""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

szeptember 2008 hónap bejegyzései

Tőkés László- még Brüsszel előtt


Share

RMDSZ: Magyarországiak ne vegyenek részt a kampányban

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) október első napjaiban véglegesíti parlamenti képviselőjelöltjeinek listáját, hiszen már csak néhány Kárpátokon túli megyében és külföldi körzetben hiányzik a megfelelő személy – jelentette ki Kelemen Hunor.

Az RMDSZ ügyvezető elnöke elmondta: bár az RMDSZ-en kívüli szervezetekkel nem sikerült egyezségre jutniuk, a kampányban azokat is megszólítják, akik a júniusi helyhatósági választásokon nem a szövetségre szavaztak. Akkor kiderült ugyanis, hogy „ha a verseny nem konstruktív, nem a programokról, nem az emberek gondjairól szól, nem mozgósít”.

– Az egyezség elmaradt, ez ma már tény, szerintem efölött már lassan az erdélyi magyar társadalom túltette magát, napirendre tért, már nem ez foglalkoztatja, és a mi kötelességünk, hogy ilyen körülmények között a romániai magyar társadalomnak minél nagyobb részét megszólítsuk. Abban reménykedem, hogy ez sikerülni fog – mutatott rá.

Kijelentette: tisztában vannak azzal, hogy az RMDSZ-nek a kampányban sem a Szász Jenő vezette Magyar Polgári Párt (MPP), sem pedig a Tőkés László püspök és EP-képviselő által vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nem fog segíteni.

Share

MDF- szigorúan piszkos ügyek

Ha szegény Antall József látná… Vajon mit szólna?

Vélemények?

Share

Kincses kontra Markó

Kincses Előd ügyvéd csütörtökön bejelentette, hogy függetlenként jelölteti magát a szenátori tisztségre, és ugyanabban a választókörzetben indul, ahol Markó Béla RMDSZ-elnök is – tájékoztat a Mediafax. A marosvásárhelyi ügyvéd közölte, hamarosan elkezdi az aláírás-gyűjtést annak érdekében, hogy függetlenként benyújtsa jelölését a szenátusi tisztségre. Kincsesnek 4.000 aláírásra van szüksége. Az ügyvéd elmondta, azért jelölteti ugyanabban a választókörzetben magát, amelyben Markó Béla RMDSZ-elnök is, mivel az ott élő emberek változásra vágynak.

Forrás: paprikarádio.ro

Share

Erdélyi kecske és káposzta- Reflexió Markó Béla helyzetelemzésére

A mai erdélyi politika és közélet legkényesebb kérdése az ún. „magyar egység” problematikája, amely használható felmutatható védőpajzsként, de támadó fegyverként egyaránt a politikai küzdőtéren. Egyes törekvések az erdélyi magyarság egységére, mint fizikai valóságra építenek. Ebben a megközelítésben az a tény, hogy az elmúlt húsz évben lélekszámunk közel félmillió emberrel csökkent, hogy politikai-ideológiai szempontból megbomlottak soraink, ijesztően hat. Más felfogásban ez az egység csupán csak illúzió, vagy jobbik esetben, virtuálisan létező együvétartozás-tudat.

Feltehető a kérdés: van-e egyáltalán erdélyi magyar egység, melyek azok az elemek, amelyek ezt biztosít(hat)ják? A kérdés összetett, a válaszok keresése is többszempontú elemzést igényel.

Ha a nyelv, a magyar érzés- és tudatvilág a meghatározó szempont, akkor kijelenthetjük: igenis van erdélyi magyar egység, egyfajta – politikai programbeszédekbe kívánkozó, történelmi példákra hivatkozó – „szónokolt egység”: „nyelvében él a nemzet”, „szívet cseréljen az, ki hazát cserél”. De ha a szellemi és anyagi kultúrjavak elosztási szintjén keressük az egységet, máris csalódnunk kell. Szakadék tátong a szűk gazdasági és politikai elit és nemzeti közösségünk többi része között.

Share

Sarmasági Tanácsülés 2008. szeptember 23.

Nagyításhoz klikk a képre!

Napirendi pontok2008. szeptember 23.-án 17 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban. Ez a gyűlés is napirend előtti felszólalással kezdődött. Dari Ibolya bizonyos Golgoncé-beli földügyekkel kapcsolatosan fogalmazta meg sérelmét, miszerint eddig az emberek „sötétségbe voltak vezetve”, egyúttal kéri a SHT-t, hogy az említett földterületet a SPH parcellázza újra, valamint a Varga András dossziéját vizsgálja felül. Hosszú tárgyalás után, melyben elhangzottak személyes vélemények, referensi hozzászólások a hivatal titkárnője kijelentette, hogy állásfoglalási, vagy határozathozatali kompetenciája ebben az ügyben a SHT-nak nincs. Sérelmekkel és észrevételekkel földügyekben az illetékes szerv a Helyi Földosztó Bizottság, azt követően a Megyei Földosztó Bizottság, vagy végső esetben a bíróság foglalkozik.

