Magyar Polgári Párt- Közlemény

535600 Odorheiu Secuiesc • Székelyudvarhely, str. Kossuth Lajos u., nr. 20. szám, tel./fax: +40 266 212623

Közlemény

A Magyar Polgári Párt helyi önkormányzati képviselőiként megelégedésünket fejezzük ki a székelyföldi autonómia-referendum ügyében, a székelyudvarhelyi önkormányzati testület által elfogadott határozatot illetően.

A Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett, az október 30-i rendes havi tanácsülésre képviselőcsoportunk által beterjesztett, majd rendkívüli tanácsülés összehívását szorgalmazva a határozat megvitatása és elfogadása érdekében, a Magyar Polgári Párt következetes fellépésének eredményeként, összhangban közösségi érdekeinkkel és törekvéseinkkel, történelmi pillanatnak lehettünk részesei a székely anyavárosban. Az autonómia-referendum kiírása által elérkezett végre annak az ideje, hogy közösségünk bátran kinyilváníthatja autonómia-igényét egy, a román és nemzetközi jog előírásaival összhangban megszervezett, hivatalos referendumon.

Az európai példák bizonyítják: ott, ahol egy kisebbségben élő közösség következetesen, megalkuvások nélkül kinyilvánította és fenntartotta autonómia-igényét, ott e közösségi harc meghozta gyümölcsét. A közösség igénye azonban összhangban kell legyen politikai vezetőinek törekvéseivel.

Ezen összhangot, konszenzust sikerült, igaz csak részben, a november 10-én megtartott rendkívüli tanácsülésen elérni. Az autonómia-referendum megszervezésére kijelölt 2009. március 15-i időpont ugyan konszenzus eredménye, ennek ellenére az RMDSZ frakció többsége nem támogatta a határozatot. A Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői elfogadhatatlannak ítéljük ezen RMDSZ-es képviselők magatartását.

  Bár az eredeti dátumon, november 30-án a népszavazás megtartása nem rótt volna plusz terhet a helyi költségvetésre, 2009. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából, a 1848/49-es forradalom és szabadságharc eszméivel és üzenetével összhangban tehetünk hitet Székelyföld autonómiája, a közösségünket megillető jogok mellett.

  Képviselőcsoportunk, valamint a Magyar Polgári Párt Székelyudvarhelyi Szervezete az elkövetkezőkben is annak érdekében fog tenni, hogy székely anyavárosunk a régióban elfoglalt helyéhez méltón, élen járjon közösségi jogaink érvényesítésének kivívásában, továbbá nem utolsó sorban azért, hogy közösségünket a feladathoz felnőtt, tenni akaró és merő emberek képviseljék, akik tudatában vannak történelmi felelősségüknek, és szabad akaratból, egyéni érdekeik által nem vezérelve, megalkuvásra nem kényszerítetten állhatnak ki érdekeinkért.

  A Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői

  Székelyudvarhely, 2008. november 10.

  admin
   

  >