Ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága augusztus 30-án tartotta soros munkaülését. A napirenden szerepelt az októberi SZNT-ülés előkészítése. Döntés született arról, hogy az SZNT megalakulásának öt éves évfordulóját október 24-én Sepsiszentgyörgyön, az alakuló közgyűlés történelmi helyszínén, a Bod Péter megyei Könyvtár Gábor Áron termében tartja.

Az ÁB megvitatta az őszi parlamenti választás előtt kialakult politikai helyzetet és azonosult az SZNT- elnöke által a választás kapcsán korábban (folyó év augusztus 27-én) kiadott közleményben foglalt alapelvekkel és gyakorlattal.

Az ÁB elemezte a helyhatósági választások nyomán megújult önkormányzatok helyzetét. Döntés született arról, felszólítja a helyi tanácsokat, hogy az autonómia igényét kinyílvánító helyi népszavazásokat tűzzék ki november 30-ra. Ugyanakkor felkérjük a polgármestereket, hogy – a gyergyószentmiklósi példát követve – az intézmények épületére tűzzék ki a székely zászlót.
Az ÁB elhatározta, hogy Székelyföld autonómia Statútumát állampolgári törvénykezdeményezésként terjeszti Románia parlamentje elé.
Az ÁB elemezte a kollektív jogokról megjelent nyilatkozatokat, és döntött arról, hogy egy közleményben részletes tájékoztatást ad az SZNT erre vonatkozó álláspontjáról.
Az SZNT küldöttsége részt vesz a maroshévízi Urmánczy- és a farkaslaki Tamási-ünnepségeken.
Ugyanakkor egy sor szervezési, illetve a kommunikációval kapcsolatos kérdést vitattak meg.
Forrás: http://www.erdon.ro/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:erdon:romania/cn/news-20080830-05050350
admin
 

>