Ezután került sor a napirendi pontok alapján előterjesztett határozattervezetek tárgyalására valamint azok megszavazására. Az első két határozattervezetet –zöldövezet kialakítása az új gyógyszertár és orvosi rendelő mögött, valamint a szennyvízhálózat kibővítése a Szilágy utcán és Hársfa utcán- a bizottságok láttamozása és jóváhagyása után a SHT megszavazta.

Share

Markó és a ,,közmagyarok” – Vélemény

Olvasom Markó Béla nagydolgozatát az ÉS-ben, és azon gondolkodom, kinek írta.

Habár már kampány van, mégsem annak a – közvetlen – része, kampányüzenetnek túl hosszú és túl bonyolult, nincs az a mezei rommagyar választópolgár, aki végigolvasva rohanna pöcsételni (már ha végigolvassa). Bár tele van olyan maszlaggal, amelyekkel etetni szokták a bús erdélyi honfiút.

Nem írhatta az egyszerű ÉS olvasónak sem, annál az egyszerű oknál fogva, hogy annak meg túl gyenge. Rendszeresen olvasom az ÉS-t, merem állítani, hogy jóval színvonalasabb szövegekhez szoktam hozzá. Ez nem egy nagyívű esszé, na, sem nem vitairat, sem nem elemzés.

Ez zakuszka.

Mosakodna? Ki előtt? Üzenne? Kinek? Ok, Tőkés László a radikális nem-megegyező, önös érdekeit követi, nem az erdélyi „közmagyarét” (MB), Orbán Viktor a gonosz Mikulás, aki úgy ad, hogy viszi a házat stb., értem én. Össze van rakva a kép, ahogy illik, de, ismétlem, az ÉS színvonalához képest mélyen alulteljesítve.

Az a sanda gyanúm, hogy Markó ezt a szövegét komolyan gondolta. Értelmiségit játszik, a szellem embere vezeti e hont, ilyen.

Az a sanda gyanúm, hogy jelenleg ennyire képes. Ez van a fejében.

Share

A Tulipán KFT színre lép

Tegyük hozzá gyorsan: újra. Talán még ott lapul emlékeink között, hogy miután néhány párttitkár ellopta a nyolcvankilences forradalmat s néhány elvtárs RMDSZ-alapító lett, a kezdeményezések egyike a Tulipán káefték megszervezése volt. A kezdeti lelkesedést és hitet kihasználva ezek hatalmas forgalmat bonyolítottak le, rengeteg pénzük is volt – ma már nyilván se pénz, se elszámolás nem maradt, csak a tulipán jövőjébe vetett töretlen bizalom. A napokban azonban pár ügyes húzás eszembe juttatta azokat az időket. Hogyisne, amikor olvasható, hallható és látható, hogy az RMDSZ vezetői mind a 452 egyéni választókerületben indítanak jelölteket és az Erdélyen kívüli megyékben román nemzetiségű jelöltek tucatjai sorjáznak majd a tulipán jegye alatt. Mert miért is ne? Hiszen tudják jól Markó úrék, hogy Romániában élünk, román kenyeret eszünk, és kutyakötelességünk az RMDSZ-re szavazni akkor is, ha bolti próbababákkal tölti fel őszi kínálatát. A döntés logikája könyörtelen: az RMDSZ nem valami himi-humi regionális, erdélyi pártocska, hanem erőtől duzzadó, országos jelentőségű kormánypárt. Ebbéli minőségében idén is lefedi az egész országot, innen már csak egy lépés volt, hogy valaki észbe kapjon: ne mind keressük a telefonkönyvben a magyar csengésű neveket, amikor huszonkétmillió polgárból válogathatunk! Mondja már ki valaki nyíltan: szerencse, hogy beíratták a polgári pártot és a sok ellenzéki alak elhagyta az RMDSZ-t. Az ilyen jellegű döntéseket ugyanis csak így, suba alatt lehet meghozni és a Tulipán káefték szellemi örökösei megtanulták: egy országos lefedéssel dolgozó céggel többet lehet kaszálni… Persze, van az éremnek másik oldala is. Mit válaszol a derék román jelölt, ha rákérdeznek véleményére mondjuk a Székelyföld autonómiájával kapcsolatban? Ugyanazt, amit az RMDSZ cégvezetői mondtak ezelőtt pár évvel, hogy nem kell és káros? Vagy: mit szól ehhez a nép, az igen tisztelt székely, magyar választópolgár? Jó, jó, elfogadom: ez utóbbi buta kérdés volt, hiszen a népnek megmondják, hogy erről mit kell gondolnia, szólnia és kész.

