Nem egy helyet akarunk, hanem az egészet!

A Székely Nemzeti Tanácsnak egyetlen célja Székelyföld autonómiáját, területi önkormányzásának szerves törvény általi szavatolását valóra váltani.

Székelyföld őshonos közösségének, a székelységnek közképviseleti testületeként jött létre, nem pártként, és nem önkormányzati testületként. Közhatalommal nem rendelkezik, erejét a székelyek összefogása adja, hitelét pedig az autonómia jövőképének következetes szolgálata.

A Székely Nemzeti Tanács választott küldöttei különböző pártokhoz tartoznak, vagy párton kívüliek. Lelkiismeretük és meggyőződésük szerint részt vesznek pártjuk színeiben, vagy függetlenként a választásokon, és a közbizalom által rájuk ruházott hatáskörüket, befolyásukat Székelyföld autonómiája érdekében érvényesítik.

A Székely Nemzeti Tanács nem indul sem a helyhatósági, sem a parlamenti választásokon, nem állít jelölteket, és nem támogat pártokat, csoportokat, vagy személyeket a választási kampányban, de nem is kér a maga számára helyeket egyetlen párt vagy szervezet jelöltlistáján sem.

Támogat azonban egy célt, és arról nem fog lemondani. Nem mond le Székelyföld államon belüli önkormányzásáról, és nem mond le arról, hogy e cél érdekében a közélet értékeket kijelölő, és célt mutató ereje maradjon.

A Székely Nemzeti Tanács ez év februárjában megtartott gyűlésén elfogadott határozata kimondja: „Mai naptól kezdve a közélet szereplői számára megkerülhetetlen kérdéssé vált Székelyföld autonómiája. Viszonyulnia kell hozzá a helyhatósági választások jelöltjeinek, leendő polgármestereknek és helyi tanácsosoknak, a parlamenti választásokon induló székelyföldi jelölteknek és az Európa Parlamenti választások jelöltjeinek. Mindnyájuk erkölcsi kötelessége vállalni a kinyilvánított akarat érvényesítését, programjukba iktatni és végrehajtani azokat a konkrét lépéseket, amelyek Székelyföld autonómiájának megvalósulását szolgálják.”

Ennek a határozatnak a szellemében, nem egy helyet akarunk a törvényhozásban, hanem kiegyensúlyozott partneri viszonyt, közös cselekvést a közélet minden olyan szereplőjével, aki az autonómia ügyének elkötelezte magát. Nem egy, hanem a Székelyföldnek kijáró összes parlamenti helyet akarjuk, de nem a magunk, hanem az autonómia javára. Nem lehetünk egy mandátumhoz szükséges harmincezer szavazó képviselői, ha az a küldetésünk, hogy felmutassuk és érvényesítsük hétszázezer székely közös akaratát!

Egyben arra ösztönözzük székely testvéreinket, állítsanak saját soraikból képviselőjelölteket, a kampány során pedig kérdezzék meg tőlük, vállalják-e, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy Székelyföld Autonómia Statútuma törvényerőre emelkedjen, és csak akkor szavazzanak rájuk, ha ezt megígérik.

A parlamenti képviselet szükséges, de nem csodaszer, csak egyik eszköz a demokratikus közélet eszköztárában, és a mi a célunk az, hogy a fontos döntéseket – a szubszidiaritás elvét érvényesítve – a szülőföldünkön hozzuk meg.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Marosvásárhely 2008. augusztus 26.

admin
 

>