Sajtóközlemény

SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt, tegnap, november 15-én részt vett az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kolozsvári küldöttülésén, hiszen amint vallja:
Udvarhelyszék, a gazdák és a vidék  képviselete mellett a polgári értékek és a belső
önrendelkezés elvén alapuló közösségi autonómia következetes szószólója és cselekvő
résztvevője is kíván lenni.

Az EMNT megalakulásának 5-ik évfordulója alkalmával rendezett ünnepi ülésen a
hozzászólásában Sebestyén Csaba megköszönte Tőkés László Európai Parlamenti képviselő és
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács támogatását és biztostotta a küldötteket, hogy nem él
vissza a bizalommal és elkötelezett képviselője lesz az EMNT által is felvállalt
törekvéseknek.
,,A függetlenként induló és az EMNT által is támogatott képviselő és szenátorjelöltek erős
bástyái lesznek az erdélyi magyar önrendelkezési törekvéseknek, az autonómiaprogram
megvalóstásának. Habár a jelöltek mindenikének megvan a sajátos, egyéni motivációja, egy
biztosan közös bennük: Tisztességgel, becsülettel, felelősséggel, Istenbe vetett hittel
szolgálni és képviselni! Úgy képviselni, hogy a figyelem központjába a választó álljon és
ne a megválasztott! Úgy képviselni, hogy ne az önös, egyéni érdek, hanem a közügyek
előbb-vitele legyen a cél! Autonómia, nemzet, erdélyiség, szabadság, család és keresztyén
gondoskodás-mind az öt jelölt ezt vallja.” – mondta Sebestyén Csaba.

Ma, a Vasárnapi Szentmise után a máréfalvi választóival találkozott SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN független képviselőjelölt.
A kampányjellegű beszélgetés mellett a gazdálkodással és vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt Sebestyén Csaba.
Egyebek mellett a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv három új intézkedéséséről érdeklődhetnek a gazdák.
SEBESTYÉN CSABA-ISTVÁN mint a Romániai Magyar Gazdák elnöke javaslata is hozzájárult
ahhoz, hogy e három intézkedés bekerüljön az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból támogatott intézkedések közé. A fiatal gazdák indtó támogatása, a félig önellátó
gazdaságok támogatása és a gazdálkodási csoportok létrehozása olyan intézkedések, amelyek
könnyen hozzáférhetők a kistermelők számára és megfelelnek az erdélyi és székelyföldi
gazdálkodási igényeknek.
A város közelsége jó lehetőséget jelenthet a máréfalvi gazdák számára, hogy a friss és hagyományos termékeiket értékesítsék. Ehhez változtatni kell a kistarmelők termékeinek a helyi piacokon történő értékesítése törvényén, segíteni kell a gazdáknak abban, hogy a pályázáshoz szükséges önrészt biztosítani tudják – mondta SEBESTYÉN CSABA.
“Úgy szeretnék képviselőként visszajönni Máréfalvára, hogy vállalni tudjam az arcomot nem mint jelölttársam Antal István, aki a nevét tartalmazó csíkokat az én plakátaimra ragasztotta. Hálás lennék, ha leszedné. Jó ha tudják az emberek ki Antal és ki Sebestyén – fűzte hozzá beszédéhez a képviselőjelölt.

Sebestyén Csaba-István kampányiroda

admin
 

>