Share

Mert én itt születtem…

Ugye hogy a történelem ismétlődik?

Ti hogy látjátok ezt?

Share

A tegnap történt Budapesten- szólj hozzá!

Ezt még a Kádár se merte volna megcsinálni!

Share

Pár gondolat

"Tény, hogy az MSZP sokat segített az RMDSZ-nek, mindig mindenben
támogattuk őket, ha igényelték. Ehhez képest ők azt kérték, ezt ne mondjuk el
sehol,nehogy Erdélyben kiderüljön a dolog. Viszont amikor Erdélybe jövök, most
meg mindig azzal jönnek egyesek, hogy minek tesszük be ide a lábunkat, amikor 
semmit sem segítünk, csak ártunk..."  (Újhelyi)

Lám, a logikával komoly gondjai vannak, habár állítólag Dr. valamiben. A 
fenti szöveg azt akarja mondani, hogy mi mindig segítettünk, de az RMDSZ 
kérésére csak titokban, s most azzal kell szembesüljön, hogy az emberek
nem tudnak arról, hogy segítettünk, s bántanak minket, mondván hogy nem 
segítünk. Holott a dolog teljesen logikus, mert hiába titkolták, köztudott
volt, hogy segítik az RMDSZ-t, s az emberek pont azért haragszanak rájuk, 
mert nem õket, nem a népet, hanem az RMDSZ-t.
Nem tudom mi ütött ebben a két alakba, de hogy alapos felfordulást okoztak,

az tény. Ami ellenben félõ: mindez tudatos volt, nem is lesz akkora 
visszhangja, hatása meg fõleg nem. Sokminden kiderülhet még a kampányban.
Share

Közlemény

Az RMGE országos elnöksége a legutóbbi ülésén, a résztvevő elnökségi tagok
egyhangú szavazata alapján -egyebek közt- a  következő döntéseket fogadta el és
hozza a közvélemény tudomására:

1)      A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete országos elnöksége fontosnak tartja,

hogy az erdélyi magyar gazdák érdekvédelmét felvállaló szervezet megteremtse

a saját agrárpolitikai képviseletét. A jelenlegi helyzetben, ezt úgy látja

megvalósíthatónak, hogy azokban a választási kerületekben, ahol erre

lehetőség van, olyan független jelölteket támogat, akik felvállalják

az RMGE érekvédelmi programját ésgaranciát mutatnak be

arra vonatkozóan, hogy mindent megtesznek a program megvalósítása

érdekében. Ez által nem kerül veszélybe  az erdélyi magyarság parlamenti

képviselete,sőt a parlamenti csoport kiegészül a gazdák agrárpolitikai

érdekvédelmének ellátását vállaló és hozzáértő képviselőkkel.
2)      Az elnökség megbízza az egyesület elnökét, hogy 2008. október

17-re hívja össze az RMGE IX. Küldöttülését.

RMGE országos elnöksége

Share

Megjelent a Szilágysági Polgári Lap szeptemberi száma- Klikk

http://sarmasagi.ro/repo/polgari-lap-2008-szeptember.pdf

Vagy pedig a második oszlopban fent lehet klikkelni a nyílra. A fenti linket be kell másolni a böngésző keresősávjába. Az olvasáshoz Acrobat Reader-t kell használni, illetve ha nincs akkor letölteni.

Jó olvasást!

Share

Megemlékezés

A magyar politika egyik legjelentősebb és legkiemelkedőbb alakjának, gróf Széchenyi István születésének 217. évfordulóját ünnepeljük idén szeptember 21-én, vasárnap.

A politikus, író, közgazdász és polihisztor a magyar gazdaság és külpolitika megreformálója, az „Új Magyarország” egyik megteremtője volt.

A „legnagyobb magyar” emléke és hagyatéka előtt tisztelgünk vasárnap déli 12 órakor a székelyudvarhelyi Művelődési Ház előtt található Széchenyi-szobornál.

A Magyar Polgári Párt szeretettel vár minden kedves érdeklődőt és emlékezni vágyót!

Székelyudvarhely, 2008 szeptember 18.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Share

Két éves az Elkúrtuk beszéd- nézd meg a filmet

Véleményetek?

Share

Hozzászólások

Kategóriák