalálnom a spanyol viaszt. A Magyar Polgári Párt és az RMDSZ programja tartalmazza a régóta ismert tennivalókat. Számomra ennél sokkal lényegesebb az, hogy a helyszínen tájékozódjak és jegyezzem fel a falvak égető és orvosolandó gondjait. Fontosnak tartom továbbá a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének fejlesztési programját, s annak képviseletét fel is vállalom, a szavazókörzetben élők mindennapos gondjaira keresem a választ. Az RMDSZ választási jelszava „Együtt tovább”. Csakhogy én erre azt kérdezem, ki tudja merre? Ezt kellett volna megbeszélnünk, de mindhiába javasoltam a tévévitát.

– Nemrég nyílt levelet írt Markó Bélának, amelyben egyebek mellett azt is felrója az RMDSZ elnökének, hogy felelőtlen kampánykijelentésekkel igyekszik szítani a román nacionalisták indulatait.
– Figyelemmel követtem, mivel készül az RMDSZ és vezetője a következő négy évre, és semmi újat nem találtam. Mondhatnám, újra a régi, jól bevált forgatókönyvek szerint zajlik a kampány. Az egyedüli újdonság, amivel a kampány kezdetén kirukkolt Markó, az a javaslat volt, hogy a tömbmagyar közegben kötelező módon tanuljanak magyarul a román gyerekek. Azt régóta mondogatom, milyen fontos lenne a magyarok mellett élő románok magyar nyelvismerete, a kultúránk megismerése. Ezzel a javaslattal azonban nem így és ilyenkor kellett volna előállni. Két évig, mint oktatási ügyekkel foglalkozó miniszterelnök-helyettes Markó ezt a témát mellőzte. Ezért most csak azt látom, hogy szándékosan fel akarta hergelni a román embereket magyar szavazatszerzés érdekében. Ezzel a módszerrel az egyébként jó alapgondolatot sikerült is lejáratnia.

– Ma már nyíltan lehet beszélni Romániában a magyar autonómiáról, mint javaslatról. Mi kell ahhoz, hogy ez meg is valósuljon?
– Az autonómiát csak egységes fellépéssel, nemzetközi támogatással és a román közvélemény megdolgozásával érhetjük el. Az RMDSZ „kampányautonómia” stílusa igencsak hátráltatja az ügyet. Hozzáállásuk kétarcúságát két adattal bizonyítom: 2004-ben a Székely Nemzeti Tanács Csapó József által kimunkált törvénytervezetét csak hat képviselő írta alá, ráadásul 18 év óta nincs egy, az érdekképviselet által kidolgozott vagy elfogadott, autonómiáról szóló törvénytervezet. Azt örvendetesnek tartom, hogy valamennyi magyarországi parlamenti párt és Sólyom László köztársasági elnök is támogatandónak tartja autonómiatörekvéseinket.

mno.hu

admin
 

  • sarmasági ember szerint:

    Isten tartsa meg egészségben Kincses Elődöt, felemelkedésünkért!

  • >