Szavazzunk az RMDSZ-re?

Tizenöt esztendeje, hogy az RMDSZ három, már akkor az élvonalban tevékenykedő politikusa mandátum nélkül folytatott nem nyilvános, de a nyugati sajtóban visszhangot kapott tárgyalásokat a román hatalom képviselőivel Neptunfürdőn, alkalmat adva a magyarellenes román politikai vezetésnek arra, hogy kisebbségbarát színben tündököljön a Nyugat előtt. Akkor a tárgyalókat a Szövetségi Képviselők Tanácsa kemény nyilatkozatban ítélte el és ideig-óráig a neptuni politizálás is háttérbe szorult annak ellenére, hogy a soron következő tisztújításon az RMDSZ frakciók labanc irányzatú többsége visszaválasztotta a diverzáns politikusokat korábbi tisztségeikbe. Egy rövid, alig több mint két éves Janus arcú időszakot követőn viszont az egész RMDSZ-politika átépült a „Neptun-logikára”. Jobb nevet ugyanis aligha lehet találni arra a politikai magatartásra, melynek keretében egy kisebbségi szervezet feladja legfőbb fegyverét, a külpolitikai nyomásgyakorlás lehetőségét olyan kisebb-nagyobb engedményekért, melyek a képviselt közösség sorsának alakulását, megmaradási kilátásait alapvetően nem befolyásolják. Sajnos nemcsak az RMDSZ politikai vonalvezetését jellemzi ez a logika, hanem a felvidéki magyar politikusokét is. Ha 1997-ben az alakulófélben levő MKP nem ír alá egy olyan protokollumot a kvázidemokratikus Meciar-ellenes erőkkel, melyben lemond a területi autonómiáról, az egyetlen olyan alkotmányjogi megoldásról, mely szavatolhatná a közösség Szlovákián belüli megmaradását, akkor ma aligha tombolna a szlovák politikum és sajtó, amikor Csáky Pál közös nyilatkozatot ad ki Tőkés Lászlóval s közösen állnak ki az autonómia mellett. A Neptun-logikára épülő RMDSZ-politika elérte, hogy alig három évvel az eleve baljóslatú kormányzati szerepvállalás után, a Nyugat nemhogy felvette volna Erdély ügyét a nemzetközi erővel megoldandó kérdések listájára Koszovó mellé, hanem épp ellenkezőleg, a világ első számú nagyhatalmának akkori első embere, Bill Clinton Romániát a kisebbségpolitika szempontjából mintaországként említette. Markó Bélának és társaságának a sors megadta azt a lehetőséget, hogy politikájukon esett eme gyalázatos foltot legalább részben eltávolítsák, amikor a Reform Tömörülés az RMDSZ kongresszus küldötteit arra kérte, hogy írják alá az erdélyi magyarság sorsáról reális képet festő, Bill Clintonhoz címzett nyílt levelet. Markóék ennek a fordítottját tették, arra utasították saját embereiket, hogy ne szignálják az idézett dokumentumot. Mindezek után azon már nem csodálkozhatunk, hogy az RMDSZ minden fontos nemzetstratégiai lépését a Neptun-logika irányította a továbbiakban: a magyarellenes oktatási törvény megszavazását, az önálló magyar egyetem kormányzati megtorpedózásába való belenyugvást, a protokollum-politikát és bizony a kisebbségi törvényt megszövegezését is, mely a köréje épített pártpropagandával ellentétben a kulturális autonómiának csak a címszavát tartalmazta, a közjogi intézményesítését nem. Markóék nyitottsága a semleges, etnikai szempontból irreleváns témák, a szociális kérdések az infrastrukturális fejlesztés stb. iránt szintén a Neptun-logika érvényesülésének tulajdoníthatók. Mindent lehet ugyanis, egy dolgot leszámítva: kényelmetlen helyzetbe hozni a román hatalmat. Hiszen ez a Neptun-logika lényege: a választáskor felmutatható apró-cseprő „eredmények” fejében a magyar „elit” engedelmes támogatója kell, hogy legyen a magyarság asszimilációját egy percig fel nem adó román hatalomnak. Hibákat csak akkor érdemes elkövetni, ha tanulunk belőlük. Az RMDSZ nem tanult a Neptun-ügyből. Tizenöt esztendővel Borbély Lászlóék diverziója után, másfél évtized helybentopogás és módszeres helyzetkihagyást követően Markó Béla ismételten megerősítette: az RMDSZ jó irányban halad, korrekcióra szükség nincs. Szavazzunk hát az RMDSZ-re? Borbély Zsolt Attila

admin
 

>